Művészettörténeti képgyűjtemény könyvtárlistája 2020. 01. 03.

Méret: 13.5 GB

51 814 fájl, 6 932 mappa

 

Soha nem tanítottam módszeres művészettörténetet, mindig aktuális formai tanulmányokhoz kerestem szemléltető képeket. "Vizuális kultúrát tanított 5-8-ig, meg alternatív gimnáziumban, és nem tanított művészettörténetet??!!!" egyrészt tudnunk kell, hogy "A művészet muzeális megközelítése a 19. század terméke, előtte mindig a kortárs volt a fókuszban. " ( Háy János)

Pályámat kezdve azonban nem csak a művészettörténettel voltak problémáim, hanem magával a tantárgyakra tördelő oktatási stratégiával. Nem tartottam szerencsésnek az emberi kultúra tantárgyakra tagolását, egy komplexebb módszertannal próbáltam kitörni a biológia-rajz tantárgyak keretei közül. (Kis falusi iskolámban más tantárgyakkal is kísérletet tehettem.) Segédkönyvek híján a történelem, művészettörténet, irodalomtörténet, tudomány és gondolkodástörténet tárházából próbáltam táplálkozni, de nem tudtam lineárisan felfűzni a "tápanyagot." Rajzórákon ez azt jelentette volna, hogy elkezdjük a vágódeszka rajzával, nyolcadikra eljutunk az emberábrázolásig, közben pedig időnként tartunk egy-egy művészettörténet órát. Elkezdjük az egyiptomiakkal-görögökkel, nyolcadikig eljutunk a huszadik századhoz. A rajz-festés mintázás még csak hagyján, itt Balogh Jenő asszociációs, majd Szabados Árpád féle sündisznó modellje működőképesnek bizonyult. A klasszikus mesélős művészettörténet viszont nem fért bele. Éreztem, ha csak ülök és vetítek, és mesélek, és közben nem működik a kezük, a testük, kitör a lázadás. Végül is - mentegettem magam - a művészettörténet eléggé új találmány, a 17-18. század előtt a figyelem mindig a kor művészetére irányult.

Maradtunk tehát a formaproblémák nyomkövetéssel fűszerezett ( Sinkó István)  vizsgálatánál, illetve nyolcadikban a huszadik század munkáltató feldolgozásánál. (Hogy festett egy impresszionista, expresszionista, stb, na, akkor csináljuk!) Klasszikus művészettörténet oktatási feladatomnak azzal tettem eleget, hogy kitettem a folyosóra, egy szemléltető tábla sorozatot ( 24 A2-es ív),  akit érdekelt, elolvasta. A feladatokat szemléltető diagyűjteményem húsz év alatt mintegy ezer diát tett ki, a digitális technika megjelenésével pedig hatezer példányra hízott.  ( A feladatokat szemléltető képeket később kibővítettem az alkotókat bemutató gyűjteménnyel. Hátha egy gyerek az óra után kíváncsi lenne a művész egyéb munkáira is. Esetleg a feladatot alkalmazó kolléga szeretné jobban megismerni az alkotót.)

Aztán jött az alapfokú művészetoktatás, heti négy óra már alaposabb tanulmányokat is  megengedett. A korosztály pedig  10-14 évről 6-22 évre bővült.) Volt rá idő, hogy pl. ne csak a Cezanne-i moduláció-realizáció módszerével foglalkozzunk, hanem megismerjük azt az utat is, amin Cezanne idáig jutott. És persze a pályaválasztás előtt meg kellett mutatni azt a világot, amibe a képzőművész pályát választó tanítvány érkezni fog, egy körképet napjaink művészeti életéről. ( "Hobbisták",  üzletszerűen dolgozók, elhivatott mesterek, és alcsoportjaik. A "Hobbisták" csoportja több alcsoportra oszlik, a tanult ámde közben más pályára tért képzőművészektől a klasszikus amatőrökig. A digitális fotó megjelenésével különösen izgalmassá vált a fotóművészet hasonló kategóriája. A képzőművészetben a Pop art, graffiti világa alkotástechnikailag élesebben különül el a "magas művészettől. Nagyon tanulságos ebből a szempontból a (rajz)tanárok alkotói világa is.) A művek mellé portrékat a művészekről ( ha lehet ifjú-közép-időskori portré), esetleg riportfotókat. A művész munka közben, családja körében, stb. Nagy felelősség egy fiatalt a művész pályára irányítani - eltekintve attól a néhány esettől, amikor egyszerűen nincs más választásunk.  Amint tehát túllépünk az alapszinten, mindenképp ismertetnünk kell a tanítvánnyal a különböző képzőművész életmódokat. Az elsőgenerációsét, a művészdinasztiában felnövekvőét, a megszállott önkifejezőét, a művészeti üzletágban tevékenykedő vállalkozóét, a kedvtelésből festegetőét, stb. ( Nincs rosszabb annál, mint amikor a volt tanítvány felelősségre vonja a tanárát: miért irányította a Képzőművészeti Egyetemre, mennyivel boldogabb élete lenne, ha könyvelést tanul, és mellette otthon festeget kedvére.)

Az elmúlt években pedig gyors művészettörténeti összefoglalókat kellett tartanom OKJ képzéseken. ( Fotósok, ékszerbecsüsök, stb.) részére. ( 16-24 órákban.) Ekkor szembesültem mélyebben a művészettörténet "műfajával".

A művészettörténet tanítása lehet egyfajta menekülés is a mindennapi rögvalóságból egy mesevilágba. ( Ott a dolgoknak világos, átlátható ok-okozati viszonyaik vannak, a mesealakok rendelkeznek ugyan bizonyos emberi gyarlóságokkal, munkájukban azonban tökéletesek, illetve, ami hiányosságuk van, az majd csak a következő korszak művészeinek munkásságából derül ki, ott lesz „kijavítva”, míg el nem jutunk a jelenkor, a mesélő által már végképp hibátlannak tekintett irányzatáig, ami után már csak valami hitványabb következhet.) Nem becsülöm le a hasznát, jelentőségét, ha van annyi szabadidőnk, hogy megtehessük ( Nekem van), de ha nincs annyi szabadidőnk, és a rögök túlságosan is nyomnak, akkor célszerűbb a több ezer éves receptet követni, azaz a jelen művészetével foglalkozni. Ennek megértéséhez persze szükségesek bizonyos történelmi, művészettörténeti ismeretek. (Nem a jelen elől a múlt ködébe megejtett vágyprojekciók! ) Mindenekelőtt az, hogy az elmúlt korok művészetét az akkor élt emberek szemével is lássuk, azaz – a szépen letisztult művészettörténeti törzsfának azokat az oldalhajtásait is ismerjük meg, amik a közelebb állnak a kor közízléséhez, mint a vaskos belső ágak. A klasszikus művészettörténet órákon többnyire a felső vízrétegekből merítünk, hálónkból kicsusszannak azok a kis halak, akik pedig korukban óriás ceteknek tűntek, ekként formálták a  közízlést, uralták a piacot. Ha az idő engedte, szerettem bemutatni  az akadémikus – bestseller – megújító hármas kategóriát és a köztes mezőket. ( pl. Alma Tadema. Itt az időhiány kegyetlen önkorlátozásra kényszerített, nem tudtam időt szakítani, hogy alaposabban elmélyedjek mondjuk Sasseta és Jacopo Bellini, vagy Paula Modersohn-Becker - Van Gogh  - Gaugin összehasonlító elemzésében.) Azt persze nem csak az időhiány magyarázza, hogy a művészettörténet, történelem órák ( Hosszabb helyettesítési időszak alkalmával.) nem váltak a  jelenből menekülő mesefolyammá. Szerepel viszont néhány olyan munka is, amit nem bemutatásra szántam, egyes - speciális problémákkal küzdő középiskolásokkal, egyetemistákkal folytatott beszélgetésekre készülve kerültek a gyűjteménybe. Így a képek mennyisége nem biztos hogy arányban áll a művész jelentőségével.

A jelenkorral foglalkozva pedig a nagyon fontos bemutatnunk azokat az alkotókat, alkotásokat is, akik munkássága egyfajta pre-artisztikumnak is tekinthető. ( Műkedvelők,  üzletszerű kép gyárosok, vagy egyéb területeken mélyen professzionális alkotók átkalandozásai más műfajokba. )

Tóth Angelika munkáját használtam vázként.  http:www.sulinet.hutovabbtanfelvetelittkujtemuvtori.html, a vizsgára pedig az épp aktuális tankönyveik szöveganyagához gyűjtöttem képeket.

Gyűjteményem mára jó néhány ezresre dagadt. ( Tudok néhány kollégáról, aki hasonló gyűjteménnyel rendelkezik.) Nagyon fontosnak tartanék egy szabadon hozzáférhető, részletes gyűjteményt, megkönnyítené a felkészülést az órákra, foglalkozásokra, és persze egy frissen végzett tanárnak segíthetne megismerni leendőlakóhelyének képzőművészeit. Esetleg egy adatbázis jellegű gyűjteményben. Alkalmi kiállítóhelyeken bemutatkozók, galériák alkotói, nagy kiállítóhelyeken bemutatottak, vagy pl. a XX. sz-i magyar képzőművészetnél a galériák beszállítói, stb.) Azonban a mindennapi munka mellé, tudomásom szerint egyelőre senkinek nem fért be gyűjteményének közzététele. Egészen más dolog ugyanis valamit megmutatni, néhány szóval értelmezni a tanítványoknak, mint ugyanezt nyilvánossá tenni. Utóbbihoz meg kell magyarázni az előzményeket, következményeket, visszakeresni a hivatkozott szövegeket, képeket....) Gyakorló vizuálpedagógusként még akkor sem mertem volna elvállalni a művészettörténeti, művészetszociológiai publicista szerepét, ha időmből futotta volna rá. A gyűjtemények feldolgozása  felkészült szakembereket igényelne. Mielőtt ezt a listát közzétettem, átfutottam a könyvtárjegyzéket, és kiegészítettem azokkal az alkotókkal, akik méltatlanul hiányoztak, a lista sajnos még így sem teljes. ( A memóriám sajnos már nem a régi..... ööö... Na meg a memóriám sem a régi már.) És persze szívem szerint napokra, hetekre "leragadtam" volna egy-egy alkotó világának feltérképezésénél.) Egyes feladatoknál egy alkotótól csak egy munkát használtam ugyan, de egy esetleges óra utáni beszélgetésre készülve, igyekeztem kibővíteni a könyvtárat, sajnos még nem mindenkinél sikerült. (Az egyéb munkákba belefáradva időnként kifejezetten kedvtelésszerű gyűjtögetést is végeztem  végzek.) A gyűjtemény szerkezete meglehetősen problémás.  Időhiány miatt a képeket gyakran cím, lelőhely lejegyzése nélkül mentettem el. (Volt is lelkiismeret furdalásom, hisz több ember áldozott hosszú órákat a munkaidejéből, mire a kép felkerült a netre, megérdemeltek volna egy kis plusz törődést, de az órákra készülve bizony kegyetlen időbeosztással kellett éljek.)  A gyors mentegetés miatt egy-két kép esetleg rossz könyvtárba került. Néha csak a vezetéknevet mentettem le. Hol a kereszt, hol a vezetéknevet írtam előre. Az egyes alkotók, korszakok bemutatása is egyenetlen. ( Pl: Sienai festészet – Firenzei festészet.) Egyes korok méltatlanul alulreprezentáltak. A korszakhatárok alkotóit esetleg rossz helyre soroltam. (Internacionális gótika vagy gótika? Kora reneszánsz vagy reneszánsz? Manierizmus, késő reneszánsz, kora barokk? stb. És akkor pl. Tintoretto hova sorolandó? Hogy a xx. sz sokoldalú mestereiről ne is beszéljünk.) A művészcsaládokat akkor is egy könyvtárban szerepeltetem, ha több korszakba kellene sorolnom őket. ( Pl. Brueghelek) A XX.-sz-i  könyvtárban kortársak is szerepelhetnek. Egy-egy kép pedig, a gyors mentegetés miatt, esetleg egész más könyvtárba tévedhetett.   A 20.-sz.-i illetve kortárs alkotók szétválasztása sem „naprakész.” (Évezredre sem kész.) Eleinte nem volt kortárs könyvtár, aztán, amikor megnyitottam, nem néztem át újra a listát, így néhány idősebb, még élő művész is a 20. sz-i-ban szerepelhet a kortárs helyett. Az egyes korszakok, stílusok könyvárban olyan alkotók is szerepelhetnek, akiknek még nem nyitottam alkönyvtárt, az ő nevük tehát hiányzik a könyvtárlistából. Az időközben elhunyt alkotókat sem soroltam át következetesen a kortárs könyvtárból a XX. sz-i  könyvtárakba. Sajnos a fiatalon elhunyt alkotóknak már nyitnom kellett egy XXI. sz könyvtárt.) A listákon szerepelnek olyan alkotók is, akiket szociálpszichológiai, kulturális antropológiai tárgyú előadás alkalmával mutattam be. Digitális technikák, média, iparművészek, építészek csak egészen elvétve szerepelnek. Fotóművészek már többen, de ők is meglehetős esetlegességgel válogatva. ( Fotótörténetet nem tanítok, viszont - ha már fotósoknak tanítok művészettörténetet, illik kissé képben lennem a kortárs fotózásról.)  Az egyes korszakok bemutatásakor időnként utalok arra is, mi történt az idő tájt Európán kívül, de ezek az utalások elég szegényesek. Hasonlóan szegényes a Tattoo ( Populáris Body Art), vagy a Street art, Grafitti gyűjtemény. Ha itt is minden irányzatot bemutatnék, a gyűjtemény a duplájára nőne. Mivel fotósok tanfolyamain is használom a képeket,  portré fotókat is mutatok a művészekről.

 

A másik komoly probléma a publikálás jogi oldala.

 

A képgyűjtemények érzésem szerint egyelőre egyfajta jogi szürkezónában helyezkednek el, mert a szerzői jogi törvény ugyan szabadon felhasználhatóvá teszi ezeket a képeket ( „Ha az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben:  iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken ), de nem világos előttem, hogy a tanórán bemutatott képek gyűjteménye vajon legálisnak tekinthető-e, hisz tanórán mutatom be, de tanári munkámért fizetést kapok. Szigorú értelemben tehát csak azt tehetném meg, hogy az óravázlatba bementem az internetes lelőhelyet, vetítéskor a kép alatt szerepeltetném, vetítés után pedig törölném a gyorsító tár tartalmát. Iskolai internet elérésünk keresztmetszete ezt sajnos nem tette lehetővé. Egyetlen reményem, hogy a nyomdai felhasználásra alkalmatlan felbontású képek lementésével semmiféle anyagi kár nem ért senkit.  Az internetes publikációhoz már feltétlenül szükség van a jogtulajdonosok ( Művész, reprodukciót készítő fotós, interneten megjelenítő intézmény) engedélyére. Egy időben ( Pedagógiai asszisztensek segítségével) el is kezdtem az engedélyek beszerzését a művészektől. Időnként azóta is küldözgetek engedélykéréseket,  ),  egyetlen művész kért egy kis haladékot. Néhányuk pedig maga is küldött képeket. Több mint kétezer művészt egyelőre sajnos nem tudtam megkeresni. (Diplomamunkákban itt szokás elsütni az "Aki idáig olvasta, annak fizetek egy sört!" - tréfát. Én inkább az "aki idáig olvasta, és megtalálta a nevét a listán, szívesen fogadom engedélyét a közzétételre. Ha nincs a listán, egy képcsomagot. Kollégáktól egy üzenetet: Odáig olvastam ám, és találtam hibákat, hiányokat, úgymint.....Javasolnám továbbá felvételre:   " üzenetben reménykedem! ) 

 

 A tematikus feladatgyűjtemény mappába további képeket mentettem el, egy részüket már a művészettörténet mappákba is bemásoltam. A mappákban esetenként weblapok, rövid filmek is szerepelnek. Tartok tőle, hogy az elkövetkező években pedagógiai, didaktikai munkáim nem teszik lehetővé a gyűjtemény kiegészítését, rendszerezését. Az egyes képek adatlapjainak kitöltése, a közlési engedélyek megszerzése hónapok munkáját igényelné. Csak abban reménykedhetem, hogy egy nyugdíjas kolléga, vagy esetleg egy tanár szakos, vagy művészettörténész hallgató diplomamunkaként vállalná a feladatot.

 

A listán – az áttekinthetőség kedvéért - csak a könyvtáralkönyvtár címek szerepelnek. Teljes gyűjteményleltár a lista után mellékelve. (A teljes lista egyelőre elég nehezen tekinthető át. Alkotó nevére keresve azért meg lehet találni a képeket. És persze sajnos nem frissítem hetente, tehát lehet, hogy valaki ott van a könyvtárak sorában, de hátrébb nem találja: milyen képeket gyűjtöttem tőle.)  Az egyes főkönyvtárakból hiányzó alkönyvtárak képei (Pl. Romanika főkönyvtárból hiányzó francia alkönyvtár) egyelőre a főkönyvtárban szerepelnek. Néhány korszak főkönyvtárában a kor Európán kívüli színterei, alkotói is szerepelnek. És persze a főkönyvtárakban van jónéhány alkotó, alkotás, akik nem kaptak külön alkönyvtárt. (A teljes könyvtár és fáj lista linkje a szöveg végén. Ezt még ritkábban frissítem.)

