Vissza az írásokhoz

A tanár a gyermek szemével

“Nem fáj az fiam, csak úgy érzed!”

/Labdarúgó edző a lesérült játékosnak./

"Kicsit benne van a gyerekkorában

A szegény gyerek élvezi az életet."

( Egy nyolcadikos véleménye)

Egyik tapasztalt kolléganőm, amikor megtudta, milyen felmérésre készülök, elborzadva nézett rám: "Te rettentően bátor ember vagy, ha így bele mersz nézni a gyerekek szemébe!" Akkoriban egyrészt épp lendületben voltam, akciók, Kalevala metszés, táborok, a gyerekek az év tanárának választottak, másrészt viszont tudtam, hogy mindez csak egy ideiglenes állapot, alkalmazkodás egy kényszerhelyzethez, nagyon sok minden zavart ebben az alkalmazkodásban. Ekkoriban tettem magam "átadólistára", hisz volt szerencsém olyan színtereken is dolgozni, ahol nem kerültem kényszerhelyzetekbe, nem kellett agresszíven kezelnem a konfliktushelyzeteket. Az iskola ekkoriban szép lassan csúszott egy gödörbe, a fenekét akkor érte el, amikor a tantestület, a mindennapi munka ellehetetlenülésére hivatkozva, megtagadta negyven-egynéhány gyerek fogadását. Egyrészt megerősítést vártam ettől a felméréstől, másrészt metsző kritikát, amely jelzi, valóban mennem kell.

Alábbiakban nincs időm értékelni a felmérés eredményét, legfeljebb reflexiókat fűzhetnék hozzá, mindenesetre eléggé váratlanul ért a gyerekek őszintesége, noha mindennapi kapcsolatunkban ez, ha nem is ilyen nyíltan, eddig is jelen volt. Egészen más azonban, ha egy órai kofliktushelyzet során viszonylag udvariasan támadják az ember módszereit, mint ha a névtelen levél védelmében elszabadulnak az indulatok, vagy egyszerű gyerekes kegyetlenkedés kezdődik.

Azt hiszem ez a felmérés nagyban hozzájárult "pedagógusi felnőtté válásomhoz".

Tíz évvel később ismét el kellett végeznem ezt az önvizsgálatot, mert egyre erősebben sodródtam az irónikus kívülálló szerepe felé. Aztán a következő év vége felé már tudtam, ez az utolsó évem az iskolában, búcsúzóul ismét bele szerettem volna nézni a gyerekek szemébe. Így állt össze három “gyermekszöveg gyűjtemény”. Az utóbbi kettőt gyerekenként rögzítettem.

A vizsgálat technikája

Természetesen semmiféle technika nem vezethet a gyerekek őszinteségéhez, ha ennek nincs elôzménye a mindennapi kapcsolatunkban. Még így is sok nehézség adódik. Egyrészt biztosítani kell a gyerekek ôszinteségét, komolyságát. Ki kell küszöbölni a "kollektív viszonyokat" nehogy a domináns tanulók metakommunikatíve átszínezzék a többiek véleményét. Ügyelni kell arra is, hogy a felmérés alatti magatartás ne különbözzön az átlaghelyzettől. Mivel a felmérés bizonyos értelemben csapdahelyzetbe viheti a gyereket, úgy érzi, hogy a nevelő önigazolási szándékból íratja, és ha az eredmény nem fogja igazolni a várakozását, bosszút áll, mindenképpen ki kell kérni az osztály véleményét, szeretné-e megírni ezt a felmérést. Kiköthetjük esetleg, hogy csak nyomdafestéket tűrő szöveg írható, a többit az összesítő tanulók kihúzzák. Én ezt a kikötést nem tettem meg, mert a felmérést nyelvi szondának is szántam.

A vizsgálat négy részből áll:

1. A tanár bácsi olyan, hogy ... A gyerekek kiegészítették, folytatták a mondatot.

2. Az elsô felmérés összesítése után kiemeltem húsz szempontot, ezek alapján kellett osztályozni tevékenységemet, személyiségjegyeim megnyilvánulásait. Egyestől ötösig osztályoztak, ahogyan őket is minősíteni szoktuk.

3. A húsz tulajdonságot fontossági sorrendbe szedve néhány osztály valamennyi nevelőjét "leosztályozta" a legfontosabbnak tartott tulajdonságokból. Ezt saját osztályomban ugyan megtehettem volna név szerint is, így azonban etikai meggondolásokból a nevelôket kódszámok jelezték, és a kiértékelés technikája biztosította az anonimitást.

4. Végül utolsó mozzanatként beszélgetésre került sor, a felmérésről, tanulságairól, viszonyukról. Ez a beszélgetés, a gyerekek határozott követelésére, mindig az osztály összesítô lapjainak, véleményeinek felolvasásával kezdôdött.

A felmérés a téli szünet elôtti utolsó két-három rajzórán történt, a kiértékelést végzô gyerekek általában hatodik órában fejezték be munkájukat. Mivel az adatok összesítését, az összesítés ellenôrzését is ôk végezték, természetesen apróbb számítási tévedések lehetségesek.

A felmérôlapok

A táblára felírtam: Tanár bácsi olyan, hogy ...

A többit elmondtam.

Gyerekek, most egy felmérést fogunk csinálni. Szeretném magam egy kicsit a ti nézőpontotokból szemügyre venni. A felmérés két részből áll, az első lapra szöveg kerül, a második lapra pedig osztályzatok, 19 szempont alapján fogtok osztályozni. Akkor segítitek a munkámat, ha teljesen ôszinték vagytok, és komolyan veszitek a feladatot. Két érzés lehet bennetek, ami meggátolja ezt az őszinteséget. Az egyik: féltek attól, hogy ha rosszat írtok rólam, akkor majd megbosszulom az osztályon. Tehát igyekeztek finomítani. A másik: úgy érzed, most itt az idő, hogy visszafizess minden sérelmedért. Erre van is lehetőség, de ha nem mérlegelsz külön-külön minden egyes kérdésnél, hanem automatikusan mindenütt húzod be a legrosszabb jegyet, hiteltelenné válik a lapod.

Természetesen név nélkül kell jellemeznetek, ezeket a lapokat a felmérés végén összekeverjük, visszaosztjuk, mindenki felolvassa ami nála van, én lejegyzem (még jobb, ha magnóra lehet venni) ha nem sikerül a felolvasás, mert elment az idő, kiválasztok négy gyereket, akik óra után összesítik a véleményeteket. Az eredeti lapokat a felolvasás, vagy az összesítés után széttépik és kidobják a szemétbe. (Ha kevés az idő, összeszedés, összekeverés után visszaosztjuk a lapokat, mindenki átmásolja a nála lévőt egy másik lapra, az eredetit összetépi, kidobja. Ha véletlenül a sajátját kapta vissza, akkor is készít egy másolatot.) Az összesítés során szigorúan tilos mindenféle találgatás, ki írhatta ezt? A dolog tehát abszolút titkos. Miközben írtok, én nem nézek a lapotokra, nem járkálok köztetek. Dolgozzatok teljesen önállóan, nem szabad egymás lapjára nézni, egy mást befolyásolni! Aki erre kísérletet tesz, annak ki kell dobnia a lapját! Ha több ilyen kísérlet is történik, befejezzük a felmérést.

Mielőtt elkezdenénk, először el kell döntsétek, szeretnétek-e egy ilyen felmérést csinálni, nem tartotok-e attól, hogy csak rossz fog kisülni belőle. Én hátat fordítok, valaki majd levezeti a szavazást. Összeszámolja ki szavaz a felmérésre, ki ellene, ki tartózkodik. Többség dönt. ( Minden osztály a felmérésre szavazott)

Még egy dolog: ne ijedj meg, ha a szöveg, leírva, már nem pontosan ugyanazt jelenti, amit mondani akartál. Ne radírozz, ne finomíts. Az ember egyszer így gondolja - másszor úgy. Nagyon sokan vagytok, ezek a kis eltérések kiegyenlítik egymást. ha nem is pontos, amit írsz, de valami biztos van benne.

Írj nyugodtan a saját nyelveden, ahogy beszélni, gondolkodni szoktál. (Érzékenyebb kollégák esetleg kössék ki, hogy a trágárságokat: "baromarcú állat, hülye, stb" nem fogják felolvasni az összesítésnél. Próbálják tehát ezeket pontosabban megfogalmazni. Durva kinézetű, gyenge értelmi képességű, stb.))

1. Fejezzétek be a táblán látható mondatot!

Folytassátok a jellemzést, jellemezzetek engem!

2. Osztályzás.( Az első felmérésben még a következő héten történt, a második alkalommal már rögtön a jellemzés után. )A táblára egytől húszig sorszámozva az egyes szempontok kerültek. Az első két osztály tulajdonságlistájáról kiemeltem a leggyakrabban szereplő, vagy általam legérdekesebbnek tartott szempontokat, most ezeket kell leosztályoznotok azokkal a jegyekkel, amelyekkel mi is osztályozzuk a teljesítményeteket. Ötöst adj, ha abból a "tárgyból" szerinted maximálist (vagy majdnem annyit) teljesítek. Négyes az ami jó, de még lehetne javítani. Hármas a se ilyen, se olyan, kettes a gyenge, az egyes pedig a teljesen rossz. De ezt ti úgyis jobban tudjátok, engem újabban már ritkábban osztályoznak számokkal.

A feldolgozás megint teljesen titkos lesz, ti fogjátok elvégezni, de most nem dobjuk ki a felmérő lapokat, hisz mindössze két szám lesz rajta, elöl a kérdés száma, mögötte az osztályzat. Ebből úgysem derülhet ki, melyiket ki írta, viszont ha ebből a felmérésből esetleg írok egy cikket, kellenek hozzá a "bizonyítékok", hogy nem a hasamra ütve töltöttem ki az összesítő lapokat.

Felmérés közben megint nem szabad megszólalnotok, befolyásolnotok egymást. Ha az egyes címszavak felolvasását különböző érzelmi színezetű moraj kíséri, abbahagyjuk a felmérést.

1. SZAKTUDÁSA

Milyen szaktanárnak tartom, mennyire ért a szakmájához?

2. ÓRAVEZETÉS

Hogyan tartja az óráit? Látszólag ugyanaz, mint az előző, de gondolom érzitek a különbséget.

3 . MENNYIRE ÉRZEM , HOGY FONTOS A TELJESÍTMÉNYEM?

Mármint , mennyire érzed az órán , hogy nekem fontos , hogy személy szerint te hogyan teljesítesz?

4. MENNYIRE VAGYOK FONTOS ÉN MAGAM?

Tehát nemcsak az, hogy szép képet csinálj, hanem hogy "emberileg fejlődj", jól érezd magad, munkaképes, jól nevelt felnőtt legyél. Itt persze meg kell próbálnod kicsit "öregesen" gondolkodni. Ha már eldöntötted, hogy te csöves leszel, én meg itt munkára akarlak fogni, és teljes erővel dolgozom azon, hogy átneveljelek, ezt ugye jó

jeggyel kell jutalmaznod, míg ha úgy érzed, hogy én is eredeti szándékod erősítem, egyes nekem.

5. MUNKASZERETET

Mennyire szeret dolgozni, rajzot tanítani, órákat tartani, helyettesíteni, túrákat vezetni stb.?

6. KIEGYENSÚLYOZOTTSÁG

Kiegyensúlyozott az az ember, akinek nagyjából állandó a hangulata. Kiegyensúlyozatlan az, aki hol ilyen - hol olyan, attól független, milyen lábbal kelt fel, vagy mik voltak aznap az első élményei. Ha tehát úgy érzed, hogy mindig ugyanolyan mogorva vagyok, itt adhatsz ötöst, mert később majd más szempont is előkerül.

7. ÖLTÖZKÖDÉS

8. JÓ MODOR

Beszédmódja, érintkezési stílusa.

9. MENNYIRE TUD FEGYELMEZNI?

Ha úgy érzed vak zsarnoki önkény dühöng, és így természetesen senki nem mer megszólalni, adj nyugodtan ötöst, mert a következő kérdés azt firtatja, mennyi ebből a túlzott fegyelem. Ha egyáltalán nem tud rendet tartani egyes, illetve a kettô között valamelyik fokozat.

10. TÚLZOTT FEGYELEM

Ha egyáltalán nem érzed túlzottnak az órák fegyelmét: ötös, ha teljesen túlzott: egyes.

11. ÉRDEKLŐDÉSE

Mennyire érzem, hogy a szaktárgyán, illetve a pedagógián túl is érdekli valami?

12. EMBEREKHEZ VALÓ VISZONYA

13. KOLLÉGÁIHOZ VALÓ VISZONYA

14. KEDÉLYE

Ha jó kedélyű tréfás, ötös, ha komor, rosszkedvű, egyes.

15. ŐSZINTESÉG

Mennyire érzem, hogy ôszinte hozzám, az osztályhoz, másokhoz?

16. SIKERESSÉG

Mennyire érzem, hogy sikeres ember. Itt most nem adok támpontokat, magadnak kell eldöntened, kiket tartasz sikeres embernek, milyen szempontok alapján, és én hol állhatok ezen a sikerlistán.

17. SEGÍTŐKÉSZSÉG.

18. ÉRDEKESSÉG

Mennyire tartom érdekes embernek. Ha úgy gondolod, hogy egészen érdekes, hogy valaki ilyen megátalkodott gazember lehet, ötöst neki.

19. KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ ÁLTALÁNOS TANÁRKÉPTŐL

Itt most több dologra is választ kell adj! Először azt kell eldöntened, különbözöm-e attól, amilyenek általában a tanárok. Ha nagyon, az az ötös, ha egyáltalán nem, az az egyes. Ez azonban itt nem jót vagy rosszat jelent, egyszerűen csak az eltérés mértékét. Hogy ez jó vagy rossz, ezután döntöd el. Ha jó, egy plusz, ha rossz egy mínusz jelet teszel . Tehát a következô variációk lehetnek: Ugyanolyan mint a többi, és ez nagyon jó: +1

Ugyanolyan mint a többi és ez nagyon rossz: -1

Egészen más mint a többi és ez nagyon jó: +5

Egészen más mint a többi és ez nagyon rossz: -5

Illetve természetesen a köztes értékek.

Az első felmérésben szerettem volna látni a helyzetemet a testületben, illetve szerettem volna látni egy szerkezeti képet az iskoláról, ezért illetékességemet kissé túllépve folytattam a kérdőívezést.

3. Most az osztályban tanító összes nevelőt kell ugyanígy leosztályoznotok a legfontosabbnak tartott szempontok alapján. Mivel nem lenne tisztességes, ha én a kollégáim háta mögött véleményeket gyűjtenék róluk, ezért ne a tantárgyat, vagy a nevelők nevét írjátok fel a lapra, hanem a tantárgyak számát. Minden tárgynak felmutatok egy számlapot, aminek ti az elejét látjátok, én meg a hátulját. Így tehát nem fogom tudni, kit rejt a válaszotokon a szám. A lapokat a felmutatás elôtt és után természetesen összekeverjük.

Nevet ide sem kell írnotok. Mivel engem már leosztályoztatok egyszer, most az én számomhoz tegyetek ki egy R. betűt. (Ezt csak a válaszok kiértékelésekor kértem.)

A fél osztályt tanító nevelők ( Testnevelô, gyakorlati ) külön számot kaptak.

4. Beszélgetés

A gyerekek izgatottan várták a felolvasást. Szörnyűködtek, vagy kéjesen vigyorogtak a keményebb részeknél. Az egyik osztályban valaki szóvá tette, hogy szerinte még így sem voltak ôszinték társai, noha úgy érezte, ó teljesen őszinte volt. Szerinte nem lehetnek őszinték egy tanárral szemben, mert félnek, hogy ha rosszakat írnak, megharagszik az osztályra, és ők húzzák a rövidebbet.( Ez után vezettem be az előzetes megbeszélést, szavazást) Néhányan elmondták mit írtak ők, vagy mi a véleményük. Általában mindenki nagyon érdekesnek és hasznosnak találta a dolgot, és szerették volna ha ezt mások is megcsináltatják saját óráikon.

A tanulók szöveges értékelései.

Az első felmérés, 1987?-ben

14 osztály, összesen mintegy 300 gyerek véleményei. A hasonló tartalmú szövegek összevonva, a számok az előfordulás számát jelzik.Reflexiókat nem fűzök a szöveghez, ha időm majd engedi, inkább végjegyzetelek, ne zavarja az olvasást. Lábjegyzetet csak ott teszek, ahol valami tárgyszerű magyarázatra szorul.

A 8. c-vel példálózik (2)

A beszéde gyerekes

A beszélőnek beíratja a jegyét

A füle nagyon jó, mert mindig meghallja amit beszélünk

A kollégáival rendes

A lányokkal komolyabb

A rendet szereti, a csendet, a jókat, én ilyen emberre nem tudok haragudni

Adakozó

Akármilyen mérges, igazságot tesz

Aktív ember

Állatszerető

Aranyos

Az első évben nem nagyon szerettük, de most már igen

Az iskola sokat szépült a munkájától

Az órák érdekesek

Az órák unalmasak

Az osztállyal jó viszonyban van

Az utcán megnézik az emberek

Barátságos

Bátor

Becsületes ((7)

Beleéli magát a tanításba

Beszéde az óra közben megnyugtató, jó hallani.

Biciklitúrát rendez

Billeg a széken, pedig nekünk mindig mondják a tanárok, ne billegj!

Bohóc kicsit

Bolondos, kedves, mókás

Dilis állat, mesék helyett krimit kéne illusztrálni.

