Szávai István

Vizuálpedagógiai kapcsoskönyv

A kiadvány egyszer majd tanári kézikönyv szeretne lenni, egyelőre egy gyakorló rajztanár, kollégák számára is  olvashatóvá szerkesztett - óravázlat, eszközjegyzék, publikáció, feladat és szakirodalom - gyűjteménye. Egyes fejezeteken húszegynéhány éve nem javítottam, elég sok a megkezdett, félkész - alcímű fájl. A mindennapi munkához leginkább a Törzsfeladatok- Kiegészítő feladatok fejezetek használhatóak. A fájlok eredetileg Word dokumentumok, amiket jól-rosszul html, illetve pdf fájlokká konvertáltam. Kérésre gmail fiókra óriásfájlként el tudom küldeni az eredeti 4 Gb-os word állományt. (metszokor@gmail.com)

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv html változata

( Ez a változat tartalmazza a teljes szerkesztés alatt álló anyagot, a html fájlok lementés után tovább írhatóak, személyes használatra átalakíthatóak, de az oldalképek nem tartották meg az eredeti Word dokumentumét. Ráadásul csak az Explorer kereső ad helyes képet, a Firefoxban egymásra csúsznak a szemléltető képek. Mivel az újabb programok a PDF fájlokat Worddé tudják konvertálni, ezt az állományhoz néhány éve már nem szerkesztettem tovább.)

A Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv pdf változatának tartalomjegyzéke. Innen tölthetjük le az egyes fejezeteket!

A PDF változat 7-Zip tömörített állománya. .Innen tölthető le egyben az egész Kapcsoskönyv. A C meghajtóra kicsomagolva a tartalomjegyzékből nyithatóak meg az egyes fejezetek.

 Kicsomagolásához a program letölthető: http://www.7-zip.org/

( A Pdf változatban az egyes fejezetek az eredetivel megegyező, tehát könnyebben olvasható oldalakként nyílnak meg, de nehézkesebb az  átdolgozásuk, és a belső hivatkozások sem működnek.  Lassú internet kapcsolaton elég hosszan töltődnek le a fejezetek.)

 

z

Néhány szemelvény a html változatból.

 

 

Mi van a vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv DVD-n?

 

Előszó

 

Gazdálkodási tanácsok- hasznos címek

 

A programot alkalmazó iskolák, feladatokkal szereplő rajztanárok.

 

Vélemények a Vizuálpedagógiai kapcsoskönyvről.

 

Egy tanmenet


Néhány fejezet anyagából összeállított képes albumok

 

Hetedikes tanulók munkái

 

Tábori fotók

 

Szélesebb korhatárok közt használható feladatok

A program pénzügyi adatai

 

 
 

 

 

 
 
 

A tervezett Vizuálpedagógiai Kapcsoskönyv a tanárképzésben is használható mélységű, átfogó képet szeretne adni a hazai vizuálpedagógiai műhelyekről, eredményeikről, módszertanukról. (Lásd: Előszó - Mit várnánk el minimumként egy korrekt vizuálpedagógiai programleírástól?) Sajnos a mindennapi munka mellett még  saját gyakorlatom dokumentálása is hiányos.

. A Kapcsoskönyv feladatai a "létező iskolavilágban" keresnek megoldásokat, mutatnak fel bizonyos részsikereket.

Ne feledjük azonban Buda Béla szavait: "az iskolát terepül választani kénytelen pedagógiai pszichológiának el kellett fogadnia a pedagógia szemléleti kereteit, ez pedig - tudományos szempontból - nyilvánvalóan rossz keret, túl sok benne a rejtett, implicit (filozófiai) antropológiai előfeltevés, és a keretek, intézményes körülmények, szokások figyelembevétele, tudatosítása, konceptuális "beszámítása" hiányzik az ontológiai jellegű kérdésfeltevésekben és tételezésekben."

Ahhoz, hogy a részsikerek valódi és tartós pedagógiai sikerekké váljanak, még nagyon sokat kell dolgoznunk.

A weblap a szokásos módon készült: kipróbálom, hogyan lehetne feltenni a netre. Ahá, megy ez, na még ezt a néhány fájlt, aztán megpróbálok pénzt szerezni, hogy egy profival normálisan megcsináltathassam.  Pénz azóta sem lett, a fájlok szaporodtak, és egyre több hiba derült ki. A gif képek nem látszanak, egy csomó kép összecsúszott, néhány fájl helyén hibaüzenet. De a  legszörnyűbb: ami az Explorerrel megnyitott  fájlban rendesen látszik, az a Firefoxxal megnyitottban egészen kaotikus képet mutat. Javítgatás folyamatban.  És ez még csak a webes megjelenés, sajnos a DVD kiadvánnyal is komoly problémáim vannak. A felhasználó az áttekinthető, gazdag,  a hazai vizuálpedagógia teljes tárházát használó, gondosan szerkesztett kiadvány helyett egyelőre kénytelen beérni egy munka közben született, félkész , helyenként meglehetősen nehezen áttekinthető gyűjteménnyel. Részletesebben lásd: Előszó )

A kiadványt jelenleg Windows XP alatt futó Word 2000-ben szerkesztem.