Őskor

Amerikai

Azték
Caral kultúra
Inka
Maya
Moche
Omlék
Tolték
Zapoték

Argentína
Ausztrália
Azerbajdzsán
Egyéb Sziklarajz
Magdaléni
Prerigord

    Lascaux

Skandináv Sziklarajzok
Tasszili                                                     

Törzsi               

Huichol                                                                    

Ókor

    Afrika
    Delamerika
    Edusystem1
    Edusystem2
    Egyiptom
    Etruszk
    Gorog

        Akhilleusz festő        

        Knosszosz
        Mükéné
    Hellenisztikus
    Indonézia

    India

Ajantai barlangfestészet
Harappa kultúra

Japán
 Kina


 Mezzopotamia
  Múlt Idők Tanúi1
  Múlt Idők Tanúi2
  Nabateusok Petra
  Perzsa Birodalom
Qusayr Amra

Tell el-Burak

Romai

Pompei                                                                    

Bizánc

Okereszteny

 Preromán

Anglia

Hispánia

Itália

Karoling

Ottó Kor

Román

Britannia

Franciaország

Iszlám

Itália

Berlinghieri Berlinghiero

Bonaventura Berlinghieri

Coppo Di Marcovaldo

Guido Da Siena

Basilica di San Vitale

Kína

Huizong, Szung Huj-Cung

Mu Qi

Magyarország

Német

Rubljov

Spanyolország

Tolték

Gótika

    Heiligenkreuz Master von Austria

Britannia

Duke Of Bedford, Master Of The

Ismeretlen Mester

Francia

Claus Sluter

Colombe Jean

Enguerrand Quarton

Froment Nicolas

Jean Fouquet

Limbourg

Martial Raysse

Internacionális Gótika

Antonio Pisano (Pisanello)

Bataille Nicolas

Broederlam Melchior

Castello Del Buonconsiglio Eagle Room Month Paintings

Castello Della Manta

Colombe Jean

Gentile_Da_Fabriano

Giovannino De Grassi

Jacobello Del Fiore

Jacopo és Lorenzo Salimbeni

Limbourg

Michelino Da Besozzo

Stefano Da Verona

Stephan Lochner

Tacuinum  Sanitatis

Itália

Ambrogio Lorenzetti
Andrea Pisano
Castello Della Manta
Cavallini Pietro
Cimabue
Coppo Di Marcovaldo
Cosmaták
Duccio Di Buoninsegna
Gentile Da Fabriano
Giovanni Canavesio
Giovanni Da Bologna
Giovanni Da Milano
Giovanni Da Modena
Giovanni Da Rimini
Giovanni Dal Ponte
Giovanni Del Biondo
Giovanni Pisano
Jacopo Torriti
Lorenzo Veneziano
Maestro Della Croce
Matteo Di Giovanetto Da Viterbo
Niccolo Di Giovanni Fiorentino
Nicolo Pisano
Orcagna Di Cione Andrea
Orcagna Di Cione Jacopo
Orcagna Di Cione Nardo
Pietro Cavallini
Zavattari

Magyar

Aquila János

Jánosréti Mester

Német

Bernt Notke
Bertram von Minden
Breu Jörg id
Frueauf Rueland ifj
Frueauf Rueland id
Frueauf Rueland ifj
Hans Holbein id
Hans Multscher
Jörg Breu ifj
Konrad von Soest
Lochner Stephan
Martin Schongauer
Matthias Grünewald
Meister Francke
Pacher Michael
Sigmund Holbein

Németalföld

Albert Van Ouwater

Bouts Dieric

Broederlam Melchior

Hans Holbein Id

Jean de Bondol

Memling Hans

Robert Campin

Rogier Van Der Weyden

Spanyol

Bermejo Bertolome

Borrassá Luis

Lluís Dalmau

Sebastian De Almonacid

Korai Reneszánsz

Ambrogio Lorenzetti
Ambrosius Holbein
Andrea da Firenze
Andrea di Firenze
Andrea Orcagna
Antonello da Messina
Aretino Spinello
Arnolfo di Cambio
Baldung Hans
Bartholomaeus Bruyn id
Bartholomaeus Bruyn ifj
Benozzo Gozzoli
Bernardo Daddi
Boccaccio Boccaccino
Burgkmair Hans id
Giotto di Bondone
Giovanni Pisano
Hans Burgkmair ifj
Jacopo da Sellaio
Jacopo della Quercia
Lorenzo di Alessandro da Sanseverino
Lorenzo Maitani
Lucas van Leyden
Maestro della Santa Cecilia
Maso di Banco
Masolino da Panicale
Nardo di Cione
Neri di Bicci
Neroccio dei Landi
Nicola Pisano
Pier Francesco Fiorentino
Pollaiuolo Antonio del
Simone Martini
Taddeo Gaddi
Vincenzo Foppa

Reneszánsz

Hans Maler Zu Schwaz
Heintz Joseph Elder
Jan Zamoyski

Angol

Gower, George 1540-1596
Johnson, Cornelius 1593 1661
Larkin, William 1580-1619
Lockey, Rowland 1593-1616
Nicholas Hilliard 1547-1619
Oliver, Isaac 1556-1617
Peake, Robert the Elder 1551-1626

Francia

Boucicaut mester
Bourdichon Jean
Dumonstier Daniel 1574 1646
Dumonstier Étienne 1540 1603
Dumonstier Pierre 1545 1610
Dumonstier, Geoffroy 1500 1573
Jacques Bellange
Jean (or Jehan) Fouquet (1420–1481)
Jean Clouet
Jean Fouquet
Le Nain fivérek. Antoine, Louis, Mathieu
Limosin Leonard
Lubin Baugin
Palissy, Bernard

India

    Mogul Birodalom

Itália

Alberti Leon Battista
Alesso Baldovinetti
Altichiero da Zevio
Amico Aspertini
Ammanati Bartolomeo
Andrea Boscoli
Andrea da Firenze
Andrea del Castagno
Andrea del Sarto
Andrea della Robbia
Attavante degli Attavanti
Bartolommeo fra
Basilica di santa croce
Bellini Filippo
Bellini Gentile
Bellini Giovanni
Bellini Jacopo
Benozzo Gozzoli
Bergognone Ambrogio da Fossano
Bernardino Licinio
Bernardino Luini
botticelli
Bramante Donato Donnino di Angelo di Pascuccio
Bramantino, Bartolomeo Suardi
Camillo Boccaccino
Caravaggio
Carpaccio Vittore
Carracci Agostino
Carracci Annibale
carracci lodovico
castagno andrea del
Cima da Conegliano
Cima Giovanni Battista
Cola-del-Amatrice
Correggio
Cristoforo Mantegazza
Crivelli Carlo
Daniele da Volterra (Braghettone)
Domenico di Michelino
Donatello
Dosso Dossi
Federico Barocci
Federico Zuccari
Filippino Lippi
Filippo Brunelleschi
Filippo Lippi
Firenzei dóm
Fra Bartolomeo
Francesco Botticini
Francesco da Sangallo
Franciabigio Francesco
Ghiberti
Ghirlandaio Benedetto
Ghirlandaio David
Ghirlandaio Domenico
Giambologna
Giampietrino
Giorgio Vasari
Giorgione
Giovanni Antonio Amadeo
Giovanni bandini
Giovanni della Robbia
Giovanni di Niccolò Mansueti
Giulio Romano
Jacopo Bassano
Jacopo de Barbari
Leonardo da Vinci
Lorenzo Costa elder
Lorenzo Lotto
Lorenzo the Younger
Luca della Robbia
Mantegna
Marco Zoppo
Maso di Banco
Mazzolino Ludovico
Melozzo da Forlì
Michelangelo Buonarotti
Montagna Bartolomeo
Piero della Francesca
Piero di cosimo
Pietro Perugino (Pietro di Cristoforo Vannucci)
Pinturicchio
Pollaiolo Piero del
Pollaiuolo Antonio del
Raphaello Santi
Sarto andrea del
Sebastiano del Piombo
Sienai reneszánsz
Signorelli Luca
Tiziano Vecellio
Uccello Paolo
Veneziano Domenico
Veronese paolo
Verrocchio Andrea del
Vignola
Vincenzo Foppa
Vittore Belliniano

Japán

Hidejori

Kano Eitoku

Kína

Magyar

Német

Albrecht Altdorfer
Aldegrever Heinrich
Amman Jost
Bruyn Bartholomeus id
Burgkmair Hans id
Christoph Amberger
Dunai iskola
Dürer Albrecht
Hans Baldung
Hans Cranach
Hans Holbein ifj
Hans Maler
Hans Süss von Kulmbach
Lucas Cranach id
Lucas Cranach ifj
Manuel Niklaus
Martin Schongauer
Michael Wolgemut
Petrarka mester
Ring Hermann Tom
Ring Ludger Tom id
Ring Ludger Tom ifj
Virgil Solis

Németalföld

Aertsen Pieter
Anthonie Blocklandt Van Montfoort
Avercamp Hendrick
Barendsz Dirck
Barent van Orley ( Bernard, Bernaert, Bernart)
Bartholomeus Van Der Helst
Bol Ferdinand
Bosch
Brouwer Adriaen
Brueghel Abraham 1631 1697
Brueghel Jan Id 1568 1625
Brueghel Pieter Id 1528 1569
Brueghel Pieter Ifj 1564 1638
Carel Fabritius
Caterina Van Hemessen
Christus Petrus
Corneille De Lyon
Dierick Bouts
Dirk Barendsz
Frans Floris
Frans Pourbus Id
Frans Pourbus Ifj
Gabriel Metsu
Geerten Tot Sint Jans
Gerard David
Gerrit Dou
Giambologna, Jean Boulogne
Gillis Van Coninxloo
Gossaert Jan Mabuse
Hans Baldung Grien
Heemskerck Maerten Van
Herri Met De Bles
Hubert Van Eyck
Hugo Van Der Goes
Jan Brueghel Ifj 1601 1648
Jan De Beer
Jan Lievens
Jan Sanders Van Hemessen
Jan Van Eyck
Jean De Beaumetz
Joachim Patinir
Joos ( Justus) Van Gent
Joos Cleve Van Id
Joos De Beer
Joos Van Craesbeeck
Justus Van Gent
Leonaert Bramer
Levina Teerlinc
Lucas De Heere
Maarten Van Heemskerck
Massys Jan
Massys Quentin
Nicolaes Maes
Rajzok
Rembrandt
Roelandt Savery
Vermeer

 

Spanyol

Berruguete Pedro

Berruguete, Alonso

Cano Alonso

Juan De Borgogna

Juan De Juanes

Masip Juan Vicente

Oszmán Birodalom

Szinán

Manierizmus

Aachen Hans von
Abbate Niccolo dell
Abraham Janssens id
Agnolo Bronzino
Alessandro Allori
Alessandro di Cristofano di Lorenzo del Bronzino Allori
Andrea Shiavone
Antonio Campi
Archimboldo
Bartholomeus Spranger
Battista Naldini
Beccafumi Domenico
Bordone Paris
Cornelis Cornelisz van Haarlem
Crespi Giovanni Battista
Cristofano Allori
Denys Calvaert
Desiderio Monsu
Francesco de Nomé Monsu Desiderio
Francois Clouet
Francois Quesnel
Franz Floris
Frederick van Valckenborch
Gian Paolo Lomazzo
Gillis Mostaert
Giorgio Vasari
Giovanni battista Naldini
Girolamo Macchietti
Girolamo Mazzola-Bedoli
Hans Bock id
Hendrik de Clerck
Ippolito Scarsella
Jacopo Bassano
Jacopo Pontormo
Joachim Anthonisz Wtewael
Johann Rottenhammer
Lavinia Fontana
Lubin Baugin
Marco Dal Pino
Orazio Gentileschi
Palma Giovine
Paolo Fiamingo
Paolo Veronese
parmigianino
Pier Francesco Morazzone
Roelandt Jacobsz Savery
Rosso Fiorentino
Sebastian Vrancx
Sofonisba Anguissola
Uffizi freskók
Vincenzo Campi
 

Barokk


Anton Cebej

Jan Jiří Heinsch
Karel Škréta
Szymon Czechowicz
Tommaso Dolabella
Vaclav Hollar

Brandl Petr Jan

Angol

Daniël Mijtens
George Jamesone
John Michael Wright
Lely Sir Peter
Sir Godfrey Kneller
William Dobson
William Hogarth

Cseh

Karel Škréta
Petr Brandl
Václav Hollar

Francia

8poussin
Abraham Bosse
Bourdon Sebastien
Charles Le Brun
Claude Lorrain
Corneille Michel elder
Corneille Michel younger
Georges de La Tour
Jacques Callot
Lubin Baugin
Pierre Mignard

Itália

1caravaggio
Amigoni Jacopo
Andrea Commodi
Bernini Gian Lorenzo
Borgianni Orazio
Carracci Annibale
carriera rosalba giovanna
Castiglione Giovanni Benedetto
Crespi Daniele
Domenico Fetti
Evaristo Baschenis
Federico Barocci
Francesco Albani
Galli Bibiena
Gentileschi Artemisia
Gentileschi Orazio
Giordano Luca
Giovanni Battista Baciccio
Guido Reni
Magnasco Alessandro
Paolo Anesi
Simone Cantarini

Magyar

Benjamin Von Block
Bogdány Jakab
Cimbal, Johann Ignaz
Falkoner József Ferenc
Kupeczky János
Mányoki Ádám

Német

Elsheimer Adam

Johann Andreas Graff

Merian Maria Sibylla

Merian Matthaus  Ifj

Merian Matthaus Id

Németalföld

Aert van der Neer
Baburen Dirck van
Berchem Nicolaes
Both Jan
Brill Paul és Matheus
Capelle Jan van de
Claesz Pieter
Clara Peeters
Dirk van Baburen
Dujardin Karel
Flinck Govert
Floris Claesz van Dick
Franz Hals
Gelder Aert de
Gerard Dou
Gerri van Honthors
Gillis Claesz de Hondecoeter
Heda Willem Claesz
Hendrik de Clerck
Hendrik van Avercamp
Hobbema Meindert
Jacob Jordaens
Jacob van Ruisdael
Jan Davidsz de Heem
Jan Miense Molenaer
Jan Steen
Jan Thomas van Ieperen
Jan van Goyen
Jan van Huyshum
Jan Vermeer van Delft
Johannes van der Beeck
Judith Leyster
Koninck de Philip
Meindert Hobbema
Melchior d Hondecoeter
Michaelina Wautier
Nicolaes Pietersz Berchem
Pieter de Hooch
Rembrandt
Rubens
Saenredam Pieter Jansz
Van Dyck
Willem van Aelst

Spanyol

Alonso Cano

Coello Claudio

Murillo

Velazquez

 Szymon Czeczhowic

Tommaso Dolabella

Copf

Rokoko

1boucher
2fragonar
4hogart
5gainsburg
Bellotto Bernardo
Corrado Giaquinto
Crosato Giovanni Battista
Denner Balthasar
Élisabeth Vigée-Le Brun
Franz Anton Maulbertsch
Jacques-André-Joseph Camelot
Jean-Etienne Liotard
Meléndez Luis Eugenio
Norbert Grund
Pannini
Pietro Longhi
Sir Joshua Reynolds
Watteau

Romantika

1gericault
2delacroix
3caspar David Friedrich
4constable
4goya
5turner
Allston Washington
Anselm Feuerbach
Barye Antoine Louis
Bonington Richard Parkes
Carl Eduard Ferdinand Blechen
Carl Philipp Fohr
Charlotte Piepenhagen
Christoffer Wilhelm Eckersberg
Cremona, Tranquillo
David Caspar Friedrich
Etty William
François Rude
Fuseli
Füssli
Georg Friedrich Kersting
Hubert Robert
Joseph Anton Koch Austria
Philipp Otto Runge

Klasszicizmus

1piranesi
Alessandro Algardi
Angelika Kauffmann
Anton Raphael Mengs
Anton Von Maron
Antoni Brodowski
Canova
Chardin
David
David Jacques-Louis
Empire
Francesco Bartolozzi
Friedrich Heinrich Füger
Gottlieb Schick
Hetsch Philipp Friedrich
Ingres Jean Auguste Dominique
Koch Joseph Anton
Le Nain Fivérek
Magyar Klasszicizmus
Nicolai Abraham Abildgaard
Regnault Jean-Baptiste
Schinkel
Schinkel Karl Friedrich
Theresa Maron (Mengs)

Magyar Klasszicizmus

Barabás Miklós
Borsos József
Brocky Károly
Donát János Dániel
Dunaiszky Lőrinc
Ferenczy István

 

18. Sz.

18. Sz.

Abilgaard Nicolai Abraham
Alt, Jakob Austria
Angelica_Kauffman
Anne Seymour Damer
Brown Ford Madox
Corot
David Caspar Friedrich
Earl Ralph
Elizabeth ( Betty) Ratcliffe
Johann Wenzel Peter Austria
John Sell Cotman

Brown Ford Madox

Constable

Turner

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise
Waterhouse
Watteau

 


Nazarénus Festők Lukács Testvérek Egyesülete

Bonaventura Gennelli
Ellenrieder Marie Közelálló Festőnő
Franz Pforr
Friedrich Wilhelm Von Schadow
Johann Friedrich Overbeck
Joseph Von Führich
Julius Schnorr Von Carolsfeld
Peter Von Cornelius
Philipp Veit


Veduta Festészet 18 19 Sz

Alt Rudolf Von
Canaletto
Cruyl Lievin
Manescau Antonio María Reyna
Panini Giovanni Paolo
Wittel Caspar Van

Japán

Biedermeier

            Carl Spitzweg

Ferdinand Georg Waldmüller

Japán

            Buncho Tani

Hokusai

Kitagawa Utamaro

John Sell Cotman

Magyar

Donát János
Dorfmeister István
Hesz János Mihály
Ij. Dorfmeister István
Johann Lucas Huetter
Johann Lucas Kracker
Joseph Dorffmeister
Kiss Sámuel
Melegh Gábor
Schallhas Károly Fülöp
Speth Ferenc
Stunder János Jakab
Szoldatits Ferenc

Nazarénus Festők Lukács Testvérek Egyesülete

Bonaventura Gennelli

Ellenrieder Marie Közelálló Festőnő

Franz Pforr

Friedrich Wilhelm Von Schadow

Johann Friedrich Overbeck

Joseph Von Führich

Julius Schnorr Von Carolsfeld

Peter Von Cornelius

Philipp Veit

Turner

Vigée-Le_Brun Élisabeth Louise

Waterhouse

Watteau

19. Sz.

Angol

Almatadema

Godward

Henry Wallis

Osborn, Emily Mary

Richard Parkes Bonington

Swynnerton, Annie Louise

Walter Crane

Historizmus

Adolph Menzel
Copley John Singleton
Defregger Franz Von
Etienne Dujardin-Beaumetz
Karl Von Piloty
Paul Delaroche
Walter Gould

Barbizon

Charles Jacque

Charles-François Daubigny

Constant Troyon

Courbet

Jean-François Millet

Jules Dupré

Millet

Narcisso Virgilio Diaz De La Pena

Théodore Rousseau

Realizmus

Adolph Von Menzel
Alexey Venetsianov
Anton Mauve
Daumier
Ilja Jefimovics Repin
Munkacsy
Német