Dumagép

Durva, szemét, káromkodó, hülye. strici

Dühét rajtunk tölti ki (2)

Egész nap lót-fut

Elfoglalt

Elhamarkodja a beírást, utána megbánja

Ellenőrzőt kér

Énekelni szokott

Engedékeny (2)

Enyhén osztályoz

Énszerintem jobban ragaszkodik a lányokhoz

Erőlteti a közösségi nevelést

Erőlteti a rajzolást

Ért a gyerekek nyelvén (2)

Értelmes

Érthetetlenül fejezi ki magát

Érthetően magyaráz

Érzéketlen a nők iránt

Fantaszta

Fáradékony

Fegyelmez és kiabál (2)

Fegyelmezett

Feledékeny

Figyelmes

Fontoskodó

Furcsán beszél, mintha az ősei grófok lettek volna

Furcsán öltözik

Gyakran a fellegekben jár

Ha helyettesít, nem az anyagot vesszük

Hamar dühbe gurul (2)

Határozott egyéniség

Hóbortos

Hol ilyen, hol olyan

Hősködik

Hülyén néz ki

Hülyeségeket kell rajzolni

Ideges

Igazságos(4)

Igazságosan veszi el az ellenőrzőt

Jó a viszonya az emberekkel

Jó dumája van

Jó hogy szigorú, mert az osztály rossz

Jó humora van (4)

Jó pályát választott

Jó rajzórán lenni

Jó rajztanár

Jó sztorijai vannak

Jó tanár

Jó fej

Jókedvű

Jól áll neki a farmer

Jól ellátja a feladatát (13)

Jól énekel

Jól néz ki

Jól osztályoz (2)

Jól rajzol

Jól tanít (3)

Jól tud fegyelmezni

Jószívű

Katonás

Kedvencei vannak

Kedves, de ha felidegesítik, szörnyű

Kegyetlen ( 4)

Kezd leszokni a nyavalyásról

Kiabálós (6)

Kibírhatatlan

Kicsit komor

Kicsit szigorú (7)

Kicsit öreg

Kiegyensúlyozott

Kiegyensúlyozatlan, hangulatember

Kitalálta az apróhirdetéseket

Kitartó

Kivételezik a fiával

Kócos

Komoly (2)

Komolyan veszi a munkát

Könnyen nyilvánít másokról hamis véleményt

Közvetlen

Kulturált (4)

Lebecsülöm

Lelkiismeretes

Lelkizik (3)

Magabiztos

Mai felfogású

Más zenét kellene hallgatni

Megbízható

Megérti a gyerekeket

Megértő

Megnézi a lányokat (2)

Mindenkihez aranyos

Mindenkit kritizál

Mindig a magáét mondja, sosem hallgat meg senkit

Mindig igaza van

Művelt

Művészlélek (4)

Nagy állat, idegrohamos vén kecske, hú mekkora ökör voltam hogy ő tanít

Nagyon ért a gyerekekhez

Nagyon jó szervező (2)

Nagyon klassz tanár

Nagyon művészien kell neki mindent megoldani

Néha begurul, de azért jó ember

Néha goromba

Néha igazságtalan ( 7)

Néha olyan hülye mint a többi

Néha őrülten néz ki, néha rendes

Néha rájön, akkor hülye

Néha unalmas

Nem ad rossz jegyet

Nem csak a pénzért tanít

Nem csinál szabadfoglalkozást

Nem ért a gyerekekhez

Nem haragít magára senkit

Nem igazság, hogy négy ellenőrző után osztályoz

Nem lehet órán dumálni

Nem lehet rá haragudni

Nem magyarázza el az anyagot

Nem megértő

Nem mindig értem az osztályzását (3)

Nem mindig mondja meg mi a hiba

Nem pofára osztályoz

Nem szereti a diszkó zenét

Nem szereti az osztályt

Nem szereti ha közbeszólnak

Nem szereti ha mindent megenged magának a tanuló

Nem szívbajos

Nem szól, ha késve jövünk órára.

Nem törődik a külsejével, de annál inkább a környezetével

Nem tűri a széthúzást

Nincs zenei érzéke (2)

Nyavalyás mond

Okos

Óra közben feleslegesen magyaráz

Órán eszik

Őszinte

Önző

Ősember kinézete van

Ötletes

Prédikál

Rá akarja erőltetni a gyerekekre magas színvonalú szakértelmét

Rafinált feladatokat tud adni

Régimódi (11)

Rendes (14)

Ritka jó fej

Ritkán viccel

Rondán öltözködik (5)

Rondán rajzol

Rossz a magnója

Rossz, hogy szereti megfogni a gyerek nyakát hátulról, de észrevétlenül is.

Rosszul magyaráz

Segít ha nem tudunk valamit.

Segítőkész (9)

Soha nem veszekszik velünk

Sok barátja van

Sok gyerek kedvence

Sok jó, és sok rossz tulajdonsága van

Sokat beszél a feladat előtt

Sokat eszik

Sokat mesél

Sokat szid, de meg szoktuk érdemelni

Sokat szórakozik a diákjaival

Sokat tanulunk tőle

Sokat van a gyerekekkel

Sokoldalú (2)

Stílusosan beszél

Süket szövege van

Szadizik

Szakmailag sikeres

Szellemes

Szemét

Szemfüles

Szerény (3)

Szeret játszani

Szeret minden zenét

Szeret olvasni

Szereti a gyerekeket (5)

Szereti a könyveket

Szereti a lányokat piszkálni

Szereti a munkáját (3)

Szereti a nőket

Szereti a lányokat

Szereti a pontosságot

Szereti az állatokat

Szereti összehangolni a fiú-lány kapcsolatokat

Szigorú (17)

Szigorú az osztályhoz

Szigorú, de mégis vicces

Szinte minden gyerekkel megszeretteti a rajzot

Szívbajos

Szokásait betartja

Szórakozott

Tanításon kívül meg sem lehet tudni, hogy tanár

tapasztalt

Tisztelem, szeretem

Többször elmondja a feladatot

Túlbecsüli magát

Túlzottak az elvárásai

Türelmes ( 4)

Udvarias

Ugyanolyan mint a többi

Undok

Vagány

Valakit kiszúr

Városszerte ismerik a szakkör munkáit

Verekedős

Veszekszik (2)

Vezetéknéven szólít

Zenekedvelő

Második felmérés 1997.

Ugyanezt a felmérést tíz évvel később,1997-ben is megcsináltam. Ugyanúgy válságban éreztem magam, kapcsolatomat a gyerekekkel, illetve annyiban volt rosszabb a helyzet, hogy egyre inkább a fehér köpenyes, irónikus tanár szerepe felé sodródtam.

Szerettem volna felmérni, mennyit változtam én, mennyit a gyerekek szóhasználata. Az első felmérésen okulva először arra gondoltam, teszek egy kikötést, a trágárságokat nem értékeljük, mert várható volt, hogy néhány gyerek nem veszi komolyan a feladatot, egyszerűen csak élvezi, hogy most itt a névtelenség takarásában trágárságokat mondhat egy tanárról. Aztán mégsem tettem ilyen kikötést, egyrészt, mert ez felhívta volna a figyelmet erre a lehetőségre, másrészt mert ugyanolyan körülményeket szerettem volna teremteni, mint az első felmérés előtt.

Először az összesített eredményt mutatom be, majd az egyes tanulói véleményeket. Az először előforduló kifejezésekhez odaírom a későbbi előfordulások számát, a későbbi előfordulásokat kihagyom, így persze a vélemények kissé szegényednek az osztály végéhez közeledve.

Az egyéni lapok tartalma

(A többször előforduló szövegeket csak az első előfordulási helyen közlöm, az előfordulás számával)

5. a

Kicsit ideges (2)

Vicces (8)

Haragos (2)

Barátságos (4)

Indulatos (3)

Zeneszerető

Nagyhangú (2)

Nagyon szigorú

Komoly ember

Jó rajz szakos

Párszor jókedvű

Jól tanít

Jókat tanít

Nagyon bölcs

Szereti a gyerekeket

Néha unalmas

Soha nem fejezei be azt, amit elkezdett. (2)

Jó történetet tud mesélni.

Ha egy gyerek megszólal, már nyílik is ki a szája, és jön a feket pont.

Rendes (2)

Igaza van, ha valakit leszid, mert azért van az óra, hogy dolgozzunk, és ne jártassuk a szánkat.

Pár lökött gyerek miatt majdnem mindenkit megbüntet.

Jó tanár

Tapasztalt

Szadista

Néha rendes (2)

Valamikor hülyeséget beszél (2)

Piszkálja néha a gyerekeket

Valamikor bántja Krisztiánt, meg más gyerekeket.

Mindig megmondja amit gondol (2)

Nem olyan szigorú, mint a többi tanár.

Kedvelem.

Rossz tulajdonsága, hogy már dolgoznánk, de ő beszél és beszél.

Kedves.

Rendet tart az órán.

Jó, hogy mindig beszél hozzánk, mert így nem kell beszélni másokhoz, és nem unatkozunk.

Túlzásba viszi néha a dolgokat, mert jóból is megárt a sok.

Más, mint a többi tanár.

Nagyon sokat beszél, és engem zavar.

Szigorú, ha valaki megszólal, rögtön rászól.

Sokat segít mindenben.

Az a rossz, mert mindig beteszi a kazettát, és én nem szeretem.

Nem szigorú, csak akkor mérges, ha felmérgesítik.

Jó tanár.

Mindig azt mondja, hogy gazdagítsd.

Jól rajzol.
jólelkű.

Elég rendes.

Picit mérges, mikor beszélnek.

Segítőkész, oda szokott jönni segíteni.

Gyagya.

veszekedik.
Szigorú

Együgyű.

Hülye néha.

Ügyes.

Szorgalmas.

Agyafúrt.

Csendet akar mindig.
Nagyon mérges.

Meg lehet szeretni, de útálni is lehet.

Olyan dolgokat magyaráz, amit mindenki tud, például a hegyező használatát.

Az osztály fele szereti, köztük én is.
Jó humora van.

Azt nem bírom, mikor el tetszett kezdeni a lelkizést, például, amikor Krisztiánról kezdett mesélni, de azért volt benne valami.

Szeretem is meg nem is.

Rendes.

Néha gyerekes, de nekem jobb, mert vicces.

A fekete pontokkal kicsit szigorú.

Ha egy szót is hall, elkezd kiabálni, de énnekem megfelel.

Jószívű.

A rossz gyerekekkel kiabál, vagy füles.

(Aki) A tanár beszédébe beleszól, egy fekete ( pontot kap).

Meg szokta nézni a munkát, aki nem azt csinálja egyest kap.

Néha aranyos.

Mindenért haragszik. Ez azért túlzás kicsit, mert engedékeny.

Jópofa.

Sokszor vannak idegölő szövegei, de hát ez az életben néha kell, Pista bácsi szavaival.

Komoly zenéket hallgat és szeret.

Művészi a beszéde.

Mindenki brutális és barbár, ha megszólal az órán.

Ő a kedvenc tanárom.

Pszichopata, gyilkos, őrült, agyilag zokni, múmia, nem normális, őrült zenehallgató, bankrabló, pszichopata páciens

bérgyilkos, giliszta, törött lábú vén tata, csokizabáló hangya, töketlen, tárgyakat zabáló, hólyag, halálos beteg, vén utcaseprő, tojászabáló, húgyfej, strici, bunkó, nem normális hülye.

5. b

Olyan mint egy csöves.

Homokos

Jól rajzol.

Szar szereket használ.

Szexualitásos.

Mindig pénzügyekről beszél.

Segítőkész.

Okos (2).

Barátságos.

Szereti a rendet.

Néha kicsit haragos.

Kiabálós (2).

Mindig elmondja értelmesen a feladatokat.

Nem olyan szadizós fajta.

Kedves.

180 cm magas.

Fekete hajú, barna szemű, sietős ember.

Néha veszekszik.

Sok gyerek azt mondja rá, hogy szadista.

Nem érzékeny.

Nem hiszi, őt nem lehet meglepni.

Néha rendes.

Vannak rossz tulajdonságai is.

Ha már veszünk egy mély lélegzetet, rögtön ránkförmed, és óra alatt aki megáll, jaj neki!

Szerintem jól rajzol, és minket is jól meg akar tanítani.

Nem szeretem.

Jó tanár, néha szeretem, néha nem.

Szokott zenét adni, amit én nagyon szeretek (2).

Szigorú (4).

Humoros (3).

Néha úgy néz ki, mint egy csöves.

Nem lehet megmozdulni sem.

Van amikor olyan, mint egy alkoholista.

Néha azért rendes.

Tök jó tanár.

Néha szadizza a gyerekeket (2).

Jó fej, amikor mesél történeteket.

Érti a munkáját.

Néha olyat gondol, ami nem igaz.

Szerintem jobb és viccesebb rajz tanárt nem is lehetne találni.

A rajzhoz ért

Jókedvű (3)

Mindent megmagyaráz

Elfogadja amit mondanak

Kék szemű, fekete hajú, fütyörészni is szokott, középtermetű.

Sokat beszél.

Sosem gúnyol ki senkit.

Szaszával szadizik.

Írja a fekete pontokat.

Alkoholista, geci, dög, cigány, tolvaj, majom.

Rendes.

Bölcs.

Néha kiabálós.

A gyerekeket mindig próbálja csendre teremteni, de ez nem mindig sikerül.

Egyes dolgokra mindig mond valamilyen történetet.

Szereti a zenét, mert minden órán bekapcsolja a magnót, és zenét hallgatunk.

Elég jól tanítja a rajzot.

Elmondja a véleményét.

Néha kedves, de valamikor kócos, és úgy néz ki, mint egy részeg.

Amikor jókedvű, mindig dalolászik.

Néha kedves, de néha nagyon szigorú.

Valamelyik gyerek nem szereti, és hülyének tartja, de vannak olyanok akik kedvelik, és jónak tartják.

Én például nagyon nem szeretem akkor, amikor leszid, de akkor a legjobb, mikor kedves, és nem kiabál senkivel.

Van olyan óra, amikor nagyon rossznak és becsületlennek tartom.

Jó és csodálatos tanár.

Jószívű.

Szerintem szereti a régi dolgokat

Néha igazságtalan.

Elég akaratos.

Szeret régi történeteket mesélni, amit már sokszor megtett.

Nála sosem lehet megszólalni órán, sajnos.

Néha kiabál.

Sokat beszélget velünk.

Amikor Szaszával kiabált, én gonosznak néztem, de utána rájöttem, hogy Szasza volt legtöbbet a hibás.

Kicsit szigorú.

Keveset beszél hülyeségeket.

Sokat nevetünk a hülyeségein.

Kedves.

Aranyos (2)

Szereti a gyerekeket, de ha rosszak, akkor nagyon szigorú.

Szereti azokat a gyerekeket akik jól tudnak rajzolni, de azokat is, akik nem tudnak nagyon.

Szigorúan tanít, de jól.

Ha valaki nem dolgozik, és nem is akar, azt kegyetlenül leszidja.

Segítőkész.

Egy kicsit sokat beszél.

Órán sok mindenkivel foglalkozik.

Kenyeres szerint egy vadállat.

Bonyolult feladatokat csak néha ad, és ha már többször is elmondta, és nem érti egy gyerek, kiabál.

Nagyon aranyos, és kedves a gyerekekkel szemben.

nem nagyon szereti, sőt útálja, ha beleszólunk, amikor ő beszél.

Borzasztóan el tudja magyarázni a gyerekeknek a feladatot.

Énszerintem nagyon aranyos, kedves tanár, és szorgalmas.

Szerintem nincs olyan gyerek, akit ne tudna megtanítani rajzolni.

Nagyképű.

Szadista.

Mi nem beszélhetünk, bezzeg ő igen.

Hülye poénjai vannak.

Nagyon szigorú.

Mindig kiszúrja a fecsegő gyereket.

Néha szadizik.

Kicsit kiabálós, de máskor nem.

Nem mindig szigorú.

5. c

Ha nem tudom a feladatot, segít.

Ha nem értem, akkor mindenben segít.

Ha rendetlenkedünk, akkor nem ír az ellenőrzőbe.

Néha kiabál, és veszekszik velünk.

Azért mi is rosszak vagyunk.

Van olyan, hogy meg sem szólalunk, és veszekszik velünk, de lehet, hogy azért, mert ideges.

Van mikos rendes, de van olyan is, mikor szívbajos.

Útálatos, nem lehet kedvelni.

Van mikor jókat mond, de van mikor olyat mond, amikor viccből mondja, de sértve veszem magam.

Mindig kiabál.

Csúnyákat mond, hogy majd lekopik a másik teremben a tanárnőknek az álla.

Olyan csúnyát mond, hogy csak na.

Mindig azt mondja, hogy falhoz kenlek.

Kicsit szigorú (2), de ki lehet bírni.

Azért szeretem, mert szokott mesélni, tanácsokat adni, és érdekes dolgokat próbál ki velünk.

Az a baj, hogy nem a nevünkön szólít minket.

Kedves is szokott lenni.

Szokott viccet mondani.

Elmondja, hogy mik történtek vele és az osztálytársaival.

Túl szigorú (5) de én már kezdem azt hinni, hogy igaza van, mert sokszor kezdtek beszélni, és futkosni, és azt százszor elmondta,, akkor jogos a nyakas.

Nagyon könnyen megharagszik.

Segítőkész, és enyhe az a büntetés, hogy tíz percre kiállítja a falhoz.

Mérges.

Szigorú

Haragos.

Becsületes.

Jó rajzoló.

Állandóan kötözködik.

Rugdos másokat.

Rossz szívű.

Alkoholista kinézete van.

Nyomi feje van.

Poénkodik.

Be nem áll a szája.

Egyszer igazán megfésülködhetne.

 

6. a

Kicsit lezser

Renden tartja a fegyelmet

Nagyon szimpatikus

Kedves tanárbácsi

Vicces

Néha unalmas dolgokat csináltat velünk az órán.

Művészlélek.

Ő igen, ő elérte életében, amit mindig szeretett volna csinálni.

Nem hiszem, hogy szigorú.

Szigorú.

Néha gúnyolódó.

Segítőkész.

Sokat mesél.

Zenét hallgattat velünk.

Sokat prédikál.

Hamar felkapja a vizet.

Kicsit kiabálós.

Jó viccelődős.

Szeret valakit viccesen kicikizni.

Sokat beszél.

Történeteket mond az óra anyagáról.

Magát mindig kiemeli, felemeli.

Néha durva.

Egy kicsit isteníti ,agát.

Néha még kibírhatatlan, de van olyan perc, hogy még a hülye is megkedveli a rajzórát.

Az órán leginkább kibírható, de nem mindig van így sajnos.

Legtöbbször fegyelemre vezeti az osztályt, és legtöbbször ezt be is tartja.

Néh - néha megszeretjük Pista bácsit, mert nagyon kedves.

Minden karácsony utolsó hetén, pénteken játszunk.

Nem szeretem mert nekem nem szimpatikus

Állandóan prédikál, papol valamit.

Értelmetlen, hülye verseket mond.

Számomra rossz a stílusa.

Útálom az olyan zenéket, amilyeneket ő szeret.

Nem mindig igazságos.

Kiszemel magának pár embert, és azokat isteníti.

Jó oldala csak egy van, azok közül, amit ismerek: jól tud rajzolni.

Egész órán az ő tetszése szerint azt hallgatjuk, amit akar, pedig minekünk inkább a mostani zenék tetszenek.

Nem kéne olyan szigorúan tartani az órát.

Nagyon nem szimpatikus, mert osztogatja azokat a rossz fekete pontokat.

Nem igazságos.

Aki mond valamit, azt rögtön lehülyézi.

Néha hülyeségeket mond.

Néha úgy néz ki, mint aki másnapos.

Néha segítőkész.

Tud olyan baromságot mondani, és utána azt mondja, hogy rajzoljuk le, amit mondott.

Szerintem néha olyan hülye elképzelései vannak.

Szigorú, de a jegyeket igazságosan osztogatja.

Sokszor elmondja a feladatot.

Mindig azt szokta mondani, hogy ostoba gyerek.

Egész évben kiabálni szokott.

Nagyon szigorú.

Durva.

Néha kicsit bolond.

Jól rajzol.

Kicsit sokat beszél.

Sok munkát vállal magára.

Talán szereti a munkáját.

Szeret rajzolni.

Vicces.

Szekálja a gyerekeket.

