Művészettörténeti képgyűjtemény könyvtárlistája 2019.0929

Méret: 13 GB (14 585 151 225 bájt)

49 000 fájl, 6 320 mappa

 

Soha nem tanítottam módszeres művészettörténetet, mindig aktuális formai tanulmányokhoz kerestem szemléltető képeket. "Vizuális kultúrát tanított 5-8-ig, meg alternatív gimnáziumban, és nem tanított művészettörténetet??!!!" egyrészt tudnunk kell, hogy "A művészet muzeális megközelítése a 19. század terméke, előtte mindig a kortárs volt a fókuszban. " ( Háy János)

Pályámat kezdve azonban nem csak a művészettörténettel voltak problémáim, hanem magával a tantárgyakra tördelő oktatási stratégiával. Nem tartottam szerencsésnek az emberi kultúra tantárgyakra tagolását, egy komplexebb módszertannal próbáltam kitörni a biológia-rajz tantárgyak keretei közül. (Kis falusi iskolámban más tantárgyakkal is kísérletet tehettem.) Segédkönyvek híján a történelem, művészettörténet, irodalomtörténet, tudomány és gondolkodástörténet tárházából próbáltam táplálkozni, de nem tudtam lineárisan felfűzni a "tápanyagot." Rajzórákon ez azt jelentette volna, hogy elkezdjük a vágódeszka rajzával, nyolcadikra eljutunk az emberábrázolásig, közben pedig időnként tartunk egy-egy művészettörténet órát. Elkezdjük az egyiptomiakkal-görögökkel, nyolcadikig eljutunk a huszadik századhoz. A rajz-festés mintázás még csak hagyján, itt Balogh Jenő asszociációs, majd Szabados Árpád féle sündisznó modellje működőképesnek bizonyult. A klasszikus mesélős művészettörténet viszont nem fért bele. Éreztem, ha csak ülök és vetítek, és mesélek, és közben nem működik a kezük, a testük, kitör a lázadás. Végül is - mentegettem magam - a művészettörténet eléggé új találmány, a 17-18. század előtt a figyelem mindig a kor művészetére irányult.

Maradtunk tehát a formaproblémák nyomkövetéssel fűszerezett ( Sinkó István)  vizsgálatánál, illetve nyolcadikban a huszadik század munkáltató feldolgozásánál. (Hogy festett egy impresszionista, expresszionista, stb, na, akkor csináljuk!) Klasszikus művészettörténet oktatási feladatomnak azzal tettem eleget, hogy kitettem a folyosóra, egy szemléltető tábla sorozatot ( 24 A2-es ív),  akit érdekelt, elolvasta. A feladatokat szemléltető diagyűjteményem húsz év alatt mintegy ezer diát tett ki, a digitális technika megjelenésével pedig hatezer példányra hízott.  ( A feladatokat szemléltető képeket később kibővítettem az alkotókat bemutató gyűjteménnyel. Hátha egy gyerek az óra után kíváncsi lenne a művész egyéb munkáira is. Esetleg a feladatot alkalmazó kolléga szeretné jobban megismerni az alkotót.)

Aztán jött az alapfokú művészetoktatás, heti négy óra már alaposabb tanulmányokat is  megengedett. A korosztály pedig  10-14 évről 6-22 évre bővült.) Volt rá idő, hogy pl. ne csak a Cezanne-i moduláció-realizáció módszerével foglalkozzunk, hanem megismerjük azt az utat is, amin Cezanne idáig jutott. És persze a pályaválasztás előtt meg kellett mutatni azt a világot, amibe a képzőművész pályát választó tanítvány érkezni fog, egy körképet napjaink művészeti életéről. ( "Hobbisták",  üzletszerűen dolgozók, elhivatott mesterek, és alcsoportjaik. A "Hobbisták" csoportja több alcsoportra oszlik, a tanult ámde közben más pályára tért képzőművészektől a klasszikus amatőrökig. A digitális fotó megjelenésével különösen izgalmassá vált a fotóművészet hasonló kategóriája. A képzőművészetben a Pop art, graffiti világa alkotástechnikailag élesebben különül el a "magas művészettől. Nagyon tanulságos ebből a szempontból a (rajz)tanárok alkotói világa is.) A művek mellé portrékat a művészekről ( ha lehet ifjú-közép-időskori portré), esetleg riportfotókat. A művész munka közben, családja körében, stb. Nagy felelősség egy fiatalt a művész pályára irányítani - eltekintve attól a néhány esettől, amikor egyszerűen nincs más választásunk.  Amint tehát túllépünk az alapszinten, mindenképp ismertetnünk kell a tanítvánnyal a különböző képzőművész életmódokat. Az elsőgenerációsét, a művészdinasztiában felnövekvőét, a megszállott önkifejezőét, a művészeti üzletágban tevékenykedő vállalkozóét, a kedvtelésből festegetőét, stb. ( Nincs rosszabb annál, mint amikor a volt tanítvány felelősségre vonja a tanárát: miért irányította a Képzőművészeti Egyetemre, mennyivel boldogabb élete lenne, ha könyvelést tanul, és mellette otthon festeget kedvére.)

Az elmúlt években pedig gyors művészettörténeti összefoglalókat kellett tartanom OKJ képzéseken. ( Fotósok, ékszerbecsüsök, stb.) részére. ( 16-24 órákban.) Ekkor szembesültem mélyebben a művészettörténet "műfajával".

A művészettörténet tanítása lehet egyfajta menekülés is a mindennapi rögvalóságból egy mesevilágba. ( Ott a dolgoknak világos, átlátható ok-okozati viszonyaik vannak, a mesealakok rendelkeznek ugyan bizonyos emberi gyarlóságokkal, munkájukban azonban tökéletesek, illetve, ami hiányosságuk van, az majd csak a következő korszak művészeinek munkásságából derül ki, ott lesz „kijavítva”, míg el nem jutunk a jelenkor, a mesélő által már végképp hibátlannak tekintett irányzatáig, ami után már csak valami hitványabb következhet.) Nem becsülöm le a hasznát, jelentőségét, ha van annyi szabadidőnk, hogy megtehessük ( Nekem van), de ha nincs annyi szabadidőnk, és a rögök túlságosan is nyomnak, akkor célszerűbb a több ezer éves receptet követni, azaz a jelen művészetével foglalkozni. Ennek megértéséhez persze szükségesek bizonyos történelmi, művészettörténeti ismeretek. (Nem a jelen elől a múlt ködébe megejtett vágyprojekciók! ) Mindenekelőtt az, hogy az elmúlt korok művészetét az akkor élt emberek szemével is lássuk, azaz – a szépen letisztult művészettörténeti törzsfának azokat az oldalhajtásait is ismerjük meg, amik a közelebb állnak a kor közízléséhez, mint a vaskos belső ágak. A klasszikus művészettörténet órákon többnyire a felső vízrétegekből merítünk, hálónkból kicsusszannak azok a kis halak, akik pedig korukban óriás ceteknek tűntek, ekként formálták a  közízlést, uralták a piacot. Ha az idő engedte, szerettem bemutatni  az akadémikus – bestseller – megújító hármas kategóriát és a köztes mezőket. ( pl. Alma Tadema. Itt az időhiány kegyetlen önkorlátozásra kényszerített, nem tudtam időt szakítani, hogy alaposabban elmélyedjek mondjuk Sasseta és Jacopo Bellini, vagy Paula Modersohn-Becker - Van Gogh  - Gaugin összehasonlító elemzésében.) Azt persze nem csak az időhiány magyarázza, hogy a művészettörténet, történelem órák ( Hosszabb helyettesítési időszak alkalmával.) nem váltak a  jelenből menekülő mesefolyammá. Szerepel viszont néhány olyan munka is, amit nem bemutatásra szántam, egyes - speciális problémákkal küzdő középiskolásokkal, egyetemistákkal folytatott beszélgetésekre készülve kerültek a gyűjteménybe. Így a képek mennyisége nem biztos hogy arányban áll a művész jelentőségével.

A jelenkorral foglalkozva pedig a nagyon fontos bemutatnunk azokat az alkotókat, alkotásokat is, akik munkássága egyfajta pre-artisztikumnak is tekinthető. ( Műkedvelők,  üzletszerű kép gyárosok, vagy egyéb területeken mélyen professzionális alkotók átkalandozásai más műfajokba. )

Tóth Angelika munkáját használtam vázként.  http:www.sulinet.hutovabbtanfelvetelittkujtemuvtori.html, a vizsgára pedig az épp aktuális tankönyveik szöveganyagához gyűjtöttem képeket.

Gyűjteményem mára jó néhány ezresre dagadt. ( Tudok néhány kollégáról, aki hasonló gyűjteménnyel rendelkezik.) Nagyon fontosnak tartanék egy szabadon hozzáférhető, részletes gyűjteményt, megkönnyítené a felkészülést az órákra, foglalkozásokra, és persze egy frissen végzett tanárnak segíthetne megismerni leendőlakóhelyének képzőművészeit. Esetleg egy adatbázis jellegű gyűjteményben. Alkalmi kiállítóhelyeken bemutatkozók, galériák alkotói, nagy kiállítóhelyeken bemutatottak, vagy pl. a XX. sz-i magyar képzőművészetnél a galériák beszállítói, stb.) Azonban a mindennapi munka mellé, tudomásom szerint egyelőre senkinek nem fért be gyűjteményének közzététele. Egészen más dolog ugyanis valamit megmutatni, néhány szóval értelmezni a tanítványoknak, mint ugyanezt nyilvánossá tenni. Utóbbihoz meg kell magyarázni az előzményeket, következményeket, visszakeresni a hivatkozott szövegeket, képeket....) Gyakorló vizuálpedagógusként még akkor sem mertem volna elvállalni a művészettörténeti, művészetszociológiai publicista szerepét, ha időmből futotta volna rá. A gyűjtemények feldolgozása  felkészült szakembereket igényelne. Mielőtt ezt a listát közzétettem, átfutottam a könyvtárjegyzéket, és kiegészítettem azokkal az alkotókkal, akik méltatlanul hiányoztak, a lista sajnos még így sem teljes. ( A memóriám sajnos már nem a régi..... ööö... Na meg a memóriám sem a régi már.) És persze szívem szerint napokra, hetekre "leragadtam" volna egy-egy alkotó világának feltérképezésénél.) Egyes feladatoknál egy alkotótól csak egy munkát használtam ugyan, de egy esetleges óra utáni beszélgetésre készülve, igyekeztem kibővíteni a könyvtárat, sajnos még nem mindenkinél sikerült. (Az egyéb munkákba belefáradva időnként kifejezetten kedvtelésszerű gyűjtögetést is végeztem  végzek.) A gyűjtemény szerkezete meglehetősen problémás.  Időhiány miatt a képeket gyakran cím, lelőhely lejegyzése nélkül mentettem el. (Volt is lelkiismeret furdalásom, hisz több ember áldozott hosszú órákat a munkaidejéből, mire a kép felkerült a netre, megérdemeltek volna egy kis plusz törődést, de az órákra készülve bizony kegyetlen időbeosztással kellett éljek.)  A gyors mentegetés miatt egy-két kép esetleg rossz könyvtárba került. Néha csak a vezetéknevet mentettem le. Hol a kereszt, hol a vezetéknevet írtam előre. Az egyes alkotók, korszakok bemutatása is egyenetlen. ( Pl: Sienai festészet – Firenzei festészet.) Egyes korok méltatlanul alulreprezentáltak. A korszakhatárok alkotóit esetleg rossz helyre soroltam. (Internacionális gótika vagy gótika? Kora reneszánsz vagy reneszánsz? Manierizmus, késő reneszánsz, kora barokk? stb. És akkor pl. Tintoretto hova sorolandó? Hogy a xx. sz sokoldalú mestereiről ne is beszéljünk.) A művészcsaládokat akkor is egy könyvtárban szerepeltetem, ha több korszakba kellene sorolnom őket. ( Pl. Brueghelek) A XX.-sz-i  könyvtárban kortársak is szerepelhetnek. Egy-egy kép pedig, a gyors mentegetés miatt, esetleg egész más könyvtárba tévedhetett.   A 20.-sz.-i illetve kortárs alkotók szétválasztása sem „naprakész.” (Évezredre sem kész.) Eleinte nem volt kortárs könyvtár, aztán, amikor megnyitottam, nem néztem át újra a listát, így néhány idősebb, még élő művész is a 20. sz-i-ban szerepelhet a kortárs helyett. Az egyes korszakok, stílusok könyvárban olyan alkotók is szerepelhetnek, akiknek még nem nyitottam alkönyvtárt, az ő nevük tehát hiányzik a könyvtárlistából. Az időközben elhunyt alkotókat sem soroltam át következetesen a kortárs könyvtárból a XX. sz-i  könyvtárakba. Sajnos a fiatalon elhunyt alkotóknak már nyitnom kellett egy XXI. sz könyvtárt.) A listákon szerepelnek olyan alkotók is, akiket szociálpszichológiai, kulturális antropológiai tárgyú előadás alkalmával mutattam be. Digitális technikák, média, iparművészek, építészek csak egészen elvétve szerepelnek. Fotóművészek már többen, de ők is meglehetős esetlegességgel válogatva. ( Fotótörténetet nem tanítok, viszont - ha már fotósoknak tanítok művészettörténetet, illik kissé képben lennem a kortárs fotózásról.)  Az egyes korszakok bemutatásakor időnként utalok arra is, mi történt az idő tájt Európán kívül, de ezek az utalások elég szegényesek. Hasonlóan szegényes a Tattoo ( Populáris Body Art), vagy a Street art, Grafitti gyűjtemény. Ha itt is minden irányzatot bemutatnék, a gyűjtemény a duplájára nőne. Mivel fotósok tanfolyamain is használom a képeket,  portré fotókat is mutatok a művészekről.

 

A másik komoly probléma a publikálás jogi oldala.

 

A képgyűjtemények érzésem szerint egyelőre egyfajta jogi szürkezónában helyezkednek el, mert a szerzői jogi törvény ugyan szabadon felhasználhatóvá teszi ezeket a képeket ( „Ha az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben:  iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken ), de nem világos előttem, hogy a tanórán bemutatott képek gyűjteménye vajon legálisnak tekinthető-e, hisz tanórán mutatom be, de tanári munkámért fizetést kapok. Szigorú értelemben tehát csak azt tehetném meg, hogy az óravázlatba bementem az internetes lelőhelyet, vetítéskor a kép alatt szerepeltetném, vetítés után pedig törölném a gyorsító tár tartalmát. Iskolai internet elérésünk keresztmetszete ezt sajnos nem tette lehetővé. Egyetlen reményem, hogy a nyomdai felhasználásra alkalmatlan felbontású képek lementésével semmiféle anyagi kár nem ért senkit.  Az internetes publikációhoz már feltétlenül szükség van a jogtulajdonosok ( Művész, reprodukciót készítő fotós, interneten megjelenítő intézmény) engedélyére. Egy időben ( Pedagógiai asszisztensek segítségével) el is kezdtem az engedélyek beszerzését a művészektől. Időnként azóta is küldözgetek engedélykéréseket,  ),  egyetlen művész kért egy kis haladékot. Néhányuk pedig maga is küldött képeket. Több mint kétezer művészt egyelőre sajnos nem tudtam megkeresni. (Diplomamunkákban itt szokás elsütni az "Aki idáig olvasta, annak fizetek egy sört!" - tréfát. Én inkább az "aki idáig olvasta, és megtalálta a nevét a listán, szívesen fogadom engedélyét a közzétételre. Ha nincs a listán, egy képcsomagot. Kollégáktól egy üzenetet: Odáig olvastam ám, és találtam hibákat, hiányokat, úgymint.....Javasolnám továbbá felvételre:   " üzenetben reménykedem! ) 

 

 A tematikus feladatgyűjtemény mappába további képeket mentettem el, egy részüket már a művészettörténet mappákba is bemásoltam. A mappákban esetenként weblapok, rövid filmek is szerepelnek. Tartok tőle, hogy az elkövetkező években pedagógiai, didaktikai munkáim nem teszik lehetővé a gyűjtemény kiegészítését, rendszerezését. Az egyes képek adatlapjainak kitöltése, a közlési engedélyek megszerzése hónapok munkáját igényelné. Csak abban reménykedhetem, hogy egy nyugdíjas kolléga, vagy esetleg egy tanár szakos, vagy művészettörténész hallgató diplomamunkaként vállalná a feladatot.

 

A listán – az áttekinthetőség kedvéért - csak a könyvtáralkönyvtár címek szerepelnek. Teljes gyűjteményleltár a lista után mellékelve. (A teljes lista egyelőre elég nehezen tekinthető át. Alkotó nevére keresve azért meg lehet találni a képeket. És persze sajnos nem frissítem hetente, tehát lehet, hogy valaki ott van a könyvtárak sorában, de hátrébb nem találja: milyen képeket gyűjtöttem tőle.)  Az egyes főkönyvtárakból hiányzó alkönyvtárak képei (Pl. Romanika főkönyvtárból hiányzó francia alkönyvtár) egyelőre a főkönyvtárban szerepelnek. Néhány korszak főkönyvtárában a kor Európán kívüli színterei, alkotói is szerepelnek. És persze a főkönyvtárakban van jónéhány alkotó, alkotás, akik nem kaptak külön alkönyvtárt. (A teljes könyvtár és fáj lista linkje a szöveg végén. Ezt még ritkábban frissítem.)