    Adolph Menzel Friedrich Erdmann Von
    Wilhelm Leibl
Oreszt Adamovics Kiprenszkij
Peredvizsnyikek

    Ivan Nyikolajevics Kramszkoj
    Vaszilij Grigorjevics Perov
Robert Henri
Vaszilij Andrejevics Tropinyin

Akadémizmus

Alexandre Cabanel

Eduard Von Steinle

Emile Wauters

Francesco Barzaghi

Fredrick Leighton

Giacomo Favretto

Giovanni Costa

Gustave Moreau

José Villegas

Karl Piloty

Louis Gallait

Makart Hans

Mariano Fortuny

Zsáner

    Áldor János László

Arts And Crafts Movement

    Charles Robert Ashbee
    William Morris

Preraffaeliták

Blake

Dante Gabriel Rosetti

Edward Burne Johns

John Everett Millais

Millais

Walter Crane

Szimbolisták

Albin Egger-Lienz
Bocklin
Carriere
Csontvary
Félicien Rops
Gaugin
Giovanni Segantini
Hugo Simberg
Jan Toorop
Jean Delville
Johan Thorn Prikker
Khnopff
Kuzma Petrov-Vodkin
Louis Eilshemius
Michail Vrubel

Nabis

    Bonnard
Denis Maurice
Felix Vallotton
Georges Lacombe
Paul Ranson
Roussel Ker-Xavier
Serusier
Vuillard
 

Odilon Redon
Puvis De Chevannes
Stuck Franz Von

Eklektika

Neobarokk

Neogót

Neoreneszánsz

Neoromán

Szecesszió

Aubrey Beardsley

Charles Rennie Mackintosh
Elenore Abbott

Bécsi Szecesszió

Charles Rennie Mackintosh

Ferdinand Hodler

Henry Van De Velde

Magyar

Faragó Géza
Horti Pál
Komor Marcell És Jakab Dezső
Kozma Lajos
Körösfői-Kriesch Aladár
Nagy Sándor 1869
Róth Miksa
Sassy Attila (Aiglon)
Zsolnay Vilmos

Aimé-Jules Dalou
Alexander Andreyevich Ivanov
Alt Rudolf Von
Axentowicz Teodor
Bewick Thomas
Bocklin
Carriere
Cecilia Beaux
Corot Jean-Baptiste Camill
Edwin Austin Abbey
Frédéric Bartholdi
Gaudi
Hiroshige Ando
Hodler Ferdinand
Jean-Baptiste Carpeaux
Josef Václav Myslbek
Jules Bastien-Lepage
Léon Benett
Lovis Corinth
Ludwig Rohbock
Paula Modersohn-Becker
Richard Parkes Bonington
Thomas Cole Amerika

 Plein Air

Aimé-Jules Dalou

Alexander Andreyevich Ivanov

Winslow Homer

 

19. Sz Magyar Foto

Barabás Miklós

Borsos József

Divald Károly

Egressy Gábor

Haranghy György

Klösz György

Koller Károly

Mai Manó

Rupprecht Mihály

Schmidt Nándor

Strelisky Lipót

19. Sz. Magyar

Balkay Pál
Barabas Miklos
Bihari Sándor
Bikkessy Heinbucher József
Blaschke János
Borsos József
Brodszky Sándor
Bruck Lajos
Canzi Ágost
Czauczik József
CSERÉPY ÁRPÁD
Donát János
Dósa Géza
Dosnyay Károly
Egger Vilmos
Eisenhut Ferenc
Feszty Árpád
Fialka Olga
Forray Iván
Greguss Imre
Gyárfás Jenő
Györgyi Giergl Alajos
Gyurkovics Károly
Haan Antal
Hegedüs László
Heinrich Ede
Herrer Cézár
Hesz János Mihály
Hofbauer János
Hora János Alajos
Horovitz Lipót
Horváth Sándor
Huszár Adolf
Id Marko Karoly
Ifj. Markó Károly
Illés Árpád
Jakobey Károly
Jankó János
Jendrassik Jenõ
K. Spányi Béla
Karczag Zoltán
Karlovszky Bertalan
Karvaly Mór
Kaufmann Izidor
Kelety Gusztáv
Kimnach László
Kisfaludy Károly
Kiss Bálint
Kiss Sámuel
Klette Károly
Klimkovics Béla
Koroknyai Ottó
Kovács Mihály
Kozina Sándor
Kubányi Lajos
Kugler Pál Ferenc
Laccataris Demeter
Lányi Sámuel
László Péter
Libay Károly Lajos
Lieder Frigyes
Ligeti Antal
Lotz Károly
Lwoff-Parlaghy Vilma
Marastoni Jakab
Markó András
Markó Ferenc
Maticska Jenõ
Mednyanszky
Mészöly Géza
Mezey Lajos
Molnár József
Mücke József Ferenc
Orlai Petrich Soma
Pállik Béla
Pataky László
Petrich András
Plachy Ferenc
Rákosi Nándor
Reissmann Károly Miksa
Rombauer János
Róna József
Roskovics Ignác
Schäffer Adalbert
Schöfft József Ágoston
Sikó Miklós
Skuteczky Döme
Sterio Károly
Storno Ferenc
Stróbl Zsófia
Szemlér Mihály
Szobonya Mihály
Szontágh Géza
Telepi Károly
Teuchert Károly Id
Than Mór
Tibély Károly
Tikos Albert
Tolnay Ákos
Valentiny János
Vastagh Géza
Vastagh György Id
Vízkelety Béla
Wágner Sándor
Wéber Henrik
Zeller Mihály
Zemplényi Tivadar
Zichy Mihály
Züllich Rudolf

20. Sz.

Aalto Alvar
Ackermann Max
Ad Reinhardt
Adami Valerio
Adolf Frohner
Agam Yaacov
Agnes Martin
Ahlers - Hestermann Friedrich
Aiste Stancikaite
Akseli Gallen-Kallela
Alan Bean Űrhajós
Alan Charlton
Albers Josef
Albert Bitran
Albert Paris Von Gütersloh
Alberto Burri
Alberto Seveso
Alekszej Georgijevics Javlenszkij
Alén Diviš
Alexander Archipenko
Alexander Kanoldt
Alexander Kostetsky
Alexandre Istrati
Alexej Von Javlenszkij
Alfred Courmes
Alfred Hrdlicka
Alfred Kubin
Alfred Manessier
Alice Brown Chittenden
Alice Neel
Alighiero e Boetti
Allan Kaprov
Amédée Ozenfant
Ana Mendieta
Anahita Razmi
André Lanskoy
André Masson
Andrew Newell Wyeth
Andrew Wyeth
Anna Ancher
Anthony Caro
Antoine Pevsner
Anton Ažbe
Anton Faistauer
Anton Lehmden
Antoni Tàpies
Antonín Procházka
Antonio Saura
Arik Brauer
Aristide Maillol
Arman (Armand Fernandez)
Arman Fernand Armand
Arnulf Rainer
Arshile Gorky
Arthur Dove
Asmus Dieter
Atsuko Tanaka
August Macke
Augusta Savage
Averil Mary Burleigh
B. Prabha
Balthus Balthus Balthasar Klossowski De Rola
Baquié Richard
Baranoff-Rossine Vladimir
Barnett Newman
Barry Flanagan
Bazaine Jean
Baziotes William
Bekinski Zdzislaw
Beksinski Zdzislaw
Ben Nicholson
Benode Behari Mukherjee
Bernard Emile
Bernard Moninot
Bernard Rancillac
Berthe Morisot
Bettie Cilliers-Barnard
Beuys Joseph
Bischoff Franz Albert Amerika
Blanche Hoschedé Monet
Bleyl Fritz
Boccioni
Bohumil Kubišta
Bonnard Pierre
Botero Fernando
Bram Van Velde
Brancusi Constantin
Braque Georges
Brice Marden
Bridget Bate Tichenor
Cahun Claude
Calder
Caledonia Dance Curry Swoon
Camille Bombois
Camille Claudel
Camoin Charles
Carl Andre
Carlos Casagemas
Carolee Schneemann
Carra
Cezanne
Chagall
Chaim Soutine
Charles Biederman
Charles Lapicque
Chirico
Christian Schloe
Christopher Eymann
Chuck Close
Claes Oldenburg
Claude Viallat
Cleve Gray
Clovis Trouille
Clyfford Still
Congo csimpánc
Cremonini Leonardo
Cross Henri Edmond
Crowley Grace
Cuno Amiet
Cy Twombly
Dali
Damien Hirst
Dan Christensen
Daniel Buren
Daniel Spoerri
David Diao
David Mcleod
David Parrish
David Smith
Davie Allan
Davringhausen Heinrich Maria
De Kooning Willem
Debré Olivier
Degas
Delaunay Terk Sonia
Delauny Robert
Delvaux
Derain André
Dickinson Edwin
Die Blaue Reiter
Die Brücke
Diego Rivera
Dieter Krieg
Dine Jim
Dobell Sir William
Doesburg, Theo Van
Dominguez Oscar
Don Eddy
Donald Judd
Dorothea Maetzel-Johannsen
Dorothy Gillespie
Dove Arthur Garfield
Duane Hanson
Dubuffet Jean
Duchamp
Dufy
Edda Renouf
Edgar Ende
Eduardo Arroyo
Eduardo Chillida
Edward Hopper
Edward Kienholz
Edward Ruscha
Eileen Agar
Elizabeth Catlett
Emil Maetzel
Emil Nolde
Emil Von Gerliczy
Ensor
Eoin Ryan
Erich Heckel
Erik Johansson
Ernest-Pignon Ernest
Ernst Fuchs
Ernst Max
Ernst Wilhelm Nay
Erro
Erró ( Guðmundur Guðmundsson)
Escher
Fahlström Öyvind
Fautrier Jean
Federico García Lorca
Feininger Lyonel
Felix Albrecht Harta
Fernand Léger
Fiedler Herbert
Flavin Dan
Fontana Lucio
Français Edouard Herzig
Francis Bacon
Francisco Sobrino
François Boisrond
Francois Dufrene
Francois Morellet
Francoise Gilot
Frank Stella
Frantisek Janousek
František Kupka
Franz Gertsch
Franz Kline
Frédéric Bazille
Friedel Dzubas
Friesz Henri-Achille-Émile-Othon
Fritz Janschka
Gaia
Garry Lorence Rich
Gaugin
Geer van Velde
Gene Davis
Georg Schrimpf
George Brecht
Georges Barbier
Georgia O’keefe
Gerard Deschamps
Gérard Ernest Schneider
Gerard Fromanger
Gerard Gasiorowski
Gerard Schlosser
Gerhard Richter
Giacometti
Giacomo Patri
Gianni Bertini
Gierowski Stefan
Gilbert Es Georges
Gilberto Zorio
Gilles Aillaud
Gina Pane
Giovanni Anselmo
Giovanni Boldini
Giuseppe Penone
Giuseppe Santomaso
Glacken William James
Grant Wood
Gropius
Grosz George
Guttuso Renato
Günter Brus
Günther Förg
Günther Uecker
Gwen John
Hal Lasko
Halász Zsóka Mándoki
Hanna Hirsch-Pauli
Hans Hartung
Hantai Simon
Hartley Marsden
Hartung Hans
Hebru Brantley
Heckel Erich
Hegenbarth Josef
Heinrich Campendonk
Helen Frankenthaler
Helen Howard Hatton
Helnwein
Henri Bouchard
Henri Cueco
Henri-Edmond Cross
Henrietta Berk
Hermann Nitsch
Hervé Di Rosa
Herve Telemaque
Hicks Edward
Hinko Smrekar
Horacio Garcia Rossi
Hughie Lee-Smith
Hundertwasser
Ieoh Ming Pei
Ivan Generalic
Ivana Kobilca
Jacques De La Villeglé
Jacques de Villeglé
Jacques Monory
Jacques Villon
Jake & Dinos Chapman
Jake Berthot
Jamie Wyeth
Jan Matulka
Jan Voss
Jarosław Kukowski
Jason De Graaf
Jason Naylor
Jasper Johns
Jean Dubuffet
Jean Edouard Vuillard
Jean Fautrier
Jean Frederic Bazille
Jean Helion
Jean Olivier Hucleux
Jean Tinguely
Jean-Michel Basquiat
Jean-Michell Atlan
Jeanne Mammen
Jean-Olivier Hucleux
Jean-Paul Riopelle
Jean-Pierre Raynaud
Jean-René Bazaine
Jeff Koons
Jeff Way
Jenny Saville
Jess Dobkin
Jesús Rafael Soto
Jiro Yoshihara
Jo Koster
Joan Mitchell
Joel Kermarrec
Joel Stein
John De Andrea
John French Sloan
John Seery
John Sloan
Jones Allen
Jorge Pineda filippino
Josef Albers
Josef Bolf
Josef Šíma
Josefina Holmlund
Joseph Cornell
Jörg Immendorff
Juan Francisco González Escobar
Jules Olitski
Jules Pascin
Julian Schnabel
Juliana Huxtable
Julio Le Parc
Kahlo Frida
Kamalky Laureano
Kandinszkij
Karel Appel
Karl Theodor von Blaas
Kasia Domanska
Katharine Pyle
Käthe Kollwitz
Kazuo Shiraga
Kees Van Dongen
Kelly Ellsworth
Kenneth Noland
Kevin Corrado
KG Subramanyan
Kinuko Y. craft
Kirchner Ernst Ludwig
Klapheck Konrad
Klee
Kobzdej Alexander
Kokoschka
Kounellis Yannis
Krzysztof Jung
Kumi Sugai
Kush Vladimir
La Fauconnier Henri Victor Gabriel
Lam Wilfredo
Lamar Briggs
Lanskoy André
Larry Poons
Larry Rivers
Larry Zox
Laurence Stephen Lowry
Laurencin Marie
Lawrence Stafford
Le Corbusier
Leo Eland
Leon Kossoff
Leonardo Cremonini
Leonor Fini
Levine Jack
Lewis Percy Wyndham
Lewitt Solomonsol
Lhose Richard Paul
Lichtenstein
Lillian Schwartz
Liszickij
Louis Cane
Louis Marcoussis
Lucassen Reinier
Lucebert
Lucian Freud
Luciano Fabro
Luciano Ventrone
Lucio Fontana
Luigi Russolo
Luis Feito
Mack Heinz
Makowski Zbigniew
Malcolm Morley
Malevics
Manet
Manguin Henri
Marc Devade
Marc Franz
Marcel Broodthaers
Marcel Duchamp
Marcel Janco Iancu
Marchig Giannino
Marco Casagrande 1971
Margaret Macdonald Mackintosh
Marguerite Zorach
Maria Bashkirtseva (Bashkirtseff)
Maria Helena Vieira Da Silva
Maria Jarema
Marianne Von Werefkin
Marie Egner
Marino Marini
Mario Merz
Mark George Tobey
Mark Rothko
Marquet Albert
Marsden Hartley
Martial Raysse
Mary Cassatt
Mary DeNeale Morgan
Massimo Giulio Baistrocchi
Matisse
Matthew Cornell
Maurice Estève
Maurice Prendergast
Maurice Utrillo
Max Beckmann
Max Bill
Max Oppenheimer Wien
Max Pechstein
Maxim Gaspari
Mccarthy Paul
Meistermann Georg
Meret Oppenheim
Meret-Oppenheim
Michael Andrews
Michael parmentier
Michelangelo Pistoletto
Mihail Larionov
Mike Bidlo
Millares Sall Manuel
Millie Brown
Mira Aurora
Mira Magdalena
Miro
Modigliani
Mondrian
Monet
Morandi
Morgan Russell
Morris Louis
Munch
Nadalal Bose
Nam June Paik (Pek Namdzsun)
Natalia Sergeyevna Goncharova
Natvar Bhavsar
Naum Gabo
Newell Convers Wyeth
Nicolas De Staël
Niele Toroni
Nik Ainley
Niki De Saint Phalle
Nolan Sidney Robert
Oldenburg Claes
Olivier Debré
Olivier Mosset
Omar Ortiz
Op Art
Orozco
Oscar Niemeyer
Oskar Schlemmer
Otto Dix
Otto Mueller
Otto Mühl
Pablo Gargallo
Pascin
Pat Lipsky
Paul Landowski
Paula Modersohn-Becker
Peter Klasen
Peter Young
Philip Guston
Picabia Francis
Picasso Pablo
Piero Manzoni
Pierre Alechinsky
Pierre Soulages
Pierre Tal-Coat
Pippo Rizzo
Pirosmani
Pissaro
Pol Bury
Poliakoff Serge
Polke Sigmar
Pollock
Rachel Baes
Ralph Balson
Ramkinkar Baij
Raoul Hausmann
Rauschenberg
Ray Hare
Ray Man
Raymond Hains
Rebeyrolle Paul
Remedios Varo
Remy Blanchard
Renoir
Richard Anuszkiewicz
Richard Baquié
Richard Estes
Richard Hamilton
Richard Lindner
Richard Long
Richard McLean
Richard Oelze
Rihard Jakopič
Riley Bridget
Robert Combas
Robert Delaunay
Robert Indiana
Robert Malaval
Robert Mangold
Robert Morris
Robert Natkin
Robert Ryman
Robert Smithson
Roberto Matta
Rockwell Kent
Rodriguez Alfredo
Roger Bissiere
Romare Bearden
Romero Britto
Ron Mueck
Ronald Davis
Ronnie Landfield
Rosenquist James
Rothko Mark
Rouault
Rudolf Hausner
Rudolf Kremlicka
Ruth Rogers-Altmann
Rysselberghe
Sabah Naim
Sajó János
Sally Gabori
Sam Francis
Samuel Silva
Sara Ludy
Schiele
Schlichter Rudolf
Schmidt-Rottluff Karl
Schumacher
Schumacher Emil
Schwitters
Sean Charmatz
Segall
Serge Poliakoff
Serra Richard
Seurat
Shadi Ghadirian
Sherrie Levine
Shigeko Kubota
Sigmar Polke
Signac
Siqueiros
Sisley
Sol LeWitt
Sophie Taeuber-Arp
Stallone Sylvester Színész
Stanislav Feikl
Stanley Boxer
Stanton Macdonald-Wright
Stephen Mcmennamy
Stien Eelsingh
Susan Rothenberg
Suzanne Duchamp
Suzanne Valadon
Takis Vassiliakis
Tamara De Lempicka
Tamayo
Tatlin
Thomas Eakins
Thomas Wilmer Dewing
Tony Smith
Tora Vega Holmström
Toulouse Lautrec
Tracey Emin
Tsuguharu Foujita Léonard
Tullius Heuer
Valerio Adami
Vallejo
Vámos Rousseau
Van Dongen
Van Gogh
Vasarelly
Vito Acconci
Vladimír Vašíček
Vladimir Velikovic
Vlaminck Murice De
Walter Darby Bannard
Walter De Maria
Walter Firle
Warhol
Warhola James
Wesselman Tom
Whistler
Willem De Kooning
William Burroughs
William Merritt
William Pettet
William Zorach
Wolf Vostell
Wolfgang Hutter
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze )
Wols Alfred Otto Wolfgang Schulze
Wols Wolfgang Schultze
Wright F. l
Yanjun Cheng
Yannis Kuonellis
Yves Klein
Zao Wou-Ki