Mindig zenét hallgatunk.

Szigorú néha.

Néha bölcs.

Befolyásolja a hangulata.

A feladaton kívül nem érdekli más, csak a rajzolás.

Sokat beszél az életéről.

Sokat beszél, és ez olyan unalmas.

Megkövetel mindent.

Veri a gyerekeket.

Szereti a biciklitúrákat, és rajzolni is szeret.

Nagyon szeret viccelődni.

Én nagyon szeretem.Olyan aranyos.Olyan kedves és szép. Én azért szeretem Pista bácsit, mert mazochista vagyok.

Elég gyakran dühbe jön, de azért nem olyan rossz tanár.

Gondolom én, hogy szeret hangosan beszélni.

Néha egy kicsit szerényebb is lehetne.

Néha egy kicsit dilinyós.

Jókedvű tanár.

Sokat magyaráz.

Gyorsan jár a keze, ha mérges.

Poénos.

Néha meg tudna ölni minket, de mi se szeretjük, csak ha rendes velünk, de ilyen csak nagyon néha van.

Csak akkor útálom, ha lebunkózik.

Meg az is, hogy nagyon állatul szokott velünk bánni, de hát ez is benne van a pakliban.

Az órákon humoros.

Néha kegyetlen.

Jól rajzol.

Szereti a fegyelmet.

Nagyon egyszerű ember.

Nem törődik a formaságokkal.

Szerintem rendes.

Kemény és őszinte.

Szigorú.

Munkához képest elég jól öltözik.

Jószívű.

Komoly

Ahogy mondják a többiek, hogy mit írtak, sok rosszat írtak Pista bácsiról, szerintem nem olyan, mint ahogy írták.

Néha irtóra bepipul, de legtöbbször rendes.

Órán, ha valaki beszélget, akkor rászól durván, vagy odamegy, és lekever neki egy taslit, amikor a magatartásjegyeket írja be, akkor kíméletlenül írja be, egyszer a béseknél annyira bepipult, hogy szétrúgta a padot.

Vicces, humoros.

Néha szigorú, de amúgy jó, az a jó benne, hogy amikor rajzolunk, mindig mesél.

Néha humorizál.

Az se jó benne, hogy cikizi a gyerekekt, elég kegyetlen tud lenni a gyerekekkel.

nagyon költői tud lenni.

Néha, de sokszor szigorú és hülye, bolondos, lehet bírni a humorát, csak amikor megagyal, akkor olyan paraszt.

Kedves, de néha kicsit bekeményít.

Szokta, főleg Gyulai Szilvit piszkálni, segíti a gyerekek rajzolási képességét, az órán beadja néha a cigányzenét, és az operát, ez nekem nem tetszik, egyik sem a kedvencem.

Nem lehet vele beszélni, mert máris elkezd kiabálni, és lebarmozza a gyerekeket, és azt is mondja: nem normális.

Megígérte, hogy nem piszkálja Gyulai Szilvit, és mégis folyton piszkálja.

Órákon a bazi feketéket írja, ami a leghülyébb ötlet az órán, persze az első órán mindig dumál, néha nem normális.

Néha, ha mérges, akkor tör-zúz mérgében, de ha csak egy kicsit mérges, akkor üvölt.

Persze ez csak akkor van, ha felidegesítjük. Néha azért normális is szokott lenni, és akkor azokat az "isteni" zeneszámokat hallgatjuk.

Hogy néha szigorú, hangos, néhányan hülyének tartják. Egyesek azt állítják róla, hogy a lányokat tapizza. Többnyire a diákok nyelvén beszél. Gyerekekre rámondja, hogy nyomorék.

Szerintem ez jó.

Metszőkörön nem szigorú, teljesen otthagy minket.

Ez is jó, önállóbbak leszünk.

Mindig közbeszól a gyerek mondatába, amikor jó sztorit mesél.

Amikor az óra elkezdődik, és valaki beszélget, akkor mindig ráordít a gyerekre, a gyerek meg magában azt gondolja: milyen hülye, idegbajos tanár ez a Pista bácsi.

Pista bácsi mindig szegény Szilvit molesztálja, és nem hagyja békén az órákon.

Órán mindig a hülye feketéit írja, nem normális.

Néha kedves, mindig furcsa kicsit szadista.

Jó rajzolós.

én velem kedves és mindig segítőkész. Szerintem őszinte, szókimondó.

Én megmondom, nem Pista bácsi a kedvenc tanárom.

Végülis én sokat köszönhetek Pista bácsinak, mert ő szerettette meg velem a rajzot. Azt útálom benne, hogy mindig fiús történeteket mesél.

6. b

Jó képességű, eleven, túlmozgásos, érdeklődő osztály.

Sokszor a gyerekek által legjobbnak ítélt rajzra egy - a gyerekeknek leki bánatot okozó jegyet ad, és egy - a gyerekek által legszakszerűtlenebbnek ítélt munkára jó jegyet ír a naplóba.

Van, amikor olyan napja van, elég trehányan van felöltözve, és nem fésülködött a reggeli órák folyamán.

Ha hangoskodunk egyből bedühödik.

Szokott viccelni, szokott sportrendezvényen résztvenni.

Nagyon szellemes.

Brutáliskodni szokott.

Megszokott dumáját kívűlről fújom: "Fokozatosan erősödő, vállból húzott, végig rajzolt lendületes vonalkötegekkel rajzolj!"

Kemény tanár.

Unjuk, hogy állandóan zenét rak be.

Aranyos, de néha goromba is tud lenni.

Sokat kivételezik pár gyerekkel.

Jó humora van, de néha béna vicceket süt el.

Történetei nagyon tetszenek.

Volt, amikor elrontotta a rajzot, és változat lett belőle.

Nagyon jól tud rajzolni, az emlékkönyvembe is gyönyörűt rajzolt.

Fenyegető, de vicces, rendes.

Szorgalmas

Többször jókedvű.

Jó történetei vannak, miket szeretek.

Sokszor hülyeségeket mond vagy mesél jó szöveget és a beszólásai...!

Kicsit szigorúan osztályoz (2)

Kicsit durva, de kedves.

Sokszor begurul, utána lecsillapodik. (2)

Jól tanít, és ért a szakmájához.

Jókedvű, de néha nem.

Okos

Jól rajzol.

Van humorérzéke.

Rendesen bánik a gyerekekkel.

Bölcs ember, és bölcseket is szokott mondani.

Jó tanár.

Remekül magyaráz.

Humoros, jókat lehet rajta röhögni.

Jó szövegei vannak, jókat mesél.

A legjobban az tetszik, mikor rájön a tízperc, és olyan jó dumákat mond, hogy az nem igaz.

A rossz oldalról nézve: szigorú, ordibálós. Nem szereti, ha beszél és más közbeordít.

Állandóan Adélt szereti.

Szigorú, durva, kemény, verekedős, rosszul bánik a gyerekekkel, ordibálós, nagyon figyelmes mindenre.

Költői a stílusa.

Nagyon kegyetlen

Könnyen bedühödik, és elkezd ordibálni, üvöltözni.

Néha igazságos, néha nem.

Nem folyamatosan beszél, sokat "ö"-zik.

A kedvenceivel enyhébben bánik, a rosszabb tanulókkal szigorúbb.

Azért rendes is.

Néha goromba.

Sose változtatja meg a véleményét.

Az osztályzását nem szeretem, mert valamikor olyan szigorúan osztályoz, hogy az nem igaz.

Sokszor volt már kedves, de nem nagyon mutatja ki.

Azt mondja, mindenkit ugyanannyira szeret, és senkivel nem kivételezik, de ez nem igaz, mert egyes tanulóknak sose ad rossz jegyet, és mindig megdícséri, de valakit állandóan szid.

Olyat is észrevettem már, mikor szünetben mintha hallgatódzott volna, hogy mit beszélnek róla.

Szerintem egy gonosz, önző alak.

Egy padfeldöntő.

A gyerekekkel nagyon csúnyán szokott bánni.

Néha kedves is szokott lenni.

Modortalan alak.

Jókedvét néha szokta kimutatni.

Nagyon buta és brutális.

Szerintem tök jó fej, de néha dühbe tud jönni.

Nekem például ő a kedvenc tanárom, mert a stílusa olyan más, mint a többi tanáré.

Nem olyan nyávogó típus, hanem egyszerre tud kedves és szigorú is lenni.

Nem vesz mindent olyan komolyan, hanem viccelődik.

Nem olyan szépfiú, hanem olyan alternatív életet él.

Egyetlen rossz tulajdonsága van, hogy kivételezik, de ez minden tanárnál előfordul.

Szigorú.

Nem nagyon megértő.

Durva.

Furcsa az oktatási módszere, de sokat tanulunk belőle.

Néha megértem durvaságát.

Humoros, de komoly is egyben.

Nagyon nem szereti, ha beszél valaki, mikor ő beszél.

Okos tudományosan.

Mosolygós, ügyes, néha rájön a tízperc, akkor nagyon kegyetlen.

Szerintem nem gonosz, igaz, hogy néha nem valami finom és előkelő ember, ha kiabál van rá oka.

Vannak olyan időszakok, mikor brutális és durva.

Néha félek tőle, hogy odajön, és úgy leszid, hogy elmegy a kedvem, hogy még egyszer találkozzak vele.

A rajz tantárgyat szeretem.

Szerintem nagyon kedves, de néha nagyon dühbe gurul, amikor rosszul viselkedünk.

Ez persze nem jelenti azt, hogy megver minket, ha rosszak vagyunk.

Az óráin nem szabad beszélgetni a padtársunkkal, mert ránk ordít.

Persze nem szokott annyira leszidni mint egyes tanárok.

Az órákon legtöbbször versket és történeteket mesél költőkről.

Nem annyira szereti a mostani zenéket, inkább a régieket kedveli.

Beszédhibás, de ezt már megszoktuk.

Rendes tanár, mert mindent elmagyaráz kétszer.

Egy kicsit brutálisan is szokott viselkedni.

Szerintem durva volt az amikor a biszexuálisokról magyarázott.

Aranyos is tud lenni, néha pacuha, és nem fésülködik.

Sok verset is tud, és sokszor idézi is őket.

Azért is jó tanár, mert az életről is beszél.

Szereti a gyerekeket.

bohókás, van amikor kicsit elmegy az esze.

Jó tanár, de van amikor a rajzomba belejavít, és akkor szerintem sokkal csúnyább.

Olyan zenéket szeret, amik már vagy száz éve kimentek a divatból.

Nagyon hamar be tud gurulni.

Sokszor szórakozott, és ilyenkor mindenki hülyének nézi.

Nem sokat ad a külsejére.

A haja mindig kócos, ruhája legtöbbször piszkos és festékes.

Ha valaki feldühíti, nagyon elviselhetetlen és félelmetes.

Nagyon szereti a munkáját, és arra törekszik, hogy minél jobban megtanítsa a gyerekeket rajzolni.

Elég érdekes egy ember, olyan más, mint a többi.

Például álmodozik, üvöltözik, belerúg a padba.

Elég kegyetlen és brutális, de mégis legbelül olyan lágy, mert a zenében is a lágyat szereti.

Azt mondja nem kivételezik senkivel, pedig Adél a kis kedvenc, a kis ügyes, kis okos.

Nagyon kedves, de ha egy gyerek felbosszantja, akkor nagyon szigorú.

Vicces és játékos.

Azt szeretem, hogy különlegeseket szoktunk rajzolni, és amikor rajzolunk, akkor zenét hallgatunk.

Szerintem az a jó, hogy nem olyan unalmas, mint a többi tanár.

Elég furcsa egy természete van, de jó a humora.

Nagyon hamar begurul, de tudom, hogy jó a szándéka.

Pl. egyszer felrúgta egy gyerek padját.

Szereti a munkáját, de kívűlről nem olyan szép.

A gyerekeket szereti, de ha begurul, nagyon szigorú.

Szereti a zenét, azt nem tudni, hogy melyiket, mert az összeset.

Sok olyan tanítvány került ki tőle, akik nagyon jól tudnak rajzolni.

Nem az ideális tanárom, de ez nem olyan nagy baj.

Ha felidegesítjük, nagyon dühös is tud lenni.

Imád rajzolni, hülyéskedni, versekből idézni, zenét hallgatni.

csak a jó osztályokban dolgoznak komolyabb eszközökkel.

Amikor magyarázza a feladatot, említi a jó rajzolókat, Délt, és a nagyobbakat, ezzel is néha kivételezik.

Meg néha olyan buta, mert nem érti Jedlicska ügyeit.

Szigorú.
vicces.

Van amikor egy kicsit túlpörög, és felrúgja az asztalt, de azért rendes tanár.

Elég sokat kiabál, szerintem szerény.

Szokott tartani metszőkört, amire nagyon szeretek járni, azért szeretek, mert ott olyan jó a hangulat.

Elég agresszív és szigorú, de ettől függetlenül tud ő rendes is lenni.

Magabiztos, és ez néha bajba is sodorja.

Sok jó tulajdonsága van, de ezzel szemben rossz is.

Furcsa a modora.

Ha ideges, nagyon szigorú, ha jókedvű, kedves és játékos, de megvan a maga büszkesége, és nem süllyed le a pajkos tanár szerepéig.

Gyönyörűen rajzol, és azt várja, hogy mi is elérjük az ő tudásszintjét.

Rajztanárnak elég jó, de apámnak nem nagyon fogadnám el, hogyha nem lenne édesapám.

Nagyon humoros.

Néha idegesít is a humora és a természete is.

Mindig azt a dumát fújja.

Néhanapján az osztállyal elég brutálisan bánik, ha megmukkanunk, egyből hatvan kilométeres sebességgel végigrohan az osztályon és ránk ordít.

Rajztanárnak jó, sőt túl jó.

Néha kiabál, és kivételezik is.

Pl. Adéllal, Timivel, Gyöngyvérrel.

Beszédstílusa furcsa, de már megszoktam.

Nagyon szigorú, de szerintem csak ezzel az osztállyal így lehet bánni.

Néha úgy kezel minket, mint egy három éves gyereket, de mi ezt kiérdemeljük.

Utasítása furcsa, de határozott.

Régebben túlságosan elhagyta az osztályt, illetve mindig Adéllal kivételezett.

De egyébként nagyon igazságos, és tudja, hogy kell a gyerekekkel bánni.

Azért jók a rajz órák, mert ha valaki mond valamit, akkor a tanárbácsi hozzáfűz egy idézetet.

Régebben hallgattunk zenéket, de most már nem. lehet hogy nem érdemeljük meg?

A tanárbácsi olyan, amilyen az osztály. Ezt úgy értem, hogy ha mi rosszak vagyunk, akkor a tanárbávcsi is kiabál velünk, meg akkor azt mondja: oké, doga, ha mi jók vagyunk, akkor a tanárbácsinak is jó kedve van.

 

7. b

Mivel a szóbeli összesítés sikerült, ezért külön lehetett szedni az egyes tanulók véleményét, bár a hasonlókat itt is összevontuk az első előforduló kifejezés mögé.

Az osztály maga a csoda. Gyakran mondom nekik: "Én még mindig szerelmes vagyok belétek, kár, hogy egyszer ennek is vége lesz, "egyszer ez is messze száll" Átlagos képességű, de túlnyomó többségében igen jólnevelt gyerekek. Ötödikben már kezdett jelentkezni egy három-négy fős lánycsoport, akik próbálták hangsúlyozni, hogy a tanulást gyerekes dolognak tartják, illetve két-három fiú, aki próbálta behozni a labdarúgó edzések stílusát. Miután ezeket a próbálkozásokat, hol tréfásan, hol kíméletlenül kivédtem, maradt az elképesztően fegyelmezetten, de elég átlagosan dolgozó osztálykép, ahol mindig van idő felolvasni egy verset, megbeszélni egy aktuális történést.(Az osztály aktív magja néhány nagyon liberálisan nevelt Spook gyerek, akik viszonylag jól állnak ellen a nagylányok akcióinak. Ezek a különbségek nem harcosak, a felszín alatt húzódnak.)

Csak hát maguk is érzik, hogy ez hamis játék, amint megszűnne az apró kilengések kemény leszerelése, a rajz óra is a más órákon már megszokott tanár - diák huzakodással telne el.

Kemény a beszólása

Furcsán bánik a gyerekekkel

A tanítási módszere kicsit eltérő, mint a többi tanáré

Jól tud rajzolni

Néha molesztálja a gyerekeket

Szerintem ez nem is tanárbácsi, hanem csak Szávai

Mindig hülyeségeket beszél, de a felét nem is gondolja komolyan

Bolond

Lehet, hogy otthon, meg úgy egyébként más

Azért egyszer igaza volt: ronda

Szerintem jól tanít

Néha unalmas

Néha rá szokott szólni valakire

Nagyon szigorú

Vannak jó ötletei, meg rosszak is

hamar felkapja a vizet

Eléggé szigorú

Talán művészetkedvelő is

Néha jó fej, de ha rossz kedve van, maga a pokol

Régi zenéket szereti, amitől néha borsódzik a hátunk

Nagyon szereti a gyerekeket, amit egyszer - kétszer túlhangsúlyoz

Még régebben állandóan odaállt a lányok fölé, nagyon erősen elkezdte nyomkodni a vállukat, és ordított a fülükbe: jaj te szerencsétlen.

Szereti - mi útáljuk - a népies ír 15. sz-i zenéket, mikor jön a kedvenc száma, elkezdi fütyürészni

Szerintem az osztály - úgy általában - nem szereti

Önfejű

Szigorú (2)

Rossz zenéket szeret

Optimista

Jólelkű

Kivételező

Romantikus, jó ember

Kicsit benne van a gyerekkorában

A szegény gyerek élvezi az életet.

Jópofa, csak a többiek hajszolnak bele, hogy útáljam

Vannak dolgok, amik nem tetszenek

Vicces

Jószándékú

Mégis nagyképű

Néha hasonlít egy alkoholistára

Bohóc módjára égeti magát

A zene valami hánynivaló

A haja, mint egy csövesé

A hangja idegesít

De azért nem a legrosszabb tanár

Rendes, de ha felidegesítik, úgy be tud gurulni, hogy csak na

Velem például rendes, de másokat nyaggatni is szokott

Annyiban nem szeretem, hogy beférkőzik mások magánéletébe

Régi zenéket tesz be, nem valami jót

Jó rajztanár, de egy kicsit beképzelt

Néha durva

Jól el lehet vele beszélgetni vele dolgokról, igaz, még nem próbáltam, de tudom

Néha kicsit agresszív

Egyes embereket nagyon rossz helyzetbe tud hozni

A belső tulajdonságairól nem tudok írni, mert nem ismerem, én csak annyit látok belőle, amilyen az iskolában

Supermann! Á, ez hülyeség.