Őskor

Amerikai

Azték
Caral kultúra
Inka
Maya
Moche
Omlék
Tolték
Zapoték

Argentína
Ausztrália
Azerbajdzsán
Egyéb Sziklarajz
Magdaléni
Prerigord

    Lascaux

Skandináv Sziklarajzok
Tasszili                                                     

Törzsi               

Huichol                                                                    

Ókor

    Afrika
    Delamerika
    Edusystem1
    Edusystem2
    Egyiptom
    Etruszk
    Gorog

        Akhilleusz festő        

        Knosszosz
        Mükéné

    Hellenisztikus
    Indonézia

    India

Ajantai barlangfestészet
Harappa kultúra

Japán
 Kina


 Mezzopotamia
  Múlt Idők Tanúi1
  Múlt Idők Tanúi2
  Nabateusok Petra
  Perzsa Birodalom
Qusayr Amra

Tell el-Burak

Romai

Pompei                                                                    

Bizánc

Okereszteny

 Preromán

Anglia

Hispánia

Itália

Karoling

Ottó Kor

Román

Britannia

Franciaország

Iszlám

Itália

Berlinghieri Berlinghiero

Bonaventura Berlinghieri

Coppo Di Marcovaldo

Guido Da Siena

Basilica di San Vitale

Kína

Huizong, Szung Huj-Cung

Mu Qi

Magyarország

Német

Rubljov

Spanyolország

Tolték

Gótika

    Heiligenkreuz Master von Austria

Britannia

Duke Of Bedford, Master Of The

Ismeretlen Mester

Francia

Claus Sluter

Colombe Jean

Enguerrand Quarton

Froment Nicolas

Jean Fouquet

Limbourg

Martial Raysse

Internacionális Gótika

Antonio Pisano (Pisanello)

Bataille Nicolas

Broederlam Melchior

Castello Del Buonconsiglio Eagle Room Month Paintings

Castello Della Manta

Colombe Jean

Gentile_Da_Fabriano

Giovannino De Grassi

Jacobello Del Fiore

Jacopo és Lorenzo Salimbeni

Limbourg

Michelino Da Besozzo

Stefano Da Verona

Stephan Lochner

Tacuinum  Sanitatis

Itália

Ambrogio Lorenzetti
Andrea Pisano
Castello Della Manta
Cavallini Pietro
Cimabue
Coppo Di Marcovaldo
Cosmaták
Duccio Di Buoninsegna
Gentile Da Fabriano
Giovanni Canavesio
Giovanni Da Bologna
Giovanni Da Milano
Giovanni Da Modena
Giovanni Da Rimini
Giovanni Dal Ponte
Giovanni Del Biondo
Giovanni Pisano
Jacopo Torriti
Lorenzo Veneziano
Maestro Della Croce
Matteo Di Giovanetto Da Viterbo
Niccolo Di Giovanni Fiorentino
Nicolo Pisano
Orcagna Di Cione Andrea
Orcagna Di Cione Jacopo
Orcagna Di Cione Nardo
Pietro Cavallini
Zavattari

Magyar

Aquila János

Jánosréti Mester

Német

Bernt Notke
Bertram von Minden
Breu Jörg id
Frueauf Rueland ifj
Frueauf Rueland id
Frueauf Rueland ifj
Hans Holbein id
Hans Multscher
Jörg Breu ifj
Konrad von Soest
Lochner Stephan
Martin Schongauer
Matthias Grünewald
Meister Francke
Pacher Michael
Sigmund Holbein

Németalföld

Albert Van Ouwater

Bouts Dieric

Broederlam Melchior

Hans Holbein Id

Jean de Bondol

Memling Hans

Robert Campin

Rogier Van Der Weyden

Spanyol

Bermejo Bertolome

Borrassá Luis

Lluís Dalmau

Sebastian De Almonacid

Korai Reneszánsz

Ambrogio Lorenzetti
Ambrosius Holbein
Andrea da Firenze
Andrea di Firenze
Andrea Orcagna
Antonello da Messina
Aretino Spinello
Arnolfo di Cambio
Baldung Hans
Bartholomaeus Bruyn id
Bartholomaeus Bruyn ifj
Benozzo Gozzoli
Bernardo Daddi
Boccaccio Boccaccino
Burgkmair Hans id
Giotto di Bondone
Giovanni Pisano
Hans Burgkmair ifj
Jacopo da Sellaio
Jacopo della Quercia
Lorenzo di Alessandro da Sanseverino
Lorenzo Maitani
Lucas van Leyden
Maestro della Santa Cecilia
Maso di Banco
Masolino da Panicale
Nardo di Cione
Neri di Bicci
Neroccio dei Landi
Nicola Pisano
Pier Francesco Fiorentino
Pollaiuolo Antonio del
Simone Martini
Taddeo Gaddi
Vincenzo Foppa

Reneszánsz

Hans Maler Zu Schwaz
Heintz Joseph Elder
Jan Zamoyski

Angol

Gower, George 1540-1596
Johnson, Cornelius 1593 1661
Larkin, William 1580-1619
Lockey, Rowland 1593-1616
Nicholas Hilliard 1547-1619
Oliver, Isaac 1556-1617
Peake, Robert the Elder 1551-1626

Francia

Boucicaut mester
Bourdichon Jean
Dumonstier Daniel 1574 1646
Dumonstier Étienne 1540 1603
Dumonstier Pierre 1545 1610
Dumonstier, Geoffroy 1500 1573
Jacques Bellange
Jean (or Jehan) Fouquet (1420–1481)
Jean Clouet
Jean Fouquet
Le Nain fivérek. Antoine, Louis, Mathieu
Limosin Leonard
Lubin Baugin
Palissy, Bernard

India

    Mogul Birodalom

Itália

Alberti Leon Battista
Alesso Baldovinetti
Altichiero da Zevio
Amico Aspertini
Ammanati Bartolomeo
Andrea Boscoli
Andrea da Firenze
Andrea del Castagno
Andrea del Sarto
Andrea della Robbia
Attavante degli Attavanti
Bartolommeo fra
Basilica di santa croce
Bellini Filippo
Bellini Gentile
Bellini Giovanni
Bellini Jacopo
Benozzo Gozzoli
Bergognone Ambrogio da Fossano
Bernardino Licinio
Bernardino Luini
botticelli
Bramante Donato Donnino di Angelo di Pascuccio
Bramantino, Bartolomeo Suardi
Camillo Boccaccino
Caravaggio
Carpaccio Vittore
Carracci Agostino
Carracci Annibale
carracci lodovico
castagno andrea del
Cima da Conegliano
Cima Giovanni Battista
Cola-del-Amatrice
Correggio
Cristoforo Mantegazza
Crivelli Carlo
Daniele da Volterra (Braghettone)
Domenico di Michelino
Donatello
Dosso Dossi
Federico Barocci
Federico Zuccari
Filippino Lippi
Filippo Brunelleschi
Filippo Lippi
Firenzei dóm
Fra Bartolomeo
Francesco Botticini
Francesco da Sangallo
Franciabigio Francesco
Ghiberti
Ghirlandaio Benedetto
Ghirlandaio David
Ghirlandaio Domenico
Giambologna
Giampietrino
Giorgio Vasari
Giorgione
Giovanni Antonio Amadeo
Giovanni bandini
Giovanni della Robbia
Giovanni di Niccolò Mansueti
Giulio Romano
Jacopo Bassano
Jacopo de Barbari
Leonardo da Vinci
Lorenzo Costa elder
Lorenzo Lotto
Lorenzo the Younger
Luca della Robbia
Mantegna
Marco Zoppo
Maso di Banco
Mazzolino Ludovico
Melozzo da Forlì
Michelangelo Buonarotti
Montagna Bartolomeo
Piero della Francesca
Piero di cosimo
Pietro Perugino (Pietro di Cristoforo Vannucci)
Pinturicchio
Pollaiolo Piero del
Pollaiuolo Antonio del
Raphaello Santi
Sarto andrea del
Sebastiano del Piombo
Sienai reneszánsz
Signorelli Luca
Tiziano Vecellio
Uccello Paolo
Veneziano Domenico
Veronese paolo
Verrocchio Andrea del
Vignola
Vincenzo Foppa
Vittore Belliniano

Japán

Hidejori

Kano Eitoku

Kína

Magyar

Német

Albrecht Altdorfer
Aldegrever Heinrich
Amman Jost
Bruyn Bartholomeus id
Burgkmair Hans id
Christoph Amberger
Dunai iskola
Dürer Albrecht
Hans Baldung
Hans Cranach
Hans Holbein ifj
Hans Maler
Hans Süss von Kulmbach
Lucas Cranach id
Lucas Cranach ifj
Manuel Niklaus
Martin Schongauer
Michael Wolgemut
Petrarka mester
Ring Hermann Tom
Ring Ludger Tom id
Ring Ludger Tom ifj
Virgil Solis

Németalföld

Aertsen Pieter
Anthonie Blocklandt Van Montfoort
Avercamp Hendrick
Barendsz Dirck
Bartholomeus Van Der Helst
Bol Ferdinand
Bosch
Brouwer Adriaen
Brueghel Abraham 1631 1697
Brueghel Jan Id 1568 1625
Brueghel Pieter Id 1528 1569
Brueghel Pieter Ifj 1564 1638
Carel Fabritius
Caterina Van Hemessen
Christus Petrus
Corneille De Lyon
Dierick Bouts
Dirk Barendsz
Frans Floris
Frans Pourbus Id
Frans Pourbus Ifj
Gabriel Metsu
Geerten Tot Sint Jans
Gerrit Dou
Giambologna, Jean Boulogne
Gillis Van Coninxloo
Gossaert Jan Mabuse
Hans Baldung Grien
Heemskerck Maerten Van
Herri Met De Bles
Hubert Van Eyck
Hugo Van Der Goes
Jan Brueghel Ifj 1601 1648
Jan De Beer
Jan Lievens
Jan Sanders Van Hemessen
Jan Van Eyck
Jean De Beaumetz
Joachim Patinir
Joos ( Justus) Van Gent
Joos Cleve Van Id
Joos De Beer
Joos Van Craesbeeck
Justus Van Gent
Leonaert Bramer
Lucas De Heere
Maarten Van Heemskerck
Massys Jan
Massys Quentin
Nicolaes Maes
Rembrandt
Roelandt Savery
Vermeer

 

Spanyol

Berruguete Pedro

Berruguete, Alonso

Cano Alonso

Juan De Borgogna

Juan De Juanes

Masip Juan Vicente

Oszmán Birodalom

Szinán

Manierizmus

Aachen Hans von
Abbate Niccolo dell
Abraham Janssens id
Agnolo Bronzino
Alessandro Allori
Alessandro di Cristofano di Lorenzo del Bronzino Allori
Andrea Shiavone
Antonio Campi
Archimboldo
Bartholomeus Spranger
Battista Naldini
Beccafumi Domenico
Bordone Paris
Cornelis Cornelisz van Haarlem
Crespi Giovanni Battista
Cristofano Allori
Denys Calvaert
Desiderio Monsu
Francesco de Nomé Monsu Desiderio
Francois Clouet
Francois Quesnel
Franz Floris
Frederick van Valckenborch
Gian Paolo Lomazzo
Gillis Mostaert
Giorgio Vasari
Giovanni battista Naldini
Girolamo Macchietti
Girolamo Mazzola-Bedoli
Hans Bock id
Hendrik de Clerck
Ippolito Scarsella
Jacopo Bassano
Jacopo Pontormo
Joachim Anthonisz Wtewael
Johann Rottenhammer
Lavinia Fontana
Lubin Baugin
Marco Dal Pino
Orazio Gentileschi
Palma Giovine
Paolo Fiamingo
Paolo Veronese
parmigianino
Pier Francesco Morazzone
Roelandt Jacobsz Savery
Rosso Fiorentino
Sebastian Vrancx
Sofonisba Anguissola
Uffizi freskók
Vincenzo Campi
 

Barokk


Anton Cebej

Jan Jiří Heinsch
Karel Škréta
Szymon Czechowicz
Tommaso Dolabella
Vaclav Hollar

Brandl Petr Jan

Angol

Daniël Mijtens
George Jamesone
John Michael Wright
Lely Sir Peter
Sir Godfrey Kneller
William Dobson
William Hogarth

Cseh

Karel Škréta
Petr Brandl
Václav Hollar

Francia

8poussin
Abraham Bosse
Bourdon Sebastien
Charles Le Brun
Claude Lorrain
Corneille Michel elder
Corneille Michel younger
Georges de La Tour
Jacques Callot
Lubin Baugin
Pierre Mignard

Itália

1caravaggio
Amigoni Jacopo
Andrea Commodi
Bernini Gian Lorenzo
Borgianni Orazio
Carracci Annibale
carriera rosalba giovanna
Castiglione Giovanni Benedetto
Crespi Daniele
Domenico Fetti
Evaristo Baschenis
Federico Barocci
Francesco Albani
Galli Bibiena
Gentileschi Artemisia
Gentileschi Orazio
Giordano Luca
Giovanni Battista Baciccio
Guido Reni
Magnasco Alessandro
Paolo Anesi
Simone Cantarini

Magyar

Benjamin Von Block
Bogdány Jakab
Cimbal, Johann Ignaz
Falkoner József Ferenc
Kupeczky János
Mányoki Ádám

Német

Elsheimer Adam

Johann Andreas Graff

Merian Maria Sibylla

Merian Matthaus  Ifj

Merian Matthaus Id

Németalföld

Aert van der Neer
Baburen Dirck van
Berchem Nicolaes
Both Jan
Brill Paul és Matheus
Capelle Jan van de
Claesz Pieter
Dirk van Baburen
Dujardin Karel
Flinck Govert
Floris Claesz van Dick
Franz Hals
Gelder Aert de
Gerard Dou
Gerri van Honthors
Gillis Claesz de Hondecoeter
Heda Willem Claesz
Hendrik de Clerck
Hendrik van Avercamp
Hobbema Meindert
Jacob Jordaens
Jacob van Ruisdael
Jan Davidsz de Heem
Jan Miense Molenaer
Jan Steen
Jan Thomas van Ieperen
Jan van Huyshum
Johannes van der Beeck
Judith Leyster
Koninck de Philip
Meindert Hobbema
Melchior d Hondecoeter
Nicolaes Pietersz Berchem
Pieter de Hooch
Rembrandt
Rubens
Saenredam Pieter Jansz
Van Dyck
Vermeer
Willem van Aelst

Spanyol

Alonso Cano

Coello Claudio

Murillo

Velazquez

 Szymon Czeczhowic

Tommaso Dolabella

Copf

Rokoko

1boucher
2fragonar
4hogart
5gainsburg
Bellotto Bernardo
Corrado Giaquinto
Crosato Giovanni Battista
Denner Balthasar
Élisabeth Vigée-Le Brun
Franz Anton Maulbertsch
Jacques-André-Joseph Camelot
Jean-Etienne Liotard
Meléndez Luis Eugenio
Norbert Grund
Pannini
Pietro Longhi
Sir Joshua Reynolds
Watteau

Romantika

1gericault
2delacroix
3caspar David Friedrich
4constable
4goya
5turner
Allston Washington
Anselm Feuerbach
Barye Antoine Louis
Bonington Richard Parkes
Carl Eduard Ferdinand Blechen
Carl Philipp Fohr
Charlotte Piepenhagen
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Cremona, Tranquillo
David Caspar Friedrich
Etty William
François Rude
Fuseli
Füssli
Georg Friedrich Kersting
Hubert Robert
Joseph Anton Koch Austria
Philipp Otto Runge

Klasszicizmus

1piranesi
Alessandro Algardi
Angelika Kauffmann
Anton Raphael Mengs
Anton Von Maron
Antoni Brodowski
Canova
Chardin
David
David Jacques-Louis
Empire
Francesco Bartolozzi
Friedrich Heinrich Füger
Gottlieb Schick
Hetsch Philipp Friedrich
Ingres Jean Auguste Dominique
Koch Joseph Anton
Le Nain Fivérek
Magyar Klasszicizmus
Nicolai Abraham Abildgaard
Regnault Jean-Baptiste
Schinkel
Schinkel Karl Friedrich
Theresa Maron (Mengs)

Magyar Klasszicizmus

Barabás Miklós
Borsos József
Brocky Károly
Donát János Dániel
Dunaiszky Lőrinc
Ferenczy István

 

18. Sz.

18. Sz.

Abilgaard Nicolai Abraham
Alt, Jakob Austria
Angelica_Kauffman
Anne Seymour Damer
Brown Ford Madox
Corot
David Caspar Friedrich
Earl Ralph
Elizabeth ( Betty) Ratcliffe
Johann Wenzel Peter Austria
John Sell Cotman

Brown Ford Madox

Constable

Turner

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise
Waterhouse
Watteau

 


Nazarénus Festők Lukács Testvérek Egyesülete

Bonaventura Gennelli
Ellenrieder Marie Közelálló Festőnő
Franz Pforr
Friedrich Wilhelm Von Schadow
Johann Friedrich Overbeck
Joseph Von Führich
Julius Schnorr Von Carolsfeld
Peter Von Cornelius
Philipp Veit


Veduta Festészet 18 19 Sz

Alt Rudolf Von
Canaletto
Cruyl Lievin
Manescau Antonio María Reyna
Panini Giovanni Paolo
Wittel Caspar Van

Japán

Biedermeier

            Carl Spitzweg

Ferdinand Georg Waldmüller

Japán

            Buncho Tani

Hokusai

Kitagawa Utamaro

John Sell Cotman

Magyar

Donát János
Dorfmeister István
Hesz János Mihály
Ij. Dorfmeister István
Johann Lucas Huetter
Johann Lucas Kracker
Joseph Dorffmeister
Kiss Sámuel
Melegh Gábor
Schallhas Károly Fülöp
Speth Ferenc
Stunder János Jakab
Szoldatits Ferenc

Nazarénus Festők Lukács Testvérek Egyesülete

Bonaventura Gennelli

Ellenrieder Marie Közelálló Festőnő

Franz Pforr

Friedrich Wilhelm Von Schadow

Johann Friedrich Overbeck

Joseph Von Führich

Julius Schnorr Von Carolsfeld

Peter Von Cornelius

Philipp Veit

Turner

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise

Waterhouse

Watteau

19. Sz.

Angol

Almatadema

Godward

Henry Wallis

Osborn, Emily Mary

Richard Parkes Bonington

Swynnerton, Annie Louise

Walter Crane

Historizmus

Adolph Menzel
Copley John Singleton
Defregger Franz Von
Etienne Dujardin-Beaumetz
Karl Von Piloty
Paul Delaroche
Walter Gould

Barbizon

Charles Jacque

Charles-François Daubigny

Constant Troyon

Courbet

Jean-François Millet

Jules Dupré

Millet

Narcisso Virgilio Diaz De La Pena

Théodore Rousseau

Realizmus

Adolph Von Menzel
Alexey Venetsianov
Anton Mauve
Daumier
Ilja Jefimovics Repin
Munkacsy
Német

    Adolph Menzel Friedrich Erdmann Von
    Wilhelm Leibl
Oreszt Adamovics Kiprenszkij
Peredvizsnyikek

    Ivan Nyikolajevics Kramszkoj
    Vaszilij Grigorjevics Perov
Robert Henri
Vaszilij Andrejevics Tropinyin

Akadémizmus

Alexandre Cabanel

Eduard Von Steinle

Emile Wauters

Francesco Barzaghi

Fredrick Leighton

Giacomo Favretto

Giovanni Costa

Gustave Moreau

José Villegas

Karl Piloty

Louis Gallait

Makart Hans

Mariano Fortuny

Zsáner

    Áldor János László

Arts And Crafts Movement

    Charles Robert Ashbee
    William Morris

Preraffaeliták

Blake

Dante Gabriel Rosetti

Edward Burne Johns

John Everett Millais

Millais

Walter Crane

Szimbolisták

Albin Egger-Lienz
Bocklin
Carriere
Csontvary
Félicien Rops
Gaugin
Giovanni Segantini
Hugo Simberg
Jan Toorop
Jean Delville
Johan Thorn Prikker
Khnopff
Kuzma Petrov-Vodkin
Louis Eilshemius
Michail Vrubel

Nabis

    Bonnard
Denis Maurice
Felix Vallotton
Georges Lacombe
Paul Ranson
Roussel Ker-Xavier
Serusier
Vuillard
 

Odilon Redon
Puvis De Chevannes
Stuck Franz Von

Eklektika

Neobarokk

Neogót

Neoreneszánsz

Neoromán

Szecesszió

Aubrey Beardsley

Charles Rennie Mackintosh
Elenore Abbott

Bécsi Szecesszió

Charles Rennie Mackintosh

Ferdinand Hodler

Henry Van De Velde

Magyar

Faragó Géza
Horti Pál
Komor Marcell És Jakab Dezső
Kozma Lajos
Körösfői-Kriesch Aladár
Nagy Sándor 1869
Róth Miksa
Sassy Attila (Aiglon)
Zsolnay Vilmos

Aimé-Jules Dalou
Alexander Andreyevich Ivanov
Alt Rudolf Von
Axentowicz Teodor
Bewick Thomas
Bocklin
Carriere
Cecilia Beaux
Corot Jean-Baptiste Camill
Edwin Austin Abbey
Frédéric Bartholdi
Gaudi
Hiroshige Ando
Hodler Ferdinand
Jean-Baptiste Carpeaux
Josef Václav Myslbek
Jules Bastien-Lepage
Léon Benett
Lovis Corinth
Ludwig Rohbock
Paula Modersohn-Becker
Richard Parkes Bonington
Thomas Cole Amerika

 Plein Air

Aimé-Jules Dalou

Alexander Andreyevich Ivanov

Winslow Homer

 

19. Sz Magyar Foto

Barabás Miklós

Borsos József

Divald Károly

Egressy Gábor

Haranghy György

Klösz György

Koller Károly

Mai Manó

Rupprecht Mihály

Schmidt Nándor

Strelisky Lipót

19. Sz. Magyar

Balkay Pál
Barabas Miklos
Bihari Sándor
Bikkessy Heinbucher József
Blaschke János
Borsos József
Brodszky Sándor
Bruck Lajos
Canzi Ágost
Czauczik József
CSERÉPY ÁRPÁD
Donát János
Dósa Géza
Dosnyay Károly
Egger Vilmos
Eisenhut Ferenc
Feszty Árpád
Fialka Olga
Forray Iván
Greguss Imre
Gyárfás Jenő
Györgyi Giergl Alajos
Gyurkovics Károly
Haan Antal
Hegedüs László
Heinrich Ede
Herrer Cézár
Hesz János Mihály
Hofbauer János
Hora János Alajos
Horovitz Lipót
Horváth Sándor
Huszár Adolf
Id Marko Karoly
Ifj. Markó Károly
Illés Árpád
Jakobey Károly
Jankó János
Jendrassik Jenõ
K. Spányi Béla
Karczag Zoltán
Karlovszky Bertalan
Karvaly Mór
Kaufmann Izidor
Kelety Gusztáv
Kimnach László
Kisfaludy Károly
Kiss Bálint
Kiss Sámuel
Klette Károly
Klimkovics Béla
Koroknyai Ottó
Kovács Mihály
Kozina Sándor
Kubányi Lajos
Kugler Pál Ferenc
Laccataris Demeter
Lányi Sámuel
László Péter
Libay Károly Lajos
Lieder Frigyes
Ligeti Antal
Lotz Károly
Lwoff-Parlaghy Vilma
Marastoni Jakab
Markó András
Markó Ferenc
Maticska Jenõ
Mednyanszky
Mészöly Géza
Mezey Lajos
Molnár József
Mücke József Ferenc
Orlai Petrich Soma
Pállik Béla
Pataky László
Petrich András
Plachy Ferenc
Rákosi Nándor
Reissmann Károly Miksa
Rombauer János
Róna József
Roskovics Ignác
Schäffer Adalbert
Schöfft József Ágoston
Sikó Miklós
Skuteczky Döme
Sterio Károly
Storno Ferenc
Stróbl Zsófia
Szemlér Mihály
Szobonya Mihály
Szontágh Géza
Telepi Károly
Teuchert Károly Id
Than Mór
Tibély Károly
Tikos Albert
Tolnay Ákos
Valentiny János
Vastagh Géza
Vastagh György Id
Vízkelety Béla
Wágner Sándor
Wéber Henrik
Zeller Mihály
Zemplényi Tivadar
Zichy Mihály
Züllich Rudolf