20.Sz. Magyar

Aba Novák Vilmos
Abodi Nagy Béla
Ábrahám Péter
Ábrahám Raffael
Aczél Ilona
Ács Ferenc
Ács József
Adler Miklós
Agárdy Gábor
Aggházi Gyula
Ágh Ajkelin Lajos
Agricola Lídia
Áldor János László
Almási Gábor
Almási Gyula Béla
Ambrus Imre
Ámos Imre
Andruskó Károly
Anna Margit
Antal Károly
Antal Sándor
Antalffy Mária
Anton Prinner
Ata Kandó
Attalai Gábor
B. séday mária
Baász Imre
Badacsonyi Sándor
Baditz Ottó
Bajnai Tóth Lajos
Bajor Ágost
Bakó Tamás
Baksa Soós György
Baktay Patrícia
Balázs G. árpád
Balázs János
Balázs János 1904 1927
Balint Endre
Bálint Rezső
Balla Demeter
Ballagó Imre
Balogh Balázs András
Balogh István (1924–2016)
Balogh István 1890
Balogh Jenő
Bálványos Huba
Bán Béla
Bánáti Sverák (Schwerak) József
Bánáti Sverák József
Bánk Ernő
Bánovszky Miklós
Bánsághi Vince
Bánsági András
Bánszki Tamás
Baranyai András
Baranyó Sándor
Barcsay Jeno
Bardócz Árpád
Barta Ernő
Barta István
Barta Lajos
Barta Mária
Bartha László
Bartl József
Bartoniek Anna
Basch Andor
Basch Edit
Basilides Barna
Batári László
Bátorfi Andrea
Batthyány Gyula
Batthyány Gyula Gróf
Bazsonyi Arany
Bebo Károly
Beck András
Beck Judit
Beck Ö Fülöp
Belányi Viktor
Bencze László
Benczúr Gyula
Bencsik István
Bene Géza
Benedek Jenő Idősebb
Benedek Péter
Benes József
Benkhard Ágost
Bényi László
Benyó Ildikó
Beöthy István
Beöthy Steiner Anna
Bér Rudolf
Berán Lajos
Berczeller Rezső
Berény Róbert
Berényi Ferenc
Berkes Antal
Berki Viola
Bernáth Aurél
Bertalan Albert
Besnyő Éva
Beszédes János
Betlen Gyula
Biai-Fõglein István
Bihari Sándor
Birkás Ákos
Bíró Antal
Bíró Lajos
Bíró Mihály
Bizse János
Blaski János
Bodó Sándor
Bodó Ilona
Bodó Károly
Bodor Aladár
Bódy Irén
Boemm Ritta
Bohacsek Ede
Bohus Zoltán
Bokros Birman Dezső
Bokros László
Bokros Péter
Boldizsár István
Bolgár József
Bolmányi Ferenc
Borbás Tibor
Borbereki Kovács Zoltán
Bordi András
Bornemisza Géza
Bornemisza László
Boromisza Tibor
Boross Géza
Borsos Miklós
Borszéky Frigyes
Bortnyik Sándor
Bory Jenő
Bótos Sándor
Bőhm Lipót, Poldi
Böhm Pál
Börtsök Samu
Börzsönyi Kollarits Ferenc
Böszörményi Schwarz János
Braun ( Lengyel ) Vera
Braun András
Brettschneider Rudolf
Breznay József
Bruck Hermina
Buday György
Chiovini Ferenc
Cholnoky Jenő
Corini Margit
Czencz János
Czene Béla
Czene Béla Ifj
Czigány Dezső
Czillich Anna
Czimra Gyula
Cziráki Lajos
Czóbel Béla
Czumpf Imre
Cs. Kovács László
Cs. Pataj Mihály
Csáki Maronyák József
Csáky József
Csáky László
Csanády András
Csató György
Cseh Tamás
Csemiczky Tihamér
Cserna Károly
Csernus Tibor
Csete György
Csikász Imre
Csohány Kálmán
Csók István
Csontvary Kosztka Tivadar
Deák Ébner Lajos
Deim Pál
Deli Antal
Demény Miklós
Dénes Valéria
Derkovits Gyula
Dési Huber István
Diener-Dénes Rudolf
Dienes István
Dienes János
Dinnyés Ferenc
Dobó Tihamér
Dobroszláv Lajos
Dobrovits Ferenc
Dobrovits Péter
Domanovszky Endre
Dombrovszky László
Dombrovszky Szaniszló
Domján József
Donáth Péter
Doór Ferenc
Dorogi Imre
Dömötör Gizella
Dudás Gyula
Dudits Andor
Dúdor István
Duray Tibor
Duschanek János
Ecsődi Ákos
Edvi Illés Aladár
Edvi Illés Ödön
Egry József
Egyed Erna
Egyed Kálmán
Eigel István
Eisenmayer Tibor
Ék Sándor
El Kazovszkij
Elekfy Jenő
Élesdy István
Endre Béla
Endresz Alice
Engel Tevan István
Englerth Emil
Erdély Miklós
Erdélyi Béla
Erdélyi Gáll Ferenc
Erdélyi Mihály
Erdős Cs. tibor
Érmezei Zoltán
Erõs Andor
Esteban Fekete
Etienne Beothy
Fábri Zoltán
Faragó Endre
Faragó Géza
Farkas Aladár
Farkas Antal Jama
Farkas Béla
Farkas Eszter
Farkas György
Farkas István
Fáy Dezsõ
Fazekas Magdolna
Fejér Csaba
Fekete Géza Id
Fekete Nagy Béla
Fekete Tamás
Feledy Gyula
Félegyházi László
Felekiné Gáspár Anni
Fémes Beck Vilmos
Fényes Adolf
Fenyvesi Tóth Árpád
Ferenczi Róbert
Ferenczy Béni
Ferenczy Károly
Ferenczy Noémi
Ferenczy Valér
Feszty Masa
Fieber Béla
Fiedler Ferenc
Finta Sándor
Fischer Ernő
Fodor József
Fonó Fleischer Lajos
Fontos Sándor
Fónyi Géza
Forbát Alfréd
Forgách Hahn Erzsébet
Forgács Hahn Erzsébet
Fóth Ernő
François Fiedler (Fiedler Ferenc)
Frank Frigyes
Frey Krisztián
Fried Pál
Futásfalvi Márton Piroska
Fülöp László ( Elek )
Füredi Richárd
Fürtös György
Füstös Zoltán
Gaál András
Gaál Domokos
Gaál Imre
Gábor Jenő
Gábor Marianne
Gáborjáni Szabó Kálmán
Gácsi Mihály
Gadányi Jenő
Gádor Emil
Gádor István
Gajzágó Sándor Id
Gál Magdolna
Galimberti Lanow Mária
Galimberti Sándor
Gallé Tibor
Gara Arnold
Garami László
Gecse Árpád
Gedõ Lipót
Gedő Ilka
Geiger Richárd
Gera Éva
Gergácz Berta
Gergely Imre
Gerstner István
Gerzson Pál
Giczy János
Gimes Lajos
Glatter Ármin
Glatter Gyula
Glatz Oszkár
Gombos Székely Lily
Gosztola Gábor
Góth Móric
Göllner Miklós
Gönczi Gebhardt Tibor
Görög Lajos
Gráber Margit
Gresham Kör
Gross Arnold
Gruber Béla
Gulácsi Lajos
Gulyás Gyula
Gustave Miklos
Gy Molnár István
Gy. Riba János
Gy. Szabó Béla
Gyarmathy Tihamér
Gyenes Gitta
Gyenes Tamás
Gyimesi Kásás Ernõ
Györgydeák György
Gyulai Gaál Endre
Gyügyei Nagy Zsigmond
Hacker Mária
Hajas Tibor
Hajdú István Étienne Hajdu
Hajós Imre László
Halápy János
Hamza D. ákos
Hangya András
Hanna Melánia
Haranghy Jenő
Háry Gyula
Hascsák József
Hatvany Ferenc Báró
Havadtőy Sámuel
Hawlisch Gusztáv
Háy Ágnes
Hegedûs Endre
Hegedűs László
Hegyi György
Heintz Henrik
Hejettes Szomlyazók
Heller Ödön
Hemmert János
Henczné Deák Adrienne
Henri Nouveau Heinrich Neugeboren
Herman Lipót
Hernádi Handmann Adolf
Herrer Cézár
Hervai Gizella
Hervai Zoltán
Hessky Iván
Hetey Katalin
Heyer Artúr
Hézső Ferenc
Hikádi Erzsébet
Hincz Gyula
Hoffmann Henriette
Hoffmann János
Holesch Dénes
Hollán Sándor
Holló László
Honti Parizs Elza
Honty Márta
Hortobágyi Endre
Horváth G. andor
Horváth Márton
Hranitzky Ilona
Huller Ágoston
Husovszky János
Huszár Imre
Huszár István
Huszár Teréz Szilvia
Huszár Vilmos
Huzella Pál
Illencz Lipót
Ilosvai Varga István
Ilyés Márta
Inconnu Csoport
Innocent Ferenc
Író Lajos
Iski Kocsis Tibor
Ispánki József
Istók János
Istókovits Kálmán
Istvánffy Rainer Gabriella
Iván Szilárd
Iván Szilárd Ifj
Iványi Grünwald Béla
Jakab Elek
Jakoby Gyula
Jakovits József
Jakuba János
Jálics Ernő
Jámbor Lajos
Jancsek Antal
Jándi Dávid
Jánossy Ferenc
Járitz Rózsa
Jaschik Álmos
Jávor Pál
Jecza Péter
Jeges Ernő
Jendrassik Jenő
Jets György
Jobbágyi Gaiger Miklós
Johan Hugó
Joseph Csaky
Joseph Szabo
József Dezső ( Firtosi)
Juhász Árpád
Juhász Sándor
Jung Zseni
K. Madarász Adeline
Kabó Sz. Varga Ágnes
Kádár Béla
Kádár Géza
Kádár György
Kajári Gyula
Kákonyi Imre Asztrik Dr
Kalivoda Kata
Kalló Viktor
Kallós Ede
Kallós Elek
Kallós Pál
Kálmánfy János
Kamotsay István
Kandó Gyula
Kandó László
Kántor Andor
Kántor Andor,
Kántor János
Kaponya Judit
Karátson Gábor
Karcsay Lajos
Karikás Ilona
Karlovszky Bertalan
Kárpáthy Jenő
Kárpáti Anna
Kárpáti Gusztáv
Kass János
Kassák Lajos
Katona Nándor
Kelety Gusztáv
Kéméndy Jenő
Kemény Éva Grafikus
Kemény Zoltán
Keményffy Jenõ
Kende Géza
Kepes György
Kerekes László
Kerényi Jenő
Kernstok Károly
Kézdi Kovács László
Király Tamás
Kisfaludi Strobl Zsigmond
Kismányoki Károly
Kiss Lajos
Kiss Miklós
Kiss Rezsõ
Kiss Vilma
Kiss Zoltán
Kiss Zoltán László
Kiss-Roóz Ilona
Kléh János
Klie Zoltán
Kling György
Kmetty János
Knopp Imre
Kóber Leó
Kóbor Henrik
Koffán Károly
Kohán György
Kokas Ignác
Kolbe Mihály
Kolozsváry Endre
Kolozsváry Zsigmond
Komáromi Kacz Endre
Komlóssy Ede
Komócsin Ilona
Kondor Béla
Kondor Lajos
Konecsni György
Konkoly Gyula
Konrád Ignác
Konstantin Frida
Kontraszty László
Kontuly Béla
Kopasz Márta
Korb Erzsébet
Korb Flóris Nándor
Korda Vince
Korga György
Kornis György
Korniss Dezső
Kórusz József
Kós András
Kós Károly
Koszta József
Koszta Rozália
Kosztándi Jenő
Kosztolányi Kann Gyula
Kovács Ferenc Szobrász
Kovács Géza
Kovács László
Kovács Tamás
Kovásznai György
Kozma Lajos
Kömpöczi Balogh Endre
Körmendy-Frim Ervin
Kövér Gyula
Kövesházi Kalmár Elza
Krizsán János
Krizsánné Csikós Antónia
Kubát József
Kubinyi Sándor
Kudász Emese
Kukovetz Anna
Kukovetz Nana (Anna)
Kun Imre
Kunffy Lajos
Kurucz D. istván
Kusztos Endre
Kutas László
Kürthy Sándor
Laborcz Ferenc
Ladányi Imre
Lakatos Artúr
Lakner László
Lakos Alfréd
Lám Ilona
Lantos Ferenc
László Fülöp Elek (Philip De László)
László Lilla
Lazetzky Stella
Lehel Mária
Lelkes István
Lendvai Antal
Lenkey Zoltán
Lesznai Anna
Ligeti Erika
Ligeti Miklós
Litkei József
Litteczky Endre
Litwin József
Loránt Erzsébet
Lossonczy Tamás
Lőrincz Lehel
Lőrincze Miklós
Lugossy Mária
Lux Alice
Luzsicza Lajos
M. Tóth István
Mácsai István
Maghy Zoltán
Magyar-Mannheimer Gusztáv
Majercsik János
Major János
Makkai Piroska
Makovecz Imre
Makrisz Agamemnon
Manno Miltiades
Márffy Ödön
Markos Lajos
Márkus Imre
Marosán Gyula
Martinszky János
Márton Ferenc
Martyn Ferenc
Márvány Sándor
Masznyik Iván
Máté András Grafikus
Mattioni Eszter
Mattis Teutsch
Mazsaroff Miklós
Medgyessy Ferenc
Medveczky Jenő
Megyeri Barna
Meggyes László
Mersits Piroska
Mészáros Lajos
Meszes Tóth Gyulá
Mihalik Dániel
Mihalovits Miklós
Miháltz Pál
Mihály István
Miklóssy Gábor
Mikola András
Mikus Sándor
Misch Ádám
Mocsári Mária
Modok Mária
Moholy-Nagy László
Mohy Sándor
Moiret Ödön
Moldován István Kolozsváry
Molnár C. pál
Molnár Farkas
Molnár Z. jános
Monostori-Moller Pál
Móricz Margit
Mousson Tivadar
Mund Hugó
Muzsinszky Nagy Endre
Muzslai Kampis Margit
Mühlbeck Károly
Müller Árpád
Nádler Róbert
Nagy B. istván
Nagy Ernő
Nagy Imre
Nagy Imre László
Nagy István
Nagy János
Nagy Laszlo
Nagy Sándor
Nagy-Balogh János
Náray Aurél
Nemcsics Antal
Nemes Endre
Nemes Lampérth József
Németh József
Németh Mihály
Neogrády Antal
Neogrády László
Novák András
Nuridsány Zoltán
Nyilasy Sándor
Nyírő Gyula
Ócsai Károly
Ohmann Béla
Olejnik Janka
Olgyai Viktor
Olgyay Ferenc
Onódy Béla
Orbán Dezső
Orbán István
Orosz Gellért
Ország Lili
Õsz Dénes
Ősz Dénes
P. bak jános
P. kováts ferenc
Paál Albert
Paczka Ferenc
Paizs Gobel Ernő
Paizs László
Páldy Aladár
Páll Lajos
Pálnagy Zsigmond
Pándy Lajos
Pap Emil
Pap Géza
Pap Gyula
Papi Lajos
Papp Aurél
Papp Oszkár
Pászk Jenõ
Pásztor Gábor
Patay Éva
Patay László
Patkó Károly
Pátzay Pál
Pauer Gyula
Paul Kallos
Pechán József
Pécsi Pilch Dezsõ
Pekáry István
Péli Tamás
Pentelei Molnár János
Péri László
Perlmutter Izsák
Perlrott Csaba Vilmos
Peske Géza
Peterdi Gábor
Petri Lajos
Petrik Pál
Pierre Székely
Pilch Dezső ( Pécsi)
Pirk János
Pittner Olivér
Pleidell János
Plugor Sándor
Pogány Ferenc
Pogány Jakab Ferenc
Pogány Margit
Poll Hugó
Pólya Iván
Pólya Tibor
Pongrácz Szigfrid
Pór Bertalan
Pörge Gergely
Pratella Attilio
Preisich Gábor
Prinner Anton
Rábai Ridovics Ferenc
Rác András
Radnai József
Raffai Kinga
Raidl Ida
Rajk László
Rákóczy Gizella
Raksányi Rezsõ
Rátkai György
Redő Ferenc
Reich Károly
Reisenbüchler Sándor
Rékassy Csaba
Reményi József
Remsey Flóra
Remsey Jenõ
Réth Alfréd
Réthy Károly
Réti István
Réti Mátyás
Révész Imre
Rippl Rónai
Román György
Romek Árpád
Róna József
Róna Klára
Rónay Ernõ
Rónay Kázmér
Róth Miksa
Rottmann Mozart
Rozgonyi László
Rozsda Endre
Rubletzky Géza
Rubovics Márk
Rudnay Gyula
Ruttkay György
Ruzicskay György
Sáfrány Imre
Saly Németh László
Samu Géza
Samu Katalin
Sámuel Kornél
Sándorfalvi Sándor
Sándorfi István
Sarkantyu Simon
Sárkány Anna
Sárközi Iván
Sassy Attila
Sassy Attila (Aiglon)
Schaar Erzsebet
Schaár Erzsébet
Schadl János
Schener Mihaly
Schickedanz Albert
Schmidt Gyula
Schnitzler János
Scholz Erik
Schöffer Miklós
Schönberger Armand
Schreiber Hugó
Schubert Ernő
Sebõk Margit
Senyei Károly
Sidló Ferenc
Sigismond Kolos-Vary
Sikuta Gusztáv
Simay Imre
Simon Ferenc
Simon György János
Simsay Ildikó
Sinkó Károly
Somogyi József
Somos Miklós
Soproni Horváth József
Sovánka István
Spányi Béla
Spányik Kornél
Stettner Béla
Storno Ferenc Ifj
Stremeny Géza
Stróbl Alajos
Sugár Andor
Sugár Gyula
Sz. Egyed Emma
Sz. Varga Ágnes Kabó
Szablya Frischauf Ferenc
Szabó Ákos
Szabó Gyula
Szabó Iván
Szabó János
Szabó József Joseph Szabo
Szabó László
Szabó Vladimir
Szabó Zoltán Judóka
Szalai József 1942 Nagyvárad
Szalai Tibor
Szalay Ferenc
Szalay Lajos
Szalma László
Szandai (Szabó) Sándor
Szánthó Mária
Szántó Piroska
Szász Endre
Szász István
Széchenyi Ilona (Károlyi) grófnő
Szécsi Katalin
Szegedi Molnár Géza
Szegvári Károly
Szeift Béla
Székelyné Kasznár Aranka
Szemlér Mihály
Szendy Arisztid
Szenes Árpád
Szenes Fülöp
Szentgyörgyi István
Szentgyörgyvári Gyenes Lajos
Szentirmai Zoltán
Szentiványi Lajos
Szervánszky Jenő
Szervátiusz Tibor
Szigeti Jenõ
Szilágyi István
Szilágyi László
Szily Géza
Szinte Gábor
Szlányi Lajos
Szóbel Géza
Szobotka Imre
Szontágh Tibor
Szopos Sándor
Szőke Lajos
Szőnyi István
Sztelek Norbert
Szuly Angéla
Szurcsik János
Szűcs Árpád
Szüle Péter
Takács István
Tamás Ervin
Tar István
Tassy Klára
Telcs Ede
Telek Balázs
Telkessy Valéria
Teuchert Károly Ifj
Thorma János
Thormáné Kiss Margit
Thuróczy Zoltán
Thury Levente
Tibor Ernõ
Tibor Ernő
Tichy Gyula
Tichy Kálmán
Tihanyi Lajos
Tipary Dezső
Tóbiás György
Tobisch Ilona
Tokay Ilona
Topor András
Tornai Gyula
Tornyai János
Toroczkai Wigand Ede
Toroczkay Oszvald
Torok Sándor
Tóth B. lászló
Tóth Lajos
Tóth Menyhért
Tóth Tibor
Tölgyessy Artúr
Töreky Ferenc
Török Sándor
Trauner Sándor
Trumayer Sándor
Tull Ödön
Turi-Jobbágy József
Turmayer Sándor
Tury Mária
Udvardi Erzsébet
Udvardy Ignác Ödön
Udvardy Pál
Udvary Pál
Uitz Béla
Új mappa
Újházy Ferenc
Újváry Ferenc
Ujváry Lajos
Undi Mariska
Urbán György
Vajda Júlia
Vajda Lajos
Vajda Zsigmond
Varga Imre
Varga Mátyás
Varga Nándor Lajos
Várkonyi Károly
Vasarelly
Vass Elemér
Vastagh Éva
Vastagh György Ifj
Vastagh László
Vaszary János
Vaszkó Erzsébet
Vecsési Sándor
Vedres Márk
Vén Emil
Veress Géza
Veszelszky Béla
Vesztróczi Manó
Vidovszky Béla
Vígh Bertalan
Vígh Tamás
Vilt Tibor
Vinkler László
Viski János
Vízkeleti Witman Eta
Vörös Géza
Walleshausen Zsigmond
Widder Félix
Würtz Ádám
Xantus Gyula
Z. gács györgy
Z. soós istván
Z. szalay pál
Zádor István
Zahoray János
Zajácz András
Zala Tibor
Zemplényi Magda
Ziffer Sándor
Zoltánfy István
Zombori László
Zombory Lajos
Zórád Ernő
Zórád Géza
Zorkóczy Gyula Festõmûvész
Zsögödi Nagy Imre