Jó tanár, mert az órái mindig színvonalasan telnek el

Nagyon szőrszálhasogató, de azért rendes

Valamikor sokat vár tőlünk, és sokszor emlegeti a 7. c osztályt

Néha goromba

Nagyon szigorú

Van úgy, hogy valakire rossz és kínos megjegyzéseket tesz

Az órai anyagok nem mindig érdekesek

Jó ha nem rajzol és vetítés van

Szerintem szexmániás

Szereti a gyerekeket

Jól tud humorizálni

Néha még egy piti kis verekedésért is képes leküldeni az embert az igazgatóhoz

Türelmes

Jóakaratú

Hirtelen haragú, bár ez a tulajdonsága még emberi mivoltánál fogva megbocsátható

Tanítási módszere egész jó

Jól bánik a gyerekekkel

Tök jó fej

Néha nagyon jó fej tud lenni, de néha olyanokat is mond, amiért kiröhögi az egész osztály

Ha ritkábban mond ilyeneket, pl egy órán egyszer, akkor jobban kedveli az osztály

Szétszórt

Furcsa tanítási módja van

Néha túl szigorú

Fárasztóak a poénjai

Sokat tud beszélni

Néha vicces

Sokszor az idegeimre megy

Nagyon nagy a fantáziája

Néha bolondságokat beszél

Igazságos

Néha komoly, mint most

Egy kicsit túlmegy a tanár - diák kapcsolaton

Jó tanár

Jópofa ember

Sokat beszél

A dolgokat sokszor túlmagyarázza

A kivételezés nála egy megtörtént dolog, de jól áll neki

A gyerekekkel jó a viszonya

Bár sokan nem kedvelik, órái érdekesek, ötletesek

Ötletei gazdagok, magabiztosak, néha túlságosan is

Kicsit beütött

Önkritikus

Az iskolában csak magáért él, és a zenéért

valamikor nagyon hamar bepöccen

Nem tudom, hogy magánéletben milyen, de az iskolában biztos rosszabb

 

7.c

Rendes

Segítőkész

Őszinte

Vicces

Igazságos

Senkivel nem kivételez

Becsületes

Szereti a gyerekeket

A gyerekek nyelvén beszél

Jól tanít

Beszédes

Goromba

Fekete hajú

Magas

Kis szókincsű

Jól rajzol

Szigorú

Kőszívű

Hirtelen haragú

Megalázó

Udvarol

Kissé lusta

Füllent

Sokat beszél

Szerény

Rendes

Kedves

Szelíd

Sok zenét hallgatunk

Sokat játszunk

Valamikor ideges

Sok viccet hord

Sokszor ijesztget

Okos

Ügyes

Kicsit hamar felkapja a vizet

Kimondja amit akar

Sokat szokott az órán hülyéskedni

Segítőkész

Rendes

Szerintem a fiúkat szereti, meg mindig a gyerekeket fenyíti, mert azt hiszi, hogy ő olyan kemény. Meg a rendőröket hozza fel. meg szereti, ha a lányok közelébe mehet. Én nem gyűlölöm, nem útálom, szerintem jó fej, engem nem piszkál.

Csak néha leköthetné magát, vagy visszafogná. Szerintem túl laza, de így jó. Mert minden iskolába kell egy ilyen tanár.

Én csak azért nem szeretem, mert a rajzot kiveszi a kezemből, és én nem tudok dolgozni. Én ezt nagyon útálom.

Nagyon rendes.

Őszinte.

Néha nagyon szigorú, de tud kedves is lenni.

A negéz feladatot is jól elmagyarázza, és így könnyebb megcsinálni.

Sokszor jókedélyű és vidám.

Szerintem rendes, abban szeretem, hogy sokat beszél órán.

Kérdéseinkre, ha kíváncsi vagyunk valamire, megkérdezzük tanárbát, legtöbbször választ is ad.

Szeret komoly zenéket hallgatni órákon.

Amúgy, ha valaki beszól neki, nagyon megfontoltan idegbe gurul.

Engem nem mer ütni.

Sokat beszél.

Sokat segít a munkában

Azt hiszi, hogy jó a humora.

Sokszor Okoskodik, de néha igaza van.

Mindig beszél a történeteiről, mindig hülyéskedik, ordibál, rajzórán mindig beleszól más rajzába.

Smucig barom, hülye seggfej, bunkó állat.

Mindig megtalálja, hogyan lehet a gyerekekkel beszélni.

Az órái többségén fegyelem van, de sértő viccei vannak.

Legtöbbször az érzéseit meséli el.

Unalmas.

Sokat beszél.

Olyanokat mond, ami nem is érdekel.

Teledumálja minden gyerek fejét sok baromsággal.

Ha felidegesítik, akkor tör-zúz, kiabál mindenkivel, de tud rendes is lenni, ha mindenki csinálja amit mond.

Én úgy vélem, mintha egy kicsit perverz lenne.

Szokott viccelődni is.

Lehet, hogy egy kicsit idegbajos is.

Talán még egy kicsit buzi is.

Azt nem bírom benne, hogy úgy közeledik a lányokhoz, mint egy kurvapecér. De hogy még a fiúkhoz is úgy közeledik, felháborító.

8. a

Nehezen kezelhető testnevelés tagozatos osztály. Ötödikben még szakkörre jártak a nehezebb gyerekek, aztán lassan onnét is elvadultak. Hideg, távolságtartó viszony. A felmérés alatt is igen nehéz rendet tartani, nézik egymás írását, sok a páros, hármas vélemény. A kiértékelés is nehezen ment, ezért nem történt szó szerinti lejegyzés, a hasonló tartalmú szövegeket összevontuk, és csak az elsőt jegyeztük le szó szerint.

Barna hajú

A stílusa elég fura

Néha tök bolond

Néha rendes, néha bolond

Lehet vele hülyülni

Néha tök agresszív

Agresszív (9)

Kicsit perverz (2)

Kicsit perverz állat

A legjobban azt bírom benne, hogy mindig Lindát piszkálja

Jól el lehet vele beszélgetni (2)

Mindig más osztályról hoz példát (4)

Fura dolgokat csinál (2)

Értelmetleneket beszél

Nyalis

Állandóan piszkál minket (2)

Hülye (3)

Hülye felszólításai vannak

Ocsmány zenéket tesz be

Szadilja a gyerekeket ( 7)

Követelődző

Erőszakos

Kiabál (3)

Könnyen felhúzható (2)

Szadista (2)

Vannak jó tulajdonságai (4)

Vadállat (4)

Idegbeteg (2)

Veri a gyerekeket (7)

Jókat lehet rajta nevetni

Ártatlanul vádol minket (2)

Néha begurul (2)

Borítja a padokat ha ideges

Rendes, jószívű (3)

A bések a kedvencei (3)

Állandóan a szexről beszél

Poénkodik az órákon (2)

Jó rajztanár (5)

Kíváncsi

Akaratos

Szigorú

Elavulr

Követel

Kétszínű

Néha piszkál és nincs igaza

Csak a 8.a-t piszkálja

Komolyan veszi a tanítást (2)

Igazat is szokott mondani

Megalázza a gyerekeket

Vannak kedvencei

Sok mindent lehet tanulni tőle

Lehet vele néha beszélgetni

Unalmas az óra

Ha valaki felé megy, meneküljön.

Sértegeti a gyerekeket

Művelt

Türelmes

Hisz bennünk

Rendes

Az agyunkra megy

Sokat segít

Sok rossz dolgot tud hasznosítani.

8. b.

Humoros, de ha komolyra fordul a szó, ő is komoly lesz.

Szereti a művészetet.

Szerény.

Kemény.

Szigorúan osztályoz.

Szereti a gyerekeket.

Nem szereti, ha beleszólnak abba amit mond.

Ért a gyerekek nyelvén.

Összeveri, aki szétdobálja a festékeket.

Sokat beszél.

Rugalmas.

Nem szereti, ha a szavába vágnak.

Szigorúan fegyelmez.

Szaktanárnak nagyon jó.

Jó órákat tart.

Néha agresszív.

Piszkál egy pár diákot.

Szereti a zenét.

Mindig szem előtt tartja a diák jogait.

Mindig művelni akar.

Néha megsért valakit, akaratán kívül.

Néha túllő a célon, amikor leckéztetni akar, de a szövege, ahogy beszél, jó.

Máshogy gondolkodik, mint a többi tanár, és ez jó.

Látszik, hogy művelt, de néha ezt elrejti a beszédével.

Jót humorizál.

Fura ötletei vannak, de legalább nem unalmas.

Ízig-vérig pedagógus.

Fanyar humora könnyed hangulatot ad az óráknak.

Elég engedékeny, de ha az órán elharapódzik a nem tanulás, elmezavarodott oroszlánként tör ki magából, s nem egyszer falhoz vág egy-két rossz magatartású gyereket.

Mindig megtalálja azt az eszközt, amivel érzékeltetni tudja az óra anyagát.

Egy jó tanács: ha az órán egy tanítvány fölé hajol, hogy kijavítsa a rajzát, ne olyan kontrasztosan tegye.

Kicsit túl fegyelmezett órát tart.

Jó fej, jó vicceket szolott mondani.

Szeretem az óráit, mer sok jó dolgot szokott mondani a történelemből, csak azt nem szeretem, hogy mindig hozzá tesz valamit, amikor leszid valakit.

Néha unalmas óra is szokott lenni.

Egyébként jószívű, okos, türelmes, fegyelmezőképes.

Jól bánik a diákokkal.

Szerintem is tan. bát szereti az egész iskola.

Drasztikus, perverz, bunkó, viszont jó tanár.

Sokszor hülyén magyaráz, folyton lecseszi az embert, ha valamit nem ért, bunkó, állandóan poénkodik, szexmániás, mert folyton a szexről beszél, idegesítő zenéi vannak.

Kétségkívül jó tanár, de sokat beszél, főleg olyan dolgokról, amikről nem egy órán kell beszélni.

Szexmániás, amit mindenki, főleg a lányok nagyon útálnak.

Vicces akar lenni, hogy közelebb kerüljön hozzánk, de ez nem mindig sikerül.

Kettéválasztanám tanbát mint embert, és mint pedagógust.

Mint ember csak annyit írok, hogy volt szerencsém megismerni mindhárom gyerekét, és tükröződött Pista bá életfelfogása rajtuk, tehát iszonyú hálásak lehetnek az apjuknak, hogy ő az apjuk.

Mint pedagógus sokkal többre vitte az életben, mint bármely más pedagógus, és ezt érzi Pista bá is.

Ezért próbálja a gyerekeit tovább képezni könyveivel, CD-vel.

Szerintem nagyon szereti a gyerekeket, és egy kicsit igazságtalanul jár el a gyerekekkel szemben, túl jó a rosszakkal szemben is.

Néha felidegesedik, de általában normális.

Szigorú.

Természetesen viselkedik a gyerekekkel.

Jó poénjai vannak.

Néha fárasztó.

Gyakran kiszemel magának egy gyereket, például az osztályban, vagy a folyosón, és kritizálja, néha alaptalan dolgokat mond róla, vagy kínos helyzetbe hozza mások előtt, de a tanítás, ahogyan tanít, az jó, érdekes, és megszeretteti a gyerekekkel a rajzot.

Szerintem a rajztanárom egy különleges ember, a ki a tanítványait a legnagyszerűbb dologra, az élet minden egyes emberből kihozza a legjobbat.

A rajzórán a diákok családi légkörben érezhetik magukat, minden egyes órán zenehallgatás mellett dolgozunk, ami szerintem még jobban kihozza a gyerekek tehetségét.

A rajzóráin, elfeledve minden gondot, csak a művészetre lehet gondolni.

A rajztanáromat a lányok többsége nem szereti, mert mindig az élet megpróbáltatásaira tanítja, és ezt ők cikizésnek veszik.

Pista bá humoros dumája mindig megnevetteti a tanulót, még akkor is, ha nem kéne.

Néha túlkiabálja a tanulót, de ez csak akkor következik be, amikor nincs jó kedvében.

Szerintem ha a tanár jó, akkor a tanuló is, és ez Pista bánál általában így van.

Jó humorú.

Általában csak mondja, hogy megüti a diákot, sokszor szidalmazza a gyereket.

Könnyen felkapja.

Sokat cikizi a tanulókat.

Ha kiszúrt magának valakit, azt órákon nem hagyja békén.

Néha fárasztó.

Náha rámenős és sértő.

Túlmagyarázza a dologkat.

Néha fogdossa a lányokat.

Vicces.

Jól leadja a rajz órákat.

Olyan zenét rak be, aminél még az is jobb, ha nem megy semmi, de van olyan amelyik nagyon tetszik.

Tetszenek a történetek, amiket óra közben mesél.

Jószívű és életrevaló.

Néha elviselhetetlen.

Jól fegyelmez és tanít.

Óráin mindig csend van.

Művelt.

Sok történetet tud.

Néha túlzásba viszi a dolgokat.

Általában jó fej, de ez a hangulatától is függ, és a mi viselkedésünktől is.

Néha túlságosan elragadtatja magát, amikor fegyelmez.

tanári szempontból elég jól megérteti velünk a rajzolást.

Néha nagy hegyibeszédeket tart, ezt nem szeretem, de lehet, hogy ez is a tanítás módja.

Alapjában véve elég jó rajztanár, és valami más is.

Szávai tanár úr egy igen kemény, szigorú tanár, de én tisztelem, mert aki rossz, azt keményen megbünteti, viszont azt nem, hogy meg van kötve, hogy mit rajzoljak - szeretek rajzolni, de olyat, amit én szeretnék, mert amit mond, azt nem szívesen rajzolom és néha nem is értem.

Kedvelem, mikor előadja a humorait - például: "ostoba gyerek" vagy mint: "nem kell figyelni, az együgyű, ostoba társaidat". Velem rendes, nem tudom a többiekkel milyen, de egy nagyon becsületes, kemény, jól tanító tanár.

Mindig elszórakoztat minket a meséivel, mondásaival, vicceivel.

Ennyit írtam, mert ebből látszik, hogy milyen tanár.

Ha a tanuló valamit nem tud, segítőkész.

Néha kicsit szigorú.

Elég rendes tanár.

Poénkodik.

Zenét hallgattat velünk, ami nekünk általában nem tetszik.

Történeteket mesél.

Ha valaki megszólal órán, valótlan történeteket talál ki róla.

Más osztályt hoz fel példának.

Nem úgy öltözködik, mint más tanár.

Közvetlenebb a gyerekekkel, mint más tanár.

Hülye megjegyzéseket tesz.

Ha rászól valakire, akkor közbetesz valami hülye beszólást.

Ez nem mindig igaz, hogy hülye beszólást tesz, de általában igaz.

Ért a munkájához.

Szellemes.

Szigorú.

Jó szervezőképességű.

Szereti a gyerekeket.

Szereti a művészetet.

Megszállott.

Igazságos, jó tanár.

Szereti azt amit csinál, és jól át tudja adni annak, akit tanít.

Mindig jókedvű.

Értékeli az embereket.

Kissé lökött.

Jó művész.

Furcsa az öltözete.

Hirtelen haragú.

Szereti azt, amit éppen csinál.

Szeret sokat mesélni.

Mindenféle hülyeségre kapható.

Mindent olyan könnyedén vesz.

Ha ideges, akkor életveszélyes.

Jók a poénjai.

Szakképzett.

Sokat gondol a múltra.

Rendkívüli művészlélek.

Szereti a gyerekeket, a munkáját, a zenét.

Fontos neki, hogy tanítson.

Szókimondó.

Szeret metrengeni.

Néha nehéz elviselni.

Néha szétveri a berendezést.

Van humora.

Olyan zenét hallgattat velünk, hogy néha templomban képzelem mgam.

Egyébként egész jó a tanítási stílusa.

Segítőkész.

Van modora.

Kicsit hibásan ír.

Nagy az ismeretségi szintje.

Néha tapizza a lányokat.

Néha megalázóan tud beszélni.

Jól rajzol.

Néha kivételező.

Sokszor goromba.

Néha brutális.

Erőszakos.

Indulatos.

De néha érzékeny.

Néha megértő is.

Sokszor ellenszenves.

Kicsit hóbortos, művészies, de viszont nagyon értelmes.

Öltözködése lehetne jobb is.

Mindig hozzá tud szólni, bármiről is legyen szó.

Vannak olyan mondatai is, amit minden gyerek kívűlről tud, de a legjobb az, amikor lekezd beszélni valamiről, aztán megáll egy gyereknél, és segít neki, aztán mondja tovább, mintha mi sem történt volna, vagy bemegy a szertárba, tompa hangon elkezd beszélni, ez nagyon mulatságos.

Kicsit bolondos természetű

Kivételes pedagógus.

A gyerekek lelkébe lát.

Tehetséges.

Nem becsületes.

Sok pénzt másoktól szed össze.

Tud fegyelmezni, de nem úgy, mint mások.

A poénokat minden órán vágja.

Az alaptudáson kívül többet nem tud.

 

8. c

Szigorú, de rendes.

Megtanítja az anyagot. (2)

Van olyan óra, hogy hülyére veszem.

Mindig olyan témáról beszél, ami nem tartozik ide.

Én úgy tudom, szeret mesélni történeteket.

Szeret mesélni.

Ugy látszik, szereti a gyerekeket (2)

Én is kedvelem, mert olyan rendes, és szeretem a rajzórákat vele tölteni, nem olyan szigorú, és sokat szokott beszélni.

Nem mindig engedi meg, hogy magnózzunk, és ez nagyon rossz.

Izé.

Néha nagyon durva.

Sokat beszél magáról.

Van, mikor nagyon rendes. (4)

Lehet vele néha viccelni.

Mindig rendőrökről beszél.

Szünetben jól lehet vele beszélgetni, de ha már rajzórán vagyunk, és megszólalunk, akkor már megy az üvöltés, hamar ideges lesz.

Foglalkozik a gyerekekkel.

Beszél a továbbtanulásról. (2)

Amit megfogad, az úgy is van.

Sokat beszél olyanról, ami nem érdekli az osztály, meg olyanról is, ami nagyon érdekes, és vicces.

Szeret az iskolában mindig mindent megoldani. (2)

Mindig ugat az órán.

Tud mindenkivel komolyan elbeszélgetni mindenről. (2)

Szeret tanítani.

Némikor zenét hallgatunk, mert megengedi. (3)

Jól magyaráz.

Van mikor nagy hangon beszél.

Nem mindig unalmas az órája.

Legtöbbször jó.

Néha durva.

Néha egy kicsit nem normális.

Néha vicces.

Néha ugrál, ordibál.

Néha szigorú.

Szeret ötöst adni.

Kipróbál mindent.

Szeret mesélni.

Megmagyarázza a feladatot. (2)

Néha ideges, mert nem arra figyelnek a tanulók, amit mond.

Néha rak be a magnóba kazettát.

Rendes.

Ügyes.

Minden órán jókedvűen dolgozik velünk.

Sok jópofa, poénos viccei vannak, jókat tud beszélni, csak néha túl sokat.

Szigorú.

Rendes.

Segít a munkában.

Ha rend van, zenét hallgatunk az órán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik felmérés, 1999 május vége, június eleje.