20. Sz.

Aalto Alvar
Ackermann Max
Ad Reinhardt
Adami Valerio
Adolf Frohner
Agam Yaacov
Agnes Martin
Ahlers - Hestermann Friedrich
Aiste Stancikaite
Akseli Gallen-Kallela
Alan Bean Űrhajós
Alan Charlton
Albers Josef
Albert Bitran
Albert Paris Von Gütersloh
Alberto Burri
Alberto Seveso
Alekszej Georgijevics Javlenszkij
Alén Diviš
Alexander Archipenko
Alexander Kanoldt
Alexander Kostetsky
Alexandre Istrati
Alexej Von Javlenszkij
Alfred Courmes
Alfred Hrdlicka
Alfred Kubin
Alfred Manessier
Alice Brown Chittenden
Alice Neel
Alighiero e Boetti
Allan Kaprov
Amédée Ozenfant
Anahita Razmi
André Lanskoy
André Masson
Andrew Newell Wyeth
Andrew Wyeth
Anna Ancher
Anthony Caro
Antoine Pevsner
Anton Ažbe
Anton Faistauer
Anton Lehmden
Antoni Tàpies
Antonín Procházka
Antonio Saura
Arik Brauer
Aristide Maillol
Arman (Armand Fernandez)
Arman Fernand Armand
Arnulf Rainer
Arshile Gorky
Arthur Dove
Asmus Dieter
Atsuko Tanaka
August Macke
Averil Mary Burleigh
B. Prabha
Balthus Balthus Balthasar Klossowski De Rola
Baquié Richard
Baranoff-Rossine Vladimir
Barnett Newman
Barry Flanagan
Bazaine Jean
Baziotes William
Bekinski Zdzislaw
Beksinski Zdzislaw
Ben Nicholson
Bernard Emile
Bernard Moninot
Bernard Rancillac
Berthe Morisot
Bettie Cilliers-Barnard
Beuys Joseph
Bischoff Franz Albert Amerika
Bleyl Fritz
Boccioni
Bohumil Kubišta
Bonnard Pierre
Botero Fernando
Bram Van Velde
Brancusi Constantin
Braque Georges
Brice Marden
Bridget Bate Tichenor
Cahun Claude
Calder
Caledonia Dance Curry Swoon
Camille Bombois
Camille Claudel
Camoin Charles
Carl Andre
Carlos Casagemas
Carolee Schneemann
Carra
Cezanne
Chagall
Chaim Soutine
Charles Biederman
Charles Lapicque
Chirico
Christian Schloe
Christopher Eymann
Chuck Close
Claes Oldenburg
Claude Viallat
Cleve Gray
Clovis Trouille
Clyfford Still
Congo csimpánc
Cremonini Leonardo
Cross Henri Edmond
Crowley Grace
Cuno Amiet
Cy Twombly
Dali
Damien Hirst
Dan Christensen
Daniel Buren
Daniel Spoerri
David Diao
David Mcleod
David Parrish
David Smith
Davie Allan
Davringhausen Heinrich Maria
De Kooning Willem
Debré Olivier
Degas
Delaunay Terk Sonia
Delauny Robert
Delvaux
Derain André
Dickinson Edwin
Die Blaue Reiter
Die Brücke
Diego Rivera
Dieter Krieg
Dine Jim
Dobell Sir William
Doesburg, Theo Van
Dominguez Oscar
Don Eddy
Donald Judd
Dorothy Gillespie
Dove Arthur Garfield
Duane Hanson
Dubuffet Jean
Duchamp
Dufy
Edda Renouf
Edgar Ende
Eduardo Arroyo
Eduardo Chillida
Edward Hopper
Edward Kienholz
Edward Ruscha
Eileen Agar
Elizabeth Catlett
Emil Nolde
Emil Von Gerliczy
Ensor
Eoin Ryan
Erich Heckel
Erik Johansson
Ernest-Pignon Ernest
Ernst Fuchs
Ernst Max
Ernst Wilhelm Nay
Erro
Erró ( Guðmundur Guðmundsson)
Escher
Fahlström Öyvind
Fautrier Jean
Federico García Lorca
Feininger Lyonel
Felix Albrecht Harta
Fernand Léger
Fiedler Herbert
Flavin Dan
Fontana Lucio
Français Edouard Herzig
Francis Bacon
Francisco Sobrino
François Boisrond
Francois Dufrene
Francois Morellet
Francoise Gilot
Frank Stella
Frantisek Janousek
František Kupka
Franz Gertsch
Franz Kline
Frédéric Bazille
Friedel Dzubas
Friesz Henri-Achille-Émile-Othon
Fritz Janschka
Gaia
Garry Lorence Rich
Gaugin
Geer van Velde
Gene Davis
Georg Schrimpf
George Brecht
Georges Barbier
Georgia O’keefe
Gerard Deschamps
Gérard Ernest Schneider
Gerard Fromanger
Gerard Gasiorowski
Gerard Schlosser
Gerhard Richter
Giacometti
Giacomo Patri
Gianni Bertini
Gierowski Stefan
Gilbert Es Georges
Gilberto Zorio
Gilles Aillaud
Gina Pane
Giovanni Anselmo
Giovanni Boldini
Giuseppe Penone
Giuseppe Santomaso
Glacken William James
Grant Wood
Gropius
Grosz George
Guttuso Renato
Günter Brus
Günther Förg
Günther Uecker
Hal Lasko
Halász Zsóka Mándoki
Hanna Hirsch-Pauli
Hans Hartung
Hantai Simon
Hartley Marsden
Hartung Hans
Hebru Brantley
Heckel Erich
Hegenbarth Josef
Heinrich Campendonk
Helen Frankenthaler
Helen Howard Hatton
Helnwein
Henri Cueco
Henri-Edmond Cross
Henrietta Berk
Hermann Nitsch
Hervé Di Rosa
Herve Telemaque
Hicks Edward
Hinko Smrekar
Horacio Garcia Rossi
Hughie Lee-Smith
Hundertwasser
Ieoh Ming Pei
Ivan Generalic
Ivana Kobilca
Jacques De La Villeglé
Jacques de Villeglé
Jacques Monory
Jacques Villon
Jake & Dinos Chapman
Jake Berthot
Jamie Wyeth
Jan Matulka
Jan Voss
Jarosław Kukowski
Jason De Graaf
Jason Naylor
Jasper Johns
Jean Dubuffet
Jean Edouard Vuillard
Jean Fautrier
Jean Frederic Bazille
Jean Helion
Jean Olivier Hucleux
Jean Tinguely
Jean-Michel Basquiat
Jean-Michell Atlan
Jeanne Mammen
Jean-Olivier Hucleux
Jean-Paul Riopelle
Jean-Pierre Raynaud
Jean-René Bazaine
Jeff Koons
Jeff Way
Jenny Saville
Jess Dobkin
Jesús Rafael Soto
Jiro Yoshihara
Jo Koster
Joan Mitchell
Joel Kermarrec
Joel Stein
John De Andrea
John French Sloan
John Seery
John Sloan
Jones Allen
Josef Albers
Josef Bolf
Josef Šíma
Josefina Holmlund
Joseph Cornell
Jörg Immendorff
Juan Francisco González Escobar
Jules Olitski
Jules Pascin
Julian Schnabel
Juliana Huxtable
Julio Le Parc
Kahlo Frida
Kamalky Laureano
Kandinszkij
Karel Appel
Karl Theodor von Blaas
Kasia Domanska
Katharine Pyle
Käthe Kollwitz
Kazuo Shiraga
Kees Van Dongen
Kelly Ellsworth
Kenneth Noland
Kevin Corrado
Kinuko Y. craft
Kirchner Ernst Ludwig
Klapheck Konrad
Klee
Kobzdej Alexander
Kokoschka
Kounellis Yannis
Krzysztof Jung
Kumi Sugai
Kush Vladimir
La Fauconnier Henri Victor Gabriel
Lam Wilfredo
Lamar Briggs
Lanskoy André
Larry Poons
Larry Rivers
Larry Zox
Laurence Stephen Lowry
Laurencin Marie
Lawrence Stafford
Le Corbusier
Leo Eland
Leon Kossoff
Leonardo Cremonini
Levine Jack
Lewis Percy Wyndham
Lewitt Solomon „sol”
Lhose Richard Paul
Lichtenstein
Lillian Schwartz
Liszickij
Louis Cane
Louis Marcoussis
Lucassen Reinier
Lucebert
Lucian Freud
Luciano Fabro
Luciano Ventrone
Lucio Fontana
Luigi Russolo
Luis Feito
Mack Heinz
Makowski Zbigniew
Malcolm Morley
Malevics
Manet
Manguin Henri
Marc Devade
Marc Franz
Marcel Broodthaers
Marcel Duchamp
Marcel Janco Iancu
Marchig Giannino
Marco Casagrande 1971
Marguerite Zorach
Maria Bashkirtseva (Bashkirtseff)
Maria Helena Vieira Da Silva
Maria Jarema
Marianne Von Werefkin
Marie Egner
Marino Marini
Mario Merz
Mark George Tobey
Mark Rothko
Marquet Albert
Marsden Hartley
Martial Raysse
Mary Cassatt
Mary DeNeale Morgan
Massimo Giulio Baistrocchi
Matisse
Matthew Cornell
Maurice Estève
Maurice Prendergast
Maurice Utrillo
Max Beckmann
Max Bill
Max Oppenheimer Wien
Max Pechstein
Maxim Gaspari
Mccarthy Paul
Meistermann Georg
Meret Oppenheim
Meret-Oppenheim
Michael Andrews
Michael parmentier
Michelangelo Pistoletto
Mihail Larionov
Mike Bidlo
Millares Sall Manuel
Millie Brown
Mira Aurora
Mira Magdalena
Miro
Modigliani
Mondrian
Monet
Morandi
Morgan Russell
Morris Louis
Munch
Nam June Paik (Pek Namdzsun)
Natalia Sergeyevna Goncharova
Natvar Bhavsar
Naum Gabo
Newell Convers Wyeth
Nicolas De Staël
Niele Toroni
Nik Ainley
Niki De Saint Phalle
Nolan Sidney Robert
Oldenburg Claes
Olivier Debré
Olivier Mosset
Omar Ortiz
Op Art
Orozco
Oscar Niemeyer
Oskar Schlemmer
Otto Dix
Otto Mueller
Otto Mühl
Pablo Gargallo
Pascin
Pat Lipsky
Paula Modersohn-Becker
Peter Klasen
Peter Young
Philip Guston
Picabia Francis
Picasso Pablo
Piero Manzoni
Pierre Alechinsky
Pierre Soulages
Pierre Tal-Coat
Pippo Rizzo
Pirosmani
Pissaro
Pol Bury
Poliakoff Serge
Polke Sigmar
Pollock
Rachel Baes
Ralph Balson
Raoul Hausmann
Rauschenberg
Ray Hare
Ray Man
Raymond Hains
Rebeyrolle Paul
Remedios Varo
Remy Blanchard
Renoir
Richard Anuszkiewicz
Richard Baquié
Richard Estes
Richard Hamilton
Richard Lindner
Richard Long
Richard McLean
Richard Oelze
Rihard Jakopič
Riley Bridget
Robert Combas
Robert Delaunay
Robert Indiana
Robert Malaval
Robert Mangold
Robert Morris
Robert Natkin
Robert Ryman
Robert Smithson
Roberto Matta
Rockwell Kent
Rodriguez Alfredo
Roger Bissiere
Romare Bearden
Romero Britto
Ron Mueck
Ronald Davis
Ronnie Landfield
Rosenquist James
Rothko Mark
Rouault
Rudolf Hausner
Rudolf Kremlicka
Ruth Rogers-Altmann
Rysselberghe
Sabah Naim
Sajó János
Sam Francis
Samuel Silva
Sara Ludy
Schiele
Schlichter Rudolf
Schmidt-Rottluff Karl
Schumacher
Schumacher Emil
Schwitters
Sean Charmatz
Segall
Serge Poliakoff
Serra Richard
Seurat
Shadi Ghadirian
Sherrie Levine
Shigeko Kubota
Sigmar Polke
Signac
Siqueiros
Sisley
Sol LeWitt
Sophie Taeuber-Arp
Stallone Sylvester Színész
Stanislav Feikl
Stanley Boxer
Stanton Macdonald-Wright
Stephen Mcmennamy
Stien Eelsingh
Susan Rothenberg
Suzanne Duchamp
Suzanne Valadon
Takis Vassiliakis
Tamara De Lempicka
Tamayo
Tatlin
Thomas Eakins
Thomas Wilmer Dewing
Tony Smith
Tora Vega Holmström
Toulouse Lautrec
Tracey Emin
Tsuguharu Foujita Léonard
Tullius Heuer
Valerio Adami
Vallejo
Vámos Rousseau
Van Dongen
Vangogh
Vasarelly
Vito Acconci
Vladimír Vašíček
Vladimir Velikovic
Vlaminck Murice De
Walter Darby Bannard
Walter De Maria
Walter Firle
Warhol
Warhola James
Wesselman Tom
Whistler
Willem De Kooning
William Burroughs
William Merritt
William Pettet
William Zorach
Wolf Vostell
Wolfgang Hutter
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze )
Wols Alfred Otto Wolfgang Schulze
Wols Wolfgang Schultze
Wright F. l
Yanjun Cheng
Yannis Kuonellis
Yves Klein
Zao Wou-Ki