20. Sz. Fotó

Aida Muluneh
Alfred Eisenstaedt
Alfred Stieglitz
Andreas Gursky
Ansel Adams
Arnold Newman
Bert Hardy
Bill Brandt
Bruce Davidson
Cecil Beaton
David Bailey
Diane Arbus
Don McCullin
Dorothea Lange
Edward Steichen
Edward Weston
Elliott Erwitt
Eve Arnold
Francesca Woodman
Frans Lanting
Gerhard Riebicke
Hamish Fulton
Harold Edgerton
Helmut Newton
Henri Cartier-Bresson
Horst P Horst
Irving Penn
Joel Meyerowitz
Julia Margaret Cameron
Lee Miller
Lewis Hine
Man Ray
Margaret Bourke-White
Mary Ellen Mark
O Winston Link
Philippe Halsman
René Mächler
Richard Avedon
Robert Doisneau
Robert Frank
Robert Mapplethorpe
Saul Leiter
Vivian Maier
W. Eugene Smith
Walker Evans
William Eggleston
Yousuf Karsh

20. Sz. Magyar Foto

Itthon Dolgozók

Angelo (Funk Pál)

Bäck Manci

Balla Demeter

Balogh Rudolf

Bárány Nándor

Berekméri Zoltán

Bojár Sándor

Dulovits Jenő

Escher Károly

Friedmann Endre

Hemző Károly

Hermann Ildi

Hevesy Iván

Horling Róbert

Kálmán Kata

Kerekes Gábor

Kinszki Imre

Langer Klára

Lussa Vince

Máté Olga

Pécsi József

Reismann János

Reismann Mariann

Rónai Dénes

Sugár Kata

Szávai István

Székely Aladár

Szipál Márton

Tabák Lajos

Tarczai Béla

Telek Balázs

Tóth István

Vadas Ernő

Külföldön Dolgozók

Alain Fleischer
André Kertész
André Steiner
Ata Kandó
Besnyő Éva
Brassai
Cornell Capa
Emeric Feher
Ergy Landau Landau Erzsi
Kepes György
Lucien Hervé Elkán László
Marton Ervin
Moholy-Nagy László
Munkácsi Márton
Robert Capa

Rogi André

20. Sz-I Izmusok, Irányzatok

Impresszionizmus

Anton Ažbe
Berthe Morisot
Degas
Frédéric Bazille
Giovanni Boldini
Glacken William James
Jean Frederic Bazille
Manet
Marie Egner
Mary Cassatt
Monet
Pissaro
Renoir
Rihard Jakopič
Sisley
Stanislav Feikl
Whistler
William Merritt

Pointillizmus

Rysselberghe

Henri-Edmond Cross

Seurat

Signac

Expresszionizmus

Chaim Soutine

Die Blaue Reiter

Alfred Kubin

August Macke

Kandinszkij

Marc Franz

Die Brücke

Akseli Gallen-Kallela

Bleyl Fritz

Cuno Amiet

Emil Nolde

Heckel Erich

Kees Van Dongen

Kirchner Ernst Ludwig

Max Pechstein

Schmidt-Rottluff Karl

Emil Von Gerliczy
Ensor
Erich Heckel
Fiedler Herbert
Kandinszkij
Karel Appel
Kokoschka
Max Beckmann
Max Oppenheimer Wien
Munch
Otto Mueller
Paula Modersohn-Becker
Rouault
Schiele
Vangogh

Art Deco

Georges Barbier

Sajó János

Tamara De Lempicka

Posztimpresszionista

Aristide Maillol
Balthus
Bernard Emile
Bonnard Pierre
Carlos Casagemas
Cezanne
Cross Henri Edmond
Français Edouard Herzig
Gaugin
Jean Edouard Vuillard
Kahlo Frida
Kees Van Dongen
Marguerite Zorach
Maurice Prendergast
Modigliani
Morandi
Seurat
Signac
Toulouse Lautrec
Tsuguharu Foujita Léonard
William Zorach

Naivok

Camille Bombois
Grant Wood
Halász Zsóka Mándoki
Hicks Edward
Hirshfield Morris
Ivan Generalic
Pirosmani
Vámos Rousseau

Fauves

Camoin Charles

Derain André

Dufy

Manguin Henri

Marquet Albert

Matisse

Van Dongen

Vlaminck Murice De

Kubizmus

1Picasso Pablo
Amédée Ozenfant
Antonín Procházka
Ben Nicholson
Bohumil Kubišta
Braque Georges
Delaunay Terk Sonia
Delauny Robert
Feininger Lyonel
Fernand Léger
Louis Marcoussis
Robert Delaunay

Futurizmus

Boccioni

Luigi Russolo

Pipo Rizzo

Nonfiguratív

Expresszív

Tárgyi

Arthur Dove
Barcsay Jenő
Ben Nicholson
Mondrian
Olivier Debré
Vladimír Vašíček

Konstruktív

Liszickij

Lohse Richard Paul

Malevics

Ralph Balson

Tatlin

Szürrealista

Op Art

Brigdet Riley

Jesús Rafael Soto

Richard Anuszkiewicz

Vasarelly

Yaacov Agam

Egyéb Nonfiguratív

Ackermann Max
Alfred Manessier
Antoine Pevsner
Charles Biederman
Christopher Eymann
Crowley Grace
Debré Olivier
Doesburg, Theo Van
Frank Stella
František Kupka
Hantai Simon
Josef Albers
Lanskoy André
Larry Poons
Max Bill
Mihail Larionov
Morgan Russell
Naum Gabo
Serge Poliakoff
Stanton Macdonald-Wright

Dadaizmus

Marcel Duchamp

Marcel Janco Iancu

Raoul Hausmann

Suzanne Duchamp

Szürrealizmus

Ámos Imre
André Masson
Anna Margit
Balint Endre
Bekinski Zdzislaw
Cahun Claude
Chagall
Chirico
Dali
Delvaux
Dominguez Oscar
Edgar Ende
Eileen Agar
Ernst Max
Frantisek Janousek
Gulacsy Lajos
Kevin Corrado
Klee
Kush Vladimir
Lam Wilfredo
Leonor Fini
Miro
Nemes Endre
Orszagh Lili
Ray Man
Richard Oelze
Roberto Matta
Schlichter Rudolf
Tamayo
Vajda Lajos

Bauhaus

Absztrakt Expresszionizmus

Davie Allan
Franz Kline
Gerhard Richter
Helen Frankenthaler
Mark George Tobey
Pollock
Rothko
Willem De Kooning

Appropriation Art

Mike Bildo

Sherrie Levine

Art Brut

Dubuffet Jean

Schumacher

Arte Powera

Assemblage

Bécsi Akcionizmus

Adolf Frohne

Arnulf Rainer

Günter Brus

Hermann Nitsch

Otto Muehl

Concept

    Robert Morris

Fantasy

Kinuko Y. Craft

Jarosław Kukowski

Vallejo

Fantasztikus Realizmus

Anton Lehmden

Ernst Fuchs

Rudolf Hausner

Wolfgang Hutter

Figuration Libre

François Boisrond

Hervé Di Rosa

Remy Blanchard

Robert Combas

Fluxus

Ernest-Pignon Ernest
Nam June Paik (Pek Namdzsun)
Wolf Vostell

Fotorealizmus

Chuck Close
Don Eddy
Duane Hanson
Franz Gertsch
Jason De Graaf
John De Andrea
Luciano Ventrone
Omar Ortiz

Fundamental Painting

Agnes Martin

Alan Charlton

Brice Marden

Edda Renouf

Jake Berthot

Louis Cane

Robert Mangold

Robert Ryman

Hard Edge

Ad Reinhardt

Barnett Newman

Kelly Ellsworth

Mark Rothko

Hiperrealizmus És Környéke

Andrew Newell Wyeth
Asmus Dieter
Jamie Wyeth
Kamalky Laureano
Kasia Domanska
Klapheck Konrad
Matthew Cornell
Newell Convers Wyeth
Ray Hare
Richard Estes
Rodriguez Alfredo
Ron Mueck
Samuel Silva

Informel

Antoni Tàpies

Arman (Armand Fernandez)

Jean Dubuffet

Jean Fautrier

Wols Wolfgang Schultze

Installáció

    Edward Kienholz

Kinetizmus, Op Art

Agam Yaacov
Albers Josef
Calder
Jesús Rafael Soto
Julio Le Parc

Mack Heinz
Op Art
Richard Anuszkiewicz
Riley Bridget
Vasarelly

Közösségi Művészet

Lírai Absztrakció

Albert Bitran

Alexandre Istrati

Alfred Manessier

André Lanskoy

Bram Van Velde

Charles Lapicque

Ernst Wilhelm Nay

Gérard Ernest Schneider

Hans Hartung

Jean-Paul Riopelle

Jean-René Bazaine

Kumi Sugai

Luis Feito

Maria Helena Vieira Da Silva

Maurice Estève

Nicolas De Staël

Pierre Tal-Coat

Roger Bissiere

Serge Poliakoff

Wols Alfred Otto Wolfgang Schulze

Zao Wou-Ki

Land Art

    Dénes Ágnes
Richard Long
Robert Smithson

Lírai Absztrakció Amerikai

Albert Bitran
Alexandre Istrati
Alfred Manessier
André Lanskoy
Bram Van Velde
Charles Lapicque
Ernst Wilhelm Nay
Gérard Ernest Schneider
Hans Hartung
Jean-Paul Riopelle
Jean-René Bazaine
Kumi Sugai
Luis Feito
Maria Helena Vieira Da Silva
Maurice Estève
Nicolas De Staël
Pierre Tal-Coat
Roger Bissiere
Serge Poliakoff
Wols Alfred Otto Wolfgang Schulze
Zao Wou-Ki

Lírai Absztrakció Amerikai

Cleve Gray
Dan Christensen
David Diao
Dorothy Gillespie
Friedel Dzubas
Garry Lorence Rich
Helen Frankenthaler
Jeff Way
Joan Mitchell
John Seery
Jules Olitski
Lamar Briggs
Larry Poons
Larry Zox
Lawrence Stafford
Morris Louis
Natvar Bhavsar
Pat Lipsky
Peter Young
Robert Natkin
Ronald Davis
Ronnie Landfield
Sam Francis
Stanley Boxer
Új Mappa
Walter Darby Bannard
William Pettet

Minimal Art

Ad Reinhardt
Donald Judd

Nuovo Realisme

Daniel Spoerri

Jacques De La Villeglé

Jean Tinguely

Niki De Saint Phalle

Raymond Hains

Yves Klein

Performance

    Carolee Schneemann
Gina Pane
Jess Dobkin
Millie Brown
Shigeko Kubota

Pop Art

Claes Oldenburg
Erró ( Guðmundur Guðmundsson)
Fahlström Öyvind
Hebru Brantley
Jones Allen
Lichtenstein
Lucassen Reinier
Martial Raysse
Peter Klasen
Richard Hamilton
Richard Lindner
Robert Indiana
Romero Britto
Rosenquist James
Wesselman Tom

Streetart

Caledonia Dance Curry Swoon

Gaia

Illuzionosztikus Aszfaltrajz

Manchester

Szines Varos

Szobrok

Szocialista Realizmus

Bán Béla

Benedek Jenő

Czene Béla

Csabai Kálmán

Félegyházi László

Felekiné Gáspár Anni

Kiss Ernő

Legéndi József

Rozs János

Tassizmus

Alberto Burri
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze )

Tattoo

Abel Miranda Avantgarde Tattoo Barcelona
Niñas Tatuada
dooleyandme modern tattoo designs.htm

Új Objektivitás Neue Sachlichkeit

Alexander Kanoldt

Davringhausen Heinrich Maria

Georg Schrimpf

Otto Dix

 

Új Expresszionizmus

Jean-Michel Basquiat

Young British Artists

Damien Hirst
Jake & Dinos Chapman
Tracey Emin

 

Kortárs

Épp csak egy kis szemezgetés ( 301 alkotó)