Ezt az évemet két fő és két másodállást betöltve dolgoztam végig. ( Az iskolai rajztanítás mellett teljes óraszámú művészeti iskolai tanítás, művészeti iskolai igazgatói munka, megyei szaktanácsadóskodás) Azt már év elején tudtam, hogy ez lesz az utolsó évem ebben az iskolában. A következő évtől csak az igazgatói állásomat tartom meg. Szerettem volna szépen búcsúzni, az első hónapokban még élveztem is a folytonos tanítást, de aztán egyre jobban belefáradtam. A búcsúhoz természetesen hozzátartozott egy utolsó felmérés is. A gyerekek azt ugyan tudták, hogy jövőre megtartok legalább egy osztályt, de azt nem tudták, melyiket. ( Utódomat már ismerték, nálunk gyakorlótanított, hozzám hasonló alkatú fiatal fiú. ) Ez valószínűleg kissé karakteresebbé tette a véleményeket, akik szerettek volna szabadulni tőlem, többet kritizáltak, akik maradni akartak, többet dicsőítettek. A felmérés előtt közöltem, hogy az általuk leírt szövegek felkerülnek egy CD-re, tehát nyilvánosak lesznek.

Jellemzést csak azokról az osztályokról írok, ahol jelentősebb változás történt az előző évhez képest.

5. a

5. b

Eleven, jó képességű osztály, egy kislány mindjárt év elején kiemelkedett technikai tudásával, másik a fantáziájával, aztán év vége felé ez a kiemelkedő mag egyre szaporodott. Nem lehet magukra hagyni őket a feladattal, mert akkor rögtön kirobban a klub élet.

Vélemények:

Jól rajzol, aranyos többnyire, a feketéket egymás után osztogatja annak aki beszél, valamikor vicces.

Pista bácsi vicces, szeret meséket mondani, szerintem minden gyerek szereti, jól tart órákat, általában három gyerek nevét szokta mondani, szeret beszélgetni, a naplóba alig szokta az óra anyagát beírni, szeret beszélni minden témában, a múlt órán például furulyázott és énekelt, kedves, tréfás, főleg az egyik lánnyal szokott viccelődni, jószívű, bár egy kicsit gonosz is.

Férfi karóra van a kezén, fekete pólóban van. Kicsit unom az órákat. Borzas a haja, mindig belefirkál a munkámba, azért jó tanár, szellemes, jól tud rajzolni, rügyes az arca, teli van vonalakkal, 35-45-nek látszik, jó érzéke van a rajzoláshoz, művészi lélek, néha a fellegekben jár, dicséri a jó munkákat, legtöbbször az tetszik neki, ami nekem nem tetszik, néha belémköt.

Nagyon jól tartja az órákat, és elég szigorú! Néha unalmasak az órái, de néha pedig nagyon jó! Legtöbbször jók az órái. Vannak kedvencek, és azokat jobban dicséri mint a többit! De ez nagyon ritkán fordul elő, mert mindenkinek próbál segíteni! Valamikor hülye zenéket hallgattat velünk és ilyenkor nagyon idegesítő.

A tanár bácsi olyan, hogy néha a zenétől, amit berak olyan ideges lesz egy pár gyerek, köztük én is! Néha órán meg se lehet mukkanni, mert bevés egy fekete pontot, néha pedig a gyerekek végigröhögcsélik az órát, mint most is, de ez azért van, mert Pista bá ilyen hülyeségeket mond! “Ő”, olyan mulatságos, szórakozott, de nekem ezzel semmi bajom nincs. A meséket, amiket mond egyik ilyen másik olyan. ha jó kedve van mindent mosolyogva mond, de ha rossz kedve van, akkor is elég szórakozott, de észre lehet rajta venni, hogy rossz napja van! Ez volt Pista bá!

Mikor kell szigorú. de kedves és tud lenni. Van humora. Kellemessé akarja tenni az órákat, zenével, mesével és viccekkel. Fütyülni is szeret.

Kedves, jószívű, mindig dúdol ha valamit csinál pl: nyomtat, nemszabad a szavába vágni, mert akkor felemeli a hangját, ha mondjuk megcsináltunk egy képet, ő azt mondja mindig, hogy gazdagítani.

Pista bácsi néha unalmas, de sokszor érdekes órákat tart. Ő egy nagyon rendes, aranyos ember, mindig segít a gyerekeknek, Az a célja, hogy belőlünk jó rajzoló, festő és linómeccő legyen. A komoly zenéket szereti. Sokszor viccelődik és meséket, történeteket, vicceket mesél. Sötétbarna hajú és egy icipicit nagy pocakja van. Szép kékeszöld a szeme.

Kedves, aranyos, szigorú amikor kell, mások szerint goromba, önző, mindig régi zenéket tesz be a magnóba és azt útálom, mindig mesél, az jó, könnyen befolyásolható, tökös egy felnőtt, mindig fütyörészik, amit mondunk neki kb. negyed óra múlva teljesíti.

Pista bácsi nem olyan rossz pasas, csak az a baj, hogy mindig mindent gazdagítani kell nála. Mert a lapomon már nincs is hely, de még oda

rajzolni kell valamit. De azt se szeretem, ha mindig belerajzol az én művészi rajzomba, amikor nekem így tetszik. Meg ha világosan színezek, mindig belefirkál, és a szép nyári ég olyan, mintha este lenne, ja persze közben süt a nap. Hát ez így marhajó, mit ne mondjak. Meg ha valami rosszul sikerül mindig azt mondja, ez egy mesebeli virág, és ne radírozd ki. De ha én igazit akarok rajzolni.

Jól vezeti az órát, nem hagyja hogy megszólaljak. Nem unalmasak az órái. Szigorú, de aranyos. Segítőkész, óra közben, mikor mi rajzolunk, ő mást csinál. Ordibálni szokott

A tanárbácsi azt mondja, hogy szigorú, pedig csak néha. Én azt nem bírom benne, hogy az órákon fekete pontokat osztogat annak, aki megszólal, amúgy sokat nem beszél egy gyereknek rondán, csak olyanokat pl: agyament, hülye, de hát ez természetes. Valahogy ki kell vezetnie a mérgét. Az órákon zenét rak be hogy megihlessen.

Én kedvelem Pista bácsit, mert segít a munkámban, segít a linómetszetbe megtanított nyomtatni fényképet kinagyítani, jó tanácsokat ad és még jó dolgokat mutat meg és megbízik bennem és megmutatta nekem a motoros nyomtatót a lány technikában. Én segítettem neki megcsinálni az autójában a féket, a többiek szerint néha szigorú.

Pista bácsi nem túl szigorú. Szerintem nagyon jók a rajzórák. Szeretek rajzolgatni. Sokszor rajzolás közben zenét vagy történetet hallgatunk. Csináltunk linómetszést. Pista bácsi jól vezeti az óráit.

Szerintem Pista bácsi kedves, de nagyon szigorú. Nem szeretem mikor bejön a megszólalsz fekete pont dolog. Amiket felad azokat utálom lerajzolni de kell. Az én véleményem Pista bácsiról: kemény kezű / nagyon tudja fegyelmezni az osztályt, az ő óráján csend szokott lenni (általában) érdekes feladatokat oszt ki, amelyeket ez előtt még soha nem csináltam/ néha kedves, de szigorú is tud lenni, jó tanár, de van mikor nagyon nem szeretem) mindig a legjobbra törekszik.)

Kicsit szenilis, mert volt már arra precedens, hogy mondtam neki valamit és másnapra elfelejtette. Nagy vélemény kinyilvánító. Ez nekem nem tetszik mert sok embert leéget. De azt szeretem benne, hogy ért a gyerekek nyelvén. Meg még azt szeretem benne, hogy jó történeteket tud. sok mindent megenged. És jól tartja az órákat. De van egy olyan titka, amire rájöttem. Azért olyan nyugodt, mert sok zenét halgat és a zene nyugtatja az embert.

Pista bácsi nagyon kedves!!! Mindenben segített idáig!!! Nagyon szeretem a rajzóráit!!! Egyáltalán nem unalmas!!! Nekem azért a rajzóra a kedvenc tanárgyam, mert Pista bácsi olyan jól tartja!!!

Én szerintem Pista bácsi olyan közepes ember néha hülye, néha nem. A zenét amit berak olyan rossz hogy én majd nem elokádom magam. Az órái mondhatni jó, de ha kiviszem és azt mondja “még ide valamit meg oda is” akkor én legszívesebben oda mondanám neki hogy akkor csinálja meg ő. A mesékről már ne is beszéljünk. A viccek még néha elmegy de azért én mégis azt mondom hogy közepes!

Pista bácsi nagyon fura alak. Nagy küszködés árán, de megtanítja a dolgokat. Néha olyan, mintha nem a földön járna, és egy másik bolygóról származik. Mindig ugyanabba a koszos, büdös pulóverbe jár be az iskolába. Gusztustalan teát kortyolgat, miközben nyomja az unalmas dumáját.

Szerintem cinege, de jó tanár okosan tanít és elég régimódi de attól jó fej nálam OK. de sokan nem szeretik rondákat mondanak róla szerintem nem olyan rossz mint mondják. Jobb lenne ha kartelt nyomna bagoly

Humoros jó tanár de néha olyan mintha ellenem dolgozna ez a hely kinek van kihagyva menj a helyedre és csinálj ide ezt ide azt néha tök unalmasakat csinálunk vele

Sok-sok verset és millió mesét tud. Rengeteget dolgozik és van amikor este kilenckor megy haza./ezt is mesélte/ Érdekes dolgokat talált már ki és szerintem sok dolog van a fejében.

Ha jó napja van, akkor nincs baj, de ha felidegesítik, mint egy katonai iskola, De ez csak néha történik meg. Azok a foglalkozások, hogy mesebeli fák meg növények nekem nem tetszenek de ezekről nem Pista bácsi tehet! Azt szeretem benne, hogy jókedvű és humoros, élettel teli. Csak néha beszélhetne értelmesebben, gyerek nyelven mert ahogy ő beszél az egy külön kitalált nyelv. Na jó, nem teljesen, de sokszor nem értem meg. Azt sem szeretem benne, hogy minden rajzot gazdagítani kell, még ha nem is fér rá semmi. Azt sem szeretem, hogy gyávának tartja aki szálkázik vagy radírozik.

Pistabá normális, jófejű, jó viccei vannak, néha normális, néha normálatlan órákat tart normális felfogású, szigorú.

Pistabá már régóta tanít az iskolában. Néha egy kicsit szenilis de amúgy jól tanít. Nagyon jó rajztanár. Sokat szokott mesélni a családjáról. Sok-sok verset és millió mesét tud. Rengeteget dolgozik és van mikor este kilenckor megy haza. /ezt is mesélte/ Érdekes dolgokat talált már ki és szerintem sok dolog van a fejében.

Mindig érdekes dolgokat csináltat velünk. sok mindent megtanít. Mindig hangulatos vidám és humoros órákat tart néha kiabál és olyan képet vág min aki meg akarja ölni az osztályt. Amikor kimegyek segítséget kérni azonnal észre veszi a hibát. Amikor beszél az életről nem mindig értek egyet vele.

 

5. c

Vidám,vicces, figyelmes, segítőkész, sokat beszél, viccelődik, értelmes

Talán még az a baj hogy Balaton Eszter helyett mindig Balogh Esztert mond. Figyelmezi a gyerekeket, vicceket szokott mesélni. Szerintem Pista bácsinak nagyon rossz ízlése van főleg a zenébe de ez nem baj, szokott szigorú is lenni de nem baj.

Vicces, egy kicsit szigorú, kedves, fegyelmezi a gyerekeket, jó ötletei vannak, becsületesen megtartja az órákat, mindent érthetően elmagyaráz, engem egy kicsit zavar, hogy nem tudja a nevünket.

 

Tréfás, segítőkész, kedves, szigorú, vicces

Pista bácsiba az a jó, hogy mindig segít ha nem tudom. De Pista bácsiba az a rossz ha kiabál. Most is amikor nyomtatunk, olyan kedves mindenkihez.

Goromba, néha jószívű, segítőkész, néha unalmas, néha jókedvű, néha rosszkedvű, aranyos, dörmögős hangja van és nagyon szereti a munkáját és tanítja a művészeti iskolásokat és mindig felhoz másokat.

Pista bácsi nagyon segítőkész. Az a baj vele, hogy mindig Balaton Esztit hajtja. Néha kiabál, de nem baj. Vicceket mond és mesél. Magnót is az egyik órán bekapcsolja. Néha szigorú is, de nem mindig, de szeretni is lehet.

Szigorú. Néha aranyos, néha nagyon szigorú. Megértő, vicces, komoly néha, engedékeny, nem mindig. Nem szól órán, ha valaki nyalókázik. Sokat tud beszélni és mesélni.

Egy kicsit nagyszájú ez teszik, ha nem viszi túlzásba, sőt nagyon tetszik.

Zavar, hogy nem tudja a nevünket. felelősségtudó. Bár közelről nem ismerem, de szerintem jószívű. Ha veszekszünk, vagy bántunk valakit, ő azt mondja: rátérünk az órán. Ez nem tudom miért, de megnyugtató. Azt nagyon nem szeretem benne, hogy néha olyan lenézően beszél a másikkal. De a mérleg a jó felé billen.

Kicsit szokott kiabálni.

Kedves, sok viccet szokott mondani, nem mindig kiabál, ha bajba vagyunk ő segít, másoknak az a véleménye, hogy túl durva, vagy csúnyát mond rá.

Hangos a hangja, szigorú, komoly, fekete a haja.

Az, hogy sohasem tetszik bekapcsolni a magnót.

Humorosnak tetszik lenni. Ha valamit csinálok akkor el tetszik mesélni a gyerekkorát. Viccesnek tetszik lenni. Ha nem jól csinálunk valamit ami a munkánkkal van kapcsolatban, azt mindig újból csináljuk. Az a baj, hogy el tetszik menni. Ja, és nem szokta Jánost és Lalát a naplóval fejbevágni.

Bolondos, egy jó tanár, megértő, kedves, segítőkész, vicces, egy jó fej, aranyos, pletykás, szorgalmas, vidám ember, de az rossz benne, hogy mindig másokat szokott mondani.

rendes, vicces is, komoly is, jól bánik a gyerekekkel, fegyelmezi az osztályt, jól tanít, Brigi útálja Pista bácsit, van Pista bácsiról, én szerintem jól tanít.

Mindig vicceket mesél. Egy kicsit nagy a szája. Mindig segít mindenben nekünk. De lehet szeretni.

Akiről írok, az Pista bácsi jó és kiváló rajztanár. Én nagyon szeretem, mert mindent logikusan csinál jól magyarázza el a feladatainkat. nem is annyira szigorú, hanem inkább vicces, amiket szokott néha mondani. Jó rajztanár és kiváló ember, kedves és nagyon ügyes.

Pista bácsi nagyon vicces emberNéha felhúzzuk, kiabál, de én ezen nem sértődök meg, mert tudom, hogy igaza van. De néha azért goromba szokott velünk lenni. Mások pedig nem fogják föl, hogy miért goromba Pista bácsi. leszidják, meg minden.

Én tanbá magával úgy vagyok, hogy sokszor a bolhából elefántot csinál ezzel csak annyit akarok írni, hogy mikor valamelyik gyerek beszélget a másikkal, vagy néhány modortalan szavakat használnak, már maga el is mondja az életét, mire kimondja a végszót, ezt ne vegye sértésnek. nem mintha érdekelne, de ez szinte minden szerdán van, meg ordibál. Nekem ezek azok amik magával rossz tulajdonság. Na most nézzük a jó oldalát hát hogy is kezdjem magával tud nagyon jó lenni kedves nem ordít meg tudja magát értetni velünk és más gyereket más felnőttekkel nagyon soha mindenkivel tudja mi a jó és mi a rossz. Egy gyerekben és a felnőttekbe sokszor már ezt észrevettem. Olvas némelyik gyerek gondolataiban lása magába nagyon sok van és legalább is nem sok rossz tulajdonságot vettem ki magából és ezt jó ha tudja hogy sokan szeretik magát és jó ha az ember kicsit szigorú mert senki sem tökéletes igaz mert ha az ember rá enged a gyerekre sok mindent az nem jó Na jó legyen Szávai tanár úr.

Mi szerintünk mindig egy gyerekről beszél hogy ő milyen okos, és mi senkik vagyunk hozzá mindig ránk ordít, mindig fekete pontokat ad ha beszélgetünk, és ha néha nem hagyom abba, akkor még egyest is ad, netán még az igazgatóhoz is levisz, mindenkinek a munkáját szét tépi ha rossz, ki álligya a gyerekeket a fal mellé és még feketét is ad neki és rá adásul adig áll kin még nincs vége az órának sokszor a hangját fel is emeli és ha vége az órának és van szemét akor felszedeti velünk pista bácsi nem mos fogat, Pista bácsit úgy nevezik hogy Pityuka pi-pi-pi. Pista bácsi el fog menni a cukor gyárba cukrot számolgatni. Roszak

Jók

Pista bácsi nagyon rendes, jó szívű, olvas a gyerekek gondolataiba, vicces, megérti a másikat nagyon jó művésznagyon nagy segítőkézel rendelkezik, nagyon jó fej, bírjuk a humorát, bolondos, sok a jó tulajdonsága, öreg létére jól tartja magát, viccnek szántuk

Már többet nem írunk, mert ki fogy a tollból a tinta és még el bizhagya magát ugye meg ért minket.

6. a

Mivel itt tavaly néhány gyerek egyszerűen csak végigtrágárkodta a felmérést, előre közöltem, hogy ezeket a szövegeket kihagyjuk a számítógépről, tehát próbálják nyomdafestéket tűrő szavakkal megfogalmazni a kritikájukat. Nem is írtak le egyetlen öncélú trágárságot sem. Kíváncsi voltam, hogy az egyes véleményekhez milyen számszerű értékelés tartozik, ezért kódszámokat írattam a szövegekhez, és az osztályzatokhoz is. (Előtte persze megszavaztattam őket, vállalják.e?)

Szerintem nem is olyan hülye. Én egy kicsit sajnálom, mert sok a munkája, és nem tud mindenkinek segíteni, vagy mindenkinek tanácsokat adni. Ő egy nap találkozik 150 gyerekkel és nem tudja a gyerek nevét sem, mert túlságosan le van terhelve. Pedagógusok közül neki van a legtöbb munkája és mégis türelmesen bánik a gyerekekkel, no persze, néha begurul de ez nem csak az ő hibája. Nem hiába választották meg felsőben az év tanárának. Persze, hogy néha igazságtalan is, szaktanárikat osztogat és szadi, és ordibál össze-vissza, de azért mégis nehéz lehet neki és ért a gyerekekhez. 4910

Én szerintem vannak olyan napok, amikor jó napja van, akkor lehet vele humorizálni. De amikor Rékának akart azért szaktanárit adni mert kiesett két darab pótolható filc akkor nagyon igazságtalannak tetszett lenni.Meg milyen ez a tanítási módszer, amikor fenyegetni tetszik minden gyereket, jegybeírás közben nem lehet megszólalni nagy marhaság az egész a többivel együtt amilyen a tanítási módszer. Olyan a tanár. Néha olyan igazságtalannak tetszik léenni és mindenbe beleszól mint egy prédikátor. Miért nem tetszett pap lenni a világ másik végén. Jó rajztanár lenne, ha megtanúlna tanítani, és ha új történeteket kéne szerezni. És hogy minden rajzórán azt tetszik mondani.”Az év legrosszabb órálya 2015

Rendes, de néha egy kicsit bugyuta. A történeteket szeretem és a különböző zenét. Sokszor rossz feladatot ad. Öltözhetne jobban is.