20.Sz. Magyar

Aba Novák Vilmos
Abodi Nagy Béla
Ábrahám Péter
Ábrahám Raffael
Aczél Ilona
Ács Ferenc
Ács József
Adler Miklós
Agárdy Gábor
Aggházi Gyula
Ágh Ajkelin Lajos
Agricola Lídia
Áldor János László
Almási Gábor
Almási Gyula Béla
Ambrus Imre
Ámos Imre
Andruskó Károly
Anna Margit
Antal Károly
Antal Sándor
Antalffy Mária
Anton Prinner
Ata Kandó
Attalai Gábor
B. séday mária
Baász Imre
Badacsonyi Sándor
Baditz Ottó
Bajor Ágost
Baksa Soós György
Baktay Patrícia
Balázs G. árpád
Balázs János
Balázs János 1904 1927
Balint Endre
Bálint Rezső
Balla Demeter
Ballagó Imre
Balogh Balázs András
Balogh István (1924–2016)
Balogh István 1890
Balogh Jenő
Bálványos Huba
Bán Béla
Bánáti Sverák (Schwerak) József
Bánáti Sverák József
Bánk Ernő
Bánovszky Miklós
Bánsághi Vince
Bánsági András
Bánszki Tamás
Baranyai András
Baranyó Sándor
Barcsay Jeno
Bardócz Árpád
Barta Ernő
Barta István
Barta Lajos
Barta Mária
Bartha László
Bartl József
Bartoniek Anna
Basch Andor
Basch Edit
Basilides Barna
Batári László
Bátorfi Andrea
Batthyány Gyula
Batthyány Gyula Gróf
Bazsonyi Arany
Bebo Károly
Beck András
Beck Judit
Beck Ö Fülöp
Belányi Viktor
Bencze László
Benczúr Gyula
Bencsik István
Bene Géza
Benedek Jenő Idősebb
Benedek Péter
Benes József
Benkhard Ágost
Bényi László
Benyó Ildikó
Beöthy István
Bér Rudolf
Berán Lajos
Berczeller Rezső
Berény Róbert
Berényi Ferenc
Berkes Antal
Bernáth Aurél
Bertalan Albert
Besnyő Éva
Beszédes János
Betlen Gyula
Biai-Fõglein István
Bihari Sándor
Birkás Ákos
Bíró Antal
Bíró Lajos
Bíró Mihály
Blaski János
Bodó Károly
Bódy Irén
Boemm Ritta
Bohacsek Ede
Bohus Zoltán
Bokros Birman Dezső
Bokros László
Bokros Péter
Boldizsár István
Bolgár József
Bolmányi Ferenc
Borbás Tibor
Borbereki Kovács Zoltán
Bordi András
Bornemisza Géza
Bornemisza László
Boromisza Tibor
Boross Géza
Borsos Miklós
Borszéky Frigyes
Bortnyik Sándor
Bory Jenő
Bótos Sándor
Bőhm Lipót, Poldi
Böhm Pál
Börtsök Samu
Börzsönyi Kollarits Ferenc
Böszörményi Schwarz János
Braun András
Brettschneider Rudolf
Breznay József
Bruck Hermina
Buday György
Chiovini Ferenc
Cholnoky Jenő
Corini Margit
Czencz János
Czene Béla
Czene Béla Ifj
Czigány Dezső
Czillich Anna
Czimra Gyula
Cziráki Lajos
Czóbel Béla
Czumpf Imre
Cs. Pataj Mihály
Csáki Maronyák József
Csáky József
Csáky László
Csanády András
Csató György
Cseh Tamás
Csemiczky Tihamér
Cserna Károly
Csernus Tibor
Csete György
Csikász Imre
Csohány Kálmán
Csók István
Csontvary Kosztka Tivadar
Deák Ébner Lajos
Deim Pál
Deli Antal
Demény Miklós
Dénes Valéria
Derkovits Gyula
Dési Huber István
Diener-Dénes Rudolf
Dienes István
Dienes János
Dinnyés Ferenc
Dobó Tihamér
Dobroszláv Lajos
Dobrovits Ferenc
Dobrovits Péter
Domanovszky Endre
Dombrovszky László
Dombrovszky Szaniszló
Domján József
Donáth Péter
Doór Ferenc
Dorogi Imre
Dömötör Gizella
Dudás Gyula
Dudits Andor
Dúdor István
Duray Tibor
Duschanek János
Ecsődi Ákos
Edvi Illés Aladár
Edvi Illés Ödön
Egry József
Egyed Erna
Egyed Kálmán
Eigel István
Eisenmayer Tibor
Ék Sándor
El Kazovszkij
Elekfy Jenő
Élesdy István
Endre Béla
Endresz Alice
Engel Tevan István
Englerth Emil
Erdély Miklós
Erdélyi Béla
Erdélyi Gáll Ferenc
Erdélyi Mihály
Erdős Cs. tibor
Érmezei Zoltán
Erõs Andor
Esteban Fekete
Etienne Beothy
Fábri Zoltán
Faragó Endre
Faragó Géza
Farkas Aladár
Farkas Antal Jama
Farkas Béla
Farkas Eszter
Farkas György
Farkas István
Fáy Dezsõ
Fazekas Magdolna
Fejér Csaba
Fekete Géza Id
Fekete Nagy Béla
Fekete Tamás
Feledy Gyula
Félegyházi László
Felekiné Gáspár Anni
Fémes Beck Vilmos
Fényes Adolf
Ferenczi Róbert
Ferenczy Béni
Ferenczy Károly
Ferenczy Noémi
Ferenczy Valér
Feszty Masa
Fieber Béla
Finta Sándor
Fischer Ernő
Fodor József
Fonó Fleischer Lajos
Fontos Sándor
Fónyi Géza
Forbát Alfréd
Forgách Hahn Erzsébet
Forgács Hahn Erzsébet
Fóth Ernő
Frank Frigyes
Frey Krisztián
Fried Pál
Futásfalvi Márton Piroska
Fülöp László ( Elek )
Füredi Richárd
Fürtös György
Füstös Zoltán
Gaál András
Gaál Domokos
Gaál Imre
Gábor Jenő
Gábor Marianne
Gáborjáni Szabó Kálmán
Gácsi Mihály
Gadányi Jenő
Gádor Emil
Gádor István
Gajzágó Sándor Id
Gál Magdolna
Galimberti Lanow Mária
Galimberti Sándor
Gallé Tibor
Gara Arnold
Garami László
Gecse Árpád
Gedõ Lipót
Gedő Ilka
Geiger Richárd
Gera Éva
Gergácz Berta
Gergely Imre
Gerzson Pál
Giczy János
Gimes Lajos
Glatter Ármin
Glatter Gyula
Glatz Oszkár
Gombos Székely Lily
Gosztola Gábor
Góth Móric
Göllner Miklós
Gönczi Gebhardt Tibor
Görög Lajos
Gráber Margit
Gresham Kör
Gross Arnold
Gruber Béla
Gulácsi Lajos
Gulyás Gyula
Gustave Miklos
Gy Molnár István
Gy Riba János
Gy. szabó béla
Gyarmathy Tihamér
Gyenes Gitta
Gyenes Tamás
Gyimesi Kásás Ernõ
Györgydeák György
Gyulai Gaál Endre
Gyügyei Nagy Zsigmond
Hacker Mária
Hajas Tibor
Hajdú István Étienne Hajdu
Hajós Imre László
Halápy János
Hamza D. ákos
Hangya András
Hanna Melánia
Haranghy Jenő
Háry Gyula
Hascsák József
Hatvany Ferenc Báró
Havadtőy Sámuel
Hawlisch Gusztáv
Háy Ágnes
Hegedûs Endre
Hegedűs László
Hegyi György
Heintz Henrik
Hejettes Szomlyazók
Heller Ödön
Hemmert János
Henczné Deák Adrienne
Henri Nouveau Heinrich Neugeboren
Herman Lipót
Hernádi Handmann Adolf
Herrer Cézár
Hervai Gizella
Hervai Zoltán
Hessky Iván
Hetey Katalin
Heyer Artúr
Hézső Ferenc
Hikádi Erzsébet
Hincz Gyula
Hoffmann Henriette
Hoffmann János
Holesch Dénes
Hollán Sándor
Holló László
Honti Parizs Elza
Honty Márta
Hortobágyi Endre
Horváth G. andor
Horváth Márton
Hranitzky Ilona
Huller Ágoston
Husovszky János
Huszár Imre
Huszár István
Huszár Teréz Szilvia
Huszár Vilmos
Huzella Pál
Illencz Lipót
Ilosvai Varga István
Ilyés Márta
Inconnu Csoport
Innocent Ferenc
Író Lajos
Iski Kocsis Tibor
Ispánki József
Istók János
Istókovits Kálmán
Istvánffy Rainer Gabriella
Iván Szilárd
Iván Szilárd Ifj
Iványi Grünwald Béla
Jakab Elek
Jakoby Gyula
Jakovits József
Jakuba János
Jálics Ernő
Jámbor Lajos
Jancsek Antal
Jándi Dávid
Jánossy Ferenc
Járitz Rózsa
Jaschik Álmos
Jávor Pál
Jeges Ernő
Jendrassik Jenő
Jets György
Jobbágyi Gaiger Miklós
Johan Hugó
Joseph Csaky
Joseph Szabo
József Dezső ( Firtosi)
Juhász Árpád
Juhász Sándor
Jung Zseni
K. Madarász Adeline
Kabó Sz. Varga Ágnes
Kádár Béla
Kádár Géza
Kádár György
Kajári Gyula
Kákonyi Imre Asztrik Dr
Kalivoda Kata
Kalló Viktor
Kallós Ede
Kallós Elek
Kallós Pál
Kálmánfy János
Kamotsay István
Kandó Gyula
Kandó László
Kántor Andor
Kántor Andor,
Kántor János
Kaponya Judit
Karátson Gábor
Karcsay Lajos
Karikás Ilona
Karlovszky Bertalan
Kárpáthy Jenő
Kárpáti Anna
Kárpáti Gusztáv
Kass János
Kassák Lajos
Katona Nándor
Kelety Gusztáv
Kéméndy Jenő
Kemény Éva Grafikus
Kemény Zoltán
Keményffy Jenõ
Kende Géza
Kepes György
Kerényi Jenő
Kernstok Károly
Király Tamás
Kisfaludi Strobl Zsigmond
Kismányoki Károly
Kiss Lajos
Kiss Miklós
Kiss Rezsõ
Kiss Vilma
Kiss Zoltán
Kiss Zoltán László
Kiss-Roóz Ilona
Kléh János
Klie Zoltán
Kling György
Kmetty János
Knopp Imre
Kóber Leó
Kóbor Henrik
Koffán Károly
Kohán György
Kokas Ignác
Kolozsváry Endre
Kolozsváry Zsigmond
Komáromi Kacz Endre
Komlóssy Ede
Komócsin Ilona
Kondor Béla
Kondor Lajos
Konecsni György
Konkoly Gyula
Konrád Ignác
Konstantin Frida
Kontraszty László
Kontuly Béla
Kopasz Márta
Korb Erzsébet
Korb Flóris Nándor
Korda Vince
Korga György
Kornis György
Korniss Dezső
Kórusz József
Kós Károly
Koszta József
Koszta Rozália
Kosztándi Jenő
Kosztolányi Kann Gyula
Kovács Ferenc Szobrász
Kovács Géza
Kovács László
Kovács Tamás
Kovásznai György
Kozma Lajos
Kömpöczi Balogh Endre
Körmendy-Frim Ervin
Kövér Gyula
Kövesházi Kalmár Elza
Krizsán János
Krizsánné Csikós Antónia
Kubát József
Kubinyi Sándor
Kudász Emese
Kukovetz Anna
Kukovetz Nana (Anna)
Kunffy Lajos
Kurucz D. istván
Kusztos Endre
Kutas László
Kürthy Sándor
Laborcz Ferenc
Ladányi Imre
Lakatos Artúr
Lakner László
Lakos Alfréd
Lám Ilona
Lantos Ferenc
László Fülöp Elek (Philip De László)
László Lilla
Lazetzky Stella
Lehel Mária
Lelkes István
Lenkey Zoltán
Lesznai Anna
Ligeti Erika
Ligeti Miklós
Litkei József
Litteczky Endre
Loránt Erzsébet
Lossonczy Tamás
Lőrincz Lehel
Lugossy Mária
Lux Alice
Luzsicza Lajos
Mácsai István
Maghy Zoltán
Magyar-Mannheimer Gusztáv
Majercsik János
Major János
Makkai Piroska
Makovecz Imre
Makrisz Agamemnon
Márffy Ödön
Markos Lajos
Márkus Imre
Marosán Gyula
Martinszky János
Márton Ferenc
Martyn Ferenc
Márvány Sándor
Masznyik Iván
Máté András Grafikus
Mattioni Eszter
Mattis Teutsch
Mazsaroff Miklós
Medgyessy Ferenc
Medveczky Jenő
Megyeri Barna
Meggyes László
Mersits Piroska
Mészáros Lajos
Meszes Tóth Gyulá
Mihalik Dániel
Mihalovits Miklós
Miháltz Pál
Mihály István
Miklóssy Gábor
Mikola András
Mikus Sándor
Misch Ádám
Mocsári Mária
Modok Mária
Moholy-Nagy László
Mohy Sándor
Moiret Ödön
Moldován István Kolozsváry
Molnár C. pál
Molnár Farkas
Molnár Z. jános
Monostori-Moller Pál
Móricz Margit
Mousson Tivadar
Mund Hugó
Muzsinszky Nagy Endre
Muzslai Kampis Margit
Mühlbeck Károly
Müller Árpád
Nádler Róbert
Nagy B. István
Nagy Ernő
Nagy Imre
Nagy Imre László
Nagy István
Nagy János
Nagy Laszlo
Nagy Sándor
Nagy-Balogh János
Náray Aurél
Nemcsics Antal
Nemes Endre
Nemes Lampérth József
Németh József
Németh Mihály
Neogrády Antal
Neogrády László
Novák András
Nuridsány Zoltán
Nyilasy Sándor
Nyírő Gyula
Ócsai Károly
Ohmann Béla
Olejnik Janka
Olgyai Viktor
Olgyay Ferenc
Onódy Béla
Orbán Dezső
Orbán István
Orosz Gellért
Ország Lili
Õsz Dénes
Ősz Dénes
P. bak jános
P. kováts ferenc
Paál Albert
Paczka Ferenc
Paizs Gobel Ernő
Paizs László
Páldy Aladár
Páll Lajos
Pálnagy Zsigmond
Pándy Lajos
Pap Emil
Pap Géza
Pap Gyula
Papi Lajos
Papp Aurél
Papp Oszkár
Pászk Jenõ
Pásztor Gábor
Patay Éva
Patay László
Patkó Károly
Pátzay Pál
Pauer Gyula
Paul Kallos
Pechán József
Pécsi Pilch Dezsõ
Pekáry István
Péli Tamás
Pentelei Molnár János
Péri László
Perlmutter Izsák
Perlrott Csaba Vilmos
Peske Géza
Peterdi Gábor
Petri Lajos
Petrik Pál
Pierre Székely
Pilch Dezső ( Pécsi)
Pirk János
Pittner Olivér
Pleidell János
Plugor Sándor
Pogány Ferenc
Pogány Jakab Ferenc
Pogány Margit
Poll Hugó
Pólya Iván
Pólya Tibor
Pongrácz Szigfrid
Pór Bertalan
Pörge Gergely
Pratella Attilio
Preisich Gábor
Prinner Anton
Rábai Ridovics Ferenc
Rác András
Radnai József
Raffai Kinga
Raidl Ida
Rajk László
Rákóczy Gizella
Raksányi Rezsõ
Rátkai György
Redő Ferenc
Reich Károly
Rékassy Csaba
Reményi József
Remsey Flóra
Remsey Jenõ
Réth Alfréd
Réthy Károly
Réti István
Réti Mátyás
Révész Imre
Rippl Rónai
Román György
Romek Árpád
Róna József
Róna Klára
Rónay Ernõ
Rónay Kázmér
Róth Miksa
Rottmann Mozart
Rozgonyi László
Rozsda Endre
Rubletzky Géza
Rubovics Márk
Rudnay Gyula
Ruttkay György
Ruzicskay György
Sáfrány Imre
Saly Németh László
Samu Géza
Samu Katalin
Sámuel Kornél
Sándorfi István
Sarkantyu Simon
Sárközi Iván
Sassy Attila
Sassy Attila (Aiglon)
Schaar Erzsebet
Schaár Erzsébet
Schadl János
Schickedanz Albert
Schmidt Gyula
Schnitzler János
Scholz Erik
Schöffer Miklós
Schönberger Armand
Schreiber Hugó
Schubert Ernő
Sebõk Margit
Senyei Károly
Sidló Ferenc
Sigismond Kolos-Vary
Sikuta Gusztáv
Simay Imre
Simon Ferenc
Simon György János
Simsay Ildikó
Sinkó Károly
Somogyi József
Somos Miklós
Soproni Horváth József
Sovánka István
Spányi Béla
Spányik Kornél
Stettner Béla
Storno Ferenc Ifj
Stremeny Géza
Sugár Andor
Sugár Gyula
Sz. Egyed Emma
Szablya Frischauf Ferenc
Szabó Ákos
Szabó Gyula
Szabó Iván
Szabó József Joseph Szabo
Szabó László
Szabó Vladimir
Szabó Zoltán Judóka
Szalai Tibor
Szalay Ferenc
Szalay Lajos
Szandai (Szabó) Sándor
Szánthó Mária
Szántó Piroska
Szász Endre
Szász István
Szécsi Katalin
Szegedi Molnár Géza
Szegvári Károly
Szeift Béla
Székelyné Kasznár Aranka
Szemlér Mihály
Szendy Arisztid
Szenes Árpád
Szenes Fülöp
Szentgyörgyi István
Szentgyörgyvári Gyenes Lajos
Szentirmai Zoltán
Szentiványi Lajos
Szervánszky Jenő
Szervátiusz Tibor
Szigeti Jenõ
Szilágyi István
Szilágyi László
Szily Géza
Szinte Gábor
Szlányi Lajos
Szóbel Géza
Szobotka Imre
Szontágh Tibor
Szopos Sándor
Szőke Lajos
Szőnyi István
Sztelek Norbert
Szuly Angéla
Szurcsik János
Szűcs Árpád
Szüle Péter
Takács István
Tamás Ervin
Tar István
Tassy Klára
Telcs Ede
Telek Balázs
Telkessy Valéria
Teuchert Károly Ifj
Thorma János
Thormáné Kiss Margit
Thuróczy Zoltán
Thury Levente
Tibor Ernõ
Tibor Ernő
Tichy Gyula
Tichy Kálmán
Tihanyi Lajos
Tipary Dezső
Tóbiás György
Tobisch Ilona
Tokay Ilona
Topor András
Tornai Gyula
Tornyai János
Toroczkai Wigand Ede
Toroczkay Oszvald
Torok Sándor
Tóth B. lászló
Tóth Menyhért
Tóth Tibor
Tölgyessy Artúr
Töreky Ferenc
Török Sándor
Trauner Sándor
Trumayer Sándor
Tull Ödön
Turi-Jobbágy József
Turmayer Sándor
Tury Mária
Udvardi Erzsébet
Udvardy Ignác Ödön
Udvardy Pál
Udvary Pál
Uitz Béla
Újházy Ferenc
Újváry Ferenc
Ujváry Lajos
Undi Mariska
Urbán György
Vajda Júlia
Vajda Lajos
Vajda Zsigmond
Varga Imre
Varga Mátyás
Varga Nándor Lajos
Várkonyi Károly
Vasarelly
Vass Elemér
Vastagh Éva
Vastagh György Ifj
Vastagh László
Vaszary János
Vaszkó Erzsébet
Vecsési Sándor
Vedres Márk
Vén Emil
Veress Géza
Veszelszky Béla
Vesztróczi Manó
Vidovszky Béla
Vígh Bertalan
Vilt Tibor
Vinkler László
Viski János
Vízkeleti Witman Eta
Vörös Géza
Walleshausen Zsigmond
Widder Félix
Würtz Ádám
Xantus Gyula
Z. Gács györgy
Z. Soós István
Z. Szalay pál
Zádor István
Zahoray János
Zajácz András
Zala Tibor
Zemplényi Magda
Ziffer Sándor
Zoltánfy István
Zombori László
Zombory Lajos
Zórád Ernő
Zórád Géza
Zorkóczy Gyula Festõmûvész
Zsögödi Nagy Imre

20. Sz. Fotó

Aida Muluneh
Alfred Eisenstaedt
Alfred Stieglitz
Andreas Gursky
Ansel Adams
Arnold Newman
Bert Hardy
Bill Brandt
Bruce Davidson
Cecil Beaton
David Bailey
Diane Arbus
Don McCullin
Dorothea Lange
Edward Steichen
Edward Weston
Elliott Erwitt
Eve Arnold
Francesca Woodman
Frans Lanting
Gerhard Riebicke
Hamish Fulton
Harold Edgerton
Helmut Newton
Henri Cartier-Bresson
Horst P Horst
Irving Penn
Joel Meyerowitz
Julia Margaret Cameron
Lee Miller
Lewis Hine
Man Ray
Margaret Bourke-White
Mary Ellen Mark
O Winston Link
Philippe Halsman
René Mächler
Richard Avedon
Robert Doisneau
Robert Frank
Robert Mapplethorpe
Saul Leiter
Vivian Maier
W. Eugene Smith
Walker Evans
William Eggleston
Yousuf Karsh

20. Sz. Magyar Foto

Itthon Dolgozók

Angelo (Funk Pál)

Bäck Manci

Balla Demeter

Balogh Rudolf

Bárány Nándor

Berekméri Zoltán

Bojár Sándor

Dulovits Jenő

Escher Károly

Friedmann Endre

Hemző Károly

Hermann Ildi

Hevesy Iván

Horling Róbert

Kálmán Kata

Kerekes Gábor

Kinszki Imre

Langer Klára

Lussa Vince

Máté Olga

Pécsi József

Reismann János

Reismann Mariann

Rónai Dénes

Sugár Kata

Szávai István

Székely Aladár

Szipál Márton

Tabák Lajos

Tarczai Béla

Telek Balázs

Tóth István

Vadas Ernő

Külföldön Dolgozók

Alain Fleischer
André Kertész
André Steiner
Ata Kandó
Besnyő Éva
Brassai
Cornell Capa
Emeric Feher
Ergy Landau Landau Erzsi
Kepes György
Lucien Hervé Elkán László
Marton Ervin
Moholy-Nagy László
Munkácsi Márton
Robert Capa

Rogi André

20. Sz-I Izmusok, Irányzatok

Impresszionizmus

Anton Ažbe
Berthe Morisot
Degas
Frédéric Bazille
Giovanni Boldini
Glacken William James
Jean Frederic Bazille
Manet
Marie Egner
Mary Cassatt
Monet
Pissaro
Renoir
Rihard Jakopič
Sisley
Stanislav Feikl
Whistler
William Merritt

Pointillizmus

Rysselberghe

Henri-Edmond Cross

Seurat

Signac

Expresszionizmus

Chaim Soutine

Die Blaue Reiter

Alfred Kubin

August Macke

Kandinszkij

Marc Franz

Die Brücke

Akseli Gallen-Kallela

Bleyl Fritz

Cuno Amiet

Emil Nolde

Heckel Erich

Kees Van Dongen

Kirchner Ernst Ludwig

Max Pechstein

Schmidt-Rottluff Karl

Emil Von Gerliczy
Ensor
Erich Heckel
Fiedler Herbert
Kandinszkij
Karel Appel
Kokoschka
Max Beckmann
Max Oppenheimer Wien
Munch
Otto Mueller
Paula Modersohn-Becker
Rouault
Schiele
Vangogh

Art Deco

Georges Barbier

Sajó János

Tamara De Lempicka

Posztimpresszionista

Aristide Maillol
Balthus
Bernard Emile
Bonnard Pierre
Carlos Casagemas
Cezanne
Cross Henri Edmond
Français Edouard Herzig
Gaugin
Jean Edouard Vuillard
Kahlo Frida
Kees Van Dongen
Marguerite Zorach
Maurice Prendergast
Modigliani
Morandi
Seurat
Signac
Toulouse Lautrec
Tsuguharu Foujita Léonard
William Zorach

Naivok

Camille Bombois
Grant Wood
Halász Zsóka Mándoki
Hicks Edward
Hirshfield Morris
Ivan Generalic
Pirosmani
Vámos Rousseau

Fauves

Camoin Charles

Derain André

Dufy

Manguin Henri

Marquet Albert

Matisse

Van Dongen

Vlaminck Murice De

Kubizmus

1Picasso Pablo
Amédée Ozenfant
Antonín Procházka
Ben Nicholson
Bohumil Kubišta
Braque Georges
Delaunay Terk Sonia
Delauny Robert
Feininger Lyonel
Fernand Léger
Louis Marcoussis
Robert Delaunay

Futurizmus

Boccioni

Luigi Russolo

Pipo Rizzo

Nonfiguratív

Expresszív

Tárgyi

Arthur Dove
Barcsay Jenő
Ben Nicholson
Mondrian
Olivier Debré
Vladimír Vašíček

Konstruktív

Liszickij

Lohse Richard Paul

Malevics

Ralph Balson

Tatlin

Szürrealista

Op Art

Brigdet Riley

Jesús Rafael Soto

Richard Anuszkiewicz

Vasarelly

Yaacov Agam

Egyéb Nonfiguratív

Ackermann Max
Alfred Manessier
Antoine Pevsner
Charles Biederman
Christopher Eymann
Crowley Grace
Debré Olivier
Doesburg, Theo Van
Frank Stella
František Kupka
Hantai Simon
Josef Albers
Lanskoy André
Larry Poons
Max Bill
Mihail Larionov
Morgan Russell
Naum Gabo
Serge Poliakoff
Stanton Macdonald-Wright