0sportoló képzőművészek
A. R. Penck
Abakanovitz
Adrian Choi
AES+F
Afrikai
Agne Kisonaite
Agnes Martin
Ai Wei Wei
Aiste Ramunaite
Alan Charlton
Alan Jaras
Albin Talik
Aleksandra Urban
Alex Katz
Alfredo Rodriguez
Alla Georgieva
Anahita Razmi
Andrew Newell Wyeth
Andy English
Anna Gaskell
Anna Silivonchik
Annegret Soltau
Annie Sprinkle
Anselm Kiefer
Anton Lehmden
Arnulf Rainer
Arnulf Rainer Másolata
Arp Marijke
Arthur Berzinsh
Ashley Cooper
Asmus Dieter
Auer Erik
Bacon, Freud És A Londoni Iskola Festészete Mng_Elemei
Baistrocchi, Massimo
Bajus Jozef
Banksy
Barbara Kruger
Barry Flanagan
Beatrice Guttormsen
Bernard Buffet
Bernard Pages
Bernard Prass
Berszudszkij, Eduard
Beti Bricelj
Bill Viola
Bob Dylan
Bohatova Anna
Boris Anisfeld
Brad Downey
Brandon Hodgkin
Brice Marden
Brillowska Mariola
Bruce Neuman
Brus
Caledonia Dance Curry Swoon
Camille Juthier
Caoimhghin Ó Croidheáin
Carmen Winant
Carsten Höller
Cenci Goepel and Jens Warnecke
Chiharu Shiota
Chris Maynard
Chris Ofili
Christian Boltanski
Christian Jankowski
Christian Schloe
Christine Borland
Christo
Chuck Close
Claes Oldenburg
Clerici Fabrizio
Close Chuck
Cornelia Schleime
Cui Ruzhuo
Dado
Damien Hirst
Dani Olivier
Daniel Buren
David Cerny
David Datuna
David Hockney
David Salle
David Shrigley
Davide Boriani
De Graaf Jason
Dean Chamberlain
Deborah De Robertis
Dennis Oppenheim
Denysenko Oleg
Dmitrij Kavarga
Don Eddy
Douglas Gordon
Duane Hanson
Dusan Krtolica
Edda Renouf
Eduardo marinez
Edward Bawden
Edward Kienholz
Eli Cortiñas
Elina Merenmies
Elizabeth Catlett
Elizabeth Murray
Ellen Von Wiegand
Elżbieta Jabłońska
Emilia Kabakov
Enzo Cucchi
Eric Fischl
Erik Tidemann
Ernest-Pignon Ernest
Eroticbuddha
Erró ( Guðmundur Guðmundsson)
Ervin Wurm
Erwin Wurm
Eva Schlegel
Eymann Christopher
Fahlström Öyvind
Fiona Banner
Fischer Axel
Francesco Clemente
Francois Boisrond
François Boisrond
Frank Auerbach
Frank Gehry
Franz Gertsch
Frohner
Gaia
Garraud
Gemmy Woud-Binnendijk
Georg Baselitz
Georgia O’keeffe
Gerard Garouste
Gerhard Richter
Gilbert Es Georges
Gina Pane
Gngloff Hope
Guy Ben-Ary
Hannah Wilke
Harriet Marshall Goode
Hebru Brantley
Held, George
Helnwein
Hermann Nitsch
Hervé Di Rosa
Hope Gangloff
Ilja Kabakov ( Iliya)
Irina Botea
Iris Fossier
Issey Miyake
Ivan Plusch
Jablonska
Jake And Dinos Chapman
Jake Berthot
James Turrell
Jamie Wyeth
Jan Shaw
Jannis Kounellis
Jarosław Kukowski
Jason De Graaf
Jean Charles Blais
Jean Nouvel
Jean-Michel Basquiat
Jeff Koons
Jenny Holzer
Jenny Saville
Jeremy-Mayer-
Jess Dobkin
Jesse Treece
Jim Carrey
Jim Dine
Joep van Lieshout
John Bock
John De Andrea
John Stezaker
john strutton
Jóna Gudvardardóttir
Jonathan Borofsky
Jones Allen
Jorge Pineda Dominika
Jose-Maria Sicilia
Joseph Kosuth
Joyce Kozloff
Jörg Immendorff
Judy Chicago
Julian Schnabel
Julio Gonzalez
Kamalky Laureano
Kamil Kuzko
Karen Kilimnik
Karla Black
Kasia Domanska
Katerina Belkina
Kienzer Michael
Kim MacConnel
Kinuko Y. craft
Klapheck Konrad
Kogelnik, Kiki
Kundy Crew
Lada Gaziova
Larry Poons
Lauretta Lowell
Lee Krasner
Lichtenstein
Lichtfactor
Linda Arts
Linda Farquharson
Lorenzo Vitturi
Louis Cane
Lous Stuijfzand
Lucassen Reinier
Luciano Ventrone
Lynda Benglis
Makowsky Zbigniew
Marcel Broodthaers
Marco Casagrande 1971
Marcus Harvey
Mari Lwyd
Marina Abramović
Mark Andrew Webber
Mark Dion
Mark Wallinger
Markus Lüpertz
Marnie Weber
Martha Jungwirth
Martial Raysse
Martin Galbavy
Matt Lombard
Matthew Barney
Matthew Broughton
Matthew Cornell
Maurizio Cattelan
Mesterséges Intelligencia
Micha Payer + Martin Gabriel
Michel Alberola
Michelangelo Pistoletto
Michele Del Campo
Mike Bidlo
Millie Brown
Milo Moiré
Miquel Barcelo
Mira Lehr
Miriam Schapiro
Misha Levin
Nam June Paik (Pek Namdzsun)
New Narrative Now at M David & Co. – Art Spiel_elemei
Newell Convers Wyeth
Nicolas Uriburu
Nikolic Jadranka
Nino Longobardi
Njideka Akunyili Crosby
Norman Foster
Olaf Breuning
Ólafur Elíasson
Olga Lewicka
Olga Tobreluts
Olivier de Sagazan
Omar Ortiz
Opalka Roman
Pál Rebeka
Patrick Rochon
Paula Rego
Pete Rumney
Peter Klasen
Peter Saul
Petr Kvíčala
Philip Gaston
Pierre Alechinsky
Pjotr Pavlenszkij
Putrid
Quinones Kristina
Rachel Rickers
Rachel Whiteread
Rauta Taisto
Ray Hare
Rebecca Cool
Rebecca Warren
Regina José Galindo
Remi Blanchard
Renée Bossaert
Renée Green
Renzo Piano
Richard Di Rosa
Richard Estes
Richard Hamilton
Richard Lindner
Richard Serra
Richter Gerhard
Rita Ernst
Robert Combas
Robert Filliou
Robert Indiana
Robert Kushner
Robert Mangold
Robert Morris
Robert Ryman
Robert Zakanitch
Robin Wight
Rodriguez Alfredo
Romain Jacquet-Lagrѐzede
Romero Britto
Ron Mueck
Rosenquist James
Rubik Kocharian
Rudolf Schwarzkogler
Ryan Warnberg and Michelle McSwain (MRI)
Ryszard Wasko
Sabah Naim
Samuel Silva
Sandro Chia
Sara Berti
Sarah Lucas
Satta Vincenzo
Schwarz Volker
Sebastian Bieniek
Selma Selman
Serge Bloch
Sergi Cadenas
Shadi Ghadirian
Shaw Jeffrey
Sherrie Levine
Sola
Stagnoli
Staudacher
Staver Klitgaard
Stephen Dunne
Susana Solano
Suzanne Lacy
Tacita Dean
Tadao Ando
Tadashi Kawamata
Tatiana Blass
Thomas Hirschhorn
Tiger Lo
Ting Shao Kuang
Tony Cragg
Tracey Emin
Tracy Mackenna
Ulrike C. Franz
Vacheva Iva
Valerie Jaudon
Valeriya Olkhova
Vallejo
Victoria Van Dyke
Vincent Grunwald
Volker Tannert
Warhola James
Wesselman Tom
Wolf Vostell
Wolfgang Laib
Wuon Gean Ho
Yanjun Cheng
Yann Kersalé
Yayoi Kusama
Yoko Ono
Zhou Chunya
Żmijewski Artur 