Szigorúan osztályoza a munkákat. Hősködik a nyelvtudásával. Csúnyán ír a táblára és nem lehet kiolvasni. Órán előveszi a teáspoharát és elkezd iszokatni. Nem teszi vissza a csapra a kurbli alakú csövet. nem fésülködik. Trehány mert hatul nem tart rendet és minden össze-vissza pakolva. Minden izét felrak a falra. Amúgy kedves, jó tanár. Van néhány jó tanár. 3906

Jó: Az a jó benne hogy viccelődős, jókedvű segít a gyerekeknek, kedves, másképp hívja a tanítványait.

Rossz: Az a rossz benne, hogy mindig fekete pontott ad, kiabálós, parancsolgatós, ideges. 2879

Ha a humort nézem akkor nem szeretem Pista bácsit. Amúgy ha a rajzról van szó akkor jó. Szigorú, a jegyek kiosztásánál már amikor. A történeteket komolyzenét nagyon nem szeretem sőt sőt útálom. Nekem a véleményem Pista bácsiról jó is rossz is. Ennyi. 1918

Néha nagyon hülye tud lenni. A történetei gyerekesek. A beszédek brutális kegyetlen a tettei is hasonlatosak (na jó, nem annyira) Ha valakivel beszél annak nagyon ciki. Néha dühkitörései vannak. Beképzelt, azt hiszi ő egy isten. Szadista seggfej. Egyébként művelt, okos. 0986

Néha rendes humoros allandóan nyomja a rizsát. nagyon szigorú, túl feszültek órái nem lehet megszólalni egybol szaktaári dumál megálás nélkül 0139

Pista bácsi szerintem rendes, de néha vannak furcsa dolgai mint mindenkinek. Néha tud humoros is lenni, de néha vannak idióta viccei (majdnem mindig) Egyébként a történetei feldobják az órák hangulatát. De pár lüke osztálytársam nem értékeli. Van Pista bácsinak sok rossz tulajdonsága ( de kinek nem?) pl: ok nékül ad nekem szaktanárit, meg ilyesmi. Végül is szerintem végső soron jó lenne ha nem menne el az iskolából mert hiányozni fog a brutális beszólásai és a bölcs tudományos megfontolt mondatai. De remélem hogy ebből a szövegből nem csak a jót írják ki!!!!!!!! 2519

Szerintem Pista bácsi tud kedves lenni, csak ritkán próbálja meg. Nagyon szakmabeli, tudja hogy kell leégetni egy gyereket. nem a kedvenc tanárom, de azért sajnálom, hogy elmegy. Vannak bölcs gondolatai, csak néha hülyeségek sülnek ki belőle. Természetesen vannak kedvencei, de hála istennek ritkán hozza föl őket. Nagyon jó tulajdonsága, hogy őszinte. 2017

Van amikor szigorú. humoros. Állandóan nyomja azt a rossz zenét.

Mindig lelkizik. mindig beszél. Mindig issza a teát és a kávét. 1357

Pista bácsi tud kedves lenni és kár hogy elmegy, mert én kedveltem, attól függetlenül, hogy néha kihúztuk nála a gyufát. Sokat jár a szája. Nekem a tanítási stílusa elmegy. Nem tudja a nevét, de a rá jellemző nevet mondja és amikor egy becenevet mond már tudjuk kiről van szó. Az a rossz benne, hogy szünetbe kérdezünk tőle, hogy mit csinálunk és ő erre: ... igen... néha kiereszti a szavakat brutálisan. Szerinte hülyének tartott osztály. Pista bácsinak csak hiányozni fogunk, ha nem, akkor tévedtem. Öltözködése elfogadható és ha iszik valamit, előttünk issza és nem kínál meg minket. 6912

Jó hogy a rajz tantárgyat választotta, mivel nem ért máshoz. Elmagyarázza a feladatot aztán magunkra hagy. Ha nem ért vele valaki egyet rögtön kiabál. A szaktanárikat nagyon osztogatja. Szívesen beszélget a tanítványaival, vicceket mesél, történeteket mond és a legtöbb órán zenét rak be. Mindig felhozza más osztályok képességét és mondja hogy milyen kis hülye gyerekek vagyunk de a nagy X nevezetű gyerek. Amúgy rendes, öltözködése rossssz!3842

Szerintem Pista bá nem is olyan rossz, mint ahogy az osztálytársaim mondják bár tényleg tele van a hócipőm vele. Szerintem nem úgy ítélik meg mint amilyen. Mindig mesél nekünk valami érdekeset még azt is megengedi, hogy az órán rajzolás közben vicceket mondjunk és még a durva vicceket is nyugodtan elmondhatjuk. Biztos annak is van oka, hogy nem akar minket továbbtanítani, ez azért van, mert most nem volt olyan “szerencsénk” hogy továbbtanítson. Viszont észrevettem, hogy amikor történeteket mesél, akkor azt azért meséli mert unatkozik, nincs semmi dolga. Ha viszont van elfoglaltsága, akkor mintha ott se lennénk az óráján. Azért azt nem lehet mondani, hogy benne nincs hiba, de alapjában véve jó tanár. 0145

Az a jó pistabácsiba hogy órákon nem mindig figyel hanem csinál valamit és lehet beszélgetni. Az a rossz hogy amikor valaki megszólal pista bácsi már írja is a fekete pontot Pista bácsinál van jobb tanár is És azt útálom pistabácsiban hogy ha valaki nem jól csinálja a rajzot egyből elkezdi hajtogatni: hogy suki zoli jobban csinálja. 1245

6.b

Az osztályban nagyon elmérgesedett a hangulat három áskálódó, rosszindulatú, kudarcos gyerek és a többiek között. A felolvasáskor többen jelezték, hogy ők mást írtak, mint amit hallottak, nem volt pontos a másolás, és utaltak arra, hogy ez a csoport lehetett a hamisító. Többnyire pozitív dolgok hiányoztak. A felolvasás után vita robbant ki a gyerekek között. (cigányozással, lekurvázással.)

Pista bácsi nem olyan szigorú, mint amilyennek látszik, de azért ki lehet nála húzni a gyufát. Olyan ruhákat hord, amelyek kényelmesek, jól érzi magát bennük. Kicsit vicces. megadja azt a jegyet amelyet a gyerek megérdemli, elért. Ha jó, ha rossz!! És még a zenéket sem szeretem, melyeket órán berak.

Rendes Pista bácsi, mert megadja a jó jegyeket a tanulóknak. A rossz tulajdonsága szerintem, hogy sokat beszél az óra elején, és ezzel elmegy az óra fele. Olyanokat szokott gyakorta beszélni, amely az osztály többségét nem érdekli. Még az is baj, hogy mindig meg van szabva mit rajzoljunk. Pista bácsi ezeken kívül rendes.

Elég okos, de néha ( hoppá, bocsi) mindig SZADISTA ÁLLAT. Kocos alkoholistának néz ki. Nem olyan mint a rendes tanárok, hogy öltönybe de akkor is papucsba, rövidujjúba és rövid nadrágba tanítani ocsmány dolog. Szereti a művészetet. beszéd stílusa külön leges. Zenéi nem a legjobbak. ADOLF HITLER leszármazottja.

Nagyon bírom, jó gyerek ő, illetve felnőtt. De unom már, hogy minden becsengetés után azt mondja: Gyerekek üljön le mindenki a helyére. Ez kicsit szadi, de azért jó tanár. Osztálytársaim szerint egy ... Szerintem jó ötlet volt ez a felmérés. Már csak 5 percem van hogy befejezem ezt az izét. Ez komoly. Ez az igazság. Ki nem hiszi, járjon utána.

Bírom a Pista bát. rendes gyerek. A tavalyival ellentétben nem mindig ad zenét, nem olyan szigorú mint volt, eléggé normális, nem sértődős. Szeretem hallgatni azokat a meséket, amiket mesél.Néha szeretem, de néha nem. Szerintem tavaly sokkal szigorúbb volt, mint ebben az évben. Fütyürészni is szokott, vidám.

Nem olyan rossz ember aminek látszik. Néha van jó történetei és viccei. Csak akkor rossz amikor berakja azokat az undorító zenéket a magnóba. Azok a számok nagyon idegesítőek. Tanárnak sem rossz. Jól tartja az órákat. Érthetően beszél és mindent megtesz azért, hogy az óra hangulata jobb legyen. Hát ez az én véleményem Szávai Istvánról.

Néha hülye, nem ad igazat ha az osztály vereszekszik amikor bejön az ajtón azt mondja, hogy mindenki üljön le a helyére, de látja hogy mindenki ül a helyén. Ezt már nem sokáig bírom. Úgy útálom, amikor ezt mondja. Persze mindig mondja amikor felmérőt írunk, hogy nem sértődöm meg na ezt nem hiszem el Néha felkapja az orrát.

Pista bá egy kedves tanár már amikor, néha egy rohadt állat szadista de azért néha még kedvesen beszél vicceket de néha olyan hülye akár a fal háttal. Na vége a gyerek napnak gyerünk a szélesébe egy rohadt buzi állat szadista hitler után egy rohadt náci akassza fel magát.

Ennek az embernek olyan történetei, meséi vannak, amitől a 2000 m-es tornyot is megmásznám. A beszédéről már ne is beszéljünk, mert vannak olyan mondásai mint a nem is tudom. A személyisége dettó S. Marika néni, útállom még a mutogatását is. Hát ez az ember nem komplet hiányzik a négy kereke, bolond, dili, hibbant, pedofil. Na enyit röviden, többet inkább nem mondok oké császi.

Rajztanárnak szerintem nagyon megfelelő! Sokan nem szeretik

Okos tanár, Néha csoda furcsa szerzet, belőle csak egy van. Szerencsére.

Én szeretem Pista Bát, mert jó órái vanna és jó feladatokat ad, amit könnyű megcsinálni és érdekesek is. Jól osztályoz, nem olyan szigorú. Szeretem a rajz órát.

Fogalmam sincs kinek mi a véleménye róla, de semmi rosszat nem vettem észre rajta. Na persze azért mindenkinek van hibája és ez alól ő sem kivétel. Van oylan gyerek aki szerint egy hülye buzi, fasz, geci, szadi, bunkó állat, de ezek alól én kivétel vagyok. Vannak napok, amikor azt kívánom, ó, hogy döglenél meg görény. Az órák színvonalas szadistasággal tartja meg és soha nem szól azért, ha órán lekzdünk zabálni más tanár látva bepöccenne. Jó tanár.

Jófej, rendes, fütyül, nem kéne nőket kislányozni, király zenéje van, kár, hogy elmegy jövőre. Néha “izé”. Szigorú, játszhatnánk többet is.

Szerintem rendes tanár, de nem kéne az a szar, dedós mese meg nem olyan sokat kellene rajzolni hanem jobbakat a zenét amit hallgatunk idézem: szar semmi rokkosabbat is hallgathatnánk azon kívül kicsit buzi készíthetnénk agyag fejet és egy kicsit mégis izé nagy de azért nem olyan nagy kicsi törpe-óriás de azért mégis nagyon kicsi de mégis nagyo-nagyon nagykicsi de leginkább buzi. Egyszóval kicsit nagy buzi. Lehetne jobb rosszabb is de teherbe estette a szukánkat (Egy lánynév kiírva)

Lehetne egy kicsit aranyosab de csak néha. Szeretem ahogy beszél néha pedig olyan hülyeségeket szokott beszélni hogy az már kín. Egy kicsit a külsején kéne változtatnia még. Pl. meg kellene változtatnia a frizuráját meg az öltözködésén lehetne változtatni. De ez mind kizárva. Nagyon rendes, aranyos és okos.- Na ezt nem mondhatnám. (Ez valószínűleg a másoló megjegyzése) Sok szeretettel.

Pistabá szerintem jó tanít csak néha nagyon szigorú. Amikor magáról beszél egy ideig jó, de utána nagyon uncsi. Én kedvelem csak néha nem szeretem. Olyan pletykákat mondtak róla, hogy elsőnek úgy húzódtunk tőle a lányokkal, De most már nem hiszem el a pletykát. Szerintem Pista bá jó fej és kár hogy elmegy. Jó lenne ha itt maradna.

6. c

Jó tanár szerintem Pista bá! Elvétve vagy kicsit szigorú. De akkor sem gyűlöletből vagy szemétkedésből szigorú hanem azért mert hogy megértjük az órai munkát. Minden gyerek mindig köszön neki, mókás és vicces tanárbácsi. Az iskolában ő az egyedüli rajztanár a felső tagozatnál. Hát szerintem ilyen tanár Pista bácsi, és nem hülye szívós barom. The end.

Ha tanárbá roszz kedvű, akkor vagy rámrugja az asztalt vagy néha ha jókedvű akkor vagy vicceket mond, vagy zenét halgatunk. Azért nem átlagos TANÁR mert órákon teát iszik vagy almát eszik. De nagyon rendben vannak azok az eszközök, amikkel dolgoznak rajzórákon. Furcsa egy tanár. Néha rohadt egy rossz tanár mert ordibál. Szívbajos. Ja és BUNKÓ

Nagyon szigorú a tanárbácsi és néha csúnyán beszél. Tavaly emlékszem, hogy mikor . . . visszabeszélt és tanárbácsi az asztalába belerúgott. De néha nagyképű és büszke magára. Ha valaki hozzá szól akkor egyből kikezd vele. Főleg a lányokkal. Igaz, hogy csak játszásból fojtogat, de azért aranyos és kedves. sokat beszélt még kicsi volt. Én erről azt gondolom, hogy a szülei sokszor elverték és azért egy kicsit bánt. A ruházata nagyon szegényes.

A tanár néha mintha be lenne rúgva. Ilyeneket beszél: “Lenyukszik a kis gyerek” néha pedig üvölt. Szerintem nem igasságos velem. Szigorú mindiig csapzott és ápolatlan. Mindig velem van elfoglalva. éget az osztály előtt. Nagyon rossz zenéket szoktunk órán hallgatni. pl. görög népzene (fúj) cigánynóta (Úgy útálom) Sose tesz be jó zenéket remélem jövőre más tanárunk lesz.

Az óra sohasem unalmas mert mindig beszélgetek a padtársammal, csak az a baj, hogy mindig különbséget tesz az Á-sok B-sek meg C-sek közt Az ásokkal meg a bésekkel mindig kivételezik. Mi mindig az ilyen hülye látvány utáni rajzokat csináljuk még a bések linómetszenek. Olyan béna számokat szokott a magnóba tenni, külömben a tanárom rendes és azt szeretem benne a legjobban, hogy mindig történeteket mesél meg azt is szertem benne, hogy laza.

 

 

Tanbá vegyes közérzetű rossz is vagy jó is még mindig a nagy ... nevét emlegeti. Kár hogy engem nem dicsér hogy ... gázt! Mert mindig kiabál, habár mi is rosszak vagyunk. Az én nvem: egy ötezresért megmondom. Ha - ha. mi vagyunk a nyomi 6c. Az tán még sorolhatnám de lejér a 10 perc.

Tanárbácsi nagyon sokat segít nekünk, de azért mi mindig a szavába vágunk. Úgy kétségbe estem amikor az osztály miatt nem lehetett megkezdeni a munkát, a linómetszést. De azért tanárbácsinak van igaza. szávai Pista bácsi mindig fekete pontokat osztogat meg szaktanárikat. De itt nincs mese, dolgozni kell mégpedig nagy figyelemmel. De nekem nincs olyan nagy rajzképességeim mint a többieknek. Most már rajzjegyeim is javítani fogok de ehhez jó rajzok kellenek. van amikor gonosz velünk de alapjába véve jó tanár.

Én tanbát nagyon szigorúnak tartom, de ez kell is ennek az osztálynak. Nagyon sok érdekes dolgot csinálnánk, de egy-két gyerek miatt ez nem lehetséges. Az osztályzásai elég reálisak. Azt szeretem benne, hogy nem tesz különbségeket az osztáylok között. elég jól tanít. Van neki valami humorérzéke. Az olyanoknak is ad esélyt, akik nem nagyon tudnak rajzolni.

Tanár úrt jó tanárnak és embernek vallom. Szerintem nagyon jól tartja az óráit és nagyon aranyos azzal aki megérdemli. Csak egy a baj, hogy engem sose dicsér. De ettől azért nem vagyok rosszul.

Tanár úr olyan kiabálós, olyan verekedős velem, a padot rámborította de pedig olyan jó rajzoló vagyok olyan erős vagyok.

Szerintem nem verekedéssel kell megoldani és kiabálózva. És meg is unják amikor azt mondja, úgy elmennek hozzá és intézetbe megy és soha sincs az óráin legalább egyszer amit kazettát mert azok a zenék borzasztók.

Az én tanáromnak egy picit hosszúkás orra van. Általában festékes ruhákban jön tanítani, szerintem jó tanár. van amikor viccesés olyan is van amikor mindenkinek szaktanárit akar írni Velem nincs emmi gondja, mert jól rajzolok, nem úgy mint Dáviddal. Neki már kb. 4 szaktanárit írt be Szávai, de nem ok nélkül. Szávai sokat foglalkozik Suki-val, mert ő mindenkinél jobban rajzol.

Nagyon jól fegyelmezi a gyerekeket, viszont valamikor kegyetlen, szívtelen! Nagyon jól tanít rajzolni néha unalmas, néha érdekes az óra. Sokat szokot viccelni a gyerekeknek egyébként én szeretem a rajz órát!

Pista bá nagyon szigorú, de szerencsére velem nem. tud szigorú és vicces is lenni. Nagyon vicces az, amikor azt mondja hogy:

- befogni, kis nyomi!

Vagy: Vállbólhúzott erőteljes vonalkötegekkel rajzolj te kis gyáva! Szerintem jók a rajz órák. Mások szerint pedig nem. Hát nekem ez a véleményem a tanár báról. vége.

Tanbá néha dilis ordibál mint egy fábaszorult féreg tehát van jótulajdonsága a legenyhébb csalás az, hogy ordibál olyan hangosan. Mint egy 800 W-os hangfal. Én őt útálom úgy, hogy az leírni nem lehet, mindig azt a gyökér teát issza. Múltkor berakta a Ganxta Zolet és utána pedig ócsmáratlan, de a bolondja, mért ragta be. Őt be kéne vinni diliházba rugdossa a padot, mint egy hülye rajztanár. Ő egy kis tetű.