Dadaizmus

Marcel Duchamp

Marcel Janco Iancu

Raoul Hausmann

Suzanne Duchamp

Szürrealizmus

Ámos Imre
André Masson
Anna Margit
Balint Endre
Bekinski Zdzislaw
Cahun Claude
Chagall
Chirico
Dali
Delvaux
Dominguez Oscar
Edgar Ende
Eileen Agar
Ernst Max
Frantisek Janousek
Gulacsy Lajos
Kevin Corrado
Klee
Kush Vladimir
Lam Wilfredo
Leonor Fini
Miro
Nemes Endre
Orszagh Lili
Ray Man
Richard Oelze
Roberto Matta
Schlichter Rudolf
Tamayo
Vajda Lajos

Bauhaus

Absztrakt Expresszionizmus

Davie Allan
Franz Kline
Gerhard Richter
Helen Frankenthaler
Mark George Tobey
Pollock
Rothko
Willem De Kooning

Appropriation Art

Mike Bildo

Sherrie Levine

Art Brut

Dubuffet Jean

Schumacher

Arte Powera

Assemblage

Bécsi Akcionizmus

Adolf Frohne

Arnulf Rainer

Günter Brus

Hermann Nitsch

Otto Muehl

Concept

    Robert Morris

Fantasy

Kinuko Y. Craft

Jarosław Kukowski

Vallejo

Fantasztikus Realizmus

Anton Lehmden

Ernst Fuchs

Rudolf Hausner

Wolfgang Hutter

Figuration Libre

François Boisrond

Hervé Di Rosa

Remy Blanchard

Robert Combas

Fluxus

Ernest-Pignon Ernest
Nam June Paik (Pek Namdzsun)
Wolf Vostell

Fotorealizmus

Chuck Close
Don Eddy
Duane Hanson
Franz Gertsch
Jason De Graaf
John De Andrea
Luciano Ventrone
Omar Ortiz

Fundamental Painting

Agnes Martin

Alan Charlton

Brice Marden

Edda Renouf

Jake Berthot

Louis Cane

Robert Mangold

Robert Ryman

Hard Edge

Ad Reinhardt

Barnett Newman

Kelly Ellsworth

Mark Rothko

Hiperrealizmus És Környéke

Andrew Newell Wyeth
Asmus Dieter
Jamie Wyeth
Kamalky Laureano
Kasia Domanska
Klapheck Konrad
Matthew Cornell
Newell Convers Wyeth
Ray Hare
Richard Estes
Rodriguez Alfredo
Ron Mueck
Samuel Silva

Informel

Antoni Tàpies

Arman (Armand Fernandez)

Jean Dubuffet

Jean Fautrier

Wols Wolfgang Schultze

Installáció

    Edward Kienholz

Kinetizmus, Op Art

Agam Yaacov
Albers Josef
Calder
Jesús Rafael Soto
Julio Le Parc

Mack Heinz
Op Art
Richard Anuszkiewicz
Riley Bridget
Vasarelly

Közösségi Művészet

Lírai Absztrakció

Albert Bitran

Alexandre Istrati

Alfred Manessier

André Lanskoy

Bram Van Velde

Charles Lapicque

Ernst Wilhelm Nay

Gérard Ernest Schneider

Hans Hartung

Jean-Paul Riopelle

Jean-René Bazaine

Kumi Sugai

Luis Feito

Maria Helena Vieira Da Silva

Maurice Estève

Nicolas De Staël

Pierre Tal-Coat

Roger Bissiere

Serge Poliakoff

Wols Alfred Otto Wolfgang Schulze

Zao Wou-Ki

Land Art

    Dénes Ágnes
Richard Long
Robert Smithson

Lírai Absztrakció Amerikai

Albert Bitran
Alexandre Istrati
Alfred Manessier
André Lanskoy
Bram Van Velde
Charles Lapicque
Ernst Wilhelm Nay
Gérard Ernest Schneider
Hans Hartung
Jean-Paul Riopelle
Jean-René Bazaine
Kumi Sugai
Luis Feito
Maria Helena Vieira Da Silva
Maurice Estève
Nicolas De Staël
Pierre Tal-Coat
Roger Bissiere
Serge Poliakoff
Wols Alfred Otto Wolfgang Schulze
Zao Wou-Ki

Lírai Absztrakció Amerikai

Cleve Gray
Dan Christensen
David Diao
Dorothy Gillespie
Friedel Dzubas
Garry Lorence Rich
Helen Frankenthaler
Jeff Way
Joan Mitchell
John Seery
Jules Olitski
Lamar Briggs
Larry Poons
Larry Zox
Lawrence Stafford
Morris Louis
Natvar Bhavsar
Pat Lipsky
Peter Young
Robert Natkin
Ronald Davis
Ronnie Landfield
Sam Francis
Stanley Boxer
Új Mappa
Walter Darby Bannard
William Pettet

Minimal Art

Ad Reinhardt
Donald Judd

Nuovo Realisme

Daniel Spoerri

Jacques De La Villeglé

Jean Tinguely

Niki De Saint Phalle

Raymond Hains

Yves Klein

Performance

    Carolee Schneemann
Gina Pane
Jess Dobkin
Millie Brown
Shigeko Kubota

Pop Art

Claes Oldenburg
Erró ( Guðmundur Guðmundsson)
Fahlström Öyvind
Hebru Brantley
Jones Allen
Lichtenstein
Lucassen Reinier
Martial Raysse
Peter Klasen
Richard Hamilton
Richard Lindner
Robert Indiana
Romero Britto
Rosenquist James
Wesselman Tom

Streetart

Caledonia Dance Curry Swoon

Gaia

Illuzionosztikus Aszfaltrajz

Manchester

Szines Varos

Szobrok

Szocialista Realizmus

Bán Béla

Benedek Jenő

Czene Béla

Csabai Kálmán

Félegyházi László

Felekiné Gáspár Anni

Kiss Ernő

Legéndi József

Rozs János

Tassizmus

Alberto Burri
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze )

Tattoo

Abel Miranda Avantgarde Tattoo Barcelona
Niñas Tatuada
dooleyandme modern tattoo designs.htm

Új Objektivitás Neue Sachlichkeit

Alexander Kanoldt

Davringhausen Heinrich Maria

Georg Schrimpf

Otto Dix

 

Új Expresszionizmus

Jean-Michel Basquiat

Young British Artists

Damien Hirst
Jake & Dinos Chapman
Tracey Emin

 

Kortárs

Épp csak egy kis szemezgetés ( 301 alkotó)

0. Képzőművész, illetve képzőművészkedő sportolók, színészek.

Anthony Hopkins
David Bowie
Ernie Barnes
Grant Hill
Janis Joplin
Jim Carrey színész
johnny depp
Larry Johnson
Lucy Liu
Serena Williams
Sylvester Stallone
Todd Marinovich

A. R. Penck
Abakanovitz
Adrian Choi
Afrikai
Agne Kisonaite
Agnes Martin
Ai Wei Wei
Aiste Ramunaite
Alan Charlton
Alan Jaras
Albin Talik
Aleksandra Urban
Alfredo Rodriguez
Alla Georgieva
Anahita Razmi
Andrew Newell Wyeth
Andy English
Anna Gaskell
Anna Silivonchik
Annegret Soltau
Anselm Kiefer
Anton Lehmden
Arnulf Rainer
Arnulf Rainer Másolata
Arp Marijke
Arthur Berzinsh
Ashley Cooper
Asmus Dieter
Auer Erik
Bacon, Freud És A Londoni Iskola Festészete Mng_Elemei
Baistrocchi, Massimo
Bajus Jozef
Banksy
Barry Flanagan
Beatrice Guttormsen
Bernard Buffet
Bernard Pages
Bernard Prass
Berszudszkij, Eduard
Beti Bricelj
Bill Viola
Bob Dylan
Bohatova Anna
Boris Anisfeld
Brad Downey
Brandon Hodgkin
Brice Marden
Brillowska Mariola
Bruce Neuman
Brus
Caledonia Dance Curry Swoon
Camille Juthier
Caoimhghin Ó Croidheáin
Carmen Winant
Carsten Höller
Cenci Goepel and Jens Warnecke
Chiharu Shiota
Chris Maynard
Christian Boltanski
Christian Jankowski
Christian Schloe
Christo
Chuck Close
Claes Oldenburg
Clerici Fabrizio
Close Chuck
Cornelia Schleime
Cui Ruzhuo
Dado
Damien Hirst
Dani Olivier
Daniel Buren
David Cerny
David Datuna
David Hockney
David Salle
David Shrigley
Davide Boriani
De Graaf Jason
Dean Chamberlain
Denysenko Oleg
Dmitrij Kavarga
Don Eddy
Duane Hanson
Dusan Krtolica
Edda Renouf
Eduardo marinez
Edward Bawden
Edward Kienholz
Eli Cortiñas
Elina Merenmies
Elizabeth Catlett
Elizabeth Murray
Ellen Von Wiegand
Elżbieta Jabłońska
Emilia Kabakov
Enzo Cucchi
Eric Fischl
Erik Tidemann
Ernest-Pignon Ernest
Eroticbuddha
Erró ( Guðmundur Guðmundsson)
Ervin Wurm
Erwin Wurm
Eva Schlegel
Eymann Christopher
Fahlström Öyvind
Fischer Axel
Francesco Clemente
Francois Boisrond
François Boisrond
Frank Auerbach
Frank Gehry
Franz Gertsch
Frohner
Gaia
Garraud
Gemmy Woud-Binnendijk
Georg Baselitz
Georgia O’keeffe
Gerard Garouste
Gerhard Richter
Gilbert Es Georges
Gngloff Hope
Guy Ben-Ary
Harriet Marshall Goode
Hebru Brantley
Held, George
Helnwein
Hermann Nitsch
Hervé Di Rosa
Hope Gangloff
Ilja Kabakov ( Iliya)
Irina Botea
Iris Fossier
Issey Miyake
Ivan Plusch
Jablonska
Jake And Dinos Chapman
Jake Berthot
James Turrell
Jamie Wyeth
Jan Shaw
Jannis Kounellis
Jarosław Kukowski
Jason De Graaf
Jean Charles Blais
Jean Nouvel
Jean-Michel Basquiat
Jeff Koons
Jenny Saville
Jeremy-Mayer-
Jess Dobkin
Jesse Treece
Jim Carrey
Jim Dine
Joep van Lieshout
John De Andrea
John Stezaker
john strutton
Jóna Gudvardardóttir
Jonathan Borofsky
Jones Allen
Jorge Pineda Dominika
Jose-Maria Sicilia
Joseph Kosuth
Joyce Kozloff
Jörg Immendorff
Julian Schnabel
Julio Gonzalez
Kamalky Laureano
Kamil Kuzko
Karla Black
Kasia Domanska
Katerina Belkina
Kienzer Michael
Kim MacConnel
Kinuko Y. craft
Klapheck Konrad
Kogelnik, Kiki
Kundy Crew
Lada Gaziova
Larry Poons
Lauretta Lowell
Lee Krasner
Lichtenstein
Lichtfactor
Linda Arts
Linda Farquharson
Lorenzo Vitturi
Louis Cane
Lous Stuijfzand
Lucassen Reinier
Luciano Ventrone
Makowsky Zbigniew
Marcel Broodthaers
Marco Casagrande 1971
Mari Lwyd
Marina Abramović
Mark Andrew Webber
Mark Dion
Markus Lüpertz
Marnie Weber
Martial Raysse
Martin Galbavy
Matt Lombard
Matthew Barney
Matthew Broughton
Matthew Cornell
Maurizio Cattelan
Mesterséges Intelligencia
Micha Payer + Martin Gabriel
Michel Alberola
Michelangelo Pistoletto
Michele Del Campo
Mike Bidlo
Millie Brown
Miquel Barcelo
Miriam Schapiro
Misha Levin
Nam June Paik (Pek Namdzsun)
New Narrative Now at M David & Co. – Art Spiel_elemei
Newell Convers Wyeth
Nicolas Uriburu
Nikolic Jadranka
Nino Longobardi
Njideka Akunyili Crosby
Norman Foster
Olaf Breuning
Ólafur Elíasson
Olga Lewicka
Olga Tobreluts
Omar Ortiz
Opalka Roman
Pál Rebeka
Patrick Rochon
Paula Rego
Pete Rumney
Peter Klasen
Peter Saul
Petr Kvíčala
Philip Guston
Pierre Alechinsky
Putrid
Quinones Kristina
Rachel Rickers
Rauta Taisto
Ray Hare
Rebecca Cool
Rebecca Warren
Remi Blanchard
Renée Bossaert
Renée Green
Renzo Piano
Richard Di Rosa
Richard Estes
Richard Hamilton
Richard Lindner
Richard Serra
Richter Gerhard
Rita Ernst
Robert Combas
Robert Filliou
Robert Indiana
Robert Kushner
Robert Mangold
Robert Morris
Robert Ryman
Robert Zakanitch
Robin Wight
Rodriguez Alfredo
Romain Jacquet-Lagrѐzede
Romero Britto
Ron Mueck
Rosenquist James
Rubik Kocharian
Ryan Warnberg and Michelle McSwain (MRI)
Ryszard Wasko
Sabah Naim
Samuel Silva
Sandro Chia
Sara Berti
Sarah Lucas
Satta Vincenzo
Schwarz Volker
Sebastian Bieniek
Selma Selman
Serge Bloch
Sergi Cadenas
Shadi Ghadirian
Shaw Jeffrey
Sherrie Levine
Sola
Stagnoli
Staudacher
Staver Klitgaard
Stephen Dunne
Susana Solano
Suzanne Lacy
Tacita Dean
Tadao Ando
Tadashi Kawamata
Tatiana Blass
Thomas Hirschhorn
Tiger Lo
Ting Shao Kuang
Tony Cragg
Tracey Emin
Tracy Mackenna
Ulrike C. Franz
Vacheva Iva
Valerie Jaudon
Valeriya Olkhova
Vallejo
Victoria Van Dyke
Vincent Grunwald
Volker Tannert
Warhola James
Wesselman Tom
Wolf Vostell
Wolfgang Laib
Wuon Gean Ho
Yanjun Cheng
Yann Kersalé
Yoko Ono
Zhou Chunya
Żmijewski Artur

 