Kortárs Magyar

2 371 alkotó 7.62 GB

0sportoló képzőművészek\

Aatóth Franyó Tóth István Ferenc\

Abafáy-Deák Csillag\

Ábel Tamás\

Ábrahám Imola\

Ábrahám Jakab\

Ábrahám Rafael\

Aby Szabó Csaba\

Ackermann Rita\

Ádám Anna\

Ádám Melinda\

Ádám Zoltán\

Ádám Zsófia\

Adamko Dávid\

Adorján Attila\

Aga Bartók Ágnes\

Aggod István\

Agnes Von Uray\

Ágoston Lóránt\

Ágotha Margit\

Ajtai Tamás\

Aknay János\

Alaibeg Afrodite\

Alattyáni István TYUTYU\

Albert Ádám\

Albert Ildikó\

Albert László\

Albrecht Júlia\

Ale Ildikó\

Alexander Schikowski\

Alexander Tinei\

Alexandra Krsnak\

Alexy Miklós\

Alföldi László András\

Alföldi Róbert\

Almási Gertúd\

Almási Róbert\

Almássy Aladar\

Almásy Ivor\

Almásy Ottilia Rita\

Altorjai Sándor\

Altorjay Gábor\

Ambrus Éva\

Ámmer Gergő\

András Tünde\

Andrassew Wanda\

Andreas Fogarasi\

Andrelli Pap J. György\

Angyal Júlia\

Annavarro\

Antal Anna\

Antal Balázs\

Antal Malvina\

Antal Pál\

Antal Tövissi Anna\

Antalaci Antal Gábor\

Antal-Bartalis Lilla\

Antik Sándor\

Appelshoffer Péter\

Aranyász Zita\

Aranyi Sándor\

Ardey Edina\

Árkossy István\

Arláth Krisztina\

Árnyas Koppány Ákos\

Aros Éva\

Árvay László\

Árvay Zolta\

Asszonyi Tamás\

Ásztai Csaba\

Asztalos Zsolt\

Atlasz Gábor\

Attalai Zita\

Ázbej Kristóf\

Azúr Kinga\

B. Laborcz Flóra\

B. Orosz István\

B. Zeikfalvy Anna\

Baász Orsolya\

Baász Szigeti Pálma\

Bábel Anita\

Babinszky Csilla\

Babos Ágnes\

Babos Bertalan Zsili\

Babos Éva\

Babos László\

Bachman Gábor\

Bács Emese\

Bácskai Bertalan\

Bada Dada\

Bada Emőke Majohunbo\

Bada Márta\

Bagdi Kata\

Bagi Attila\

Baglyas Erika\

Báhidszki Petra\

Baji Miklós Zoltán\

Bajkó Dániel\

Bajusz Orsolya\

Bak Imre\

Baka Ferenc\

Bakacsi Lajos\

Bakallár József\

Bakányi Gyula\

Baki Júlia\

Bakó László\

Bakonyi Bence\

Bakonyi Mihály\

Bakos Gyula\

Bakos Ildiko\

Bakos Levente\

Bakos Tamás\

Bakos Tamás grafikus papírművész\

Baksai József\

Baksa-Soós János\

Baky Péter\

Balás Eszter\

Balázs Alfréd\

Balázs Áron\

Balázs Imre\

Balázs Imre Barna\

Balázs Irén textilművész\

Balázs József Tamás\

Balázs Kitti\

Balázs Nikolett\

Balázs Péter\

Balázs Zsolt\

Bali János\

Bálind István\

Bálint Ildikó\

Bálint Károly\

Bálint Zsombor\

Balla Attila\

Balla Csönge\

Balla Margit\

Balla Vera\

Balló Andrea\

Balogh Csaba\

Balogh Ede Farkas\

Balogh Ervin\

Balogh Gyula\

Balogh István Győr\

Balogh István Péter\

Balogh István Vilmos\

Balogh István Vilmos ( Steven Balogh)\

Balogh László\

Balogh Mónika\

Balogh Tibor\

Balogh Zsófia\

Bálványos Levente\

Bánfi József\

Bánföldi Zoltán\

Bánki Ákos\

Bányai József\

Bányász Éva\

Bara Barnabás\

Barabás Éva\

Barabas Marton\

Barabás Zsófi\

Barakonyi Zsombor\

Baranyai Levente\

Baranyi Károly\

Baraté Ágnes\

Baráth Fábián\

Baráth Ferenc\

Baráth Pál\

Baráz Tamás\

Barczi Pál\

Bardócz Lajos\

Bardon Barnabás\

Bárdosi Katinka\

Bari Karoly\

Barnaföldi Anna\

Barta Bence\

Barta Gergely\

Barta János\

Barta Zsolt Péter\

Bartha C. Ernő\

Bartha Sándor\

Barti Magdolna\

Bartók Sándor\

Bartos Kinga\

Bartus Csaba\

Bartus Ferenc\

Bartusz György\

Bartusz Vivienn\

Basa Anikó\

Baska József\

Básthy Ágnes\

Batári István\

Bátay Sándor\

Bátorfi Szabolcs\

Batykó Róbert\

Bauer István\

Bazán Vladimir\

Beck András\

Bécsi Imre\

Beeri Dávid ( Pongor Beri Károly)\

Bekay-Nagy Maya\

Békés Rozália\

Békési Ervin\

Benczúr Emese\

Bene Zsuzsanna\

Benedeczki Elvira\

Benedek Barna\

Benedek György\

Benedek Jenő Ifjú\

Benedek József\

Benedek Júlia\

Benkovits Balázs\

Benkovits Bálint\

Benkovits György\

Benkő Viktor\

Bényi Árpád\

Benyovszky- Szűcs Domonkos\

Beöthy Balázs\

Bereczki Kata\

Beregszászy Tamás\

Berentz Péter\

Béres Ferenc\

Beretvás Csanád\

Bereznay Peter\

Berhidi Mária\

Beri Károly\

Berkecz Éva\

Berkes Ádám Csanád\

Bernát András\

Bernáth Dániel\

Bernathy Sandor\

Berszán Zsolt\

Berze Imre\

Bészabó András\

Bezzegh Éva dr\

Bibok Piroska\

Biborné Veres Dorottya\

Bicskei Zoltán\

Bihon Győző\

Bikácsi Daniella\

Binaura (Nagy Ágoston, Samu Bence)\

Birgány Norbert\

Birkás Ákos\

Birkás István\

Biró Andrea\

Bíró Boglárka\

Bíró Eszter\

Bíró Ildikó\

Bíró lajos szobrász\

Bíró Miklós\

Bitó Ildikó\

Blahó Borbála\

Bóbics Dianna\

Bocz Gyula\

Bocsi Eszter\

Bocskay Vince\

Boda Balázs\

Boda Melinda\

Bódi Barbara, Boba\

Bodnár Imre\

Bodó Károly\

Bodóczky István\

Bodolóczki Linda\

Bodoni Zsolt\

Bodonyi Panni\

Bodor Anikó\

Bodor Lila\

Bodor Zoltán\

Boér Lenk Ilona\

Bogár Ágnes\

Bogdán János Amigó\

Bogdandi Szultan N\

Bogdándy György\

Bognár Zsolt\

Bogyó Virág\

Bohár András\

Bohus Zoltán\

Bojcsuk Iván\

Bojti András\

Bolba Henrik\

Boldi ( Szmrecsányi Boldizsár)\

Boldizsár Dóra\

Boldizsár Sándor\

Bolla Márta\

Bolla Rita\

Bóna Ottó\

Borbás Róbert\

Borbély Ferenc Gusztáv\

Borbély Károly\

Bordos László Zsolt\

Bordy Margit\

Borgó György Csaba\

Bori OM\

Bornemisza Eszter\

Bornemisza Rozi\

Boros Anikó\

Boros Mátyás\

Boros Viola\

Borsos Gábor\

Borsos Lőrinc (János Lilla)\

Borsos Miklós János\

Borza Teréz\

Bosnyák Zsuzsa\

Bóta Csaba\

Botár László\

Bott Mária (Maya)\

Bozi Anna\

Bozsó Nóra\

Bozsogi Nóra\

Bögi Dia\

Böhm Gergely\

Börcsök Attila\

Böröcz András\

Böszörményi István\

Bp. Szabó György\

Bráda Tibor\

Braginsky Arthur\

Brankovics Éva Kukucska\

Brauer Ildikó\

Braun András\

Breszkovics Bernadett\

Breznay András\

Breznay Pál\

Brückner János\

Brzózka Marek\

Bubla Éva\

Buczkó György\

Bucskó Mihály\

Budaházi Tibor\

Budahelyi Tibor\

Budai Tibor\

Budai Tímea\

Buday Mihály\

Bugnariu Ioan Horvath\

Bugyi István József\

Buhaly Jozsef\

Bujdosó Alpár\

Bújdosó Ernő\

Bukor Tibor\

Bukovácz Lajos\

Bukta Imre\

Bukta Norbert\

Bullás József\

Bundás János István\

Burai István\

Burián Norbert\

Burján Gál Enikő\

Burkus József\

Butak András\

Buzás András\

Büki Zsuzsanna\

Cakó Dániel Medárd\

Cakó Ferenc\

Cakó Kinga\

Cene gál István\

Chilf Mária\

Cyránski Mária\

Czakó Margit\

Czanik Mátyás\

Czank Ninetta\

Czékmán Csaba\

Czene Márta\

Czenthe Kata\

Czér Péter\

Czibula Pál\

Czimbal Gyula\

Czinege Zsolt\

Czinke Ferenc\

Czobor Sándor\

Czuder Tamás\

Csabai Renátó\

Csábi Ádám\

Csáji Attila\

Csákány István\

Csáki István\

Csáki Maronyák Éva\

Csáki Róbert\

Csáky Lajos\

Csáky Marianne\

Csaky Marianne Caliban\

Csala Hermina\

Csámpai Rozi\

Császár Gábor\

Császár Norbert\

Csata Hermina\

Csatlós Asztrid\

Csató József\

Csató Máté\

Csavlek András\

Cseh András\

Cseh Lili\

Cseke Szilárd\

Cselle Judit\

Csemniczky Zoltán\

Csengery Béla\

Csernátony Lukács László\

Csernik Attila\

Csernovszky Júlia\

Cserny Márton\

Csertő Lajos\

Cservenka Edit\

Cseszlai György Chesslay György\

Csik István\

Csikai Márta\

Csikós Tibor\

Csíkszentmihályi Róbert\

Csíkvári Péter\

Csíky Tibor\

Csillag Imola\

Csillag István\

Csipes Antal\

Csiszár Róbert Péter\

Csiszer Zsuzsi\

Csizek Tamás\

Csizmadia Zoltán\

Csizy László\

Csobaji Zsolt\

Csóka Gábor\

Csóka László\

Csomor Katalin\

Csomós Zoltán\

Csonka Ibolya\

Csontó Lajos\

Csorba Simon László\

Csordás Levente\

Csordás Zita\

Csordás Zoltán Imre\

Csorján Melitta\

Csoszó Gabriella\

Csörgő Attila\

Csörgő Tamás\

Csurgai Ferenc\

Csurka Eszter\

Csuta György\

Csutak Levente\

Csutak Magda\

Csutoros Sándor\

D Szabó Ede\

Daczó Enikő\

Dallos Ádám\

Damó István\

Dániel András\

Danka Attila\

Daradics Árpád\

Darázs József\

Dárdai Zsuzsa\

Dargay Attila\

Dargay Lajos\

Darvay Tünde\

Dávid Zita\

Deák B. ferenc\

Deák Beke Éva\

Deák Ferenc\

Deák Ilona\

Deák M. Ria\

Deák Németh Mária\

Deák Zoltán 1969\

Deák Zoltán Szeged\

Deák Zsuzsa\

Deák Zsuzsanna üvegművész\

Debreczeni Botond\

Debreczeni Imre\

Debreczeny Zoltán\

Dechandt Antal\

Deleanu Márta\

Deli Ágnes\

Deli Anett\

Deli Eszter Kinga\

Demcsák Dóra Vanda\

Demes Ferenc\

Dénes Ágnes\

Dér Adrienn\

Dér István\

Déry Konstantin\

Dés Márton\

Detkovics Anikó\

Dévényi Mónika\

Dezső Ilona Anna\

Dienes Attila\

Dienes Gábor\

Dobány Mátyás\

Dobay Zsuzsa Susan Dobay\

Dobó Bianka\

Dobos Éva\

Dobriban Emil\

Dobribán Lini Enikő\

Dobrovits Alexandra\

Dóka Zoltán\

Dombovári Ágnes\

Domián Gyula\

Doncsev Antoni\

Donka Gergely\

Donka Péter\

Donkó család\

Dóró Zsolt\

Dorosz Károly\

Dorsánszki Adrienn\

Dósa Ildikó\

Dovák Melinda\

Dózsa Farkas Krisztina\

Dömény Boriska\

Dr. Máriás\

Drabik István\

Drabik Tamás\

Drégely László\

Dréher János\

Droppa Judit\

Drozdik Orsi\

Drozsnyik István\

Dubi Árpád\

Ducki Krzysztof\

Duliskovich Bazil\

Dunai Beáta\

Duncsák Attila\

Durbák Lili\

Durucskó Zsolt\

Dús László\

Duschanek János\

Dvorcsák Gábor\

E. Kottek Péter\

E. Szabó Margit\

E. Szabó Zoltán\

Éberling Anikó\

Ecsedi Zsolt\

Efzámbo Istvan\

Egri András\

Egri István\

Egri Mónika\

Egyed László\

Eike\

Eke Annamária\

Elekes Károly\

Éles Bulcsú\

Éles Lóránt\

El-Hassan Róza\

Ellenbacher Ibolya\

Előd Ágnes\

Éltes Barna\

Ember Sári\

Endrey Nagy Attila\

Énzsöly Kinga\

Enyedi Zsuzsanna\

Eőry Emil\

Eperjesi Ágnes\

Erdei Adrienn\

Erdély Dániel\

Erdélyi Emese\

Erdélyi Eta\

Erdélyi Gábor\

Erdélyi Tibor\

Erdész Erika\

Erdődy József Attila\

Erdős János\

Erdős Péter\

Erfán Ferenc\

Erhardt Miklós\

Éri Jenő\

Erkel László Kentaur\

Ernszt András\

Erős Ágost Koppány\

Erős Apolka\

Erőss Ildikó\

Erőss István\

Erzatan\

Esse Bánki Ákos\

Eszik Alajos\

Esztergályos Keve\

Eszteró Anett\

Étienne Sándorfi\

Ezer Ákos\

Ezüst Gy. Zoltán\

Ezüst György\

Ezüst Zoltán\

Ézsiás István\

F. Balogh Erzsébet\

F. Farkas Tamás\

F. Orosz Sára\

Faa Balázs\

Fábián Bogi\

Fábián Dénes Zoltán\

Fábián Erika\

Fábián Gyöngyvér\

Fábián László\

Fábián Noémi\

Fábián Zoltán\

Fabók Gyula\

Fabók-Dobribán Fatime\

Fabricius Anna\

Fajcsák Henrietta\

Fajgerné Dudás Andrea Júlia\

Fajó János\

Faluvégi Tünde\

Faragó Ágnes\

Fark László\

Farkas Ádám\

Farkas Balázs\

Farkas Dániel Áron\

Farkas Dénes\

Farkas Ferenc\

Farkas Gábor Gábriel\

Farkas Pál\

Farkas Rita\

Farkas Róbert\

Farkas Roland\

Farkas Zsófia\

Farkas Zsuzsa\

Farsang Sándor\

Fáskerti Zsófia\

Fata Norbert\

Fátyol Zoltán\

Fazakas Barna\

Fazakas Tibor\

Fazakas-Koszta Tibor\

Fazekas Attila\

Fazekas Levente\

Fazekas Magdolna\

Fe Lugossy László\

Fecsó Andrea\

Fecsó Szilárd\

Fehér Beatrix Camou\

Feher Laszlo\

Fehér Pál\

Fehér Vera\

Fejér Ernő\

Fejérvári Zsolt\

Fejes Soma Bogát\

Fejős László\

Fejős Miklós\

Fekete Balázs\

Fekete Balázs Várnagy Tibor\

Fekete Géza\

Fekete Géza Péter\

Fekete Szilvia\

Feledy Gyula Zoltán\

Felényi Péter\

Feles Máté\

Felházi Ágnes\

Felsmann István\

Felsmann Tamás\

Felvégi Andrea\

Felvideki Andras\

Fenekovács László\

Fenyvesi Márta\

Fenyvesi Ottó\

Ferdinánd Judit\

Ferenc J. Réka\

Ferenc Réka\

Ferencz S. Apor\

Ferencz Zoltán\

Ferenczy Zsolt\

Ferkai Tibor\

Ferkovics József\

Ficzek Ferenc\

Filep Norbert\

Filep Sándor\

Fillér Máté\

Filp Csaba\

Finta Edit\

Finta József\

Finta Sándor ifj\

Fiók László\

Fischer György\

Fischer Judit\

Flohr Zsuzsi\

Fodor Dániel János\

Fodor Emese\

Fodor Ilda\

Fodor János\

Fodor Kata\

Fodor Lengyel Zoltán\

Follárd Barbara\

Fonódi Luca\

Forgács Péter\

Forgó Árpád\

Formanek Barbara\

Forró Ágnes\

Foster Colin\

Földessy Péter\

Földi Péter\

Frank Józsa Anna\

František Turcsányi\

Frenyó Júlia\

Fridvalszki Márk\

Friedrich Ferenc\

Frimmel Gyula\

Fritz Mihály\

Frömmel Gyula\

Fuchs Tamás\

Funták Gyula\

Furulyás Krisztina Barbara\

Fusz Mátyás\

Futaki Attila\

Füleki Krisztina\

Füleky Adrienn\

Fülöp Erzsébet\

Fülöp Gábor\

Fülöp Gergő\

Fülöp Zoltán\

Für Emil\

Fürjesi Csaba\

Fűz Veronika\

Füzesi Heierli Zsuzsa\

G. Heller Zsuzsa\

G.szabó beáta\

Gaál András\

Gaál József\

Gaál Kata\

Gaál Tamás\

Gábor Áron\

Gábor Enikő\

Gábor Éva Mária\

Gábor Imre\

Gábor Márton Dániel\

Gábos József\

Gábriel József\

Gacs Gábor\

Gádor Magda\

Gajdán Zsuzsa\

Gajdos Gabriella\

Gajzágó Donáta\

Gajzágó Sándor ifj\

Gál András\

Gál Krisztián\

Gál Lehel\

Galambos Tamas\

Galántai György\

Galbovy Attila\

Gáldi-Vinkó Andrea\

Gálhidy Péter\

Gáll Ádám\

Gallai Judit Ágnes\

Gallov Péter\

Gallusz Gyöngyi\

Gály Katalin\

Gally A. katalin\

Ganczaugh Miklós\

Gantner Dániel\

Garabuczy Ágnes\

Garay Nagy Norbert\

Gáspár György\

Gáspár Gyula\

Gáspár Zoltán Ernő\

Gaszner Ildikó\

Gáti Gábor\

Gavrilovits Sándor\

Gáyor Tibor\

Gazdag Ágnes\

Gazdik Péter\

Géczi János\

Gecser Lujza\

Gedeon Irén\

Gedeon Zoltán\

Geisbühl Tünde\

Gelencsér János\

Gellér B. istván\

Gellérfi Pál\

Gémes Péter\

Gerber Pál\

Gergely Nóra\

Gergely Réka\

Gergely Zoltán\

Gerhes Gábor\

Gerlóczy Sári\

Germán Fatime\

Gérné Mezősi Aranka\

Gerő Ambrus\

Gerőcs Júlia\

Gerzson Pál\

Gesztelyi Nagy Zsuzsanna\

Gévai Csilla\

Ghiczy Dénesh\

Ghyczy György\

Giczy János\

Gilly Tamás\

Gintner Csilla\

Girnt Vilmos\

Gnandt János\

Gombos Andrea\

Gombos István\

Gonda Zoltán\

Goór Imre\

Góra Orsolya\

Goschler Tamás\

Gosztola Kitti\

Göblyös Róbert\

Görgey Géza\

Grandpierre Károly Kolozsvári\

Gránicz Tamás\

Grela Alexandra\

Gróf Ferenc\

Gruppo Tökmag\

Gulyás Andrea\

Gulyás László\

Gunyhó Márta\

Guttman Barbara\

Gwizdala Dariusz\

Gwizdala Dáriusz\

Gy. Molnár István\

Gy. Vad Erzsébet\

Gyalai Béla\

Gyarmathy János\

Gyarmati Zsolt\

Gyemant Laszlo\

Gyenes Zsolt\

Gyenis István\

Gyenis Tibor\

Gyöngyösi Gyöngyi\

Györe Zoltán\

Győrffy László\

Győrffy Sándor\

Győrffy-Kovács Adrienn\

Győrfi András\

Győrfi Lajos\

Győrfi Sándor\

György Albert\

Györgydeák György\

Győri Andrea Éva\

Győri Blanka\

Győri Erzsébet Zsada\

Győri István\

Győri Kinga\

Győri Márton\

Győri Tóth László\

Győri Zsolt\

Györkös Mányi Albert\

Gyulai Liviusz\

Gyuris Róbert\

Gyurkovics Hunor\

Haász Ágnes\

Haász István\

Haász Katalin\

Hack Ferenc\

Hadik Gyula\

Hager Ritta\

Hajas Katinka\

Hajdú József\

Hajdú Kinga\

Hajdú László\

Hajdu Levente\

HajgatóTerézia\

Hajnal Gabriella\

Halász András\

Halász Géza\

Halász Károly\

Halász Péter Tamás\

Halász Zsóka Mándoki\

Halbauer Ede\

Halega Krisztián\

Halla Tibor\

Haller József\

Halmi Horváth István\

Halmi-Horváth István\

Halmos Klára\

Halmy Miklós\

Hámori Anett\

Hanga Réka\

Hangay Enikő\

Hangay Szabó László\

Hankóné Vincze Klára\

Hantai Simon\

Hantos Károly\

Hantos Margit\

Harangozó Ferenc\

Haraszti Zsolt\

Haraszty István\

Hardi Ágnes\

Harka Ágnes\

Harsányi Réka\

Hartung Sándor\

Hatházi László András\

Havancsák Gyula\

Havasi Tamás\

Háy Ágnes\

Hecker Péter\

Hegedűs 2 László\

Hegedűs Ádám\

Hegedüs Endre\

Hegedűs László\

Hegyes Sándor\

Hegyi Csaba\

Heim András\

Heim Péter\

Heinrich Schorno\

Heinzelmann Emma\

Heitler László\

Hejettes Szomlyazók\

Helenyi Tibor\

Heller Zsuzsa\

Helyes Dániel\

Hencze Tamás\

Henn László András\

Henye Péter\

Herbert Anikó aka Haniko\

Herczeg István\

Herczeg László\

Hérics Nándor\

Heritesz Gábor\

Hermán Alíz\

Herman Levente\

Hermann Zoltán\

Hermann Zsófia\

Hermkens Edit\

Herpai Zoltán\

Hertay Mária\

Hervé Lóránth Ervin\

Herzku András\

Hetey Katalin\

Hevesi Ferenc\

Hévizi Éva\

Hitter Magdolna\

Hoffmann Tamás - Boldi\

Holdas György\

Holler László\

Holler László Ifj\

Holló Anna\

Holló Csejtei Kinga\

Holló István\

Holló Katalin\

Holló Manuella\

Hollós Ádám\

holo Hóbel László\

Homoki Anikó\

Homoródi Éva\

Hopp-Halász Károly\

Hordós Boldizsár\

Horkay István\

Horváth Ágnes\

Horváth Csaba\

Horváth Csaba Árpád\

Horváth Csilla\

Horváth Dániel dr\

Horváth Erzsébet\

Horváth Éva Mónika\

Horváth Gyöngyvér\

Horváth György\

Horváth Helén Sára\

Horváth Janisz\

Horváth János\

Horváth Kinga\

Horváth Krisztián\

Horváth László\

Horváth László Adrián\

Horváth László fafaragó\

Horváth László Xavér\

Horváth Levente\

Horváth Lóczi Judit\

Horváth Orsolya\

Horváth Péter\

Horváth Roland\