Szerintem a tanárbácsi nagyon rendes. Az órai anyagot, amit rajzolni kell rendesen elmagyarázza. Van néhány idióta a kikre sokszor rá kell szólni, de azokat tanárbácsi rendre utasítja. Néha a sok rossz gyerektől mérges, ráordibál, de azok meg is érdemlik. Szünetben néha lehet hallani ilyen féléket rajzóra közben. Szíjjon gázt. Csókolom a lyukát. (This is my project end. Ez az én fejezetem vége.)

A jószívű tanár bá. A gyerekeknek vicceket mesél, de csak azért, hogy jól érezzék magukat. A gyerekhöz nagyon rendes, és ez a gyereknek jól esik. De ha felidegesítik, akkor egy kicsit gonosz, de utána, ha benyukszik akkor ugyan olyan rendes. Rajz órán mindenkinek segít. Na mindegy jó szívű. Viszlát.

Valaki! A tanárom nagyon kedves. Az órákon szoktam cukrozni! De úgy, hogy közbelátja. Szerintem nem ragaszkodik a tanárom. A teljhatalomhoz. Nagyon kedves és engedékeny. Óra után, ha kb. 5 perccel érek. Be az nem zavarja. Az órákon természetesen megcsináljuk amit kell. Szávainak kb ekora a szeme ha mérges (rajz) Csendes kis szőke. Szerintem ő a legjobb tanár. A többi gyerekkel is. Szávai egyszerűen fantasztikus. És nem szeretném, hogy ha elmenne a suliból. Akár hogy is, olyan amilyen. Pl. mindig rajzolunk.

Jó tulajdonsága: 1-szer vagy 2-szer elengedet a 2 rajz óráról.

Rossz tulajdonsága: Mindig unalmas rajz. Sokat csináltunk. Van mikor nagyon goromba és szemtelen főleg mikor azt mondja, hogy kis x x ez rosszul esik. Hát ez az én véleményem a tanárról. Plusz még az is, hogy szokott kiabálni, feketét írni és a falhoz kiálítani, szemetet szedetni és szaktanári figyelmesztetést írni csak azért mert 1szer 2szer beszélgetni szogtunk az órán.

Tanárbá nagyon agresszív De néha kedves és béna

Én azt gondolom, hogy elég öreg a munkájához. Kicsit és nagyon lazán és rongyosan öltözik. Egy kis irodához is el kéne menni, hogy fiatalosabb legyen!! Mindig unalmas dolgokat ad föl az órára Nem érdekli semmi az órán jól sikerüljön.! És mindenkinek más - más nevet ad mint pld: ... valakinek. És azok a számok amiket be tesz a magnóba az szörnyű! Vannak amik jók és muris számok? És állandóan kiabál és kötözködik.

Szigorúan teszi magát de amúgy rendes és kedves csak verekedős, teszi a fejét és nem tudom mire amikor nagy a szemöldöke, de amúgy szeretem mint tanárt. Az osztályban szeret viccelődni, de főleg a lányokkal, de legjobban ...vel. Mindig meg tudja magyarázni ha van egy téma és mindig azt mondja hogy intézet, börtön.

Nekem az a véleményem a tanárról, hogy nagyon undok és gonosz főleg amikor azt mondja hogy kis xx. Jó tulajdonsága az mikor elenged az órákról 1 x 2-er vagy miikor segít a rajzokban.

Rossz tulajdonsága: kiabál, unalmas rajzokat készít és ez sokszor így van sokszor lebecsüli a gyerekeket. Túl nagy különbségeket tesz a gyerekek között pedig nem is ismerheti úgy a gyerekeket. Mikor kazettát tesz fel az egy nagy szar de a mi kazettánk. Kurva jó.

 

 

 

7. a

Jó tanár, kár hogy elmegy - talán - rendes tanár, csak sokat ordít! Nem fontos mindig kiabálni, elég csak rászólni az illetőre! Szerintem ez rossz tulajdonság! Jó, hogy lehet nyalókát enni, az órán! Persze, csak vitaminosat! Sok viccet szokott mesélni! Van ami már lejárt, van ami még nem.

Sokat beszél, /nagyon sokat/ gusztustalan, ahogy kávézik, beképzelt, hülyén öltözködik, úgy megy mint egy rossz ..., jó hogy elmegy a suliból és szerintem senkit se érdekel az élete, a miénkkel is épp elég gond van.

Talán annyi, hogy túlmagyarázza a bizonyos dolgokatTúl keményen osztályoz Pl. szerdán 5, egy hét múlva szerdán 2, ez szemétség! Mindig valakit kiszúr magának és azt piszkálgatja egész órán. Brutálisan közli a gyerekkel a gondját, problémáját. Hangosan elmondja mi a hiba a ... nevű rajzán! Mond olyat, ami szerinte vicces, de nem is az. Rosszak. Túlmagyarázza

Szerintem egy kicsit furcsa, ahogy megpróbálja az osztályt fegyelmezni. Nem hiszem, hogy a diákok - legalább is én - nem szeretik ezt a falka vezér stílust. Sokszor, szinte mindig - félre érti amit mondok, de vannak jó dolgok benne. Pl. jól tud rajzolni, sok verset tud. Az a baj, hogy mikor óra elején magyaráz, mindenkit hülyegyereknek néz, amúgy még nem kötözném oda az ágyhoz a diliházban, mert még normálisnak mondhatom, ,ár amennyire. Sokszor úgy néz ki, mint aki épp ölni akar.

Kár, hogy jövőre nem fog tanítani, jól tud a gyerekekkel bánni, ha kell bekeményít, de amúgy szelíd természete van. A gyerekeket rajzilag és szellemileg tanítja. Jófej tanár a vicceivel, csak amikor beszél, jobban kinyithatná a száját. Egy kicsit furcsa szokott lenni. Nem kéne mindig fekete pontokat osztogatnia. Lehet, hogy vannak benne valahol jó dolgok is tapizza a csajokat, zenét nem kéne hallgatni, csak ha mi hozzuk. Ganxta Zolee és a Kartel + Dopmen. Jótancsi csak szadis az volt a legjobb amikor a székbe rúgott. Az a baj vele, hogy hamar felkapja a vizet. Egy kicsit hülye.

Pistabá összességében rendes ember, de néha túlságosan is bepörög. Nagyából rendes. néha egy kicsit idegesítő, de ezért szerintem jó tanár. Állandóan kiszemel magának valakit és azzal szokott viccelődni és így leég az egész osztály előtt. A vicceitől néha kitudnék rohanni a teremből. óráin mindig olyan ostoba zenét hallgatunk. Inkább Ganxta Zoleet és Dopemant hallgassunk.

Pistabá néha jól tud tanítani, de nem tudom, hogy miért mindig szidja azokat az embereket, akik nem rajzolnak jól. Mindig mondja a rossz képességű tanulóra hogy idegbeteg, pedig csak a tükörbe kellene néznie mert úgy néz ki, miint egy alkoholista állat. Ilyenkor úgy meg tudnám ölni azt a hülye bunkó fejét. A lányoknak mindig kedves tud lenni, de a fiúknak nem. Egy bunkó pedofil állát. Olyan hülye paraszt a modora. Ő egy kis buzi. Jövőre már nem tanít minket mert már nem lesz kinek a hülye fején röhögni.

Szadista Pista! tapizza a csajokat néha össze-vissza beszél. Elkezd valamit mondani és nem fejezi be a mondatát, na jól van, úgy fejezi be a mondatát. Poénjai hülyék nagyon hülyék. Ha egy kicsit beszél az osztály azonnal szaktanári. Attól a zenétől amit ő hallgat meg tudnék őrülni. hallgassunk inkább Ganxta Zolee és a Kartel vagy Cypress Hill-t.

Pistabá olyan szexmániás nem tudom miért rontja el más rajzát amikor nagyon jó. Amikor az enyémet kijavította a magáét radírozta ki és mégis kettes lett. beképzelt, szigorú, undorítóan öltözködik, nyomorultan issza a kávét és a teát. Jó hogy elmegy a suliból legalább nem beszél a szexről és nem szemétkedik a diákokkal. Honnan szedi azokat a gyomorult kazettákat igaz, hogy ritkán hallgatjuk, de lehetne valami más Pl. Five, BSB, Spice Gires, Ganxte.

Pista bácsi még kissé igénytelenül néz ki! Néha tisztára elborul az agya, ilyenkor tökéletesen tök hülye. Az órái sokszor unalmasak és egyhangúak. De lényegesen sokat, azért nem inkább sokat javult is. Jó lenne, ha lennének normális pillanatai és nem spécizne mindig ki valakit magának, hogy egész órán idegtépően csesztesse.

Rendes csávó, de nem mindig. Néha hangosan hallatja a hangját, mert nem bírja az osztály magatartását elviselni. Szeretem a poénjait, mert olyan poénosak. Fegyelmet azt tud tartani. Néha, ha mérges, elszáll az agya és brutális is tud lenni. Van amikor szadizik velünk.

Eléggé művelt, de ez néha olyan, mintha bolond lenne. Külsőleg olyan mint egy csöves, de erről lehet, hoyg nem tehet. Egy kicsit szadista hajlamú is, de lehet hogy ez is csak agybaj. Rajztanárnak viszont jó. A poénjai és történetei általában (nem mindig) jók szoktak lenni. Ne cigányzenét tegyen be, hanem Ganxta-t.

Rendes ember, sőt még poénos is. Fegyelmet jól megtartja, de nem kegyetlen. Valószínűleg azért, mert szereti a gyerekeket. Most nem a pedofíliáról beszélek. Óráin nem rettegünk, még élvezzük is a vicceit.

Pista bácsi. Mit szeretek benne? azt hogy kedves és viccelős. Hogy szereti a gyerekeket. A munkáját végzi, és jól tanítja a rajzot. Mit nem szeretek benne? Hogy tud szadizós és kegyetlen is lenni, ami szerintem nem esik jól egyes embereknek. Olyan zenéket szokott nekünk az órán berakni a magnóba, ami egyáltalán nem a mai stílushoz illik. azt nem szeretem benne, hogy ok nélkül kiküld embereket az órájáról. Lehet, hogy ebben nincs igazam.

Tud viccesen, érdekesen órát tartani különféle zenéket rak be ami elég furcsa nekünk! Szokott segíteni az órákon.

Minden gyereket csak a jó képességeihez akar kiemelni. Pl: Magornak jó. De ... nagyon rossz.

Pista bával tulajdonképpen semmi baj. legalább is az én részemről. Pozitívum: tetszik hogy közben zenét hallgatunk, még ha rossz is. Negatívum. Negatívumot jelen esetben nem találtam.

Szerintem tök jó fej, jó a humora, csak néha idegesít egy kicsit, az a legjobb, mikor nem csinálunk semmit órán! Érthetően beszéljen, mert néha hebeg össze-vissza. Ha elmegy, akkor biztos jobb lessz. Remélem, ha már nem lesz itt, akkor jobb leszek rajzból.

Szerintem most már jobb tanár. De most is szekálja a gyerekeket. remélem, ha más iskolába megy jobb tanár lesz. Azt egyszer szeretném megtudni hol olvassa prédikáló szövegeket. Nagyon kemény a gyerekekkel és soha nem ad jegyet. tavalyhoz képest sokkal józanabb. Néha mindig hülyeségeket mond, aminek nincsen semmi értelme, és ez olyan idegesítő tud lenni. Néha komoly, néha nem, végül is jó tanár, csak néha szadizik. Van olyan, osztályzáskor rá sem néz a lapra és ráírja a jegye, de végül is rendes.

Ő jó fej, sok olyan dolgot ad nekünk, amit más iskolába nem kaphatnánk meg. Az ország egyik legmagasabb szintű rajz oktatója. soka nem szeretik én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb tanár az iskolában. (Aláírásként egy anarchista jel)

Az fix, hogy pedofil. legalább az osztály nagy része szerint. Nekem mostanában nincs vele bajom, mert engem hála istennek most békén hagy. Szegény többiek most szenvedhetnek. Ha, ha, ha. a lányokat mindig tapizza. És állítólag a b-seknek bevallotta, hogy pedofil. Ez igaz! De azért kicsit kár, hogy elmegy. De túlélem. Szegény Vígh Norbit szekálja. Ezt abba lehetne hagyni, szegény gyereket mindenki előtt megaláz. Ez szemétség. Ne ilyen szar zenéket hallgassunk hanem a XX. sz-i zenéket.

Szerencsére nekünk már nem szokott isteni zeneszámokat adni. Néha nem logikusan osztályoz és a saját rajzaiban is hibát talál, amit persze a gyerekekre fog. Néha azért normális is bír lenni, és akkor aránylag jól elvagyunk. Valamikor igazságtalan, mert ha egy gyerek rossz, akkor nem az egész osztályt, hanem azt a gyereket kellene leszidni! És nem, hogy már megint a 7.a.

Tanbá egy olyan ember, aki a gyerekeket brutális közökben tartja. Amikor egy rajzra 5-öst kapok akkor egy hét múlva már 2-est kapok. Mindent túlmagyaráz. Néha a mondókájára azt hiszi, hogy vicces, pedig egyáltalán nem. A zene, amit betesz, az förtelem. Az órákon olyan okosnak teszi magát, mikoözben nem is olyan okos.

Jó tanár! Kár, hogy elmegy.- talán- Rendes tanár, csak sokat ordít! Nem fontos mindig kiabálni, elég csak rászólni az illetőre.

 

 

7.b

Tanárbácsi elég humoros és megnevettet akármikor. Elég művész lélek ezért az ő világa teljesen más mint a miénk. Az osztályzásával nagyjából egyetértek. Nagyon jó beszólásai vannak. Elég tág szókincse van. nem annyira szigorú, bár annak látszik. Nagyon - persze csak viccből - elég tökéletlennek hiszi magát.

Szerintem nem tanártípus, bár a rajzot jól tanítja, az öltözködése és a haja egyáltalán nem példamutató. A gyerekek általában szeretik, humora jó, néha viszont bedühödik, és még a padot is felrúgja. Lehet, hogy viccből, de nagyon lebecsüli a gyerekeket, és óvodásszintűnek hiszi őket. Sokat ad rossz jegyet olyan gyereknek is, aki egyébként jó tanuló és így rajzból hármasra vagy négyesre állnak, de lehet, hogy még rosszabbra.

Tanárbá olyan, hogy rendes, jó csávó sok hülye szövege van. Rajta mindig röhögünk most is jó pofákat vág, vagány. Rajzba jó, fasza csávó néha mérges, de legjobb tanár a suliba

Szerintem tanbá egy kicsit elvont ember, de nagyon értelmes és okos, csak egy kicsit máshogy mint mi. De szerintem jó a humora, senki sem tud úgy megnevettetni mint ő.

Nagyon bírom tanbát, jó a köszönése és a stílusát is bírom. Bár néha durva, és örülök, ha egy fekete ponttal megúszom. De jól tanít, csak azt útálom, mikor magyarázza a feladatot, és azt mondja egyes, ha vastag vonalat húzol. Tehát szerintem egy dilis őrült, de jó fej.

Szerintem egy vandál állat, de nagyon jó tanár mert jó a humora és még poénos is. Kicsit beképzelt. És még jó szívű is. Azt mondta hogy nem pedofil csak buzi. Aláírás, az ismeretlen.

Szerintem Szávai Pista bá viszonylag közepes tanár. Az öltözködése nem nagyon tetszik, nem vagyok elragadtatva tőle. De azért már megszoktam, és most már sokkal röhögtetőbb ha öltönyben látom. A viccei furcsák és néha fárasztóak, de sok jó is van köztük. Sokkal jobban szeretem, ha rajz órán inkább mesél valamiről, mintha berak egy pocsék zenét. Rajzolni jól tud, de már elavultak a vállból húzott stb. szokványos beszédsorozatai.

A múlt órán igaz, hogy bevallotta, hogy pedofil, de egyáltalán nem az, mert tud kedvesen, humorosan bánni a diákokkal, de tud szigorúan is báni, ha az osztály is úgy viszonyul hozzá. Néha humorosan öltözik és humorosan beszél. Szereti Cseh Tamást /Nem biztos hogy jól írtam a nevét/ de én nem.

Régen eléggé kivételezett Adéllal és Timivel, de most már “megjavult”. Van amikor direkt gyorsan mondja és nem tudom megérteni. Szereti a nőket. Biztos jó apa. De én ha választhatnék, nem biztos, hogy őt választanám. Szeret beszélni, vicceket mesélni. Sajnálom hogy jövőre lehet, hogy elmegy. Valaki.

Tanárbácsi. Szerintem tanárbácsi néha rendes, néha nem. De megvan az oka, hogy néha csúnyán viselkedik velünk. Van humora és poénja de az maximális. Minden órán mond egy viccet, és ez szerintem jó. Nagy nőcsábász. De nagyon. Nagyon poénos.

Szávai Pista bácsi egy rendes krapek. Egy kicsit fura dolgai és szokásai vannak. Tökre rendes, és olyan őszinte, ami sajnos nem minden tanár. Őt nem érdekli, ha valaki útálja mert ő nem útál senkit, és nem érdekli az sem, ha valaki rosszat mond rá. Szerintem nagyon jó tanár mind a rajztehetsége, mind a tanári képességei megvannak a tanításhoz. Az egész országban elég nagy neve van, és ez érthető is, mert nagyon szépen metsz és rajzol, bár ő mindig szerény akar lenni, és azt mondja, hogy ő nem tud rajzolni, hogy őneki még sokat kellene tanulnia, hogy jó rajzoló váljon belőle. Szerintem tiszta művészlélek, olyan álmodozó típus. Egyes dolgokat nagyon komolyan vesz, de van azért humora. Tud viccelni és tök jó poénokat és vicceket szokott mesélni és így nem olyan unalmas és egyhangú a rajzóra mint a többi tanítási óra. Szeret történeteket mesélni rajzolás közben.

Tanárbácsi olyan amilyen. Engem nem igazán érdekel. Mindenki úgy viselkedik ahogy akar. Főleg, ha tanár az ember. Ja, igen. Nem pedofil, csak néha picit bolond.

Tanbá egy jószívű, kedves ember. Bár a jegyekkel kicsit szigorú. Hülye pofákat szokott vágni. Amúgy egy kicsit dilinyós. Velem jól szokott bánni, csak egy embert kedvel az osztályból, Timit.

A tavalyi évhez képest megváltozott, de még mindig vannak bunkó szokásai. Humora néha jó, néha meg “szar”. Útálom a zenei stílusát, amit állandóan ránk erőltet. Mikor lehetősége lenne egy jó számokat tartalmazó kazettát berakni a magnóba, és velünk hallgatni, kedvünkbe járni, hülye módon nem engedi meg, hogy hallgassuk. Tudja, hogy hányan útálják, ez egy olyan dolog, amit tudomásul vesz.