Fontos része lesz a szemléltető képek diamelléklet, ennek közzétételéhez azonban még meg kell keresnem az alkotókat. Az 1999-es szerzői jogi törvény óta csak akkor használhatnám a munkáikról készült reprodukciókat, ha nonprofit tankönyvvé nyilváníttatnám a Kapcsoskönyvet, aminek valószínűleg nem lenne akadálya, hisz már most is szerepel néhány egyetem ajánlott irodalom jegyzékében, viszont 500 000 ft-ba kerülne, ráadásul egy folyamatosan fejlesztett munkánál az eljárást évente ismételni kellene. Egy jó hír: lavinaszerűen érkeznek az engedélyek a képzőművészektől a szemléltető képanyag ingyenes közzétételére.

Felteszek továbbá video részleteket órákról, illetve tömeges szemléltetést az egyes feladatokhoz..

A Kapcsoskönyv képeinek beszerkesztéséhez szükséges technikai eszközöket a Metszőkör gazdálkodó tevékenységén túl a Közoktatási Modernizációs Alapítvány és a MOL támogatásával sikerült beszereznünk, ezúton is köszönjük segítségüket. Köszönetet mondunk továbbá mindazon vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik húsz éves programfejlesztő munkánkhoz folyamatosan támogatást nyújtottak. (Különös köszönet türelmes szoftveres tanácsadóimnak. Marosi Csaba, Szávai Gergely, Czicze Nándor, Csomor Gábor)

A Pannonplast rt.-nek, linómetsző műhelyünk támogatásáért. A  Corvina kiadónak amely  komoly mennyiségű kiadványal támogatta munkánkat. Kiadványokat kaptunk továbbá a Szépművészeti múzeumtól, a Műcsarnoktól és a  Néprajzi Múzeumtól. Marosi Csabának és Szávai Gergelynek, Czicze Nándornak, akik  éveken át nyújtottak ingyenes számítástechnikai szolgáltatásokat.

A Szolnoki Mezőgép vállalatnak, Szolnok város önkormányzatának, A Bitu- Bau Kft-nek, a Hajlék Kft-nek, a RVCSM rt.-nak, a Budacolor festék Kft-nek a "Magyarország Gyermekszemmel akció támogatásáért.  A Borovi rt-nek, képkeretezéseinkhez nyújtott támogatásért. A Szolnoki Papírgyárnak, amely irodatechnikai és órai papírszükségletünk kielégítéséhez nyújtott támogatást.  A Hungaroton vállalatnak, az órák zenei hátterét biztosító kazettáiért.

Végül mindazoknak a képzőművészeknek, népművelőknek, rajztanároknak, kutató pedagógusoknak, szociológusoknak, pszichológusoknak, akik rendszeres és ingyenes lektori munkákat végeztek, szervezői segítséget adtak, biztatást, erkölcsi támogatást adtak. 

Legvégül, de legelsősorban: azoknak a kollégáknak, akik kutató, fejlesztő munkájukkal lehetővé tették, hogy iskolai műhelyünk beinduljon, életükkel (gyakran csak távolról követhető) mintát adtak, hogy az iskola nem kell szükségszerűen átvészelendő helyé váljék.

 

Szávai István www.freeweb.hu/szavaiistvan

Szolnoki Metszőkör 5000 Szolnok Karczag L. u. 2. Email: vizuszol@freemail.hu

http://www.freeweb.hu/metszokor

A weblapról elérhető a kiadvány általános iskolai vizuális kultúra órákhoz kapcsolódó anyagának jó része, azonban egyelőre csak arra volt lehetőségem, hogy a a word dokumentumokat mechanikusan html fájlokká konvertáljam, ami sajnos sok esetben üres képkereteket, elcsúszó szerkezetet eredményezett. . Igyekszem minél hamarabb elérhetővé tenni a teljes verziót. Abban a reményben ajánlom mindezt, hogy minél többen küldenek majd vissza félkész fájlokat készre írva, egy későbbi reménybeli kiadás társszerzőivé válva ezzel, annak minden következményével.

 

 
  •  

     

  •  

     
    <img src="http://freeweb.hu/counter?username=kapcsoskonyv&type=0123456789">