SZÁVAI ISTVÁN

Képesítés: biológia-rajz szakos általános iskolai tanár

Munkahelyek: Zagyvarékasi Általános Iskola, 1974-1980; Szolnoki FÜSZÉRT (segédmunkás), 1980. február-szeptember; Széchenyi krt-i Általános Iskola, 1980-

Iskolában eltöltött tanévek száma: 18

Első évemet kezdtem tanítani 1980-ban, a lakótelep frissen induló iskolájában. A felsős osztályok azokból a gyerekekből álltak össze, akikhez nem ragaszkodott igazán előző iskolájuk. A rajzórán még csak-csak megvoltunk, ment a munka, de amikor ki akartam rakni a képeiket a folyosóra, nem engedték: -Az olyan égő!

Szégyellték, hogy valamit jól csináltak. Az értékrendjükben ez a stréberséget jelentette. A szertár roppant szegényes volt, délután az üzemeket jártam anyagért, eszközért, este meg könyveket bújtam, mit lehetne itt kezdeni?

R. M. Winkel Pedagógiai Pszichiátriája is a kezembe került. Nagyon érdekesnek

tűnt a szerző szemlélete, amíg a konkrét iskolai példákig el nem jutottam.

Arról volt benne szó, hogy két gyerek összeverekedett, erre a tanárnő körbeültette az egész osztályt, néhány percig koncentráltak, majd a tanárnő a gyerekektől kért segítséget, tőlük kérdezte meg, mit ne tegyen, és mit tegyen.

Rosszul megírt, mesterkélt szöveg volt. Gúnyosan mosolyogtam. Ülne csak be

az én kis "gyilkosaim" közé! Majd elküldenék a fenébe, de legalább is kiröhögnék. Na, nem. Nekik nem egy arcát kezébe temető, kétségbeesett tanárnő ke11, hanem egy magamfajta erős, kemény férfiember. Aki persze azért érző lélek, de ha valaki túlmegy a határon, ajtón át vágja ki a teremből. Néhány hét múlva meg már a leghűbb embere a megtért fekete bárány.

No, rajzórán úgyis van idő, bevittem a könyvet.

Olvasok nektek egy részletet egy könyvből, kíváncsi vagyok, mi a véleményetek róla.

Már a felolvasás alatt éreztem, hogy valami nincs rendben. Szokatlan csend   volt az osztályban. Amikor becsuktam a könyvet, az egyik nehézfiú elsóhajtotta magát:

De jó lenne ilyen iskolába járni!

Szegény U. Pista azóta már halálra szipuzta magát egy WC-ben. Az ö sóhajtása söpörte el bennem az ellená11ást a közönséges, mindennapi pedagógiával szemben. A hősi alakítás tervét feladtam.