Kortárs Magyar

2 371 alkotó 7.62 GB

0 Képzőművész, illetve képzőművészkedő sportolók, színészek.

Deli Anett
Kozsuharov Ognjan
Szántó Lukács

Agárdy gábor
Alföldi Róbert
Lukáts Andor
Náray Tamás divattervező
Varga Dániel

Aatóth Franyó Tóth István Ferenc
Abafáy-Deák Csillag
Ábel Tamás
Ábrahám Imola
Ábrahám Jakab
Ábrahám Rafael
Aby Szabó Csaba
Ackermann Rita
Ádám Anna
Ádám Melinda
Ádám Zoltán
Ádám Zsófia
Adamko Dávid
Adorján Attila
Aga Bartók Ágnes
Aggod István
Agnes Von Uray
Ágoston Lóránt
Ágotha Margit
Ajtai Tamás
Aknay János
Alaibeg Afrodite
Alattyáni István TYUTYU
Albert Ádám
Albert László
Albrecht Júlia
Ale Ildikó
Alexander Gyenes
Alexander Schikowski
Alexander Tinei
Alexandra Krsnak
Alexy Miklós
Alföldi László András
Alföldi Róbert
Almási Róbert
Almássy Aladar
Almásy Ivor
Almásy Ottilia Rita
Altorjai Sándor
Altorjay Gábor
Ambrus Éva
Ámmer Gergő
András Tünde
Andreas Fogarasi
Andrelli Pap J. György
Annavarro
Antal Anna
Antal Balázs
Antal Malvina
Antal Pál
Antal Tövissi Anna
Antalaci Antal Gábor
Antal-Bartalis Lilla
Antik Sándor
Appelshoffer Péter
Aranyász Zita
Aranyi Sándor
Ardey Edina
Árkossy István
Arláth Krisztina
Árnyas Koppány Ákos
Aros Éva
Árvay László
Árvay Zolta
Asszonyi Tamás
Ásztai Csaba
Asztalos Zsolt
Atlasz Gábor
Attalai Zita
Ázbej Kristóf
Azúr Kinga
B. Laborcz Flóra
B. Orosz István
B. Zeikfalvy Anna
Baász Orsolya
Baász Szigeti Pálma
Bábel Anita
Babinszky Csilla
Babos Ágnes
Babos Bertalan Zsili
Babos Éva
Babos László
Bachman Gábor
Bács Emese
Bácskai Bertalan
Bada Dada
Bada Emőke Majohunbo
Bada Márta
Bagdi Kata
Bagi Attila
Baglyas Erika
Báhidszki Petra
Baji Miklós Zoltán
Bajkó Dániel
Bajusz Orsolya
Bak Imre
Baka Ferenc
Bakacsi Lajos
Bakallár József
Bakányi Gyula
Baki Júlia
Bakó László
Bakonyi Bence
Bakonyi Mihály
Bakos Gyula
Bakos Ildiko
Bakos Levente
Bakos Tamás
Bakos Tamás grafikus papírművész
Baksai József
Baksa-Soós János
Baky Péter
Balás Eszter
Balázs Alfréd
Balázs Áron
Balázs Imre
Balázs Imre Barna
Balázs Irén textilművész
Balázs József Tamás
Balázs Kitti
Balázs Nikolett
Balázs Péter
Balázs Zsolt
Bali János
Bálind István
Bálint Ildikó
Bálint Károly
Bálint Zsombor
Balla Attila
Balla Csönge
Balla Margit
Balla Vera
Balló Andrea
Balogh Csaba
Balogh Ervin
Balogh Gyula
Balogh István Győr
Balogh István Péter
Balogh István Vilmos
Balogh László
Balogh Mónika
Balogh Tibor
Balogh Zsófia
Bálványos Levente
Bánfi József
Bánföldi Zoltán
Bánki Ákos
Bányai József
Bányász Éva
Bara Barnabás
Barabás Éva
Barabas Marton
Barabás Zsófi
Barakonyi Zsombor
Baranyai Levente
Baranyi Károly
Baraté Ágnes
Baráth Fábián
Baráth Ferenc
Baráth Pál
Baráz Tamás
Barczi Pál
Bardócz Lajos
Bardon Barnabás
Bárdosi Katinka
Bari Karoly
Barnaföldi Anna
Barta Bence
Barta Gergely
Barta János
Barta Zsolt Péter
Bartha C. Ernő
Bartha Sándor
Barti Magdolna
Bartók Sándor
Bartos Kinga
Bartus Csaba
Bartus Ferenc
Bartusz György
Bartusz Vivienn
Basa Anikó
Baska József
Básthy Ágnes
Batári István
Bátay Sándor
Bátorfi Szabolcs
Batykó Róbert
Bauer István
Bazán Vladimir
Beck András
Bécsi Imre
Beeri Dávid ( Pongor Beri Károly)
Bekay-Nagy Maya
Békés Rozália
Békési Ervin
Benczúr Emese
Bene Zsuzsanna
Benedeczki Elvira
Benedek Barna
Benedek György
Benedek Jenő Ifjú
Benedek József
Benedek Júlia
Benkovits György
Benkő Viktor
Bényi Árpád
Benyovszky- Szűcs Domonkos
Beöthy Balázs
Bereczki Kata
Beregszászy Tamás
Berentz Péter
Béres Ferenc
Beretvás Csanád
Bereznay Peter
Berhidi Mária
Beri Károly
Berkecz Éva
Berkes Ádám Csanád
Bernát András
Bernáth Dániel
Bernathy Sandor
Berszán Zsolt
Berze Imre
Bészabó András
Bezzegh Éva dr
Bibok Piroska
Biborné Veres Dorottya
Bicskei Zoltán
Bihon Győző
Bikácsi Daniella
Binaura (Nagy Ágoston, Samu Bence)
Birgány Norbert
Birkás Ákos
Birkás István
Biró Andrea
Bíró Boglárka
Bíró Eszter
Bíró Ildikó
Bíró lajos szobrász
Bíró Miklós
Bitó Ildikó
Blahó Borbála
Bóbics Dianna
Bocz Gyula
Bocsi Eszter
Bocskay Vince
Boda Balázs
Boda Melinda
Bódi Barbara, Boba
Bodnár Imre
Bodó Károly
Bodóczky István
Bodolóczki Linda
Bodoni Zsolt
Bodonyi Panni
Bodor Anikó
Bodor Lila
Bodor Zoltán
Boér Lenk Ilona
Bogár Ágnes
Bogdán János Amigó
Bogdandi Szultan N
Bogdándy György
Bognár Zsolt
Bogyó Virág
Bohár András
Bohus Zoltán
Bojcsuk Iván
Bojti András
Bolba Henrik
Boldi ( Szmrecsányi Boldizsár)
Boldizsár Dóra
Boldizsár Sándor
Bolla Márta
Bolla Rita
Bóna Ottó
Borbás Róbert
Borbély Ferenc Gusztáv
Borbély Károly
Bordos László Zsolt
Bordy Margit
Borgó György Csaba
Bori OM
Bornemisza Eszter
Bornemisza Rozi
Boros Anikó
Boros Mátyás
Boros Viola
Borsos Gábor
Borsos Lőrinc (János Lilla)
Borsos Miklós János
Borza Teréz
Bosnyák Zsuzsa
Bóta Csaba
Botár László
Bozi Anna
Bozsó Nóra
Bozsogi Nóra
Bögi Dia
Böhm Gergely
Börcsök Attila
Böröcz András
Böszörményi István
Bp. Szabó György
Bráda Tibor
Braginsky Arthur
Brankovics Éva Kukucska
Brauer Ildikó
Braun András
Breszkovics Bernadett
Breznay András
Breznay Pál
Brückner János
Brzózka Marek
Bubla Éva
Buczkó György
Bucskó Mihály
Budaházi Tibor
Budahelyi Tibor
Budai Tibor
Budai Tímea
Buday Mihály
Bugnariu Ioan Horvath
Bugyi István József
Buhaly Jozsef
Bujdosó Alpár
Bújdosó Ernő
Bukor Tibor
Bukovácz Lajos
Bukta Imre
Bukta Norbert
Bullás József
Bundás János István
Burai István
Burián Norbert
Burján Gál Enikő
Burkus József
Butak András
Buzás András
Büki Zsuzsanna
Cene gál István
Chilf Mária
Cyránski Mária
Czakó Margit
Czanik Mátyás
Czank Ninetta
Czékmán Csaba
Czene Márta
Czenthe Kata
Czér Péter
Czibula Pál
Czimbal Gyula
Czinege Zsolt
Czinke Ferenc
Czobor Sándor
Czuder Tamás
Csabai Renátó
Csábi Ádám
Csáji Attila
Csákány István
Csáki István
Csáki Maronyák Éva
Csáki Róbert
Csáky Lajos
Csáky Marianne
Csaky Marianne Caliban
Csala Hermina
Csámpai Rozi
Császár Gábor
Császár Norbert
Csata Hermina
Csatlós Asztrid
Csató József
Csató Máté
Csavlek András
Cseh András
Cseh Lili
Cseke Szilárd
Cselle Judit
Csemniczky Zoltán
Csengery Béla
Csernátony Lukács László
Csernik Attila
Csernovszky Júlia
Cserny Márton
Csertő Lajos
Cservenka Edit
Cseszlai György Chesslay György
Csik István
Csikai Márta
Csikós Tibor
Csíkszentmihályi Róbert
Csíkvári Péter
Csíky Tibor
Csillag Imola
Csillag István
Csipes Antal
Csiszár Róbert Péter
Csiszer Zsuzsi
Csizek Tamás
Csizmadia Zoltán
Csobaji Zsolt
Csóka Gábor
Csóka László
Csomor Katalin
Csomós Zoltán
Csonka Ibolya
Csontó Lajos
Csorba Simon László
Csordás Levente
Csordás Zita
Csordás Zoltán Imre
Csorján Melitta
Csoszó Gabriella
Csörgő Attila
Csörgő Tamás
Csurgai Ferenc
Csurka Eszter
Csuta György
Csutak Levente
Csutak Magda
Csutoros Sándor
D Szabó Ede
Daczó Enikő
Dallos Ádám
Damó István
Dániel András
Danka Attila
Daradics Árpád
Darázs József
Dárdai Zsuzsa
Dargay Attila
Dargay Lajos
Darvay Tünde
Dávid Zita
Deák B. ferenc
Deák Beke Éva
Deák Ferenc
Deák Ilona
Deák M. Ria
Deák Németh Mária
Deák Zoltán 1969
Deák Zoltán Szeged
Deák Zsuzsa
Deák Zsuzsanna üvegművész
Debreczeni Botond
Debreczeni Imre
Debreczeny Zoltán
Dechandt Antal
Deleanu Márta
Deli Ágnes
Deli Anett
Deli Eszter Kinga
Demcsák Dóra Vanda
Demes Ferenc
Dénes Ágnes
Dér Adrienn
Dér István
Déry Konstantin
Dés Márton
Detkovics Anikó
Dévényi Mónika
Dezső Ilona Anna
Dienes Attila
Dienes Gábor
Dobány Mátyás
Dobay Zsuzsa Susan Dobay
Dobó Bianka
Dobos Éva
Dobriban Emil
Dobribán Lini Enikő
Dobrovits Alexandra
Dóka Zoltán
Dombovári Ágnes
Domián Gyula
Doncsev Antoni
Donka Gergely
Donka Péter
Donkó család
Dóró Zsolt
Dorosz Károly
Dorsánszki Adrienn
Dósa Ildikó
Dovák Melinda
Dózsa Farkas Krisztina
Dömény Boriska
Dr. Máriás
Drabik István
Drabik Tamás
Drégely László
Dréher János
Droppa Judit
Drozdik Orsi
Drozsnyik István
Dubi Árpád
Ducki Krzysztof
Duliskovich Bazil
Dunai Beáta
Duncsák Attila
Durbák Lili
Durucskó Zsolt
Dús László
Duschanek János
Dvorcsák Gábor
E. Kottek Péter
E. Szabó Margit
Éberling Anikó
Ecsedi Zsolt
Efzámbo Istvan
Egri András
Egri István
Egri Mónika
Egyed László
Eike
Eke Annamária
Elekes Károly
Éles Bulcsú
Éles Lóránt
El-Hassan Róza
Ellenbacher Ibolya
Előd Ágnes
Éltes Barna
Ember Sári
Endrey Nagy Attila
Énzsöly Kinga
Enyedi Zsuzsanna
Eőry Emil
Eperjesi Ágnes
Erdei Adrienn
Erdély Dániel
Erdélyi Emese
Erdélyi Eta
Erdélyi Gábor
Erdélyi Tibor
Erdész Erika
Erdődy József Attila
Erdős János
Erfán Ferenc
Erhardt Miklós
Éri Jenő
Erkel László Kentaur
Ernszt András
Erős Ágost Koppány
Erős Apolka
Erőss Ildikó
Erőss István
Erzatan
Esse Bánki Ákos
Eszik Alajos
Esztergályos Keve
Eszteró Anett
Étienne Sándorfi
Ezer Ákos
Ezüst Gy. Zoltán
Ezüst György
Ezüst Zoltán
Ézsiás István
F. Balogh Erzsébet
F. Farkas Tamás
F. Orosz Sára
Faa Balázs
Fábián Bogi
Fábián Dénes Zoltán
Fábián Erika
Fábián Gyöngyvér
Fábián László
Fábián Noémi
Fábián Zoltán
Fabók Gyula
Fabók-Dobribán Fatime
Fabricius Anna
Fajcsák Henrietta
Fajgerné Dudás Andrea Júlia
Fajó János
Faluvégi Tünde
Faragó Ágnes
Fark László
Farkas Ádám
Farkas Balázs
Farkas Dániel Áron
Farkas Dénes
Farkas Ferenc
Farkas Gábor Gábriel
Farkas Pál
Farkas Róbert
Farkas Roland
Farkas Zsófia
Farkas Zsuzsa
Farsang Sándor
Fáskerti Zsófia
Fata Norbert
Fátyol Zoltán
Fazakas Barna
Fazakas Tibor
Fazakas-Koszta Tibor
Fazekas Levente
Fazekas Magdolna
Fe Lugossy László
Fecsó Andrea
Fehér Beatrix Camou
Feher Laszlo
Fehér Vera
Fejér Ernő
Fejérvári Zsolt
Fejes Soma Bogát
Fejős László
Fejős Miklós
Fekete Balázs
Fekete Balázs Várnagy Tibor
Fekete Géza
Fekete Géza Péter
Fekete Szilvia
Feledy Gyula Zoltán
Felényi Péter
Feles Máté
Felházi Ágnes
Felsmann István
Felsmann Tamás
Felvégi Andrea
Felvideki Andras
Fenekovács László
Fenyvesi Márta
Fenyvesi Ottó
Ferdinánd Judit
Ferenc J. Réka
Ferenc Réka
Ferencz S. Apor
Ferencz Zoltán
Ferenczy Zsolt
Ferkai Tibor
Ferkovics József
Ficzek Ferenc
Filep Norbert
Filep Sándor
Fillér Máté
Filp Csaba
Finta Edit
Finta József
Finta Sándor ifj
Fiók László
Fischer György
Fischer Judit
Flohr Zsuzsi
Fodor Dániel János
Fodor Emese
Fodor Ilda
Fodor János
Fodor Kata
Fodor Lengyel Zoltán
Follárd Barbara
Fonódi Luca
Forgács Péter
Forgó Árpád
Formanek Barbara
Forró Ágnes
Foster Colin
Földessy Péter
Földi Péter
Frank Józsa Anna
František Turcsányi
Frenyó Júlia
Fridvalszki Márk
Friedrich Ferenc
Frimmel Gyula
Fritz Mihály
Frömmel Gyula
Fuchs Tamás
Funták Gyula
Furulyás Krisztina Barbara
Fusz Mátyás
Futaki Attila
Füleki Krisztina
Füleky Adrienn
Fülöp Gábor
Fülöp Gergő
Fülöp Zoltán
Für Emil
Fürjesi Csaba
Fűz Veronika
Füzesi Heierli Zsuzsa
G. Heller Zsuzsa
G.szabó beáta
Gaál András
Gaál József
Gaál Kata
Gaál Tamás
Gábor Áron
Gábor Enikő
Gábor Éva Mária
Gábor Imre
Gábor Márton Dániel
Gábos József
Gábriel József
Gacs Gábor
Gádor Magda
Gajdán Zsuzsa
Gajdos Gabriella
Gajzágó Donáta
Gajzágó Sándor ifj
Gál András
Gál Krisztián
Gál Lehel
Galambos Tamas
Galántai György
Galbovy Attila
Gáldi-Vinkó Andrea
Gálhidy Péter
Gáll Ádám
Gallai Judit Ágnes
Gallov Péter
Gallusz Gyöngyi
Gály Katalin
Gally A. katalin
Ganczaugh Miklós
Gantner Dániel
Garabuczy Ágnes
Garay Nagy Norbert
Gáspár György
Gáspár Gyula
Gáspár Zoltán Ernő
Gaszner Ildikó
Gáti Gábor
Gavrilovits Sándor
Gáyor Tibor
Gazdag Ágnes
Gazdik Péter
Géczi János
Gecser Lujza
Gedeon Irén
Gedeon Zoltán
Geisbühl Tünde
Gelencsér János
Gellér B. istván
Gellérfi Pál
Gémes Péter
Gerber Pál
Gergely Nóra
Gergely Réka
Gergely Zoltán
Gerhes Gábor
Gerlóczy Sári
Germán Fatime
Gérné Mezősi Aranka
Gerő Ambrus
Gerőcs Júlia
Gerzson Pál
Gesztelyi Nagy Zsuzsanna
Gévai Csilla
Ghiczy Dénesh
Ghyczy György
Giczy János
Gilly Tamás
Gintner Csilla
Girnt Vilmos
Gnandt János
Gombos Andrea
Gombos István
Gonda Zoltán
Goór Imre
Góra Orsolya
Goschler Tamás
Gosztola Kitti
Göblyös Róbert
Görgey Géza
Grandpierre Károly Kolozsvári
Grela Alexandra
Gróf Ferenc
Gruppo Tökmag
Gubis Mihaly
Gulyás Andrea
Gulyás László
Gunyhó Márta
Guttman Barbara
Gwizdala Dariusz
Gwizdala Dáriusz
Gy. Molnár István
Gy. Vad Erzsébet
Gyalai Béla
Gyarmathy János
Gyarmati Zsolt
Gyemant Laszlo
Gyenes Zsolt
Gyenis István
Gyenis Tibor
Gyöngyösi Gyöngyi
Györe Zoltán
Győrffy László
Győrffy Sándor
Győrffy-Kovács Adrienn
Győrfi András
Győrfi Lajos
Győrfi Sándor
György Albert
Györgydeák György
Győri Andrea Éva
Győri Blanka
Győri Erzsébet Zsada
Győri István
Győri Kinga
Győri Márton
Győri Tóth László
Győri Zsolt
Györkös Mányi Albert
Gyulai Liviusz
Gyuris Róbert
Gyurkovics Hunor
Haász Ágnes
Haász István
Haász Katalin
Hack Ferenc
Hadik Gyula
Hager Ritta
Hajas Katinka
Hajdú József
Hajdú Kinga
Hajdú László
Hajdu Levente
HajgatóTerézia
Hajnal Gabriella
Halász András
Halász Géza
Halász Károly
Halász Péter Tamás
Halász Zsóka Mándoki
Halbauer Ede
Halega Krisztián
Halla Tibor
Haller József
Halmi Horváth István
Halmi-Horváth István
Halmos Klára
Halmy Miklós
Hámori Anett
Hanga Réka
Hangay Enikő
Hangay Szabó László
Hankóné Vincze Klára
Hantai Simon
Hantos Károly
Hantos Margit
Harangozó Ferenc
Haraszti Zsolt
Haraszty István
Hardi Ágnes
Harka Ágnes
Harsányi Réka
Hartung Sándor
Hatházi László András
Havancsák Gyula
Havasi Tamás
Háy Ágnes
Hecker Péter
Hegedűs 2 László
Hegedűs Ádám
Hegedüs Endre
Hegedűs László
Hegyes Sándor
Hegyi Csaba
Heim András
Heim Péter
Heinrich Schorno
Heinzelmann Emma
Heitler László
Hejettes Szomjazok
Helenyi Tibor
Heller Zsuzsa
Helyes Dániel
Hencze Tamás
Henn László András
Henye Péter
Herbert Anikó aka Haniko
Herczeg István
Herczeg László
Hérics Nándor
Heritesz Gábor
Hermán Alíz
Hermann Zoltán
Hermann Zsófia
Hermkens Edit
Herpai Zoltán
Hertay Mária
Hervé Lóránth Ervin
Hetey Katalin
Hevesi Ferenc
Hévizi Éva
Hitter Magdolna
Hoffmann Tamás - Boldi
Holdas György
Holler László
Holler László Ifj
Holló Anna
Holló Csejtei Kinga
Holló István
Holló Katalin
Holló Manuella
Hollós Ádám
Homoki Anikó
Homoródi Éva
Hopp-Halász Károly
Hordós Boldizsár
Horkay István
Horváth Ágnes
Horváth Csaba
Horváth Csaba Árpád
Horváth Csilla
Horváth Dániel dr
Horváth Erzsébet
Horváth Éva Mónika
Horváth Gyöngyvér
Horváth György
Horváth Helén Sára
Horváth János
Horváth Kinga
Horváth Krisztián
Horváth László
Horváth László Adrián
Horváth László fafaragó
Horváth László Xavér
Horváth Levente
Horváth Lóczi Judit
Horváth Orsolya
Horváth Péter
Horváth Roland
Horváth Sándor
Horváth Tibor
Horváth Tibor Szobrász
Horváth Villő
Horváth Zsófia
Huber András
Huczek Zoltán
Hugyecsek Balázs
Huszár Andrea
Huszár Imre
Huszár Kata
Huszti János
Hübner Aranka
Hüse János
Ickó Dácid
Ifj. pál mihály
Ihász János
Ikafalvi Farkas Béla
Ilauszky Tamás
Ilka Rita
Illényi Tamara
Illés Árpád
Illés Barna
Illés Bódi Barbara
Ilyés István
Illyés András
Imre Mariann
Imreh Tibor
Imrei Johanna
Incze Mózes
Iski Kocsis Tibor
Istvánfy János
Ivácson Rebekka
Jacsó Balázs
Jagicza Patrícia
Jahoda Réka
Jakab Réka
Jakatics-Szabó Veronika
Jakobi Anna Mária
Jakobovits Márta
Jakobovits Miklós
Jakucs János
Jámbor-Mihályi Mónika
Jankovics Marcell
Jankovszki György
Jánosi Kata
Jánosi Katalin
Jarmeczky István
Jauernik Zsófia
Jávor Piroska
Jederán György
Jelenczki István
Jolathy Attila
Jónák Tamás
Jónás Attila
Jónás Péter
Jónás Tamás
Joó István
Joó Zoltán
Joseph Szabo
Jószay Zsolt
Jovánovics György
Jovánovics Tamás
Jovián György
Józsa Bálint
Józsa Emmi
Juha Richárd
Juhász Balázs Miklós
Juhász Dávid
Juhász Dóra
Juhász Éva
Juhász Gergő
Juhász Kinga
Juhos-Kiss Sándor
Július Gyula
Kabai Lóránt
Kácser László
Kádár Emese
Kádár István
Kádár János Miklós
Kádár Katalin
Kádár-Csomor Gábor
Kadza Viktor
Kakas Olívia
Kákonyi Csilla
Kákonyi Júlia
Káldi Katalin
Kaliczka Patrícia
Káli-Horváth Kálmán
Kalmár Dorottya
Kalmár István
Kalmár János
Kalmár Márton
Kalmárné Horóczi Margit
Kalocsai Enikő
Kámán Gyöngyi
Kamill Major
Kamondi Gabriella
Kamper Lajos
Kampfl József
Kancsura István
Kangiszer Dóri
Kántor Ágnes
Kántor József
Kántor Lajos
Kapa Melinda
Kapitán András
Káplár Ferenc
Kaposváriné Mihályi Mária
Kapronczai Evelin
Kara Dávid
Karácsonyi György
Karácsonyi László
Kárándi Mónika
Karda Zenkő
Kardos Botond
Karmó Zoltán
Károly Éva
Károly Sándor Áron
Károly Zöld Gyöngyi
Károlyi András
Károlyi Ernő
Károlyi Zsigmond
Károly-Zöld Gyöngyi
Kárpáti Gergely
Kárpáti János Iván
Kárpáti Tamás
Karsai Dániel
Kása Dávid
Kaszás Tamás
Kaszás Tamás Tibor
Kátai Mihály
Katarina Šević
Katona György
Katona Katalin ötvösművész
Katona Zoltán
Katona Zsuzsa
Kauker Dóra
Kavecsánszki Gyula
Kavecsánszki Gyula dr
Kazi Roland
Kazsik Marcell
Kecseti Gabriella
Kecskeméti Dóra Császárné
Kecskeméti Kálmán
Kecskeméti Sándor
Kecskés Ágnes
Kecskés András
Kecskés Zoltán
Kecső Endre
Kedei Zoltán
Kelecsényi Csilla
Kelemen Dénes Lehel
Kelemen Éva
Kelemen Karoly
Kelemen Marcell
Kelemen Marián Éva
Kelemen Zénó
Kelle Antal
Keller Diána
Kemenes Katalin
Kemenes Róbert Levente
Kemény György
Kemény György Grafikus
Kemény Zoltán
Kendra Bea
Kerekes Elek
Kerekes Gábor
Kerényi János
Keresztes Dóra
Keresztes Zsófia
Keresztesi Botond
Kereszty Kornél
Kereszty Zsolt
Kerezsi Nemere
Kéri Ádám
Kéri Imre
Kéri László
Kéri Mihály
Kerpely Adél
Kertész Dániel
Kertészfi Ágnes
Kéry Bálint Bence
Keseru Ilona
Keserue Zsolt
Keszegi Horváth László
Kettős Tamás
Khoór Lilla
Kicsiny Balázs
Kilár István
Kilyen Eszter
Kingl Sándor
Király András
Király Ferenc
Király Gábor
Király György
Kirsh Ádám Fat Heat
Kis Endre
Kis Péter
Kis Róka Csaba
Kis Tóth Ferenc
Kis Varsó Gálik András Havas Bálint
Kiskovács Eszter
Kiss Adél
Kiss Adrian
Kiss Ágnes Katinka
Kiss Andor
Kiss Bálint
Kiss Endre
Kiss Ervin Gábor
Kiss Ferenc
Kiss György
Kiss Ilona
Kiss István
Kiss István Szobrász
Kiss Jenő Ferenc
Kiss Kovács Gyula
Kiss Márta
Kiss Mihály
Kiss Rita powerpol
Kiss Sándor
Kiss Viktória
Kisspál Szabolcs
Kisstibi
Klajo Adrian
Klájó Adrián
Klaudia Kosziba
Kléh Gyöngyvér
Klima Gábor
Klimó Károly
Kling József
Kneisz Eszter
Knyihár Amarilla
Kocsi Olga Piroska
Kocsis Barbara
Kocsis Ildikó
Kocsis Imre
Kocsis Rudolf
Koday László
Koffán Károly Ifj
Kóka Ferenc
Kókay Krisztina
Kokesch Ádám
Kolarovszki Zoltán
Kollár Angelika
Koller Margit
Kolodko Mihály
Kolozs József Sándor
Kolozsi Gabriela Simona
Kolozsi Tibor
Kolozsvári Csenge
Koltai-Dietrich Gábor
Koltay Dorottya Szonja
Kolumbán Kántor Zita
Komáromi Erzsébet
Komlódi Judit
Komoróczky Tamás
Koncz András
Koncz Csaba
Koncz Viktória Éva
Koncz-Münich András
Koncz-Münich Judit
Koncz-Münich Judith
Kondor Attila
Konkoly Gyula
Konok Tamás
Konopás Judit Emese
Kontra Ágnes
Kontur András
Kontur Balázs
