Szávai István

Vizuálpedagógiai kapcsoskönyv

A kiadvány  tanári kézikönyv szeretett volna lenni, egyelőre egy nyugállományú rajztanár, kollégák számára is  olvashatóvá szerkesztett - óravázlat, eszközjegyzék, publikáció, feladat és szakirodalom - gyűjteménye. Amikor írni kezdtem, a számítástechnika fejlődése azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy létrehozhatunk az interneten  egy vizuálpedagógiai tudásbázist. Ehhez szerettem volna adalékokkal szolgálni. Jó néhány fejezetet azzal a szándékkal kezdtem írni, hogy a szakspecialisták majd "helyre teszik", befejezik. Egyes fejezeteken húszegynéhány éve nem javítottam, elég sok a megkezdett, félkész - alcímű fájl. (És persze a készre írt szövegek is kritikus szemmel olvasandók. A szerkesztés kuszaságát még csak-csak megmagyarázhatom a mindennapi munkaterhekkel, néhány fejezet viszont sajnos tartalmában is alatta marad más kollégák eredményeinek.) A mindennapi munkához leginkább a Törzsfeladatok- Kiegészítő feladatok fejezetek nyújthatnak segítséget. A fájlok eredetileg Word dokumentumok, amiket jól-rosszul html, illetve pdf fájlokká konvertáltam. Ha valaki vállná egyes részek tovább szerkesztését, gmail fiókra óriásfájlként el tudom küldeni az eredeti 4 Gb-os word állományt. Munkám egyelőre rengeteg kihívással küzd, nagyon fontos kollégák hiányoznak még belőle. Néhány ellenjavallatot is ide kell jegyeznem. "Ez olyan, mint ha a bélyeggyűjtő kisfiú kapna két kiló bélyeget! Ledermeszti az embert. Elveszi a kedvét a kutatgatástól." ( Olyan nehéz élethelyzetekben is dolgoztam, amikor kutatgatásra nem volt sem időm, sem kedvem! Kész munkaterveket szerettem volna kapni gyorssegélyként.) "Konzervatív személete odaragasztja a tanárokat a közelmúlt módszertanához!" ( Ettől én is tartok, azonban szakértői látogatásom során gyakran tapasztaltam, hogy gyűjteményem inkább egy kívánatos távoli jövő. Remélhetőleg időnként jelzem benne, hová lehetne tovább lépni.) "Rengeteg eszközt, anyagot igényel, ennyi pénzünk soha nem lesz!" ( Egyrészt vannak "alig valamibe kerülő" feladatok is, másrészt mi is nulláról indultunk, harmadrészt a közös felszerelés rendszer - a nagyon hátrányos helyzetű kis településeket kivéve, eleve nagyobb lehetőségeket biztosít.)

 (metszokor@gmail.com)

Abban a reményben tettem közzé munkámat, hogy minél többen küldenek majd vissza félkész fájlokat készre írva, egy későbbi reménybeli kiadás társszerzőivé válva ezzel, annak minden következményével. Sajnos egyelőre csupán szakmai elismerések, díjak érkeztek, bekapcsolódó, netán a szerkesztést átvállaló kolléga még nem.)

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv pdf változatának tartalomjegyzéke. Innen tölthetjük le az egyes fejezeteket!

Kérésre óriásfájlként el tudom küldeni az egész állományt becsomagolva.

Ha valakinek az eredeti word dokumentumokra lenne szüksége, azt is el tudom küldeni.  metszokor@gmail.com)

 

( A Pdf fájlokban  a belső hivatkozások egyelőre még nem működnek.  Lassú internet kapcsolaton elég hosszan töltődnek le a fejezetek.)

 

z

Néhány szemelvény a kapcsoskönyvből.

 

 

Mi van a vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv DVD-n?

 

Előszó

 

Gazdálkodási tanácsok- hasznos címek

 

A programot alkalmazó iskolák, feladatokkal szereplő rajztanárok.

 

Vélemények a Vizuálpedagógiai kapcsoskönyvről.

 

Egy tanmenet 5-8. o. 


Néhány fejezet anyagából összeállított képes albumok

Képek 6-tól 14 éves korig

 

Hetedikes tanulók munkái

 

Tábori fotók

 

Szélesebb korhatárok közt használható feladatok

A program pénzügyi adatai

 

 
 

. A Kapcsoskönyv feladatai a "létező iskolavilágban" keresnek megoldásokat, mutatnak fel bizonyos részsikereket.