Tud normális is lenni, bár néha tud nem normálisnak lenni. Rajzot tanítani azt tud, de a humora az valami förtelem. Sok mindenkit szokott kritizálni és cikizni, sok mindenkivel kivételezik, amikor ezt nem kéne. A zenei érzéke förtelem. Engem az idegesít legjobban, hogy mindenre azt mondja ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ (vagy harmincszor leírva)

Tanárbácsi olyan, hogy szerintem néha vannak perverz percei, de viszont ami a szívén az a száján egyszóval őszinte. Megmondja mindég mindenki szemébe: te most egy buta egy rossz rajzoló gyerek vagy, de azt is megmondja, ha valaki normális. Ha valaki megérdemli még egyszer egy pad is felborult, de ilyen már rég nem volt. A tanárbá akkor is egy normális és humoros ember.

“Nem vagyok hülye, csak annak látszom!” mondja tanár bácsi, mikor derűs, csöndes óráit tartja. Brutális és kissé normálatlan tanár, de éppen ezért rengeteget nevetünk rajta. Sokat poénkodik, mindig dőlünk a röhögéstől. Kicsit más elképzelése van a világról. Állítólag egyesek szerint pedofil és hülye és bolond is. Vannak beszólásai, ami nagyon jó. Külsőleg nem egy szépség, de amúgy rendes is tud lenni. Szereti a kutyákat és az állatokat is. Jó órákat tart, ez legalább érdekes óra. A jegyeket kicsit furcsán osztogatja, ezért többen nem szeretik. Ennyi.

Tan. bá olyan, hogy mindig tud valamihez szólni. Mindenhez van témája és tapasztalt is. Nekem ő az egyik kedvenc tanárom. Azt nem szeretem benne, hogy odaáll a tábla elé. Igaz, én semmit nem látok abból, hogy odaír valamit. Aztán mindent elmagyaráz anélkül, hogy odébb állna. Miután elmondta, egyből letörli a táblát. De mondom, akarom mondani írom, hogy mindenkihez tud szólni és mindenkihez van emléke. Ez feltétlenül jó tulajdonság. Szerintem vagány gyerek.

Sokak szerint nagyon perverz, szerintem csak egy kicsit. De ez és ennyi kell. Ebben az évben sokkal normálisabb mint tavaly, vagy tavalyelőtt volt. Öltözködése enyhén csöves, lehet, hogy otthon nem így öltözködik, de szerintem igen. Viszont tetszik az, hogy mindenre azt tudja mondani, hogy ö, ö, ö. Fodrászhoz járhatna sűrűbben is. A legjobb húzása az volt, miikor ráborította Patrikra a padot. Összegezve fasza egy pasas.

A Tan bá olyan hogy olyan humoros fajin csávó. Ő maga azt mondta, hogy perverz, szerintem csak a poén kedvéért. Nagyon béna a szókincse, mert mindig azt mondja, hogy ö, ö, ö. Ezzel a (kiolvashatatlan szó) akár egy cigány. Az ő bevallása szerint egy nagyon szerény ember. Szerintem se. Olyan a feje mint egy ufónak. Kicsit lökött, de sebaj. Néha olyan, mintha be lenne rúgva. Egy vandál állat, de jó fasza csávó.

Én, hogy őszinte legyek, szimpatikusnak találom tanbát. néha elengedi magát, és nem gondol arra, hogy mi még csak tizenévesek vagyunk. Ellentétes személyiség. Tud úgy is beszélni mint egy barát, de ha elszalad velünk a ló, szadista beszédbe kezd. Nem becsüli le az osztályt, mindenkit egyenrangúnak tart, aki nem a kedvence. Nem akarok neveket írni, de néha túlbecsüli a jó kézügyességű gyerekeket. Bírom a vicceit, bár kicsit furcsa az ízlése. Vele lehet viccelődni, és megosztja velünk tapasztalatait.

A tanárbácsi olyan, hogy humoros ember. Nem nagyon figyel oda, mindig azt mondja Ő, Ő, igen. Az öltözködésén és a frizuráján lehetne sokat javítani. Kíméletlen és mindenre 1 oszt. Szerintem béna a zenéje, de van jó is. Szerény ember, és sokat lehet rajta röhögni. Azt mondja, ő nem pedofil, csak buzi. Nem tudom, miért nem vágja a haját, lehet, hogy nincs pénze, vagy egyszerűen hülye.

Tanárbácsi olyan hogy a legtöbb gyerek egy kicsit dilisnek tartja, de mindenki szereti. Őszintén beszél óráin, és azok a poénok, amiket elsüt, mindig jóízűeket nevetünk. Régebben a rajzórák sokkal rosszabbak voltak, de ebben az évben minden másképp volt, rengeteget nevettünk együtt. Ruházatáról inkább nem beszélek, mert azok sokszor egy csöves ruhájára hasonlítanak. Na és a haja!

Kicsit bohókás és humoros. Nagyon zavarja sok “embert” gyereket, hogy olyan trehány és nem fésülködik. Humoros, kedves, de kicsit hülye. Mint tanár nagyon jó, de mint felnőtt, az egy kicsit ... Tavaly még beképzelt volt most viszont tökéletes,mondta ő, tényleg nem beképzelt. Szerintem nem pedofil és nem bunkó, és nem buzi, csak egy kicsit elvont. Nem szeretném, ha jövőre elmenne mert már megszoktam és szeretem.

Tanbá egy igazi zseni. Kivehetetlen sor (időszerint múltbavaló?) tartott egy bemutatót, sexuális felvilágosításról, aranyos egy jópofa rendes vicces koma. A ruhája a legjobb, egyszerűen nem lehet lemásolni. jó sportol és dolgozik. Egyszerűen vagány!!!!

A legjobb tanár aki valaha tanított és még akkor is ha csak egy egyszerű rajztanár.

Szávai tanár úr a legjobb férfi tanár akit ismerek, rajztanárnak és biztos férfinak is jó, a fiának és a lányának méltó példaképe lehet. Nagyon jól tanít és jó humora van. Nagyon bírnám, ha az osztályfőnököm lenne. Biztos nagy nőcsábász ( nem) A többiek biztos azt mondják hülye, buzi, pedofiil, részeges, nem veti meg a piát. De én kedvelem a komát. Tisztelem.

7.c

8.a

Az osztály más órákon általában ugyanolyan kezelhetetlen, mint az előző évben, sőt, az osztályfőnök kezéből végképp kicsúsztak. Rajz órákon viszont kialakult egy párbeszéd, főleg az osztály viselt dolgairól, folyt a munka, és lassan valahogy megváltozott a viszonyunk.

Majdnem művész. ebbe minden belefér, amit csinál. Rendes. lehet vele komálni meg minden. tavaly olyan szexmániás volt, hogy a világ el nem tudta képzelni, de 1999-re teljesen megjavult. Most már tök jó fej.

Szexmániás jó tanár. Tud rajzolni. Néha jó zenét halgat.

Pista bácsi tök frankó tanár, aki nemcsak szárazon tanít, hanem sok-sok mindent csinál velünk pl: forgatás, játszás. Vicces, igen tapasztalt. Szóval az egész ember tök állat.

Szerintem jó fej pasi, nagyon bírom a szövegét, néha nagyon brutális szövege van. az öltözéke mindig olyan csöves.

Tapasztalt jó tanár, lehet vele beszélgetni, akár miről. Nem szigorú, nem idegbajos, de nem átlagos ő tud élni.

Emlékszem sokszor írtunk róla 7.-dikben Azt hogy szexmániás, tapizós, hülye, elmeorvosi eset. Nem tudom hogy esetleg az hogy 8.adikosok lettünk teszi egy kicsit mássá, de nem olyan, mint tavaly volt. Az azonban nem vitás, hogy elég hülye dalokat tesz be, meg elég fárasztó vicceket mesél. A sok rossz között egy jó: jól rajzol.

Még ötödikben - hatodikban - talán hetedik év elején még nem rajongtam érte, de most már szerintem kezdem megkedvelni. Jó tanár, de ezt egy kicsit túlzásba viszi. szereti a lányokat, hisz ez érthető, de egy kis pedofília is közbejátszik.

Ő egy különleges, érdekes, normális, és nagyon jó tanár. Szórakoztató, rendes, túlságosan megbízik a gyerekekben, abban is, aki nem érdemli meg. Kivételezős, belevaló.

Nekem nincs különösen semmi véleményem. megtanított rajzolni és ezért most nem mondhatok semmi rosszat. van egy ilyen mondás is. Aki rosszat nem kapott, az ne is adjon.

Igen rendes, határozott ember. Nagyon engedékeny és jó rajzoló. Az óráit a legjobban tartó már mint szerintem. Egy tanár sem tartja ilyen jól az órákat. Szerintem jó pályát választott. Ez egy kedves hapsi, ő a barátom, szeretem, megváltozott, vagy én változtam meg, most is mosolyog és rendes, tanárnak is jó, az a jó, hogy kölcsönösen szeretjük egymást. Kafi pali, de nem a szerelmem.

Kicsit fura alak. Jól el lehet vele hülyülni. Néha beőrül. Beszél össze vissza. Kicsit elvont alak. Közvetlen, érdekes ember, jó tanár, művelt, intelligens, robbanékony, hirtelen haragú, maradi, optimista, normális, csodabogár. Kicsit másmilyen, mint a többi tanár. Met szereti a gyerekeket és jobban érti a poénokat mint a többi tanár. Elvont. Szereti a rajzot, sok mindenhez ért, sokszor jó fej, néha közel áll a diákokhoz. Jó étvágyat.

8.b

 

Néha kemény, de jópofa tanár. Az órákon sokat poénkodik, így jó a hangulat az órákon, szinte minden gyereket szeret, de nála is vannak kivételek. Rendes, becsületes, őszinte, de nem mindenki szereti. Néha durva, de van aki ezt élvezi, de nem a mi osztályunkból vagy ha mégis az csak 1 gyerek. poéndobáló.

Szókimondó, túl sokat beszél és néha nagy hülyeségeket mond, amit egy tanárnak nem kéne ilyen nyíltan kifejteni. A külseje nem elég példamutató, de már így szoktuk meg és természet ellenes lenne, ha egyszer nem egy festékes és szűk pólóban hanem egy ingben jelenne meg. Feltűnően kivételez egyes osztálytársaimmal pontosabban nem kivételez, hanem nagyon nagyra tartja őket, amúgy jó fej.

Néha olyan tulajdonságokat állít az emberekről, ami egyáltalán nem igaz, tehát megítéli az embereket anélkül, hogy ismerné, Megalázó helyzetet is tud teremteni, ami kínos is lehet. Rajz tudásával személy szerint meg vagyok elégedve, ötletes, jópofa órákat szokott tartani általában. nem bírom, hogy kedvenceivel kissé kivételezik. Néha egy kicsit fárasztó tud lenni, a fura természete miatt, de ilyen és kész. Általában nyugodt, de ha felmérgelik, nagyon ideges és visszataszító. Szétszórt, nem törődik semmivel és igaza is van. Nem olyan, mint a többi tanár (ég és föld) Az órái csak ritkán unalmasak, de ha azok, akkor nagyon.

Azóta is bolond. jó. Beszél hozzánk, és bemegy a szertárba. Mókás. Lehet, hogy direkt csinálja. Bármit rá lehet fogni. Mindig koszos a ruhája és ha nem, akkor is tiszta. Egyébként nem tudom milyen. Nem is gondolok róla sokmindent.

Nekem nincsen semmi bajom vele. Tanárként is és emberként is nagyon rendes. Jó tanár, jók az órái, érdekesek.

Mindenhez ért, jól vezeti az óráit, jók a viccei. Sok jó tulajdonsága van, de van rossz is. mindenről eszébe jut valami.

Pista bácsi szerintem nagyon okos, úgy értem intelligens, mert ugye össze-vissza zagyvál mindent, és akkor értelmesen beszél, bármilyen hülyeséget mond is. Igazságtalan, és persze nem mindenben értek egyet vele. Sok mindenben leállnék vitatkozni vele, de mindig ki tudja vágni magát valamivel. erre szerintem azt mondaná hogy persze, hogy a hülye gyerek nem tud normálisan beszélni a másikkal.

Én per pillanat nem szeretem, mert már mondtam, hogy máshogy is viselkedhetne velem. Nem tudom, hogy mi a baja velem, lehet, hogy semmi, de szerintem leszar. Már bocsánat. Egyáltalán nem ismeri a gyerekeket, hiába mondja. Aranyos.

A haja iszonyatos. A ruhái 4 év óta nem változtak semmit, mármint 4 éve ugyanazokat hordja. Züm-züm a csávó. Úgy néz ki, mint az ősember, aki most lépett ki a barlangjából. Fésülködni és hajat mosni havonta szokott. Humoros. Szereti a vicces dolgokat. Néha rendes. Best of Szávai.

Tanárnak nagyon jó, emberileg rendes, vicces, néha hamar felkapja a vizet, de általában nyugodt ember. Egy igazi “SHOWMEN” egy tök vidám ember, aki az életet játékként fogja fel, mégis tudja mikor kell elkomolyodni. Legtöbbször a dolgokat poénkodásba viszi át. (Annak érdekében, hogy az életet ne vegyük annyira komolyan.) tudja, hogy kell rendet teremteni, de az órái mégis másabbak mint a többieké jó lenne, ha minden tanár jó fej lenne.

Néha humoros, de a poénjai nem a legjobbak. Néha felidegesedik, ha hülyeségeket csinálunk ha valaki nem tud valamit, akkor annak segít (a rajzolásban). Stílusa nem a legjobb. Engem felidegesít, amikor elkezd hülyéskedni, poénkodni.

Koszosan öltözködik, okos ember, szórakozott keresi a művészeket, egyes embereket. Ami nekem nem tetszik az hülyeség, ökörség, állatság. Ami teszik neki az király. Durva, indulatos, de szerintem ha verset mond akkor nem lágyul el nagyon.

Pista bá egy kicsit dilis, de jófej tanár. Néha hülyeségeket beszél, ami nem érdekel szinte senkit. Néha idegesít amikor beszél marhaságokról. hamar felidegesít.

Rendes tanár. Kicsit elvont.

Hamar felidegesedik. Nem tetszik benne, hogy egy kicsit pedofil. Korlátolt egy kicsit. Amúgy az órákat jól tartja. Tud humoros lenni. Szeretem az óráit. Vannak olyan gyerekek akikkel kivételezik. Néha még szokott tapizni. Nincs annál idegesítőbb dolog, mint amikor elkezd értelmetlen verseket mondani, vagy amikor berakja a hülye zenéit. Igényesebben is öltözködhetne. 2 dolgot több éven keresztül hajtogat. Néha bunkózik a gyerekekkel.

8.c

Én a tanár úrral azt gondolom, hogy szorgalmas, jószívű, igazságos. De ha valakire többször rá kell szólnia, akkor néha eljár a keze. szerintem jó rajztanár. Én úgy érzem, hogy szigorú.

Jó tanár, jól tud tanítani de amikor bekattan, akkor néha nem tud magáról, szóval egy kicsit gagyi jól csinálja a munkáját és ennek meg is van az eredménye persze nálam és még pár embernél. De amikor hülye vagy pofoz üt-vág csit-csat.

 

Igényes, okos, művelt, szózsák, szereti az iskolát, aránylag sokat beszél, lánypárti, kitartó, türelmes, néha túlzásba viszi a cikizést, kötözködést. tanulókkal rendes.

 

Rendes, igazat ad, jó ember.

 

Hát egy kicsit rendes

 

Tanárbá kedves de egy baj van vele furcsa zenét halgat. Jó vicceket mond. Jókat csinálunk órán. Mindig jó a kedve. Mindig vidám.

 

Tanár bá rendes, mert órán részletesen elmagyarázza az órai teendőket, és néha még szórakoztatja is a diákokat, így sokkal érdekesebbek a rajzórák. Igaz, néha ráordít pár gyerekre, ha dumál az órán, de ettől Pista bá olyan, mint egy másik normális rajztanár.

Tanárbá rendes, csak túlságosan fiatalnak érzi magát. Ez nem mindig sikerül neki. Érti a fiatalok nyelvét, csak félreérthetően közeledik feléjük, Túl hamar begurul és akkor egy őrjöngő állat. Nem érdekli olyankor, hogy mit mond, és az sem, hogy kire mondja azt. Sokat köcsögözik a gyerekekkel és nagyon sokszor marha bántó véleményt ad bármiről és bárkiről. Úgy gondolja, hogy vicces, pedig egyáltalán nem. Bántóan beszél a gyerekekkel, lehordja, égeti az osztály előtt, és azt mondja, hogy csak viccelt. Egyáltalán nem vicces. Úgy öltözködik, mint egy csöves.

 

Tanár úr olyan ember, akit nem lehet kiismerni. Mindig mutatott olyan arcát, amit még nem láttunk. Fáj neki, hogy itthagyja az iskolát, de örül is neki miképp: “A sok büdös kölyök”. Sokszor volt olyan, hogy ordított, de nála több alkalommal esett meg, hogy normális, rendes, civilizált ember módjára viselkedett. Őszintén szólva hiányozni fog az öreg. Az ő általa viccesnak talált szövegeken ahogy röhög. Biztos, hogy nem lesz még egy ilyen tanárom soha. Az rohadtul tetszett, amikor télen melegítette a vizet a teához, aztán itta óra közben. Az is biztos, hogy még egy ilyen osztálya tanbának nem volt, nem lesz.

 

Hamar felkapja a vizet, mindenféle zenéket hallgat, enyhén szólva nem jó. Piszkálja a lányokat mindenféle nemi dologgal, néha a fiúkat is. Mindig azt mondja, hogy a rosszat írjuk le rólade a lelke mélyén sosem azt képzeli. Mindig sérteget az osdztályba, pedig soha nincs igaza. Mindig sürget mindenkit. Rossz a megjelenése, ezt leszámítva egész elviselhető és rendes.

Nekem az a véleményem tanbáról, tanításáról viselkedéséről ami úgy általában igaz. Persze mindenkinek megvan a maga véleménye, mint tan-bácsinak. A jók vannak többségben, mármint tulajdonság. De azért mondom a rosszat. A ruházata enyhén szólva egy kicsit csöves és néha a viselkedése furcsa.

Bu, hü, kedves, aranyos, vicces, néha jó, néha rossz.

 

Rendes, barátságos, segítőkész, ért a gyerekek nyelvén, bár kissé pedofil, túl sokat beszél, az órái kicsit unalmasak, vicces, szereti a gyerekeket, néha szemét, mindenbe beleszól, hirtelen haragú, mindenkit kritizál, béna zenéket szeret, végül is jó tanár, béna ruhái vannak, elhanyagolt, ízléstelen.

Tanár urat érdekesnek találom. Érdekes dolgokat tud elmondani, bár ez nem mindenkit érdekel. Az öltözködése furcsa. De attól függetlenül jó tanár. És kár, hogy elmegy az iskolából.

Egy jó fej. Humora van. Lehet magával nyíltan és őszintén beszélni. De volt olyan időszak, amikor még hozzá sem lehetett szólni, mert akkor a verés és a rúgás volt az első. De ez az idő már elmúlt. Ja és a zenét amit hallgat az egyenesen szar. De néha egy nagy köcsög fasz.