Horváth Sándor\

Horváth Tibor\

Horváth Tibor Szobrász\

Horváth Villő\

Horváth Zsófia\

Huber András\

Huczek Zoltán\

Hugyecsek Balázs\

Huszák Zsuzsa\

Huszár Andrea\

Huszár Imre\

Huszár Kata\

Huszti János\

Hübner Aranka\

Hüse János\

Ickó Dácid\

Ifj. pál mihály\

Ihász János\

Ikafalvi Farkas Béla\

Ilauszky Tamás\

Ilka Rita\

Illényi Tamara\

Illés Árpád\

Illés Barna\

Illés Bódi Barbara\

Ilyés István\

Illyés András\

Imre Mariann\

Imreh Tibor\

Imrei Johanna\

Incze Mózes\

Iski Kocsis Tibor\

Istvánfy János\

Ivácson Rebekka\

Jacsó Balázs\

Jagicza Patrícia\

Jahoda Réka\

Jakab Réka\

Jakatics-Szabó Veronika\

Jakobi Anna Mária\

Jakobovits Márta\

Jakobovits Miklós\

Jakucs János\

Jámbor-Mihályi Mónika\

Jankovics Marcell\

Jankovszki György\

Jánosi Kata\

Jánosi Katalin\

Jarmeczky István\

Jauernik Zsófia\

Jávor Piroska\

Jederán György\

Jelenczki István\

Jolathy Attila\

Jónák Tamás\

Jónás Attila\

Jónás Péter\

Jónás Tamás\

Joó István\

Joó Zoltán\

Joseph Szabo\

Jószay Zsolt\

Jovánovics György\

Jovánovics Tamás\

Jovián György\

Józsa Bálint\

Józsa Emmi\

Juha Richárd\

Juhász Balázs Miklós\

Juhász Dávid\

Juhász Dóra\

Juhász Éva\

Juhász Gergő\

Juhász Kinga\

Juhos-Kiss Sándor\

Július Gyula\

Kabai Lóránt\

Kácser László\

Kádár Emese\

Kádár István\

Kádár János Miklós\

Kádár Katalin\

Kádár-Csomor Gábor\

Kadza Viktor\

Kakas Olívia\

Kákonyi Csilla\

Kákonyi Júlia\

Káldi Katalin\

Kaliczka Patrícia\

Káli-Horváth Kálmán\

Kalmár Dorottya\

Kalmár István\

Kalmár János\

Kalmár Márton\

Kalmárné Horóczi Margit\

Kalocsai Enikő\

Kámán Gyöngyi\

Kamill Major\

Kamondi Gabriella\

Kamper Lajos\

Kampfl József\

Kancsura István\

Kangiszer Dóri\

Kántor Ágnes\

Kántor József\

Kántor Lajos\

Kapa Melinda\

Kapitán András\

Káplár Ferenc\

Kaposváriné Mihályi Mária\

Kapronczai Evelin\

Kara Dávid\

Karácsonyi György\

Karácsonyi László\

Kárándi Mónika\

Karda Zenkő\

Kardos Botond\

Karmó Zoltán\

Károly Éva\

Károly Sándor Áron\

Károly Zöld Gyöngyi\

Károlyi András\

Károlyi Ernő\

Károlyi Zsigmond\

Károly-Zöld Gyöngyi\

Kárpáti Gergely\

Kárpáti János Iván\

Kárpáti Tamás\

Karsai Dániel\

Kása Dávid\

Kaszás Tamás\

Kaszás Tamás Tibor\

Kátai Mihály\

Katarina Šević\

Katona György\

Katona Katalin ötvösművész\

Katona Zoltán\

Katona Zsuzsa\

Kauker Dóra\

Kavecsánszki Gyula\

Kavecsánszki Gyula dr\

Kazi Roland\

Kazsik Marcell\

Kecseti Gabriella\

Kecskeméti Dóra Császárné\

Kecskeméti Kálmán\

Kecskeméti Sándor\

Kecskés Ágnes\

Kecskés András\

Kecskés Zoltán\

Kecső Endre\

Kedei Zoltán\

Kelecsényi Csilla\

Kelemen Dénes Lehel\

Kelemen Éva\

Kelemen Karoly\

Kelemen Katalin\

Kelemen Marcell\

Kelemen Marián Éva\

Kelemen Zénó\

Kelle Antal\

Keller Diána\

Kemenes Katalin\

Kemenes Róbert Levente\

Kemény György\

Kemény György Grafikus\

Kemény Zoltán\

Kendra Bea\

Kerekes Elek\

Kerekes Gábor\

Kerényi János\

Keresztes Dóra\

Keresztes Zsófia\

Keresztesi Botond\

Kereszty Kornél\

Kereszty Zsolt\

Kerezsi Nemere\

Kéri Ádám\

Kéri Imre\

Kéri László\

Kéri Mihály\

Kerpely Adél\

Kertész Dániel\

Kertészfi Ágnes\

Kéry Bálint Bence\

Keseru Ilona\

Keserue Zsolt\

Keszegi Horváth László\

Kettős Tamás\

Khoór Lilla\

Kicsiny Balázs\

Kilár István\

Kilyen Eszter\

Kingl Sándor\

Király András\

Király Ferenc\

Király Gábor\

Király György\

Kirsh Ádám Fat Heat\

Kis Endre\

Kis Péter\

Kis Róka Csaba\

Kis Tóth Ferenc\

Kis Varsó Gálik András Havas Bálint\

Kiskovács Eszter\

Kiss Adél\

Kiss Adrian\

Kiss Ágnes Katinka\

Kiss Andor\

Kiss Bálint\

Kiss Endre\

Kiss Ervin Gábor\

Kiss Ferenc\

Kiss György\

Kiss Ilona\

Kiss István\

Kiss István Szobrász\

Kiss Jenő Ferenc\

Kiss Kovács Gyula\

Kiss Márta\

Kiss Mihály\

Kiss Rita powerpol\

Kiss Sándor\

Kiss Viktória\

Kisspál Szabolcs\

Kisstibi\

Kitzinger Gábor\

Klajo Adrian\

Klájó Adrián\

Klaudia Kosziba\

Kléh Gyöngyvér\

Klima Gábor\

Klimó Károly\

Kling József\

Kneisz Eszter\

Knyihár Amarilla\

Kocsi Olga Piroska\

Kocsis Barbara\

Kocsis Ildikó\

Kocsis Imre\

Kocsis Rudolf\

Koday László\

Koffán Károly Ifj\

Kóka Ferenc\

Kókay Krisztina\

Kokesch Ádám\

Kolarovszki Zoltán\

Kollár Angelika\

Koller Margit\

Kolodko Mihály\

Kolozs József Sándor\

Kolozsi Gabriela Simona\

Kolozsi Tibor\

Kolozsvári Csenge\

Koltai-Dietrich Gábor\

Koltay Dorottya Szonja\

Kolumbán Kántor Zita\

Komáromi Erzsébet\

Komlódi Judit\

Komoróczky Tamás\

Koncz András\

Koncz Csaba\

Koncz Viktória Éva\

Koncz-Münich András\

Koncz-Münich Judit\

Koncz-Münich Judith\

Kondor Attila\

Konkoly Gyula\

Konok Tamás\

Konopás Judit Emese\

Kontra Ágnes\

Kontur András\

Kontur Balázs\

Kónya Ábel\

Koós Gábor\

Kopacz Mária\

Kopasz Tamás\

Kopócs Tibor\

Kopócsy Judit\

Koppány Attila\

Koralevics Rita\

Korbely István\

Korcsmár Eszter\

Korcsmár Eszter Kores\

Korga György\

Korodi János\

Korodi Luca\

Korognai János\

Koroknai Zsolt\

Korolovszky Anna\

Korompai Péter\

Koronczi Endre\

Korponovics Roland\

Kósa Gergely\

Kósa János\

Kossuth Tivadar\

Kostelec Éva\

Kosztándi Orsolya\

Koszti István Miklós\

Kosztolányi György\

Kótai Tamás\

Kotormán Norbert\

Kovách Gergő\

Kovács Anikó\

Kovács Anikó szeged\

Kovács Anita orizatriz\

Kovács Árpád\

Kovács Attila\

Kovács Balázs Kobalov\

Kovács Brigitta\

Kovács Buddha Tamás\

Kovács Csonga Anikó\

Kovács Éva Vica\

Kovács Ferenc\

Kovács Ferenc Szobrász\

Kovács Gergely\

Kovács Gergely  Kyan Smith\

Kovács Géza\

Kovács Imre\

Kovacs Imrich Tattoo\

Kovács Jenő\

Kovács Keve\

Kovács Kitti\

Kovács Lehel\

Kovács Lola\

Kovács Olívia\

Kovács Péter\

Kovács Péter Balázs\

Kovács Réka Vörös\

Kovács Tamás\

Kovács Tamás Vilmos\

Kovács Valéria\

Kovács-Gombos Dávid\

Kováts Albert\

Kováts Borbála\

Kováts Nikolett\

Kozák Kata\

Kozma Andrea\

Kozma István\

Kozma István János\

Kozsuharov Ognjan\

Kő Boldizsár\

Kő Pál\

Köbli Alexandra\

Kőhegyi Gyula\

Kökény Róbert\

Köllő Margit\

Köllő Zsuzsanna\

Kömives Andor\

Kőmíves István\

Kőmíves Sándor\

Kőnig Frigyes\

Kőnig Róbert\

Könyv Kata\

Könyvásó László\

Környei Ágota\

Körössényi Tamás\

Kőszeghy Flóra\

Köves Éva\

Krajcsovics Éva\

Kristóf Gábor\

Kristóf Krisztián\

Kristófy Dániel\

Krizbai Gergely Krizbo\

Krizbai Sándor\

Krizsán István\

Krizsán-Keszei Zoltán\

Krnács Ágota\

Kroó Anita\

Kubinyi Katalin Sára\

Kuchta Klára\

Kucsora Márta\

Kudász Gábor Arion\

Kuizs Lilla\

Kujbus János\

Kuli Adél\

Kulin Ágnes\

Kun Éva\

Kun Péter\

Kungl György\

Kunhegyesi Ferenc\

Kupcsik Adrián\

Kupeczik Ágnes\

Kurucz István András\

Kurucz Tímea\

Kusnyár Eveline\

Kusovszky Bea\

Kutasi Károly\

Kuti Botond\

Kuti Dénes\

Kútvölgyi-Szabó Áron\

Kyan Smith Kovács Gergely\

L. Ritók Nóra\

Labancz Cismasiu Ágnes\

Lábass  Endre\

Laborcz Mónika\

Lacza Márta\

Laczkó Juli\

Ladik Katalin\

Lajkó Nóra\

Lajta Gábor\

Lajtai ( Langer ) Péter\

Lakatos József Péter\

Lakatos Pál Sándor\

Lakatos Renáta\

Lakatos Tamás\

Lakner Antal\

Lakner László\

Landgráf Katalin\

Láng Eszter\

Lantos Györgyi\

Lapos László\

Lappints Csaba\

László Ákos\

László András Hatházi\

László Bandy\

László Dániel\

László Gergely\

László Melinda\

Laukó Pál\

Lázár Pál\

Legéndy Péter\

Lehoczki Krisztina\

Lehoczky Krisztina\

Lekics Lilian\

Lénárd Anna\

Lencsés Andrea\

Lencsés Ida\

Lendvai Ádám\

Lendvai Péter Gergely\

Lengl Orsolya\

Lengyel András\

Lengyel Orsolya\

Lengyel Rita\

Lepsényi Imre\

Léstyán Csaba\

Lévai Ádám\

Lévay Jenő\

Lieber Erzsébet\

Ligeti Erika\

Ligeti Miklós Grafikus\

Lima Victor\

Lini Enikő\

Lipcsey György\

Lipics Vilmos\

Lipkovics Péter\

Lipovszky Lél Keve\

Lipták Ágnes\

Lipták György\

Lizák Pálma\

Lois Viktor\

Lonovics László\

Lóránt Anikó Erzsébet\

Lorant Janos\

Losonczy István\

Lossonczy Tamas\

Lovadi Kinga\

Lovas Gábor\

Lovas Ilona\

Lőcsei Barbara\

Lőrinc Lilla\

Lőrincz Győző\

Lőrincz Róbert\

Lőrincz Tamás\

Lőrincz Zsuzsa\

Lőrinczi Gergely\

Lőrinczy Judit\

Lucza Zsigmond\

Ludvig Dániel\

Ludvig Zoltán\

Lukács Gábor\

Lukács István\

Lukács József Jóka\

Lukács Katalin\

Lukács Katalin textilművész\

Lukács Tamás\

Lukács Tibor\

Lukoviczky Endre\

Lux Antal\

Luzsica Árpád\

M Bakos Natália Makai Bakos\

M Lovász Noémi\

M Tóth Éva\

M. Kass Judit\

M. Nagy Szilvia\

M. Novák András\

Madácsy István\

Madaras Péter\

Madarassy György Tamás\

Madarassy István\

Mág Tamás\

Magén István\

Máger Ágnes\

Magyar Ádám\

Magyar Gábor\

Magyar József\

Magyari Annamária\

Magyari Márton\

Magyarné Derszib Eti\

Magyarósi Éva\

Maharita Szabrina\

Major Gizella\

Major Janka\

Majoros Áron Zsolt\

Majoros Gyula\

Makai Hedvig\

Makai Mira Dalma\

Makhult Gabriella\

Makina\

Makkai István\

Makkai-Kovács Beatrix\

Makláry Lilla\

Makó Judit\

Mákó Rozi\

Makói Juhász István\

Makra Zoltán\

Malasits Zsolt\

Malbasa Dániel\

Malgot István\

Manyák Mariola\

Mara Kinga Villő\

Maracskó Gabriella\

Marafkó Bence\

Márialigeti Anna\

Máriás István Aka Horror Pista\

Marincas Mira\

Markó Erzsébet\

Markó Luca\

Márkus Péter\

Marosi Katalin\

Marosvári György\

Marosvári Kata\

Martin Henrik\

Martinkó Márk\

Marton Ákos\

Márton Árpád\

Márton Enikő\

Márton Luca Anna\

Mártonfi Benke Márta\

Martsa István\

Martus Éva\

Mata Attila\

Máté György\

Máté István\

Matei László\

Máthé László\

Máthé Zsuzsa Sedah\

Mátrai Erik\

Mátravölgyi Tímea\

Matúz Péter\

Matzon Ákos\

Mátyási Péter\

Mátyássy Jónás\

Mátyássy László\

Maurer Dóra\

Maurits Ferenc\

Mayer Berta\

Mayer Éva\

Mayer Hella\

Mazalin Natália\

Mazzag István\

Mécs Miklós\

Medve Zsuzsi\

Megyeri Barbara\

Megyeri János\

Megyeri Zsófi\

Megyeri-Horváth Gábor\

Megyik János\

Méhes László\

Méhes Loránt\

Melcher Mihály\

Melocco Miklós\

Menasági Péter\

Mengyán András\

Menyhárt Norbert\

Menyhárt Tamás (Menyus)\

Méry Beáta\

Mester Bori\

Mészáros Bori\

Mészáros Dezső\

Mészáros Géza\

Mészáros Imre\

Mészáros Mari\

Mészáros Márta Millesime\

Mészáros Sándor\

Mészáros Szuharevszky Mihály\

Meszlényi János\

Metzing Eszter\

Mézes Tünde\

Mező György\

Mihályi Barbara\

Miklós Árpád\

Miklós Hajnal\

Miklós János\

Miklós Zsaklin\

Miklóssy Mária\

Miksa Bálint\

Milák Brigitta\

Milasovszky László\

Milena Mladenova\

Milu Milanovich Ildikó\

Minyo Szert Károly\

Móder Rezső\

Modor Viktória\

Mohácsi András\

Moizer Zsuzsa\

Moldován Mária\

Molnár Ágnes Éva\

Molnár Dóra Eszter\

Molnár Erika\

Molnár Gabriella\

Molnár Imre\

Molnár Irén\

Molnár Iscsu István\

Molnár Judit Lilla\

Molnár László\

Molnár László József\

Molnár Margit\

Molnár Pál\

Molnár Péter\

Molnár Sándor\

Molnár Tamás\

Molnár Vera\

Molnár Zsolt\

Molnár-Göb Zoltán\

Molnári Mariann\

Monory Ráhel\

Mor Faye Murf\

Móré Imre\

Mózes Katalin\

Mucsi Tímea\

Mucsi Zoltán\

Mudrák Attila\

Mulasics László\

Murányi Mózes Márton\

Murányi Teréz\

Muzsnay Akos\

Nádas Alexandra\

Nádas Eszter\

Nádasdy János ifj\

Nádler István\

Nagámi Nagy Gábor Mihály\

Nagy Ágnes\

Nagy Anna Mária\

Nagy Árpád Pika\

Nagy Attila\

Nagy B. istván\

Nagy Barbara\

Nagy Benedek\

Nagy Benjamin\

Nagy Bettina\

Nagy Boglárka\

Nagy Csaba\

Nagy Csilla\

Nagy Dénes\

Nagy Edit\

Nagy Ekse\

Nagy Ernő\

Nagy Gábor\

Nagy Gábor György\

Nagy Gabriella\

Nagy Gabriella Szolnok\

Nagy Géza\

Nagy Géza 1968\

Nagy Imre\

Nagy Judit\

Nagy Judit Borbála\

Nagy Katalin Matild\

Nagy Kincső\

Nagy Kriszta Tyereskova\

Nagy László\

Nagy Lea\

Nagy Otília\

Nagy Sándor Zoltán\

Nagy Sára\

Nagy Zsófi\

Nagyvári László\

Najmányi László\

Nánay Szilamér\

Naomi Devil\

Náray Tamás\

Návay Sándor\

Navratil Judit\

Nayg István\

Nemcsics Ákos\

Nemere Réka\

Nemes Anna\

Nemes Csaba\

Nemes Fekete Edit\

Nemes Ferenc\

Nemes Judit\

Nemes László\

Nemes Márton\

Németh Ágnes\

Németh Árpád\

Németh Géza\

Németh Hajnal\

Németh Ilona\

Németh János Keramikus\

Németh Kristián\

Németh Krisztina Designer\

Németh Krisztina Szolnok\

Németh Marcell\

Németh Pál\

Németh Róbert\

Németh Zoltán\

Neuberger István\

Nguyen Lan Lilla\

Nikmond Beáta\

Nikon One\

Novák András\

Novák Erik\

Novák Henrik\

Nyári Irén\

Nyári István\

Nyári Sárkány Péter\

Nyilas Márta\

O. papp gábor\

Oberfrank Luca\

Ócsai Károly\

Ódor Bence István\

Oláh Csenge\

Oláh Erika\

Oláh Jolán\

Oláh Mara Omara\

Oláh Márta\

Oláh Mátyás László\

Oláh Orsolya\

Olajos Csaba\

Olajos György\

Olescher Tamás\

Oliver Arthur\

Olsefszkiné Jakabos Ilona\

Oravecz Tímea\

Orbán Attila\

Orbán Gergely Kristóf\

Orbán György\

Orient Enikő\

Oroján István\

Orosz Csaba\

Orosz Fanni\

Orosz Gellért\

Orosz István\

Orosz János\

Orosz Klára\

Orosz Péter\

Oroszy Csaba\

Orr Máté\

Orsós Teréz\

Ország László\

Orth itván\

Orvos András\

Osgyányi Ranvig Róza\

Osgyányi Róza\

Osgyányi Sára\

Ottó László\

Otzos István\

Ozsváth Zsuzsa\

Őry Annamária\

Ősi László\

Ősz Gábor\

Ősz Ilona\

Ötvös Nagy Ferenc\

Ötvös Zoltán\

P. Boros Ilona\

Páczelt Andrea\

Pácser László\

Pacsika Lia\

Pacsika Rudolf\

Páger László\

Páhi Péter\

Páhi-Fekete Noémi\

Paizs Péter\

Pál Csaba\

Pál Gergely PG\

Pál Katja\

Pál Zoltán\

Palásti Renáta\

Palatinus Dóra\

Pálfalusi Attila\

Pálfy István\

Palicz József\

Palik Eszter\

Pálinkás Bence György\

Páljános Ervin\

Palkó Ernő\

Palko Tibor\

Páll Tamás\

Pállay Kovács Szilvia\

Pálné Hencz Teréz\

Pálos Anna\

Pálos Miklós\

Palotás József\

Pancza Ildikó\

Pap Gitta\

Pap Zoltán\

Papachristos Andreas\

Papadopolou Nagy Ildikó Niké\

Papageorgiu Andrea\

Papp György\

Papp Károly\

Papp Pala László\

Párkányi Raab Péter\

Parrag Emil\

Pasqualetti Eleonóra\

Pásztor Erika Katalina\

Patai Zsuzsanna\

Pataki Ferenc\

Pataki János\

Pataki Tibor\

Pató Károly\

Pattantyus Miklós\

Paulikovics Iván\

Pelcz Benjámin\

Pelei Katalin\

Péli Barna\

Péli Mandula\

Pelles Róbert\

Péntek Orsolya\

Péreli Zsuzsa\

Peresztegi Erika\

Pers- Kovács Nóra\

Pertics Flóra\

Péter Ágnes\

Péter Alpár\

Péter Szabina\

Péter Vladimir\

Péterfy Ábel\

Péterfy László\

Peternák Anna\

Pethő Anikó\

Pető Csenge\

Pető Hunor\

Pinczehelyi Sándor\

Pinczés József\

Pinke Miklós\

Pintér András Ferenc\

Pintér Attila\

Pintér Balázs\

Pintér Diána\

Pintér Gábor\

Pintér István Pál\

Pintér Zsolt\

Pirk László\

Piros Boróka\

Píróth Tímea Anita\

Pistyúr Imre\

Piti Zsuzsanna\

Pittmann Zsófi és Pittmann Marci\

Pócs Péter\

Pócsy Ferenc\

Podmaniczky Ágnes\

Pogány Gábor Benő\

Pokorni Péter\

Pokorny Attila\

Polgár Botond\

Polgár Rózsa\

Polónyi Fáni\

Pólya József\

Pólya Zsombor\

Pongó Mariann\

Pongor Béri Károly (David Berry)\

Poór Dorottya\

Popovics Lőrinc\

Poroszlai Eszter\

Porzsolt Borbála\

Posta Máté\

Potyók Tamás\

Pozner Gábor\

Pölhös Éva\

Prohászka Antal\

Prokontra\

Prokop Péter\

Prutkay Péter\

Puha Ferenc\

Puklus Péter\

Püspök Anita\

Püspöky István\

R. Lakatos Klára\

R. Törley Mária\

Rabóczky Judit Rita\

Rácmolnár Milán\

Rácmolnár Sándor\

Rácz Edit\

Rácz Katalin\

Ráczné Kalányos Gyöngyi\

Radák Eszter\

Radnóti Blanka\

Rádóczy-Gyarmathy Gábor\

Radosza Attila\

Rajcsók Attila\

Rajki László\

Rákossy Anikó\

Ráskai Szabolcs\

Raszler Károly\

Rátonyi József\

Ravasz András\

Réber László\

Regős Benedek\

Regős István\

Reigl Judit\

Reischl Szilvia\

Rékai Zsolt\

Rékassy Eszter\

Renata Pinterova\

Rényi Katalin\

Rényi Krisztina\

Resánszky Mária\

Reskó György\

Revák István\

Revák Katalin\

Révész Ákos\

Révész László\

Révész László László\

Révész Napsugár\

Révi Norbert\

Richter Sára\

Rieger Tibor\

Rita Ackermann ( Bakos )\

Rizmayer Péter\

Rofusz Kinga\

Rohánszky Bence\

Rohonczi István\

Rolik Ádám\

Román György\

Romhány Veronika\

Romvári Márton\

Rónai Péter\

Ronto Lili\

Roskó Gábor\

Rozanits Tibor\

Rózsa Luca (Sára)\

Rózsa Péter\

Rozsda Endre\

Rudas Klára\

Rudino Bér Rudolf\

Ruskó Éva\

Rutkai Bori\

Ruttka Ferenc\

Ruttkay Sándor,\

Ruzics Csilla\