Ne feledjük azonban Buda Béla szavait: "az iskolát terepül választani kénytelen pedagógiai pszichológiának el kellett fogadnia a pedagógia szemléleti kereteit, ez pedig - tudományos szempontból - nyilvánvalóan rossz keret, túl sok benne a rejtett, implicit (filozófiai) antropológiai előfeltevés, és a keretek, intézményes körülmények, szokások figyelembevétele, tudatosítása, konceptuális "beszámítása" hiányzik az ontológiai jellegű kérdésfeltevésekben és tételezésekben." Ahhoz, hogy a részsikerek valódi és tartós pedagógiai sikerekké váljanak, még nagyon sokat kell dolgoznunk. Ahol más keretek közt folyik a munka, vagy felkészültebb kolléga vezeti, bizony jobb minőségű megoldásokat is láthatunk. Alig van olyan része a Kapcsoskönyvnek, amelyet valamelyik szakspecialista ne teljesítene túl. Sajnos nem rendelkeznek a publikációhoz szükséges idővel. (  Lásd a Kapcsoskönyvben feladatokkal szereplő kollégák oldalt.  Egyelőre sajnos meglehetősen hiányos. ) A törzs és kiegészítő anyag zöme az általános iskola felső tagozatában, az alsós főleg az alapfokú művészeti iskolában készült.

A weblap a szokásos módon készült: kipróbálom, hogyan lehetne feltenni a netre. Ahá, megy ez, na még ezt a néhány fájlt, aztán megpróbálok pénzt szerezni, hogy egy profival normálisan megcsináltathassam.   A felhasználó az áttekinthető, gazdag,  a hazai vizuálpedagógia teljes tárházát használó, gondosan szerkesztett kiadvány helyett egyelőre kénytelen beérni egy munka közben született, félkész , helyenként meglehetősen nehezen áttekinthető gyűjteménnyel. Részletesebben lásd: Előszó )

Fontos része lesz a szemléltető képek diamelléklet, ennek közzétételéhez azonban még meg kell keresnem az alkotókat. ( Ötvenegynéhányuktól már megkaptam az engedélyt.)

A You Tube-on láthatunk video részleteket órákról, órán kívüli akciókról. 

A Kapcsoskönyv képeinek beszerkesztéséhez szükséges technikai eszközöket a Metszőkör gazdálkodó tevékenységén túl a Közoktatási Modernizációs Alapítvány és a MOL támogatásával sikerült beszereznünk, ezúton is köszönjük segítségüket. Köszönetet mondunk továbbá mindazon vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik lassan harminc éves programfejlesztő munkánkhoz folyamatosan támogatást nyújtottak. (Különös köszönet türelmes szoftveres tanácsadóimnak. Marosi Csaba, Szávai Gergely, Czicze Nándor, Kádár-Csomor Gábor)

A Pannonplast rt.-nek, linómetsző műhelyünk támogatásáért. A  Corvina kiadónak amely  komoly mennyiségű kiadvánnyal támogatta munkánkat. Kiadványokat kaptunk továbbá a Szépművészeti múzeumtól, a Műcsarnoktól és a  Néprajzi Múzeumtól.

A Szolnoki Mezőgép vállalatnak, Szolnok város önkormányzatának, A Bitu- Bau Kft-nek, a Hajlék Kft-nek, a RVCSM rt.-nak, a Budacolor festék Kft-nek a "Magyarország Gyermekszemmel akció támogatásáért.  A Borovi rt-nek, képkeretezéseinkhez nyújtott támogatásért. A Szolnoki Papírgyárnak, amely irodatechnikai és órai papírszükségletünk kielégítéséhez nyújtott támogatást.  A Hungaroton vállalatnak, az órák zenei hátterét biztosító kazettáiért. Kardos Tamásnak, aki egy három D-s nyomtatót vásárolt iskolánk részére.

Végül mindazoknak a képzőművészeknek, népművelőknek, rajztanároknak, kutató pedagógusoknak, szociológusoknak, pszichológusoknak, akik rendszeres és ingyenes lektori munkákat végeztek, szervezői segítséget adtak, biztatást, erkölcsi támogatást adtak. 

Legvégül, de legelsősorban: közvetlen kollégáimnak, munkahelyi vezetőimnek, akik elviselték időnkénti rendhagyó akcióimat, rajztanár  kollégáknak, akik kutató, fejlesztő munkájukkal lehetővé tették, hogy iskolai műhelyünk beinduljon, életükkel (gyakran csak távolról követhető) mintát adtak, hogy az iskola nem kell szükségszerűen átvészelendő helyé váljék.

 

Szávai István www.x3.hu/szavaiistvan

 Email: metszokor@gmail.com

 

 
  •  

     

  •  

     
    <img src="http://freeweb.hu/counter?username=kapcsoskonyv&type=0123456789">