Lakóhelyünk szépítéséért

Akcióterv

( Az akcióterv egyelőre csak vitaindítónak tekinthető. Alapos szakmai vita után szeretnénk közgyűlési előterjesztéssé formálni.)

Épületeink falain egyre szaporodnak a firkák, tag-ek, vagy a gyorsan, sietősen odafújt egyszerű betűképek, és kezdenek megjelenni a stencilek is, sablonnal készített, jelentéshordozó képjelek. ( A firkák egy része a klasszikus "Szeretlek Jolán, Hajrá Fradi, stb. feliratok, más részük az itt jártam jelek. Végül vannak a pornográf firkák, bár ezek azért nyilvános helyeken ritkábbak.) A kidolgozott kalligrafikus itt jártam jeleket többnyire graffitisek helyezik el. ) Külterületeken, vasúti betonkerítésen, ahol a festőt kevésbé fenyegeti a tettenérés veszélye, igényesebb betűképeket is látunk, egy-két helyen figurális képalkotó próbálkozásokat is találunk. Végül néhány helyen szervezett, legális festés történt, a graffitis világ által színvonalasnak elismert alkotások születtek a Széchenyi lakótelep garázssorán, vagy a Kőrösi-Csoma Sándor iskola mögötti garázsfalakon. A köznyelv mindezeket graffitikként emlegeti. "Graffiti: bármilyen köz- , vagy magántulajdonba/-ra karcolt, vésett, festett vagy más módon készített rajz vagy írás." Alábbiakban nem fogunk foglalkozni az egyszerű feliratokkal, firkálásokkal, graffiti alatt tehát e továbbiakban mindig csak a díszítő szándékú ( Egyszerűbb, saját név felfújása, vagy összetettebb képzőművészeti alkotás létrehozása) festést fogjuk érteni.

Vélemények a jelenségről

1. A graffiti, a firkálás egy sajátos életérzés kifejeződése, jogos tiltakozás a fennálló társadalmi állapotokkal szemben, elnyomása, elfojtása csak fokozza ezen problémákat. Minél erősebben ellenzéki, polgárpukkasztó, annál jobb!

2. Az igényes graffitik, tag-ok, stencilek nagyon szépek, jól mutatnak bizonyos felületeken, nagyon fontos lenne beépítésük a városi kultúrába. A figurális munkák kisgyerekeknek jeleznék a sarkokon, hogy ez az ő utcájuk, üzletek, boltok, intézmények tevékenységi körét jelenítenék meg, kerékpártárolókra, egyéb utcabútorokra hívnák fel a figyelmet. A stencilek, kisebb figurális utcabútor-festő (csatornafedők vízrácsok, stb.) munkák képi ötleteikkel barátságosabbra formálnák az utcaképet, a betűképek pedig voltaképp a fiatalok sajátos kalligrafikus arcképcsarnokaként funkcionálnának, hasonlóan az ültess el egy-egy fát magadnak mozgalomhoz. A képzőművészeti munkához kedvet érző fiatal valahová felfestené a nevét megjelenítő betűképet, amelyet időnként felfrissítene. A firkák is hasonlóképp működhetnének, az erre a célra alkalmas területeken. Ha a tiltakozások kulturált formájúak, semmi bajunk nincs velük. Bízzunk a graffitisekben, ha legálissá nyilvánítunk minden - nem műemlék - falat, meg fognak szűnni az össze-vissza fújások, firkálások.

3. Az előzőhöz hasonló vélemény, azzal a különbséggel, hogy jó lenne valamiféle közösségi, civil vagy intézményi háttér, amely kiszűrné az igénytelen, vagy erősen közízlést sértő munkákat. (Nekem azokkal nincs bajom akik gazdátlan falfelületekre, igazán szép, mondanivalóval rendelkező képeket, feliratokat FESTENEK (nem véletlenül írtam nagy betűkkel.) De! Azok akik egy villamosszerelvény hátsó kocsijába felszállva (megjegyzem gerinctelenül-mert ugye miért is nem szállnak az elsőbe?) ocsmány firkákkal b...k össze az egész villamost plusz még szét is barmolják, azoknak kijár a fejlövés.)