Kónya Ábel
Koós Gábor
Kopacz Mária
Kopasz Tamás
Kopócs Tibor
Kopócsy Judit
Koppány Attila
Koralevics Rita
Korbely István
Korcsmár Eszter
Korcsmár Eszter Kores
Korga György
Korodi János
Korodi Luca
Korognai János
Koroknai Zsolt
Korolovszky Anna
Korompai Péter
Koronczi Endre
Korponovics Roland
Kósa Gergely
Kósa János
Kossuth Tivadar
Kostelec Éva
Kosztándi Orsolya
Koszti István Miklós
Kosztolányi György
Kótai Tamás
Kotormán Norbert
Kovách Gergő
Kovács Anikó
Kovács Anikó szeged
Kovács Anita orizatriz
Kovács Árpád
Kovács Attila
Kovács Balázs Kobalov
Kovács Brigitta
Kovács Buddha Tamás
Kovács Éva Vica
Kovács Ferenc
Kovács Ferenc Szobrász
Kovács Gergely
Kovács Gergely Kyan Smith
Kovács Géza
Kovács Imre
Kovacs Imrich Tattoo
Kovács Jenő
Kovács Keve
Kovács Kitti
Kovács Lehel
Kovács Lola
Kovács Olívia
Kovács Péter
Kovács Péter Balázs
Kovács Réka Vörös
Kovács Tamás
Kovács Tamás Vilmos
Kovács Valéria
Kovács-Gombos Dávid
Kováts Albert
Kováts Borbála
Kováts Nikolett
Kozák Kata
Kozma Andrea
Kozma István
Kozma István János
Kozsuharov Ognjan
Kő Boldizsár
Kő Pál
Köbli Alexandra
Kőhegyi Gyula
Kökény Róbert
Köllő Margit
Köllő Zsuzsanna
Kömives Andor
Kőmíves István
Kőmíves Sándor
Kőnig Frigyes
Kőnig Róbert
Könyv Kata
Könyvásó László
Környei Ágota
Körössényi Tamás
Kőszeghy Flóra
Köves Éva
Krajcsovics Éva
Kristóf Gábor
Kristóf Krisztián
Kristófy Dániel
Krizbai Gergely Krizbo
Krizbai Sándor
Krizsán István
Krizsán-Keszei Zoltán
Krnács Ágota
Kroó Anita
Kubinyi Katalin Sára
Kuchta Klára
Kucsora Márta
Kudász Gábor Arion
Kuizs Lilla
Kujbus János
Kuli Adél
Kulin Ágnes
Kun Éva
Kun Péter
Kungl György
Kunhegyesi Ferenc
Kupcsik Adrián
Kupeczik Ágnes
Kurucz István András
Kurucz Tímea
Kusnyár Eveline
Kusovszky Bea
Kutasi Károly
Kuti Botond
Kuti Dénes
Kútvölgyi-Szabó Áron
Kyan Smith Kovács Gergely
L. Ritók Nóra
Labancz Cismasiu Ágnes
Lábass Endre
Laborcz Mónika
Lacza Márta
Laczkó Juli
Ladik Katalin
Lajkó Nóra
Lajta Gábor
Lajtai ( Langer ) Péter
Lakatos Pál Sándor
Lakatos Renáta
Lakatos Tamás
Lakner Antal
Lakner László
Landgráf Katalin
Láng Eszter
Lantos Györgyi
Lapos László
Lappints Csaba
László Ákos
László András Hatházi
László Bandy
László Dániel
László Gergely
László Melinda
Lázár Pál
Legéndy Péter
Lehoczki Krisztina
Lehoczky Krisztina
Lekics Lilian
Lénárd Anna
Lencsés Andrea
Lencsés Ida
Lendvai Ádám
Lendvai Péter Gergely
Lengl Orsolya
Lengyel András
Lengyel Orsolya
Lengyel Rita
Lepsényi Imre
Léstyán Csaba
Lévai Ádám
Lévay Jenő
Lieber Erzsébet
Ligeti Erika
Ligeti Miklós Grafikus
Lima Victor
Lini Enikő
Lipcsey György
Lipics Vilmos
Lipkovics Péter
Lipovszky Lél Keve
Lipták Ágnes
Lipták György
Lizák Pálma
Lois Viktor
Lonovics László
Lóránt Anikó Erzsébet
Lorant Janos
Losonczy István
Lossonczy Tamas
Lovadi Kinga
Lovas Gábor
Lovas Ilona
Lőcsei Barbara
Lőrinc Lilla
Lőrincz Győző
Lőrincz Róbert
Lőrincz Tamás
Lőrincz Zsuzsa
Lőrinczi Gergely
Lőrinczy Judit
Lucza Zsigmond
Ludvig Dániel
Ludvig Zoltán
Lukács Gábor
Lukács István
Lukács József Jóka
Lukács Katalin
Lukács Katalin textilművész
Lukács Tamás
Lukács Tibor
Lukáts Andor
Lukoviczky Endre
Lux Antal
Luzsica Árpád
M Bakos Natália Makai Bakos
M Lovász Noémi
M Tóth Éva
M. Kass Judit
M. Nagy Szilvia
M. Novák András
Madácsy István
Madaras Péter
Madarassy György Tamás
Madarassy István
Mág Tamás
Magén István
Máger Ágnes
Magyar Ádám
Magyar Gábor
Magyar József
Magyari Annamária
Magyari Márton
Magyarné Derszib Eti
Magyarósi Éva
Maharita Szabrina
Major Gizella
Major Janka
Majoros Áron Zsolt
Majoros Gyula
Makai Hedvig
Makai Mira Dalma
Makhult Gabriella
Makina
Makkai István
Makkai-Kovács Beatrix
Makláry Lilla
Makó Judit
Makói Juhász István
Makra Zoltán
Malasits Zsolt
Malbasa Dániel
Malgot István
Manyák Mariola
Mara Kinga Villő
Maracskó Gabriella
Marafkó Bence
Márialigeti Anna
Máriás István Aka Horror Pista
Marincas Mira
Markó Erzsébet
Markó Luca
Márkus Péter
Marosi Katalin
Marosvári György
Marosvári Kata
Martin Henrik
Martinkó Márk
Marton Ákos
Márton Árpád
Márton Enikő
Márton Luca Anna
Mártonfi Benke Márta
Martsa István
Martus Éva
Mata Attila
Máté György
Máté István
Matei László
Máthé László
Máthé Zsuzsa Sedah
Mátrai Erik
Mátravölgyi Tímea
Matúz Péter
Matzon Ákos
Mátyási Péter
Mátyássy Jónás
Mátyássy László
Matyófalvi Gábor
Maurer Dóra
Maurits Ferenc
Mayer Berta
Mayer Éva
Mayer Hella
Mazzag István
Mécs Miklós
Medve Zsuzsi
Megyeri Barbara
Megyeri János
Megyeri Zsófi
Megyeri-Horváth Gábor
Megyik János
Méhes László
Méhes Loránt
Melcher Mihály
Melocco Miklós
Menasági Péter
Mengyán András
Menyhárt Norbert
Menyhárt Tamás (Menyus)
Méry Beáta
Mester Bori
Mészáros Bori
Mészáros Dezső
Mészáros Géza
Mészáros Imre
Mészáros Mari
Mészáros Márta Millesime
Mészáros Szuharevszky Mihály
Meszlényi János
Metzing Eszter
Mézes Tünde
Mihályi Barbara
Miklós Árpád
Miklós Hajnal
Miklós János
Miklós Zsaklin
Miklóssy Mária
Milák Brigitta
Milena Mladenova
Milu Milanovich Ildikó
Minyo Szert Károly
Móder Rezső
Modor Viktória
Mohácsi András
Moizer Zsuzsa
Moldován Mária
Molnár Ágnes Éva
Molnár Dóra Eszter
Molnár Erika
Molnár Gabriella
Molnár Imre
Molnár Irén
Molnár Iscsu István
Molnár Judit Lilla
Molnár László
Molnár László József
Molnár Margit
Molnár Pál
Molnár Péter
Molnár Sándor
Molnár Vera
Molnár Zsolt
Molnár-Göb Zoltán
Molnári Mariann
Monory Ráhel
Móré Imre
Mózes Katalin
Mucsi Tímea
Mucsi Zoltán
Mudrák Attila
Mulasics László
Murányi Mózes Márton
Murányi Teréz
Muzsnay Akos
Nádas Alexandra
Nádas Eszter
Nádasdy János ifj
Nádler István
Nagámi Nagy Gábor Mihály
Nagy Ágnes
Nagy Anna Mária
Nagy Árpád Pika
Nagy B. istván
Nagy Barbara
Nagy Benedek
Nagy Benjamin
Nagy Bettina
Nagy Boglárka
Nagy Csaba
Nagy Csilla
Nagy Dénes
Nagy Edit
Nagy Ekse
Nagy Ernő
Nagy Gábor
Nagy Gábor György
Nagy Gabriella
Nagy Gabriella Szolnok
Nagy Géza
Nagy Géza 1968
Nagy Imre
Nagy Judit
Nagy Judit Borbála
Nagy Katalin Matild
Nagy Kincső
Nagy Kriszta Tyereskova
Nagy László
Nagy Lea
Nagy Otília
Nagy Sándor Zoltán
Nagy Sára
Nagy Zsófi
Nagyvári László
Najmányi László
Nánay Szilamér
Naomi Devil
Náray Tamás
Návay Sándor
Navratil Judit
Nayg István
Nemere Réka
Nemes Anna
Nemes Csaba
Nemes Fekete Edit
Nemes Ferenc
Nemes Judit
Nemes László
Nemes Márton
Németh Ágnes
Németh Géza
Németh Hajnal
Németh Ilona
Németh János Keramikus
Németh Kristián
Németh Krisztina Designer
Németh Krisztina Szolnok
Németh Marcell
Németh Pál
Németh Róbert
Németh Zoltán
Neuberger István
Nguyen Lan Lilla
Nikmond Beáta
Nikon One
Novák András
Novák Erik
Novák Henrik
Nyári Irén
Nyári István
Nyári Sárkány Péter
Nyilas Márta
O. papp gábor
Oberfrank Luca
Ócsai Károly
Ódor Bence István
Oláh Csenge
Oláh Erika
Oláh Jolán
Oláh Mara Omara
Oláh Márta
Oláh Mátyás László
Oláh Orsolya
Olajos Csaba
Olajos György
Olescher Tamás
Oliver Arthur
Olsefszkiné Jakabos Ilona
Oravecz Tímea
Orbán Attila
Orbán Gergely Kristóf
Orbán György
Oroján István
Orosz Csaba
Orosz Fanni
Orosz Gellért
Orosz István
Orosz János
Orosz Klára
Orosz Péter
Oroszy Csaba
Orr Máté
Orsós Teréz
Ország László
Orth itván
Osgyányi Ranvig Róza
Osgyányi Róza
Osgyányi Sára
Ottó László
Otzos István
Ozsváth Zsuzsa
Őry Annamária
Ősi László
Ősz Gábor
Ötvös Nagy Ferenc
Ötvös Zoltán
P. Boros Ilona
Páczelt Andrea
Pácser László
Pacsika Lia
Pacsika Rudolf
Páger László
Páhi Péter
Páhi-Fekete Noémi
Paizs Péter
Pál Csaba
Pál Gergely PG
Pál Katja
Pál Zoltán
Palásti Renáta
Palatinus Dóra
Pálfalusi Attila
Pálfy István
Palicz József
Palik Eszter
Pálinkás Bence György
Páljános Ervin
Palkó Ernő
Palko Tibor
Páll Tamás
Pállay Kovács Szilvia
Pálné Hencz Teréz
Pálos Anna
Pálos Miklós
Palotás József
Pancza Ildikó
Pap Gitta
Pap Zoltán
Papachristos Andreas
Papadopolou Nagy Ildikó Niké
Papageorgiu Andrea
Papp György
Papp Károly
Papp Pala László
Párkányi Raab Péter
Parrag Emil
Pasqualetti Eleonóra
Pásztor Erika Katalina
Patai Zsuzsanna
Pataki Ferenc
Pataki János
Pataki Tibor
Pató Károly
Pattantyus Miklós
Paulikovics Iván
Pelcz Benjámin
Pelei Katalin
Péli Barna
Péli Mandula
Pelles Róbert
Péntek Orsolya
Péreli Zsuzsa
Peresztegi Erika
Pers- Kovács Nóra
Pertics Flóra
Péter Ágnes
Péter Alpár
Péter Szabina
Péter Vladimir
Péterfy Ábel
Péterfy László
Peternák Anna
Pető Csenge
Pető Hunor
Pinczehelyi Sándor
Pinczés József
Pinke Miklós
Pintér András Ferenc
Pintér Attila
Pintér Balázs
Pintér Diána
Pintér Gábor
Pintér István Pál
Pintér Zsolt
Pirk László
Piros Boróka
Píróth Tímea Anita
Pistyúr Imre
Piti Zsuzsanna
Pittmann Zsófi és Pittmann Marci
Pócs Péter
Pócsy Ferenc
Podmaniczky Ágnes
Pogány Gábor Benő
Pokorni Péter
Pokorny Attila
Polgár Botond
Polgár Rózsa
Polónyi Fáni
Pólya József
Pólya Zsombor
Pongó Mariann
Pongor Béri Károly (David Berry)
Poór Dorottya
Popovics Lőrinc
Poroszlai Eszter
Porzsolt Borbála
Posta Máté
Potyók Tamás
Pozner Gábor
Pölhös Éva
Prohászka Antal
Prokontra
Prokop Péter
Prutkay Péter
Puha Ferenc
Puklus Péter
Püspök Anita
Püspöky István
R. Lakatos Klára
R. Törley Mária
Rabóczky Judit Rita
Rácmolnár Milán
Rácmolnár Sándor
Rácz Edit
Rácz Katalin
Ráczné Kalányos Gyöngyi
Radák Eszter
Radnóti Blanka
Rádóczy-Gyarmathy Gábor
Radosza Attila
Rajki László
Rákossy Anikó
Ráskai Szabolcs
Raszler Károly
Rátonyi József
Ravasz András
Réber László
Regős Benedek
Regős István
Reigl Judit
Reischl Szilvia
Rékai Zsolt
Rékassy Eszter
Renata Pinterova
Rényi Katalin
Rényi Krisztina
Resánszky Mária
Reskó György
Revák István
Revák Katalin
Révész Ákos
Révész László
Révész László László
Révész Napsugár
Révi Norbert
Richter Sára
Rieger Tibor
Rita Ackermann ( Bakos )
Rizmayer Péter
Rofusz Kinga
Rohánszky Bence
Rohonczi István
Rolik Ádám
Román György
Romhány Veronika
Romvári Márton
Rónai Péter
Ronto Lili
Roskó Gábor
Rozanits Tibor
Rózsa Luca (Sára)
Rózsa Péter
Rozsda Endre
Rudas Klára
Rudino Bér Rudolf
Ruskó Éva
Rutkai Bori
Ruttka Ferenc
Ruttkay Sándor,
Ruzics Csilla
Sági Gyula
Sajdik Ferenc
Sajgó Ilona
Sajó Réka
Salamon György
Sallai Péter
Sam Havadtoy
Sándor Dávid
Sándor Edit
Sándor Krisztián
Sánta Csaba
Sara Sorokina
Sárai Borbála Luca
Sarkadi Péter
Sárkány Győző
Sárkány Sándor
Sárközy Pál
Sáros András Miklós
Sárosi Anita
Sárréti Gergely
Sárváry Katalin
Sass Valéria
Saxon-Szász János
Schener Mihaly
Scherer József
Schmal Károly
Schmied Andi
Schnedarek Réka
Schneemeier Andrea
Schneller Mária
Scholtz Endre
Schumy Éva
Sebestyén János
Sebestyén Zoltán
Sebők Réka
Segesdy György
Sejben Lajos
Selényi Károly
Selmeczi- Trenovszki Mónika
Serényi H. Zsigmond
Seres László
Sevcsik Jenő
Siegmund Ákos
Siflis András
Siklódy Ferenc
Silard Isaak
Simon Balázs
Simon Endre
Simon M. Veronika Simone
Simon Mazula Tibor
Simon Zoltán
Simon Zsolt
Simon Zsuzsanna
Simsay Ildiko
Sinka Péter
Sinko Istvan
Sinkó János
Sinkovics Ede
Sinkovits Péter
Sipos Eszter
Sipos László
Sipos Levente
Sirpa Ihanus
Siska-Szabó Hajnalka
Slezák István
Société Réaliste
Solt András
Solti Gizella
Somodi Ildikó
Somody Péter
Somogyi Árpád
Somogyi Emese
Somogyi György
Somogyi Győző
Somogyi Réka
Somorjai Kiss Tibor
Sonkoly Tibor
Soó Zöld Margit
Soós Andi
Soós György Georgius
Soós Katalin
Soós Nóra
Soós Tamás
Soproni Kiss Sándor
Sós Ildikó
Sóváradi Valéria
St. Auby Tamás
Stark István
Stefanovits Péter
Stiller-Luzsicza Ágnes
Stössel Nánda
Subicz István
Sugár János
Sulyok Gabriella
Sulyok József
Sulyok Teréz
Surman Viktor
Sűcs Levente
Süli-Zakar Szabolcs
Sütő Éva
Sütő Róbert
Süveges Rita
Sváby Lajos
Swirkiewicz Róbert
Sylvester Katalin
Syporca Whandal
Syxtin Lazar
Szabadi Katalin
Szabados Árpád
Szabados János
Szabadvári Attila
Szabics Ágnes
Szabó Ábel
Szabó Ádám
Szabó Ágnes
Szabó Ágnes Szolnok
Szabó Ákos
Szabó Anna Mária
Szabó Attila
Szabó Attila DLA
Szabó Beáta
Szabó Csaba
Szabó Dezső
Szabó Dorottya
Szabó Endre
Szabó Erik
Szabó Eszter
Szabó Éva Eszter
Szabó Franciska
Szabó György
Szabó J. Gergely
Szabó Klára Petra
Szabó Kristóf
Szabó László István
Szabó Levente
Szabó Menyhért
Szabó Noémi
Szabó Orsolya
Szabó Ottó Crew
Szabó Ottó festőművész
Szabó Ottó Robotto szobrász
Szabó Tamás
Szabó Tamás tervezőművész
Szabó Virág
Szabó Zoltán
Szabó Zsuzsanna
Szacsvay Pál
Szádeczky-Kardoss Glória
Szakács Imre
Szakál Éva
Szakáll Ágnes
Szakáts Béla
Szakszon Imre
Szalai Kata
Szalai Katalin kódexíró
Szalai Tibor
Szalay Péter
Szalma Viktória
Szamos Iván
Szántó Lukács
Szanyi Borbála
Szanyi Péter
Szarka Csilla
Szarka Péter
Szász György
Szathmáry Gyöngyi
Széchy Beáta
Szécsényi­-Nagy Loránd
Szegedi Csaba
Szegedi Katalin
Szegedi Zoltán
Szegedy-Maszák Zoltán
Szeifert Imre
Szeivolt Katalin
Székács Zoltán
Székely Annamária
Székely Beáta
Székely Géza
Székely János Jenő
Székely Vera
Székelyhidi Attila
Szekeres Emil
Székhelyi Edith
Székó Gábor
Szemadám György
Szemereki Teréz
Szemethy Imre
Szemethy Orsi
Szemző Zsófia
Szencz Lívia
Szendrei Anita
Szenes Zsuzsa
Szentandrássy István
Szente Szabó Ákos
Szenteleki Dóra
Szenteleki Gábor
Szentes Ottokár
Szentes Zágon
Szentesi Csaba
Szentessy László
Szentgróti Dávid
Szentgyörgyi József
Szentgyörgyi Kornél
Szentpétery Ádám
Szepessy Béla
Szépfalvi Ágnes
Szerencsés János
Szerényi Gábor
Széri Varga Géza
Szigeti (G) Csongor
Szigeti András
Szigeti Árpád
Szíj Kamilla
Szíjártó Kálmán
Szikora Tamás
Sziksz Eszter
Szikszai Károly
Szil István
Szilágyi Bernadett
Szilágyi Imre
Szilágyi Jéger Teréz
Szilágyi Mónika
Szilágyi Szilárd
Szilágyi Teréz
Szilágyi-Jéger Teréz
Szilajka Erzsébet
Szili István
Szilvitzky Margit
Szily Géza
Szinyova Gergő
Szinyova István Gergő
Szira Henrietta
Szirányi István
Szirmay Zsanett
Szirtes János
Szita Barnabás
Szkok Iván
Szlaukó László
Szlávics Alexa
Szlávics László
Szlávics László Id
Szoboszlai Lili
Szólláth Gábor
Szolnoki Műhely
Szolnoki Szabolcs
Szombathy Bálint
Szotyory László
Szőcs Géza
Szőcs Miklós Tui
Szögi András
Szőke Beatrice
Szőke Gábor Miklós
Szöke Gáspár
Szőke Péter Jakab
Szőke Sándor
Szőke Tibor
Szöllősi Géza
Szöllőssy Enikő
Szőlősi Tibor
Szőnyei György
Szőnyi Krisztina
Szörényi Beatrix
Szörtsey Gábor
Szövényi Anikó
Szpisják Pál
Sztankovits Szilvia
Sztefanu Marina
Sztojánovits Andrea
Sztruhár Zsuzsa
Szuharevszki Mihály
Szulyovszky Sarolta
Szunyogh László
Szunyoghy András
Szunyoghy Viktória
Szuppán Irén
Szurcsik János
Szurcsik József
Szűcs Attila
Szűcs Barbara Eszter
Szűcs Levente
Szük Norbert
Szűts Angéla
Szűts Eszter,
Szűts Miklós
Szvet Tamás
Szvetnyik Kata
T. Bortnyik Éva
T. horváth éva
Tábori Csaba
Takács Katalin
Takács Klára
Takács Lídia
Takács Márton
Takács Rudolf
Takács Szilivia
Tamás Mária
Tamási Claudia
Tamus István
Tanai Guzorán Anna
Tanai-Toguro Gyula
Tanka Péter
Tarjai Valter
Tarnóczi József
Tarr Hajnalka
Tasi József István
Taskovics Éva
Tasnádi József
Tassy Béla
Taubert László
Tayler Patrick
Tenk László
Teplán Nóra
Terdik Szilvia
Tettamanti Ádám
Tettamanti Béla
Thorday Filoména
Tibor Eleonóra
Tibor Zsolt
Tihanyi Viktor
Till Attila
Tillmann Hanna
Timkó Bíbor
Tisch Bálint
Titkó Ildikó
Tivadar Andrea
Tóbiásné Palcsó Mária
Tollas Erik
Tolnay Imre
Tolvaly Ernő
Tomasz Piars
Tomos Tünde
Tompai Ildikó
Tompos Opra Ágota
Tooth Gábor Andor
Torma Éva
Tornay Endre András
Tót Endre
Tóth Adrien
Tóth Ágnes
Tóth Alisa
Tóth Angelika
Tóth Anna
Tóth Anna Eszter
Tóth Balázs Máté
Tóth Bálint
Tóth Csaba
Tóth Dávid
Tóth Ernő
Tóth Eszter
Tóth Eszter (Evelínó)
Tóth György László
Tóth József 1979 Kassa
Tóth József díszletfestő
Tóth Kristóf
Tóth László
Tóth Lívia
Tóth Márton Emil
Tóth Menyhért
Tóth Miklós
Tóth Mónika ujjal festő
Tóth Sándor
Tóth Szilvi
Tölg-Molnár Zoltán
Tömpe Emőke
Török Anikó
Török Gábor
Török Tamás
Törteli Lilla
Töttös Kata
Tranker Kata
TransOne
Trápli István
Trapp Dominika
Tresch Kata
Trombitás Tamás
Tulipán László
Tulisz Hajnalka
Tunyogi Bálint
Turcsán Miklós
Turcsány Villő
Turcsányi Antal
Turi Endre
Turza Ferenc
Tuu133
Tuzson-Berczeli Péter
Türk Péter
Tzortzoglou Georgios
Udvarhelyi Zsuzsanna
Uglár Csaba
Újfalusi Éva
Újházi Péter
Ujj Zuzsi
Ujj Zsuzsanna keramikus
Ujvárossy László
Ulbert Ádám
Ulrich Gábor
Urbán Tibor
Utcai Dávid
Uzonyi Ferenc
Uzsaly Márton
Ütő Gusztáv
Üveges Mónika
Vachter János
Vágner Ferencné
Vágner Mátyás
Vajda Lajos Studio
Vajna László
Valaczkai Erzsébet
Váli Dezső
Valkó László
Vallyon Nikoletta
Váncsa Ildikó
Vándor Csaba
Ványai Magdolna
Vanyúr István
Váradi Gábor
Váradi Iván dr
Várady Róbert
Varga Amár László
Varga Antal Tarzíciusz
Varga Bencsik József
Varga Benedek
Varga Dániel Vízilabdázó
Varga Erik
Varga Erzsébet
Varga Eszter
Varga Éva
Varga Ferenc
Varga József Zsolt
Varga László
Varga Patrícia Minerva
Varga Rita
Varga Zsófi
Varga Zsófia
Várhelyi Csilla
Varkoly László
Várkonyi János
Várkonyi Vidakovich Balázs
Varnagy Ildiko
Várnagy Tibor
Várnai Gyula
Városi Gábor
Varsányi Edit Zohár
Varsányi Emília
Vásárhelyi Antal
Vásárhelyi Kata
Vass István Gödi
Vécsei Júlia
Végh András
Végh Ildikó
Végh Júlia ( Zsuzsanna)
Véghseő Klára
Végvári Beatrix
Végvári Tamás
Vékás Magdolna
Vekony Dorottya
Velényi Rudolf
Vén Zoltán
Verebélyi Diána
Verebes György
Verebics Ágnes
Verebics Katalin
Vereczkey Szilvia
Veres Gábor
Veres Gyula
Veres Sándor László
Veress Enéh
Veress Pál
Veress Sándor László
Vértesi Péter
Véső Ágoston
Véssey Gábor
Veszely Beáta
Veszely Ferenc
Veszprémi Imre
Vető János
Vető Orsolya Lia
Vetró András
Vetró Bodoni Sebestyén András
Vida László
Vida Zsuzsa
Vidák Zsolt
Vidovits Iván
Vígh Virág
Viki Oravecz
Vilhelm Károly
Vilim Kati
Vincze Angéla
Vincze László
Vincze Ottó
Vinczeffy László
Vinkler Zsuzsi
Vinkó Leó
Visnyei Ilona
Vitáris József
Vizi Tihamér
Vizsolyi János
Vladár Krisztina
Vojnich Erzsebet
Volkov Mihail
Vollein Ferenc
Vollmuth Krisztián
Vrábel Ilona
W. horváth tibor
Wächter Ákos
Wachter Dénes
Wagner János
Wahorn Andras
Waliczky Tamás
Weber Imre
Wechter Ákos
Weiler Péter
Whandal Syporca
Wilheim Nagy János
Wolsky András
Wrobel Péter
Xantus Géza
Yengibarian Mamikon
Z Szabó Zoltán
Z. Erdei Anna
Z.Kovács József
Záborszky Gábor
Zákány Dia
Zakar István
Zalavári András
Zámbó Attila
Zarubay Bence
Závodszky Szonja Orosz Richárd
Zékány Diána
Zelenák Katalin
Zelenák Noémi
Zeman Zoltán
Zielinski Tibor
Zilahi Boglárka
Zoltai Attila
Zoltai Bea
Zoltai Beáta
Zoltán Mária Flóra
Zombori József
Zöld Anikó
Zöld Péter
Zvolszky Zita
Zsáki István
Zsakó István
Zsankó László
Zsemlye Ildikó
Zsenia Bozukova
Zsidákovics Mihály
Zsigmond Márton
Zsolczai Balázs
Zsubori Ervin

Kortárs Fotósok

Adam Fuss
Agnès Weber
Alix Marie
Allan Kaprow
Andrea Koporova
Andreas Gursky
Aneta Grzeszykowska
Anna Ajtner
Anne Hardy
Annegret Soltau
Annie Leibovitz
Art Khai
Art Wolfe
Aykan Safoğlu
Babak Fatholahi
Bahman Jalali
Barbara DeGenevieve
Boby Becker
Bojan Jevtić
Camila Falquez
Cecile Baldewyns
Chris McCaw
Cindy Sherman
Clare Strand
Cristiana Gasparotto
Cristina de Middel
Daesha Devon Harris
Dariusz Muranski
David Bailey
David Benjamin Sherry
David Lynch
Diane Arbus
Didier Massard
Dorota Rogiewicz
Dragana Jurisic
Elina Brotherus
Ellen Carey
Elliot Erwitt
Eva Stenram
Evgenia Arbugaeva
Fatma Bucak
Floris Neusüss
Frans Lanting
Gerhard Richter
Gillian Wearing
Gohar Dashti
Graciela Iturbide
Gregory Crewdson
Hannah Collins
Hannah Reyes Morales
Hannah Starkey
Heather Agyepong
Helen Sear
Helene Binet
Hendrik Kerstens
Hermine Patch
Hiroshi Sugimoto
Ilona Veresk
Indre Serpytyte
Ingrid Endel
Irene Wijnmaalen
Isadora Kosofsky
James Nachtwey
James Welling
Jef Wall
Jenevieve Aken
Jillian Edelstein
Joana Choumali
Jodi Bieber
Jolanta Dolewska
Josephine Pryde
Joy Gregory
Jozef Kiss
Katy Grannan
Kiss Tanne István
Laia Abril
Lalla Essaydi
Laura El-Tantawy
Lea Kálazi
Lise Sarfati
Lorna Simpson
Lotte van Droom
Lucas Samaras
Marco Barchesi
Maria Magdalena Campos-Pons
Mariah Robertson
Marianne Mueller
Marincas Mira
Martha Rosler
Matthew Brandt
Melania Brescia
Merry Alpern
Michael Kenna
Miles Aldridge
Mirjana Kovacevic
Miyako Ishiuchi
Mona Kuhn
Monica Alcazar-Duarte
Nan ( Nancy) Goldin
Natalia LL
Natasha Caruana
Newsha Tavakolian
Nick Knight
Nobuyoshi Araki
Noemi Goudal
Orlan
Paola Mischiatti
Paola Paredes
Pixy Liao
Renate Bertlmann
Richard Prince
Rinko Kawauchi
Robert Frank
Ryan McGinley
Sally Mann
Sandra Pozun
Sebastião Salgado
serrano
Serrano Brianne
Serrano Jose Javier
Serrano Larami
Serrano Sergio
Sherrie Levine
Shirin Neshat
Sian Davey
Sigmar Polke
Silvia Grav
Sissi Farassat
Sophie Calle
Steve McCurry
Susan Derges
Susan Lipper
Sylvia Plachy
Tereza Zelenkova
Tim Walker
Valerie Belin
Valie Export
Vikram Kushwah
Viviane Sassen
Wendy Ewald
Wendy Red Star
William Eggleston
Yan Wang Preston
Zoe Leonard

Kortárs Magyar Fotósok

Ács Alíz Veronika
Ágg Károly
Altnőder Emese
Apáti-Tóth Sándor
Bach Máté
Bácsi Róbert
Bahget Iskander
Balázs Zsolt
Balla András
Balla Vivienne
Balogh Viktória
Bán András
Bánhalmi Norbert
Bánhegyesy Antal
Bánkúti András
Barakonyi Szabolcs
Baricz Katalin
Barta Zsolt Péter
Bartha Máté
Bartis Attila
Bátorfi Andrea
Bazánth Ivola
Benkő Imre
Bényi Andrea
Bilák Krisztina
Biró Dávid
Biró Roland
Bócsi Krisztián
Bognár Ádám
Bognár Benedek
Bokros Dorottya
Bolla Szilvia
Borsay Márti
Borsi Flóra
Bozsó András
Brezina Zoltán
Chochol Károly
Csáder Judit Judita Csáderová
Cseh Gabriella
Cseri László
Csikós Árpád
Csillag Zsuzsanna
Csoboth Edina
Csoma Gergely
Csortos Szabó Sándor
Csudai Sándor
Darab Zsuzsa
Daróczi Csaba
Debreczeni Zita
Dede Géza
Deim Balázs
Deim Péter
Déri Miklós
Dezső Tamás
Diósi Máté
Dobokay Máté
Dobos Sándor
Dobos Tamás
Dobrovits Ádám
Dóka Béla
Donka Panna
Dora Kontha
Dozvald János
Drégely Imre
Eifert János
Ember Sári
Erdei Krisztina
Érmezei Lili Zoé
Essig József
Esterházy Marcell
Fabricius Anna
Fábry Péter
Fákó Árpád
Fátyol Viola
Fazekas István
Fehér Vera
Fejér Bernadett
Fejér Ernő
Fejes László
Fekete István
Feltóti Sándor
Féner Tamás
Ficsór Zsolt
Filep Gergő
Filep Krisztina
Frankl Aliona
Fromm Balázs
Fuchs Lehel
Fuska Nikoletta
Gábor Enikő
Gál András
Gál Bettina
Gáldi Vinkó Andrea
Gáti György
Geibl Kata
Gimesi András gime
Gink Károly
Gombai Gellért
Gőbölyös Luca
Gulyás Miklós
Gyerman Petra
Gyökér Sarolta
Hajdú D. András
Hajdu Tamás
Halas István
Halász Dániel
Hámos Gusztáv
Hapák Péter
Hargitai László
Haris László
Héra Judit
Herczeg Eszter
Herczeg Fanni
Herendi Péter
Hernád Géza
Hodosy Enikő
Hornák Izabella
Horváth Péter
Hupján Attila
Hutter Zsófi
Ilku János
Illés Zsófia Szonja
Illyés Csaba
Imre Tamás
Jokesz Antal
Juhász Attila
Kállai Márton
Kálló Péter
Kálmándy Pap Ferenc
Kardos Tamás
Károly Sándor Áron
Kasza Gábor
Kaulics Viola
Keleti Éva
Kemenesi Zsuzsanna
Kerekes Anna
Király László György
Kirják József
Kiss Gergely
Kiss Imre
Kiss Richárd
Kiss Tibor Noé
Klenyánszki Csilla
Koleszár Adél
Kollár Ferenc
Kolozsi Bea
Korniss Péter
Kovács Alida
Kovács JuJu
Kovács Katalin
Kovács László Attila
Kovács Zsófi
Kovalovszky Dániel
Kozó Attila
Kőhalmi Péter
Kővágó Nagy Imre
Kudász Gábor Arion
Kunkovács László
Lábady István
Ladocsi András
Lakatos Erika
Lakos Máté
Lászloczky Viktória
Lázár Dóri
Liszkay Lilla
London Katalin
Losonczi József Márk
Lőrinczy György
Lugosi Lugó László
Luzsica Fanni
M. schmidt jános
Mándi Emese
Mandur László
Marjai Judit
Markovics Ferenc
Marsalkó Péter
Martinkó Márk
Máté Balázs
Máté Bence Természetfotós
Máté Gábor
Mészáros László
Mészáros Zsuzsanna
Mimeta Marietta Jobbágy
Misetics Mátyás
Mohai Balázs
Molnár Ágnes Éva
Molnár Edit
Molnár Zoltán
Móricz-Sabján Simon
Móró Máté
Móser Zoltán
Mosonyiné Sülyi Judit
Mucsy Szilvia
Nádas Péter
Nagy Tibor
Nagy Zopán
Neményi Márton
Németh Domonkos Tamás
Neogrády-Kiss Barnabás
Nyíri Barbara
Nyíri Julianna
Olajos Ilona Ilka
Olasz Ferenc
Pácser Attila
Páhi-Fekete Noémi
Palkó Anna
Pályi Zsófia
Papp Elek
Pátkai Rozina
Pecsics Mária
Perlaki Márton
Péter Ildikó
Piti Marcell
Pólya Zsombor
Pomsár Miklós
Pölcz Klaudia
Rácmolnár Milán
Rajcsányi Artúr
Rédling Hanna
Regős Benedek
Reichel tamás
Réka Kosch
Révész Tamás
Riga Eszter
Riskó Gáspár
Robitz Aniko
Rosta József
Sándor Dávid
Sándor László
Schäffer Zsuzsa
Schild Tamás
Schuller Judit Flóra
Sivák Zsófia
Soltész Boglárka Bronzbogár
Soltész István
Somodi Tibor
Sopronyi Gyula
Sprenc Balázs
Stalter György
Stekovics Gáspár
Stiller Ákos
Szalai Dániel
Szalai Eszter
Szalay Krisztina
Szalontai Ábel
Száraz Kata
Szász Lilla
Szatmári Gergely
Szávai István
Szécsi Noémi
Szél Ágnes
Szerencsés János
Szilágyi Lenke
Szitás Janka
Szombat Éva
Szőcs Petra
Szőke Erika
Sztrehalet Oxána
Szuhay Gergely
Tahin Gyula
Taskovics Dorka
Technica Schweiz László Gergely Rákosi Péter
Timár Sára Erzsébet
Tóth Alíz
Tóth Barnabás
Tóth Erika
Tóth György
Tóth József
Tóth Kristóf
Törcsi András
Török László
Turay Balázs
Ujj Zsuzsa
Urbán Ádám
Urbán Tamás
Vachter János
Vadászi Zoltán
Valkai Réka
Vancsó Zoltán
Varga Domonkos
Varga Tamás
Varga Viktor
Vasali Katalin
Vécsy Attila
Vedres Ági
Vég Helga
Végh László
Vékás Magdolna
Vékony Dorottya
Vető János
Vizúr János
Zagyvai Sári
Zana Krisztián
Zellei Boglárka Éva
Zsila Sándor

Kortárs magyar képzőművész csoportok

5Kor csoport
Asztal Társaság
Cinóber csoport
ESZME Csoport
Hatdé
Instart
Nőnem csoport
Patak Csoport
Szabad művészek
Technika Schweiz
Zim Zum

Szolnoki Művésztelep

48-1902

Aba-Novák Vilmos

Aggházi Gyula

Baranyó Sándor

Bihari Sándor

Bodó Károly

Böhm Pál

Chiovini Ferenc

Deák Ébner Lajos

Előzmények

Fazekas Magdolna

Fényes Adolf

Kernstock Károly

Mednyánszky László

Mihalik Dániel

Nagybánya

Olgyay Ferenc

Palkó Tibor

Pólya Tibor

Szlányi Lajos

Tölgyessy Artúr

Vaszary

Vidovszky Béla

Zombory Lajos

Szolnoki Művésztelep2000-

 Ágotha Margit

Bokros László                                                              

Fazekas Magdolna                                                           

Fazekas Magdolna                                                           

Gácsi Mihály

Király György

Palkó Tibor                                                                

Rékassy Csaba

Szabó György                                                               

Szalai Kata                                                                

Varga Patrícia Minerva                                                     

Verebes György                                                             

Zsemlye Ildikó        

                                                    

 

 Teljes fájl lista

 

(Mivel csak időnként frissítem, néhány fentebb szereplő művész képjegyzéke még hiányozhat.)

Létrehozva ezzel: Directory Lister Pro V1.0