4. Bizonyos kijelölt helyeken valóban szépen mutathatnának igényes graffitik, feltéve persze, hogy nem tartalmaznak közízlést sértő, vagy alkotmányellenes motívumokat ( uszítás, kisebbségek elleni gyűlölködés, stb.), és az egymásra rakódó firkáknak is lenne egy szép kalligrafikus hatásuk, azonban mindezek csakis előre kijelölt helyekre kerülhetnének.

5. Az előzőhöz hasonló vélemény, de a képeket megfújás előtt tulajdonosi illetve közösségi kontroll, zsűrizés alá vetné.

6. A városi épületek úgy szépek, ahogyan az építész megtervezte őket, az utólag odafújt, odafirkált képjelek megbontják az összhangot, disszonancia érzetet keltenek. Amatőr alkotók munkáinak nincs helye a közterületeken! Az utcai cégtáblákat, plakátokat, díszítő munkákat kizárólag hivatásos szakemberek, illetve művészek készítsék.

7. Végül olyan vélekedés is létezik, miszerint: az utcákon hivalkodó rengeteg plakát, díszítő jellegű szobor, kép a fogyasztói társadalom egyik betegségtünete. Minimalizálni kellene a vizuális környezetszennyezést, betiltani a közterületeken történő reklámozást, kanonizálni az üzletek feliratait, és csak időtálló, tartalmas mondanivalójú műalkotások kerülhessenek közterületre.

8. Radikális zöldek ennél még messzebb is mennének, a Gyűrűk Ura hobbit megyéjének képén át a teljes biofarm gazdálkodásig, ők természetesen ellenségei az üzleti érdekek által vezérelt képi szórakoztatóipari tevékenység minden megjelenésének.

A "Kik a graffitisek" kérdést is érdemes lenne végiggondolni, a "Szürke, borzalmas kerítéseket, paneleket művészi alkotásokkal gazdagító, szabad lelkű népművészek, akiknek üldözés helyett köszönet járna." véleménytől a "Komoly rajztanulásra, képzőművészeti tanulmányokra képtelen, minden közösségben kezelhetetlen, a művészetet bandaháborús kellékké silányító lelki sérültek (Szociálisan és családilag perifériára szorult kis szerencsétlen köcsögök. Voltaképp a művész szerepében tetszelgő köztörvényes bűnözők.) véleményig, de nem állnak rendelkezésünkre a megfelelő kutatások.

Vélemények a jelenség kezeléséről

1. Néhány városlakó a teljesen összefirkált, összefújt házak közt érezné igazán otthon magát.

2. Az igényes graffiti-kalligráfia kedvelők csak az igénytelen, otromba firkákat tüntetnék el.

3. Mások a firkákat teljesen eltüntetnék, az igényes graffitit meghagynák.

4. Mások eseti engedélyeztetési eljárás utáni egyes graffitiket elviselnének, az illegális graffiti minden fajtáját eltüntetnék.

5. A legradikálisabb ellenzők minden fal újrafestését szeretnék látni, és az újabb firkálások radikális lehetetlenné tételét, megelőző vagy büntetőjogi eszközökkel. Bekamerázott város, személyi igazolványra kiszolgáltatott festék, lakkfilc, a vásárló adatainak feljegyzésével, és persze a bolti kamera által rögzítve, a firkálónak  pedig tökéletes restaurálást kell végeztetnie, ami több százezer forintot jelenthet egyetlen odafújt kis pöttyért. Nagyobb foltoknál milliós tétel. Hozzon az önkormányzat egy rendeletet, miszerint amennyiben adott paraméterű kamerával 1.5 méterről készített felvételen a falszíntől elütő firka-festés ilyen és ilyen eltéréseket okoz, akkor az már rongálás, és restaurálással, vagy újrafestéssel javítandó.

 

Megoldási lehetőség

 

"És gondoljatok bele, milyen minden reggel dolgozni, iskolába menni egy olyan környéken, ahol minden szemetes, kukák szétverve, falak összefirkálva, virág sehol. Vagy egy olyanon, ahol a falak rendben vannak (és bizonyos helyeken még a graffitit is elfogadom, amennyiben az szép, igényes, és környezetbe illő), szemét nincs, kukák egyben, virágok ültetve."

 

Ha a realitásokban gondolkodunk, azt hisszük a radikális várostisztításra nincs pénz, nincs jogi lehetőség, és talán politikai alapjai is hiányoznak. ( Másra költsék a város pénzét!) A radikális engedélyezés ellen pedig a városlakók többsége erőteljesen tiltakozna.

 Valami olyan köztes megoldást kellene találnunk, ami nem vezet el a teljesen összefújt, összefirkált városig, nem okoz véres bandaösszecsapásokat, stb. de lehetőséget biztosít a legális graffiti – stencil – tag munkálkodásra.

Véleményünk szerint egyik oldalon a radikális szigor, teljes anyagi jóvátétel, stb. másik oldalon a szabad tevékenység lehetőségének felkínálása lehet a megoldás.

 

Ha átfogó, minden felmerülő lehetőséggel számoló jogi szabályozásban gondolkodunk, azt hiszem jóval nehezebb feladat megoldására vállalkozunk, mint az autók automatikus vezetésének jogi szabályozásán dolgozó munkacsoportok, márpedig utóbbiak mögött igen tőkeerős megrendelők állnak. (Hogyan különböztessük meg az egyszerű, vandál falrondítást, vagy közbotrányt okozó politikai vagy pornográf tartalmú feliratozgatást a graffititől? ) akciónk csak akkor lehet sikeres, ha bízhatunk egy egészségesen működő helyi társadalomban, amely értéknek tekinti mind a kieső falakon történő kezdő próbálkozásokat, mind az értékesebb munkákat, de határozottan elítéli a vandál rongálást. ( És persze ha bízhatunk a  közterület-felügyelők, rendőrök segítségében.)

 

Tervezet

 

A tulajdonosokkal való egyeztetés után háromféle feliratot fújnánk az épületek kiválasztott falaira:

Szabad fal - Csoportfal - Engedélyköteles fal ( Utóbbiakat esetleg nem a falra fújt felirat jelezné, hanem egy internetes oldal)

 

A szabad falra bárki szabadon fújhatna graffitiket, itt csak a törvényi rendelkezésekbe ütköző ábrák, feliratok elhelyezése minősül tiltott cselekménynek.

 

A csoportfalakra egyes csoportok, illetve a hozzájuk bejelentkező vendégeik fújhatnának,  a nyilvánossá tett graffiti kódex szerint, pl: mivel az utcán kiskorúak is járnak, tehát nem kerülhetnek falakra olyan munkák amelyek:

alkalmasak a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása,

amelyeken önkárosító magatartásformák, mint a dohányzás, az alkoholfogyasztás vagy a droghasználat stb. szerepelnek a médiatörvény rájuk vonatkozó rendelkezéseit is be kell tartani.

 

 Az engedélyköteles falra csak a tulajdonos által szignózott vázlatok alapján kerülhet kép, ehhez viszont a festéket a tulajdonos vásárolja meg.

( Ha egy tulajdonos engedélykötelessé szeretné tenni a falát, az önkormányzattól kell engedélyt kérnie hozzá, ahol vagy szabad kártyát kap, vagy - központi fekvésű ingatlanok esetén - csak az önkormányzat által engedélyezett rajzokat festetheti fel? Esetleg az önkormányzat előre meghatározhatna ilyen, feltételesen engedélyezett zónákat, vagy falakat?)

 

 

 

A tag ( firka) nagyobb probléma

Van egy csomó fiatal, aki sprayvel, lakkfilccel a zsebében járkál, és odapötyögteti a betűjelét minden lehető helyre. El kellene gondolkodnunk azon: nem lehetne-e kijelölni legál tag falakat, a középkori tuskók mintájára ( ahová minden vándorlegény beverte a saját szegét) helyeket, ahol legálisan helyezhetőek el a névjegyek. Esetleg a graffitiket is lehetne úgy festeni, hogy maradjon alatta, mellette egy szabad sáv, ahová mindenki felfújhatná a tag-ét, aki arra járt.

 

 

 

Ez a garázsfal most így néz ki, de tudjuk, hogy a helyzet egyre fokozódik majd.

Mi lenne, ha mindez törvényesen történhetne?

Épülnének egymásra a névjegyek, mint a középkori vándorlegények bejegyzései.

És mindez legális tag falakon.

 

 

  

Virtuális város weblap tervezett könyvtárai:

Állapotfelmérés. A város ma.  

Virtuális város. Változatok a város átfestésére.

    Faltervek

    Utcabútortervek

    Aszfaltfestés tervek

    Stenciltervek

Elkészült festések

    Falak

    utcabútorok

    Aszfaltfestések

    Stencilek

Térkép (A lefényképezett, megtisztított, megfújt-megfestett részek megjelölésére. )

Az én galériám.

Képek a világból   

 

Ajánlott linkek

 

Graffiti-Museum, Wien

Budapest Stickers

Budapest Street Art

Budapest Tags

Graffiti Blog

Harmless

Hungarian Streets

Pécs Graffiti

Pécs Street Art

Robopimp3

Street Art Budapest

Street Art Stickers

Szeged utca

Walls of Budapest

Wordlwide Hardcore

 

 

 

A graffitis műhely néhány foglalkozása. (Egyszer majd mindet felteszem, illetve beszerkesztem a Kapcsoskönyvbe.)

Első foglalkozás Második foglalkozás Harmadik foglalkozás
Negyedik foglalkozás Ötödik foglalkozás ( Nagyméretű képek, lassan töltődnek le.) Hatodik foglalkozás
 
Az ötödik-hatodik foglalkozás képei személyenként. ( Otthoni továbbdolgozásra)

Jozsó

Zsolti

Krisztián

Bence

Bzsolti

Hetedik foglalkozás Nyolcadik foglalkozás Kilencedik foglalkozás
Tizedik foglalkozás    
   

A második csoport munkái

Átmenetek Fotók  
Fotók átalakítása Alapszínek megfújása Bomba tervek
Régi jelek átalakítása
   
Közben a munka sodrában megszakadt a foglalkozások képeinek folyamatos feltöltése, egyelőre csak a végeredményt teszem ide, amivel júniusban zártunk:

A másodikat újra kellett fotóznom, mert nem találom a korabeli képet.

Az őszi foglalkozások munkái. Amint egy lélegzetvételnyi időm lesz, ezeket is beszerkesztem szépen, foglalkozási időrendbe, addig csak így ömlesztve tudom betenni egy albumba.
December végi nagyméretű munkák                             Timi                                                                                         Virág
Egy foglalkozás képei. Árnyékok

 

2011.01.14. Árnyékok 2.

20110121 Árnyékok 3.

20110204

B. A tervei

20110218 Több foglalkozás képei. Utolsó hivatalos napunk volt, a csoportok havonta egyszerj tartanak foglalkozást, viszont minden pénteken 18.30-21.00-ig szabadfoglalkozás.

Két foglalkozás elmaradt, a csepeli kiállítás, illetve a tavaszi szünet miatt. 29-én a Nyúl utcai festésre vázlatoztunk. 05.20-án, pénteken 14.00-20.00-ig festeni fogunk a Kamasztanya belső falaira. Innentől kezdve MÁV aluljáró festéstervek

 

Egy Tag akció képei a Tiszaligetből